2บิ๊ก ปปง.พีรพันธุ์-สีหนาทรอดถูกไล่ออกหลังโดน ป.ป.ช.ฟัน-กฤษฎีกาชี้ได้รับผลจาก กม.ล้างมลทิน

2บิ๊ก ปปง.พีรพันธุ์-สีหนาทรอดถูกไล่ออกหลังโดน ป.ป.ช.ฟัน-กฤษฎีกาชี้ได้รับผลจาก กม.ล้างมลทิน

ป.ป.ช.เงื้อดาบค้างลงโทษไล่ออก-ปลดออก2บิ๊ก ปปง.พีระพันธุ์ เปรมภูติ-สีหนาท ประยูรรัตน์ไม่ได้ แม้ลงมติว่า ผิดวินัยร้ายแรง ได้รับอานิสงส์จากกฎหมายล้างมลทิน เพราะเคยมีคำสั่งให้ยุติเรื่องมาแล้วกรณีเดียวกัน แต่คดีอาญายังต้องเดินหน้าต่อ กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)มีมติเมื่อวันที่ 30 เมษายนวว่า พล.ต.ต.พีรพันธุ์ เปรมภูติ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)และพ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการ ปปง.ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีความผิดทางอาญาและวินัยร้ายแรงเนื่องจากตรวจสอบธุรกรรมทาางการเงินของสื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน(เอ็นจีโอ)และนักการเมือง 200 คนโดยไม่ชอบนั้น

ผู้สื่อข่าวมติชนออนไลน์รายงานเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการในทางวินัยบุคคลทั้งสองซึ่งมีโทษถึงปลดออกหรือไล่ออกว่า หน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดขัดในข้อกฎหมายเพราะบุคคลทั้งสองได้รับผลจาก พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 เนื่องจากบุคคลทั้งสองเคยถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรงกรณีเดียวกันและคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า ไม่มีความผิด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้ยุติเรื่องตั้งแต่ปี 2545 แล้ว

ดังนั้น แม้คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะมีมติว่า มีความผิดวินัยร้ายแรง ก็ไม่อาจเพิ่มเติมโทษทางวินัยที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ยุติเรื่องได้ ทั้งๆที่ในกรณีปกติหน่วยงานต้นสังกัดต้องลงโทษตามฐานความผิดที่ ป.ป.ช.ได้ชี้มูล ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกบปรามการทุจริต พ.ศ.2542

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าว สำนักงาน ปปง.และกระทรวงยุติธรรมได้ทำเรื่องหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รื่องเสร็จที่ 468-469/2552)มีสาระสำคัญว่า เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติรองเลขาธิการ ปปง. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผลกระทำความผิดทางวินัยร้ายแรง และได้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัย ตามนัยมาตรา 92 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่กรณีเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 45/2545 ลงวันที่ 7 มีนาคม2545 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง มีความเห็นว่า พฤติการณ์บุคคลทั้งสอง มีมูลเป็นความผิดทางวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งลงวันที่ 21 มีนาคม2545 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งต่อมาคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่า ข้าราชการผู้นั้นไม่มีความผิดทางวินัย จึงเห็นควรยุติเรื่อง และนายกฯเห็นควรยุติเรื่องตามเสนอไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545

จากกรณีดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) มีความเห็นเห็นว่า การที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งยุติเรื่องจึงทำให้การดำเนินการทางวินัยสิ้นสุดลง ผู้ถูกดำเนินการทางวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สั่งยุติเรื่องก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ย่อมได้รับประโยชน์จากมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ล้างมลทินฯ ที่ได้บัญญัติว่า "...บรรดาผู้ถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีกระทำผิดวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้นๆ ต่อไป ทำให้ข้าราชการที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ยุติเรื่องการลงโทษทางวินัยไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้นๆ ต่อไป

นอกจากนั้นจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1 คณะที่ 2 และคณะที่ 11) ที่ได้ให้ความเห็นไว้ในเรื่องเสร็จที่234/2552นั้น ผู้บังคับบัญชาย่อมไม่อาจดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่ได้รับการล้างมลทินตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ นั้นได้ แม้ว่าต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติว่าผู้นั้นกระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงก็ตาม

