ก.ล.ต.ชงดีเอสไอฟันเครือข่ายแก๊งปั่นตลาดหุ้น100 คน ฟาดกำไร5พันล้าน-ชาวญวน นักธุรกิจตระกูลดังร่วม

ก.ล.ต.ชงดีเอสไอฟันเครือข่ายแก๊งปั่นตลาดหุ้น100 คน ฟาดกำไร5พันล้าน-ชาวญวน นักธุรกิจตระกูลดังร่วม

คณะกรรมการคดีพิเศษรับคดีแก๊งปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไว้สืบสวนสอบสวน มีเครือข่ายเกือบ 100 คน เปิดบัญชีโยนหุ้นไปมา ฟันกำไรในช่วง2-3 ปีกว่า 5,000 ล้านบาท เเผยมีชาวเวียดนาม -นามสกุลตระกูลธุรกิจดังพัวพันด้วย ผู้สื่อข่าวมติชนออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ว่า ในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ(กพค.)เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมซึ่งมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้ มีมติรับ คดีปั่นหุ้น ยักยอกทรัพย์ และหลบเลี่ยงภาษีอากร ระหว่างปี 2548-2551 วงเงินกว่า 5,000 ล้านบาทไว้เป็นคดีพิเศษ

คดีดังกล่าวมีกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นเครือข่ายเกือบ 100 คนต้องสงสัยว่า สร้างราคาหรือปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2551 ทำให้มีกำไรกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ส่งหลักฐานให้ไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานมาดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวต่อไป

แหล่งข่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต.เปิดเผยว่า ได้ส่งรายชื่อบุคคลที่ต้องสงสัยว่าร่วมในการปั่นหุ้นให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) 2 ชุด ชุดแรกกว่า 60 คน และชุดที่กว่า 50 คน รวมแล้วกว่า 100 คน แต่มีรายชื่อบุคคลซ้ำกันทำให้มีรายชื่อบุคคลต้องสงสัยประมาณ 96 คน อย่างไรก็ตามคาดว่า อาจมีตัวการสำคัญอยู่ไม่กี่คนซึ่งในจำนวนนี้ มีชาวเวียดนามรวมอยู่ด้วย แต่อาศัยรายชื่อบุคคลอื่นๆเปิดบัญชีเพื่อทำการซื้อขายหุ้นในลักษณะโยนหุ้นไปมาเพื่อสร้างปริมาณและราคาซื้อขายให้สูงขึ้น

แหล่งข่าวกล่าวว่า จากการตรตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า บางคนเพิ่งจบการศึกษา อายุเพียง 20 ปีเศษ แต่มีเงินหมุนเวียนในบัญชีการซื้อขายหุ้นหลายพันล้านบาทซึ่งดคาว่า น่าจะเป็นนองตัวการคนใดคนหนึ่งซึ่งในบุคคลที่ สำนักงาน ก.ล.ต.ส่งให้ดีเอสไอตรวจสอบมีบุคคลที่ มีนามสกุลที่มีชื่อตระกูลธุรกิจดังรวมอยู่ด้วยหลายคน

พยานหลักฐานที่สำนักงาน ก.ล.ต.ส่งให้นั้นเกือบครบองค์ประกอบความผิด ขาดแต่เพียงการเชื่อมโยงบัญชีและกระแสเงินของกลุ่มดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า มีการสร้างราคาหรือปั่นหุ้นหลายๆตัวในลักษณะการโยนกันไปมาให้ชัดเจน ด้วยเหตุนี้สำนักงาน ก.ล.ต.จึงยังไม่สามารถกล่าวโทษกับดีเอสไอได้ ต้องส่งพยานหลักฐานให้สืบสวนสอบสวนต่อจนสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้แหล่งข่าวกล่าว

ผู้สื่อข่าวรนายงานสำหรับความผิดในการสร้างราคาหรือปั่นหุ้นเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนี้

มาตรา243 ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(1) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยรู้เห็น หรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการอำพราง เพื่อให้บุคคลทั่วไป หลงผิด ไปว่าขณะใดขณะหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหลักทรัพย์นั้น ได้มีการซื้อหรือขายกันมาก หรือราคาของหลักทรัพย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(2) ห้ามมิให้ผู้ใดโดย ตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ในลักษณะต่อเนื่องกัน อันเป็นผลทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และการกระทำดังกล่าวได้กระทำไป เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่เป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อปกป้องประโยชน์อันชอบธรรมของตน

มาตรา244 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการอำพรางเพห้บุคคลทั่วไปหลงผิดตามมาตรา 243(1) ด้วย

(1) ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการซื้อและขายหลักทรัพย์นั้นยังคงเป็นบุคคลคนเดียวกัน

(2) สั่งซื้อหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่า ตนเองหรือผู้ซึ่งร่วมกันได้สั่งขายหรือจะสั่งขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจำนวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกันและภายในเวลาใกล้เคียงกัน

(3) สั่งขายหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองหรือผู้ซึ่งร่วมกันได้สั่งซื้อหรือจะสั่งซื้อหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกันประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจำนวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกันและภายในเวลาใกล้เคียงกัน

มาตรา296 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา238 มาตรา 239 มาตรา240 มาตรา241 หรือมาตรา243 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ที่บุคคลนั้นๆ ได้รับไว้ หรือพึงจะได้รับเพราะการกระทำฝ่าฝืนดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Advertisement Replay Ad
รอดคุก ศาลให้ประกัน "เฮียแก้ว" ปลอมเข็มงานพระราชพิธีฯ

