ชง4องค์กรดันไทยสู่ฮับการบิน รุกดึงต่างชาติฝึกบิน-ซ่อมเครื่อง

ชง4องค์กรดันไทยสู่ฮับการบิน รุกดึงต่างชาติฝึกบิน-ซ่อมเครื่อง

คณะอนุกรรมาธิการพัฒนากิจการการบิน บูรณาการ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดึงผู้คร่ำหวอดในธุรกิจการบิน ร่วมสร้างรูปธรรมการแก้ไขปัญหาของไทยในการเป็นฮับการบินพลเรือนและศูนย์การขนส่งในเอเชีย วาง 3 พันธกิจ นำร่องด้วยการเพิ่มศักยภาพการฝึกบิน ดึงนักบินต่างชาติ รุกจีนและอินเดีย เลือกฝึกบินในไทย หวังดันเพิ่มรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่าพันล้านบาท

นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนากิจการการบินเพื่อความเป็นหนึ่งของอาเซียน ในคณะกรรมาธิการ การคมนาคม วุฒิสภา เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าคณะอนุกรรมาธิการ มีนโยบายที่จะสร้างรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของไทยในการเป็นศูนย์กลางการบินพลเรือนและศูนย์การขนส่งในเอเชีย และเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการบินพลเรือนในเอเชีย

ทั้งนี้ได้ดึงผู้คร่ำหวอดในธุรกิจการบินมาร่วมเป็นอนุกรรมาธิการ อาทิ ร.อ.สะอาด ศบศาสตรศร อดีตผู้บริหารการบินไทย นายสุภาพ ปูรานิธี กรรมการบริษัทบางกอกเอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด(บีเอซี) น.อ. ปิยะ ตรีกาลนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบีเอซี และร่วมมือกับ 4 หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์,การต่างประเทศ,คมนาคมและศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนากิจการการบินของไทย ให้เกิดความเป็นหนึ่งของอาเซียน

ทั้งนี้ทางคณะอนุกรรมาธิการ จะผลักดันให้รัฐดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้เป็นรูปธรรมใน 3 ประเด็น คือ1. การเพิ่มศักยภาพในการผลิตบุคลากร 2.การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ภายในพื้นที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องโดยมีมูลค่าราว 5 แสนล้านบาทในเอเชีย หากไทยสามารถแบ่งตลาดได้ 5% หรือมูลค่าประมาณ 25,000 ล้านบาท จะทำให้ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศได้

และ3.การส่งเสริมกิจการขนส่งทางอากาศ ที่จะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศให้มีประสิทธิภาพเคลื่อนย้ายสินค้าได้รวดเร็ว เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทย ขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนในการประกอบการของธุรกิจ

จาก 3 ประเด็นหลักซึ่งถือเป็นภารกิจของคณะอนุกรรมการ จะมีการหยิบยกเรื่องการเพิ่มศักยภาพให้แก่สถาบันการบินในการผลิตบุคลากร มาดำเนินการเป็นเรื่องแรก โดยส่งเสริมให้นักบินต่างชาติเข้ามาฝึกบินในไทย โดยเฉพาะนักบินในภูมิภาคนี้ที่ยังมีความต้องการนักบินถึง17,000 คน และคาดว่าในอีก 8-10 ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นอีกราว70,000 คน อีกทั้งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ภายใน 3 ปี เฉพาะจีนประเทศเดียวต้องการนักบินถึง 5,000 คนขณะที่การบินในอินเดียมีอัตราเติบโตสูงมาก แต่ยังมีผู้ฝึกสอนและอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับนักบินฝึกหัด

นายประเสริฐ กล่าวอีกว่าไทยควรใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ แทนที่จะปล่อยให้มีการส่งนักบินไปฝึกที่สิงคโปร์หรือออสเตรเลีย เนื่องจากไทยมีจุดแข็งหลายเรื่อง ตั้งแต่ครูการบินที่มีจำนวนมาก ภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการฝึกบิน เพราะไม่มีภูเขาสูง ไม่มีหิมะ หรือลมแรง ทำให้ฝึกบินได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ค่าครองชีพยังต่ำมาก หรือประมาณ3-4 เท่า เมื่อเทียบกับประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นสิ่งที่คณะอนุกรรมาธิการจะดำเนินการคือ ต้องแก้ปัญหาในเรื่องการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่ การออกวีซ่าให้แก่นักเรียนชาวต่างชาติที่จะเข้ามาฝึกบิน โดยพิจารณาระยะเวลาในการออกใบอนุญาตศิษย์การบิน

