กรมที่ดินจับมือ15หน่วยงานราชการ ลดขั้นตอน-เวลาบริการประชาชนเร็วขึ้น

กรมที่ดินจับมือ15หน่วยงานราชการ ลดขั้นตอน-เวลาบริการประชาชนเร็วขึ้น

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า จากที่ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มีนโยบายให้หน่วยงานราชการต่างๆ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนลง 30-50% จากปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงงานบริการที่ต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเดียวกัน หรือข้ามกระทรวง ล่าสุด ก.พ.ร.และกรมที่ดินได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 15 หน่วยงานราชการ เพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติงานลงเหลือ 45-90 วัน จากเดิมที่ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลา โดยครอบคลุมงานบริการประชาชน 3 ส่วนได้แก่

1)งานการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2)งานการขอสัมปทานตามมาตรา 12 และ

3)งานเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินของรัฐที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปยึดครอบครอง ทำลาย หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่การทรัพยากรในที่ดิน โดยทุกหน่วยราชการมีความพร้อมดำเนินการได้ทันที

นอกจากนี้ กรมที่ดินได้วางแผนลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนในงานส่วนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1)งานบริการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และ 2)งานบริการขอจดทะเบียนอาคารชุด เป้าหมายคือทุกหน่วยงานจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 45 วัน จะเริ่มดำเนินภายในปี 2553 เหตุผลเนื่องจากเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน อาทิ งานพิจารณาขอเชื่อมทางจะเกี่ยวข้องกับ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ในการพิจารณาจึงอาจเกิดความล่าช้า แม้ปัจจุบันตามระเบียบกำหนดให้กรมที่ดินต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันอยู่แล้ว แต่มีข้อยกเว้นกรณีที่หน่วยงานอื่นๆ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ สามารถชี้แจงเหตุผลกลับไปยังผู้ยื่นขออนุญาต เพื่อยืดระยะเวลาการพิจารณาได้

อธิบดีกรมที่ดินกล่าวด้วยว่า ส่วนความคืบหน้าภายหลังกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจัดทำสาธารณูปโภคสำหรับโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินในเขตกรุงเทพฯ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือเมืองพัทยา ได้แก่ 1)โครงการจัดสรรที่มีแปลงย่อยไม่เกิน 20 แปลง และเนื้อที่จำหน่ายไม่เกิน 2 ไร่ และ 2)การจัดสรรที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีแปลงย่อยไม่เกิน 30 แปลง และเนื้อที่จำหน่ายไม่เกิน 4 ไร่ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำระบบสาธารณูปโภคเช่นเดียวกับโครงการจัดสรรทั่วไป ถึงขณะนี้มีโครงการที่ยื่นขออนุญาตจัดสรรเข้ามากว่า 100 รายแล้ว ตรงตามเป้าหมายที่กรมที่ดินต้องการให้โครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ เข้าสู่ระบบการขออนุญาตจัดสรรที่ดินเพิ่มขึ้น

อนึ่ง 15 หน่วยงานราชการที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)สำนักงาน ก.พ.ร. 2)กรมการปกครอง 3)กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4)กรมโยธาธิการและผังเมือง 5)กรมพัฒนาที่ดิน 6)กรมทางหลวง 7)กรมทางหลวงชนบท 8)สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9)สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 10)กรมศิลปากร 11)กองทัพไทย 12)กรมป่าไม้ 13)กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 14)สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 15)สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Advertisement Replay Ad
ปลูกต้นรักข้ามวงการ 5 ดาราสาว หวานใจหนุ่มนักกีฬา

ปลูกต้นรักข้ามวงการ 5 ดาราสาว หวานใจหนุ่มนักกีฬา

สายการบินจีนปล่อย Wi-Fi ให้ผู้โดยสารใช้มือถือบนเครื่องบินได้

สายการบินจีนปล่อย Wi-Fi ให้ผู้โดยสารใช้มือถือบนเครื่องบินได้

เจนี่ ไม่ใช่คนขาดรัก ปล่อยให้ลุ้น ฟ้อง ไม่ฟ้อง ข่าวมั่วเกี่ยวกับนางเอกจ.

เจนี่ ไม่ใช่คนขาดรัก ปล่อยให้ลุ้น ฟ้อง ไม่ฟ้อง ข่าวมั่วเกี่ยวกับนางเอกจ.

