ก.ล.ต.ชงดีเอสไอฟันเครือข่ายแก๊งปั่นตลาดหุ้น100 คน ฟาดกำไร5พันล้าน-ชาวญวน นักธุรกิจตระกูลดังร่วม

ก.ล.ต.ชงดีเอสไอฟันเครือข่ายแก๊งปั่นตลาดหุ้น100 คน ฟาดกำไร5พันล้าน-ชาวญวน นักธุรกิจตระกูลดังร่วม

คณะกรรมการคดีพิเศษรับคดีแก๊งปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไว้สืบสวนสอบสวน มีเครือข่ายเกือบ 100 คน เปิดบัญชีโยนหุ้นไปมา ฟันกำไรในช่วง2-3 ปีกว่า 5,000 ล้านบาท เเผยมีชาวเวียดนาม -นามสกุลตระกูลธุรกิจดังพัวพันด้วย ผู้สื่อข่าวมติชนออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ว่า ในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ(กพค.)เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมซึ่งมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้ มีมติรับ คดีปั่นหุ้น ยักยอกทรัพย์ และหลบเลี่ยงภาษีอากร ระหว่างปี 2548-2551 วงเงินกว่า 5,000 ล้านบาทไว้เป็นคดีพิเศษ

คดีดังกล่าวมีกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นเครือข่ายเกือบ 100 คนต้องสงสัยว่า สร้างราคาหรือปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2551 ทำให้มีกำไรกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ส่งหลักฐานให้ไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานมาดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวต่อไป

แหล่งข่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต.เปิดเผยว่า ได้ส่งรายชื่อบุคคลที่ต้องสงสัยว่าร่วมในการปั่นหุ้นให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) 2 ชุด ชุดแรกกว่า 60 คน และชุดที่กว่า 50 คน รวมแล้วกว่า 100 คน แต่มีรายชื่อบุคคลซ้ำกันทำให้มีรายชื่อบุคคลต้องสงสัยประมาณ 96 คน อย่างไรก็ตามคาดว่า อาจมีตัวการสำคัญอยู่ไม่กี่คนซึ่งในจำนวนนี้ มีชาวเวียดนามรวมอยู่ด้วย แต่อาศัยรายชื่อบุคคลอื่นๆเปิดบัญชีเพื่อทำการซื้อขายหุ้นในลักษณะโยนหุ้นไปมาเพื่อสร้างปริมาณและราคาซื้อขายให้สูงขึ้น

แหล่งข่าวกล่าวว่า จากการตรตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า บางคนเพิ่งจบการศึกษา อายุเพียง 20 ปีเศษ แต่มีเงินหมุนเวียนในบัญชีการซื้อขายหุ้นหลายพันล้านบาทซึ่งดคาว่า น่าจะเป็นนองตัวการคนใดคนหนึ่งซึ่งในบุคคลที่ สำนักงาน ก.ล.ต.ส่งให้ดีเอสไอตรวจสอบมีบุคคลที่ มีนามสกุลที่มีชื่อตระกูลธุรกิจดังรวมอยู่ด้วยหลายคน

พยานหลักฐานที่สำนักงาน ก.ล.ต.ส่งให้นั้นเกือบครบองค์ประกอบความผิด ขาดแต่เพียงการเชื่อมโยงบัญชีและกระแสเงินของกลุ่มดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า มีการสร้างราคาหรือปั่นหุ้นหลายๆตัวในลักษณะการโยนกันไปมาให้ชัดเจน ด้วยเหตุนี้สำนักงาน ก.ล.ต.จึงยังไม่สามารถกล่าวโทษกับดีเอสไอได้ ต้องส่งพยานหลักฐานให้สืบสวนสอบสวนต่อจนสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้แหล่งข่าวกล่าว

ผู้สื่อข่าวรนายงานสำหรับความผิดในการสร้างราคาหรือปั่นหุ้นเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนี้

มาตรา243 ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(1) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยรู้เห็น หรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการอำพราง เพื่อให้บุคคลทั่วไป หลงผิด ไปว่าขณะใดขณะหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหลักทรัพย์นั้น ได้มีการซื้อหรือขายกันมาก หรือราคาของหลักทรัพย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(2) ห้ามมิให้ผู้ใดโดย ตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ในลักษณะต่อเนื่องกัน อันเป็นผลทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และการกระทำดังกล่าวได้กระทำไป เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่เป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อปกป้องประโยชน์อันชอบธรรมของตน

มาตรา244 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการอำพรางเพห้บุคคลทั่วไปหลงผิดตามมาตรา 243(1) ด้วย

(1) ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการซื้อและขายหลักทรัพย์นั้นยังคงเป็นบุคคลคนเดียวกัน

(2) สั่งซื้อหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่า ตนเองหรือผู้ซึ่งร่วมกันได้สั่งขายหรือจะสั่งขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจำนวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกันและภายในเวลาใกล้เคียงกัน

(3) สั่งขายหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองหรือผู้ซึ่งร่วมกันได้สั่งซื้อหรือจะสั่งซื้อหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกันประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจำนวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกันและภายในเวลาใกล้เคียงกัน

มาตรา296 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา238 มาตรา 239 มาตรา240 มาตรา241 หรือมาตรา243 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ที่บุคคลนั้นๆ ได้รับไว้ หรือพึงจะได้รับเพราะการกระทำฝ่าฝืนดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Advertisement Replay Ad
จบคดีหวยอลเวง 30 ล้าน ผล DNA พบลายนิ้วมือของอดีตตำรวจ