เนื่องจากพบปัญหาว่านักเรียนต่างชาติที่จะเข้ามาฝึกบิน จะได้รับวีซ่าจากสถานกงสุลในต่างประเทศ ประเภทท่องเที่ยว ซึ่งมีระยะเวลาเพียง 90 วันเมื่อครบกำหนดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะไม่ดำเนินการต่ออายุให้ ด้วยเหตุผลว่าไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่ระยะเวลาเรียนต้องใช้เวลา 1 ปี ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นเพราะโรงเรียนสอนการบินของเอกชน จะได้การรับรองจากกรมการขนส่งทางอากาศ แต่สำนักงานกงสุลไม่ได้รับข้อมูล และการขยายวีซ่าให้ 1 ปี ต้องมีหลักฐานจากสถาบันสอนการบิน ของหน่วยงานรัฐ มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ดังนั้นจึงต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อร่วมกำหนดนโยบายและปรับปรุงระเบียบเพื่อให้ชัดเจนในการสนับสนุนโอกาสของโรงเรียนการบินพลเรือนต่อไป ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนผลิตนักบิน 3 แห่ง คือ สถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย,สถาบันการบินนครพนม และบีเอซี ซึ่งทั้ง 3 แห่งสามารถผลิตนักบินได้เต็มที่จำนวน 30 คน หากสามารถรับผลิตนักบินให้ชาวต่างชาติได้ ก็จะมีรายรับเข้าประเทศเฉพาะจากการฝึกบิน ปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท(รายรับต่อหัวประมาณ3-4 ล้านบาทต่อปี)ยังไม่รวมเรื่องของธุรกิจอื่นโดยเฉพาะการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังจะมีการเร่งด้านการตลาด เพื่อพัฒนาให้ไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะดึงผู้สนใจด้านการบินจากต่างประเทศได้ ซึ่งล่าสุดได้นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้ามาช่วยด้านการตลาด โดยการไปเยือนจีนพร้อมกับนายกรัฐมนตรีเมื่อไม่นานมานี้ ก็มีการหารือกับทางจีนเรื่องการส่งนักบินจากจีนมาฝึกบินในไทย เป็นต้น

ขณะที่นายสุภาพ ปูรานิธี เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการพัฒนากิจการการบินเพื่อความเป็นหนึ่งของอาเซียน เปิดเผยว่า การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน ในพื้นที่ของสนามบินดอนเมือง จะทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการผลิตวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนอะไหล่อากาศยานประเภทต่างๆของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภายในประเทศ เพื่อเป็นฐานสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานในลักษณะของเครือข่าย Supply Chain เนื่องจากมีตลาดภายในประเทศรองรับและเกิดการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามปัจจุบันไทยมีอากาศยานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกันมากกว่า 1,000 เครื่อง การซ่อมบำรุงส่วนหนึ่งมีการไปส่งซ่อมในต่างประเทศ ทำให้เงินรั่วไหลออกนอกประเทศปีละมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท หากไทยพัฒนาศักยภาพในการรองรับการเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานเทียบเท่าระดับสากลได้ นอกจากลดเงินตราที่รั่วไหลออกนอกแล้ว ยังจะทำให้ต่างประเทศนำเครื่องมาซ่อมในไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งการจะผลักดันในเรื่องนี้ ทางคณะอนุกรรมาธิการกำลังพิจารณาแก้ไขพิกัดภาษีด้านเอวิเอชั่นและควรพัฒนาการซ่อมบำรุงให้อยู่ในพื้นที่ฟรีโซน เพราะที่ผ่านมาการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องบินกว่าจะสั่งอะไหล่ ผ่านกระบวนการด้านภาษีใช้เวลากว่า 15 วัน ขณะที่สิงคโปร์ใช้เวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งหากเราทำให้เกิดความรวดเร็วได้ก็จะดึงดูดให้ไทยเป็นศูนย์ซ่อมได้