ศึกหวย 30 ล้าน ยังไม่ยุติ! ครูปรีชา สู้ต่อ ขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน

ศึกหวย 30 ล้าน ยังไม่ยุติ! ครูปรีชา สู้ต่อ ขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน

เวียร์ เบลล่า ใช้การกระทำพิสูจน์รัก ชัดเจนยิ่งกว่า คำว่า "แฟน"

เวียร์ เบลล่า ใช้การกระทำพิสูจน์รัก ชัดเจนยิ่งกว่า คำว่า "แฟน"

ซูมชัดๆ เวียร์ เบลล่า โชว์ซีนหวาน และเทคนิค จูบมือ แบบสุภาพบุรุษ

ซูมชัดๆ เวียร์ เบลล่า โชว์ซีนหวาน และเทคนิค จูบมือ แบบสุภาพบุรุษ

หนุ่มช้ำ เมียใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงเกือบ 5 แสน ตามสืบถึงรู้มีลูกอีก 2 คน

หนุ่มช้ำ เมียใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงเกือบ 5 แสน ตามสืบถึงรู้มีลูกอีก 2 คน

คืบ นศ.สาวดับปริศนา พบเรียนติดเอฟ 2 ปี-ขายยาลดความอ้วน

คืบ นศ.สาวดับปริศนา พบเรียนติดเอฟ 2 ปี-ขายยาลดความอ้วน

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

มาได้ไง ! เจอวัตถุคล้าย ‘ฟันคน’ ในถุงถั่วลิสงคั่ว

มาได้ไง ! เจอวัตถุคล้าย ‘ฟันคน’ ในถุงถั่วลิสงคั่ว

แม่หลั่งน้ำตา ขอใบรับรองแพทย์ไม่ได้ นั่งรถไปกลับร่วม 200 กม.

แม่หลั่งน้ำตา ขอใบรับรองแพทย์ไม่ได้ นั่งรถไปกลับร่วม 200 กม.

ดีเจเคนโด้ เพื่อนสนิท เพชร สหรัตน์ เผยภาพที่ตกเป็นประเด็นร้อนแรง

ดีเจเคนโด้ เพื่อนสนิท เพชร สหรัตน์ เผยภาพที่ตกเป็นประเด็นร้อนแรง

แอฟ ทักษอร ยิ้มๆ บอก สงกรานต์ สะดวกมาเจอ น้องปีใหม่ เมื่อไหร่ก็ได้

แอฟ ทักษอร ยิ้มๆ บอก สงกรานต์ สะดวกมาเจอ น้องปีใหม่ เมื่อไหร่ก็ได้

สาวถูกทำร้ายที่ไนต์คลับ ไปรพ.ดันเจอหมอที่รักษาเป็นคนทำ

สาวถูกทำร้ายที่ไนต์คลับ ไปรพ.ดันเจอหมอที่รักษาเป็นคนทำ

มารีญา งานรุ่ง รักร่วง เลิกแล้วแฟนฝรั่ง เคลียร์ดราม่าภาพจูบดูดดื่ม

มารีญา งานรุ่ง รักร่วง เลิกแล้วแฟนฝรั่ง เคลียร์ดราม่าภาพจูบดูดดื่ม

คดีพลิก หนุ่มม.5 หวิดถูกปล้ำในห้องน้ำปั๊ม คู่กรณีคือหนุ่มใบ้หูหนวก

คดีพลิก หนุ่มม.5 หวิดถูกปล้ำในห้องน้ำปั๊ม คู่กรณีคือหนุ่มใบ้หูหนวก

ฌอห์ณ เขียนข่าวเอง สวีทนางเอกซุปตาร์มีสามี-ลูกแล้ว กลางห้างดัง

ฌอห์ณ เขียนข่าวเอง สวีทนางเอกซุปตาร์มีสามี-ลูกแล้ว กลางห้างดัง

ไขปม "สินสอด 30 ล้าน" เมย์ เรียกจากครอบครัว เจ ชนาธิป จริงหรือ?

ไขปม "สินสอด 30 ล้าน" เมย์ เรียกจากครอบครัว เจ ชนาธิป จริงหรือ?

จบคดีหวยอลเวง 30 ล้าน ผล DNA พบลายนิ้วมือของอดีตตำรวจ

จบคดีหวยอลเวง 30 ล้าน ผล DNA พบลายนิ้วมือของอดีตตำรวจ

หัวใจจะวาย ครอบครัวออสซี่ออกเรือตกปลา เจอฉลามว่ายระยะประชิด

หัวใจจะวาย ครอบครัวออสซี่ออกเรือตกปลา เจอฉลามว่ายระยะประชิด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์