รอดคุก ศาลให้ประกัน "เฮียแก้ว" ปลอมเข็มงานพระราชพิธีฯ

หนีคดี 15 วัน ผัวหึงโหดฆ่าเมียจนมุม หวังตายหนีตำรวจ

หนีคดี 15 วัน ผัวหึงโหดฆ่าเมียจนมุม หวังตายหนีตำรวจ

รวบยกแก๊ง 4 โจ๋ ใช้อีโต้ฟัน-รุมกระทืบคู่อริ เจ็บสาหัส

รวบยกแก๊ง 4 โจ๋ ใช้อีโต้ฟัน-รุมกระทืบคู่อริ เจ็บสาหัส

ศาลเตรียมเอาผิดสร้างพยานเท็จ "คดีครูจอมทรัพย์"

ศาลเตรียมเอาผิดสร้างพยานเท็จ "คดีครูจอมทรัพย์"

สั่งเด้ง! ผกก.สภ.ป่าตองกับพวก 10 นายเข้ากรุ

สั่งเด้ง! ผกก.สภ.ป่าตองกับพวก 10 นายเข้ากรุ

แม่ร้อง "ปวีณา" ช่วยลูกวัย 1 ขวบถูกชายคบหาทำร้ายสาหัส

แม่ร้อง "ปวีณา" ช่วยลูกวัย 1 ขวบถูกชายคบหาทำร้ายสาหัส

ตำรวจคาดคนร้ายข่มขืนสาวไม่สมประกอบ เป็นคนใกล้ตัว

ตำรวจคาดคนร้ายข่มขืนสาวไม่สมประกอบ เป็นคนใกล้ตัว

ศาลฎีกายกคำร้องรื้อคดี 'ครูจอมทรัพย์' ชี้พยานไม่น่าเชื่อ

ศาลฎีกายกคำร้องรื้อคดี 'ครูจอมทรัพย์' ชี้พยานไม่น่าเชื่อ

ลุ้น! ศาลพิจารณาคำร้องขอฟังพิพากษาคดี 'ครูจอมทรัพย์'

ลุ้น! ศาลพิจารณาคำร้องขอฟังพิพากษาคดี 'ครูจอมทรัพย์'

“นพ.ยอร์น” ดื่มสุราที่ร้านอาหารริมเจ้าพระยา ก่อนก่อเหตุขับรถทับร่าง รปภ.สธ.

“นพ.ยอร์น” ดื่มสุราที่ร้านอาหารริมเจ้าพระยา ก่อนก่อเหตุขับรถทับร่าง รปภ.สธ.

หนีมา 14 ปี รวบหนุ่มติดคดีร่วมฆ่า ขณะควงแฟนเที่ยวห้าง

หนีมา 14 ปี รวบหนุ่มติดคดีร่วมฆ่า ขณะควงแฟนเที่ยวห้าง

จ่อแจ้งข้อหาหนักแก๊งฆ่าฝังดินน้องน้ำหลังพบพยานหลักฐานเพิ่ม

จ่อแจ้งข้อหาหนักแก๊งฆ่าฝังดินน้องน้ำหลังพบพยานหลักฐานเพิ่ม

หมอยอร์น รับข้อหาเพิ่ม ชนคนแล้วหนีไม่ช่วย ให้การปฏิเสธ

หมอยอร์น รับข้อหาเพิ่ม ชนคนแล้วหนีไม่ช่วย ให้การปฏิเสธ

แม่แทบช็อก ได้ยินเสียงดังตี 3 พอเช้าเจอศพลูกชายยิงตัวตาย

แม่แทบช็อก ได้ยินเสียงดังตี 3 พอเช้าเจอศพลูกชายยิงตัวตาย

เมียสาวหึงโหด! ระแวงผัวแก่มีกิ๊ก หลังพบถุงยางอนามัยในกระเป๋ากางเกง แค้นฆ่าทิ้งบ่อเกรอะ

เมียสาวหึงโหด! ระแวงผัวแก่มีกิ๊ก หลังพบถุงยางอนามัยในกระเป๋ากางเกง แค้นฆ่าทิ้งบ่อเกรอะ

รถโม่ปูนหัวทิ่มหลุมอัดตอม่อ ขณะสร้างมอเตอร์เวย์ คนขับเจ็บ

รถโม่ปูนหัวทิ่มหลุมอัดตอม่อ ขณะสร้างมอเตอร์เวย์ คนขับเจ็บ

สาวไทยเหยื่อหนุ่มเกาหลีฆ่าโหด พ่อเห็นศพจำลูกแทบไม่ได้

สาวไทยเหยื่อหนุ่มเกาหลีฆ่าโหด พ่อเห็นศพจำลูกแทบไม่ได้

เด้งครูฉาว ! ผิดวินัยร้ายแรง หลังผลสอบมีมูลส่งคลิปโป๊-ขอมีเพศสัมพันธ์กับศิษย์จริง

เด้งครูฉาว ! ผิดวินัยร้ายแรง หลังผลสอบมีมูลส่งคลิปโป๊-ขอมีเพศสัมพันธ์กับศิษย์จริง

คืนความเป็นธรรมให้แม่ด้วย คนร้ายจัดฉากกินยาฆ่าแมลง ให้เหมือนฆ่าตัวตาย

คืนความเป็นธรรมให้แม่ด้วย คนร้ายจัดฉากกินยาฆ่าแมลง ให้เหมือนฆ่าตัวตาย

เหยื่อนับร้อย แจ้งจับสาวอ้างตัวเป็นญาติ ‘พี่เบิร์ด’ ตุ๋นเรียนการแสดง-ทัวร์ญี่ปุ่น

เหยื่อนับร้อย แจ้งจับสาวอ้างตัวเป็นญาติ ‘พี่เบิร์ด’ ตุ๋นเรียนการแสดง-ทัวร์ญี่ปุ่น

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์