Advertisement Replay Ad
โดนข้อหา "พยายามฆ่า" หนุ่มลวงเซ็กซ์หญิงเร่ร่อน คว้ามีดฟันยับ

โดนข้อหา "พยายามฆ่า" หนุ่มลวงเซ็กซ์หญิงเร่ร่อน คว้ามีดฟันยับ

โชเฟอร์สองแถวชลบุรีชนต้นประดู่ 5 ศพ ยังไม่โผล่มามอบตัว

โชเฟอร์สองแถวชลบุรีชนต้นประดู่ 5 ศพ ยังไม่โผล่มามอบตัว

จบด้วยดี วิน จยย.ชกต่อยนักศึกษา 2 ฝ่ายไม่ติดใจเอาความ

จบด้วยดี วิน จยย.ชกต่อยนักศึกษา 2 ฝ่ายไม่ติดใจเอาความ

กัปตัน-เอ้ก ขอร้องให้ช่วยตัดสิน "น้องดิน" เหมือนใคร?

กัปตัน-เอ้ก ขอร้องให้ช่วยตัดสิน "น้องดิน" เหมือนใคร?

เร่งค้นหาเรือดำน้ำอาร์เจนตินาหายปริศนา พร้อมลูกเรือ 44 ชีวิต

เร่งค้นหาเรือดำน้ำอาร์เจนตินาหายปริศนา พร้อมลูกเรือ 44 ชีวิต

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"เอ็ม บุษราคัม" เปิดใจหลังตั้งท้อง เคยทะเลาะสามีหนักมาก

"เอ็ม บุษราคัม" เปิดใจหลังตั้งท้อง เคยทะเลาะสามีหนักมาก

แฉพฤติกรรม “หลวงปู่เณรโต” นำเงินกฐินไปใช้ส่วนตัว

แฉพฤติกรรม “หลวงปู่เณรโต” นำเงินกฐินไปใช้ส่วนตัว

หมอคนดัง ผอ.รพ.สหัสขันธ์ เมืองน้ำดำเสียชีวิตปริศนาคาบ้าน

หมอคนดัง ผอ.รพ.สหัสขันธ์ เมืองน้ำดำเสียชีวิตปริศนาคาบ้าน

รถคว่ำจมน้ำคลอง 3 วันไม่มีใครรู้ เพราะผักตบชวาหนาทึบ

รถคว่ำจมน้ำคลอง 3 วันไม่มีใครรู้ เพราะผักตบชวาหนาทึบ

พบร่างประธานชุมชนฯ ถูกยิง 8 นัด ดับกลางสวนยาง

พบร่างประธานชุมชนฯ ถูกยิง 8 นัด ดับกลางสวนยาง

บ้านหลังนี้ดังสนั่น ตั้งราคาเกือบ 40 ล้าน แต่ภายในช่างหดหู่

บ้านหลังนี้ดังสนั่น ตั้งราคาเกือบ 40 ล้าน แต่ภายในช่างหดหู่

อนาคตไม่แน่นอน “ภูริ” รับเริ่มคิดทำพินัยกรรม เพื่อครอบครัวแล้ว

อนาคตไม่แน่นอน “ภูริ” รับเริ่มคิดทำพินัยกรรม เพื่อครอบครัวแล้ว

รวบแล้ว! คนร้ายยิงหนุ่มออฟฟิศเมท ตายย่านหนองจอก

รวบแล้ว! คนร้ายยิงหนุ่มออฟฟิศเมท ตายย่านหนองจอก

ดาราช่อง 7 อนุโมทนาบุญ "ซัน พิชยดนย์" เข้าพิธีบวช

ดาราช่อง 7 อนุโมทนาบุญ "ซัน พิชยดนย์" เข้าพิธีบวช

หนุ่มเรียกกู้ภัยช่วยเมียอ้างอุบัติเหตุ ที่แท้จับหัวโขกถนนจนตาย

หนุ่มเรียกกู้ภัยช่วยเมียอ้างอุบัติเหตุ ที่แท้จับหัวโขกถนนจนตาย

โฆษกตำรวจแนะนำ "ส่งยิ้มให้" คนที่ขับรถตัดหน้า

โฆษกตำรวจแนะนำ "ส่งยิ้มให้" คนที่ขับรถตัดหน้า

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์