จบคดีหวยอลเวง 30 ล้าน ผล DNA พบลายนิ้วมือของอดีตตำรวจ

โทษคุก 80 ปี "ลุงวัฒนา" วางบึ้ม รพ.พระมงกุฎฯ

โทษคุก 80 ปี "ลุงวัฒนา" วางบึ้ม รพ.พระมงกุฎฯ

อดีตสามีหึงโหด ลากภรรยาออกมายิงกลางบ้าน ดับต่อหน้าลูกสาว

อดีตสามีหึงโหด ลากภรรยาออกมายิงกลางบ้าน ดับต่อหน้าลูกสาว

ลุ้น ศาลฎีกาฯ ตัดสินคดี "ธาริต" ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ

ลุ้น ศาลฎีกาฯ ตัดสินคดี "ธาริต" ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ

สุดโหด ประกบยิงหนุ่มกระสุนเจาะคอดับคารถ แฟนสาวนั่งมาด้วยเจ็บ

สุดโหด ประกบยิงหนุ่มกระสุนเจาะคอดับคารถ แฟนสาวนั่งมาด้วยเจ็บ

ตร.ตั้ง 4 ข้อหากองถ่ายหนัง ถนนข้าวสาร พบศาล 19 ม.ค.นี้

ตร.ตั้ง 4 ข้อหากองถ่ายหนัง ถนนข้าวสาร พบศาล 19 ม.ค.นี้

พระครูเสียรู้หนุ่ม โดนถ่ายคลิปตอนช่วยตัวเอง แบล็คเมล์ขู่เรียกเงิน

พระครูเสียรู้หนุ่ม โดนถ่ายคลิปตอนช่วยตัวเอง แบล็คเมล์ขู่เรียกเงิน

หนุ่มเมาเพี้ยนควงปืนลูกซอง ยิงดับเด็กวัย 15 สารภาพเกลียดตุ๊ด

หนุ่มเมาเพี้ยนควงปืนลูกซอง ยิงดับเด็กวัย 15 สารภาพเกลียดตุ๊ด

นศ.สาวป่วยซึมเศร้า ทำเสียวจ่อโดดคอนโด รปภ.ช่วยทันหวุดหวิด

นศ.สาวป่วยซึมเศร้า ทำเสียวจ่อโดดคอนโด รปภ.ช่วยทันหวุดหวิด

ศาลสั่งคุก "วัฒนา" มือบึ้ม รพ.พระมงกุฎอีก 3 สำนวน 78 ปี 30 เดือน

ศาลสั่งคุก "วัฒนา" มือบึ้ม รพ.พระมงกุฎอีก 3 สำนวน 78 ปี 30 เดือน

ณิชา ได้รับอิสรภาพคืน พร้อมเงินประกันตัว 80,000 บาท

ณิชา ได้รับอิสรภาพคืน พร้อมเงินประกันตัว 80,000 บาท

ตร.ตั้งข้อหาบริษัทถ่ายหนังเซ็กส์ทอย ถ.ข้าวสาร ฐานผิดอนาจาร

ตร.ตั้งข้อหาบริษัทถ่ายหนังเซ็กส์ทอย ถ.ข้าวสาร ฐานผิดอนาจาร

รวบเเล้ว หนุ่มขี่จักรยานยนต์ประกบเก๋ง ชักปืนทุบกระจก-ยิงคู่อริ

รวบเเล้ว หนุ่มขี่จักรยานยนต์ประกบเก๋ง ชักปืนทุบกระจก-ยิงคู่อริ

ศาลไม่ให้ประกัน "เสี่ยวิชัย" เจ้าพ่อเงินกู้ คอตกนอนคุก

ศาลไม่ให้ประกัน "เสี่ยวิชัย" เจ้าพ่อเงินกู้ คอตกนอนคุก

ตร.เรียกสาวสนิท ผู้ต้องหาเอี่ยวฆ่า "เสี่ยคิม บัวใหญ่" สอบเพิ่ม

ตร.เรียกสาวสนิท ผู้ต้องหาเอี่ยวฆ่า "เสี่ยคิม บัวใหญ่" สอบเพิ่ม

ตำรวจแถลงจับแก๊งสวมบัตร ยัน "ณิชา" เป็นเหยื่อ บัญชี 6 ล้านไม่โยงผู้ต้องหา

ตำรวจแถลงจับแก๊งสวมบัตร ยัน "ณิชา" เป็นเหยื่อ บัญชี 6 ล้านไม่โยงผู้ต้องหา

ดาบตำรวจรุมทำร้ายพ่อค้าไอศกรีม ลั่นไม่มีเจตนา-ยอมชดใช้

ดาบตำรวจรุมทำร้ายพ่อค้าไอศกรีม ลั่นไม่มีเจตนา-ยอมชดใช้

ตร.แถลงจับแก๊งสวมบัตร ยัน "ณิชา" เป็นเหยื่อ บัญชี 6 ล้านไม่โยงผู้ต้องหา

ตร.แถลงจับแก๊งสวมบัตร ยัน "ณิชา" เป็นเหยื่อ บัญชี 6 ล้านไม่โยงผู้ต้องหา

ย้อนรอยคดีดัง ณิชา สาวออฟฟิศ ถูกคนร้ายฉกบัตร ปชช. เปิดบัญชีลวงโลก

ย้อนรอยคดีดัง ณิชา สาวออฟฟิศ ถูกคนร้ายฉกบัตร ปชช. เปิดบัญชีลวงโลก

รวบแล้ว ชายเตะหน้าเด็ก 4 ขวบ ล้มคว่ำ ตำรวจคุมสอบ

รวบแล้ว ชายเตะหน้าเด็ก 4 ขวบ ล้มคว่ำ ตำรวจคุมสอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์