ดังนั้น การที่ผู้บังคับบัญชาไม่พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ได้รับการล้างมลทินตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ จึงไม่ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามมาตรา94 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ด้านนายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช.กล่าวว่า ในช่วงที่ ป.ป.ช.พิจารณาเพื่อลงมติเรื่องดังกล่าว มีการหยิบกประเด็นนี้มาหารือแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าหน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถดำเนินการลงโทษบุคคลทั้งสองได้ต้องส่งรายการแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ ซึ่งคณะกรรมกการ ป.ป.ช.จะนำเรื่องเข้าหารือในคณะกรรมการอีกครึ่งหนึ่ง ส่วนการดำเนินการทางอาญานั้นต้องดำเนินการต่อไปคือ สำนักงานอัยการสุงสุดต้องพิจารณาส่งฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจต่อไป

Advertisement Replay Ad
สืบจากศพ พบศพถูกฆ่าเผานั่งยาง มีรอยสักที่น่องขวา

สืบจากศพ พบศพถูกฆ่าเผานั่งยาง มีรอยสักที่น่องขวา

ไม่รอด ออกหมายจับนายทุนใหญ่ วิคตอเรียซีเคร็ท 12 ข้อหา

ไม่รอด ออกหมายจับนายทุนใหญ่ วิคตอเรียซีเคร็ท 12 ข้อหา

จบคดีหวยอลเวง 30 ล้าน ผล DNA พบลายนิ้วมือของอดีตตำรวจ

จบคดีหวยอลเวง 30 ล้าน ผล DNA พบลายนิ้วมือของอดีตตำรวจ

โทษคุก 80 ปี "ลุงวัฒนา" วางบึ้ม รพ.พระมงกุฎฯ

โทษคุก 80 ปี "ลุงวัฒนา" วางบึ้ม รพ.พระมงกุฎฯ

อดีตสามีหึงโหด ลากภรรยาออกมายิงกลางบ้าน ดับต่อหน้าลูกสาว

อดีตสามีหึงโหด ลากภรรยาออกมายิงกลางบ้าน ดับต่อหน้าลูกสาว

ลุ้น ศาลฎีกาฯ ตัดสินคดี "ธาริต" ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ

ลุ้น ศาลฎีกาฯ ตัดสินคดี "ธาริต" ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ

สุดโหด ประกบยิงหนุ่มกระสุนเจาะคอดับคารถ แฟนสาวนั่งมาด้วยเจ็บ

สุดโหด ประกบยิงหนุ่มกระสุนเจาะคอดับคารถ แฟนสาวนั่งมาด้วยเจ็บ

ตร.ตั้ง 4 ข้อหากองถ่ายหนัง ถนนข้าวสาร พบศาล 19 ม.ค.นี้

ตร.ตั้ง 4 ข้อหากองถ่ายหนัง ถนนข้าวสาร พบศาล 19 ม.ค.นี้

พระครูเสียรู้หนุ่ม โดนถ่ายคลิปตอนช่วยตัวเอง แบล็คเมล์ขู่เรียกเงิน

พระครูเสียรู้หนุ่ม โดนถ่ายคลิปตอนช่วยตัวเอง แบล็คเมล์ขู่เรียกเงิน

หนุ่มเมาเพี้ยนควงปืนลูกซอง ยิงดับเด็กวัย 15 สารภาพเกลียดตุ๊ด

หนุ่มเมาเพี้ยนควงปืนลูกซอง ยิงดับเด็กวัย 15 สารภาพเกลียดตุ๊ด

นศ.สาวป่วยซึมเศร้า ทำเสียวจ่อโดดคอนโด รปภ.ช่วยทันหวุดหวิด

นศ.สาวป่วยซึมเศร้า ทำเสียวจ่อโดดคอนโด รปภ.ช่วยทันหวุดหวิด

ศาลสั่งคุก "วัฒนา" มือบึ้ม รพ.พระมงกุฎอีก 3 สำนวน 78 ปี 30 เดือน

ศาลสั่งคุก "วัฒนา" มือบึ้ม รพ.พระมงกุฎอีก 3 สำนวน 78 ปี 30 เดือน

ณิชา ได้รับอิสรภาพคืน พร้อมเงินประกันตัว 80,000 บาท

ณิชา ได้รับอิสรภาพคืน พร้อมเงินประกันตัว 80,000 บาท

ตร.ตั้งข้อหาบริษัทถ่ายหนังเซ็กส์ทอย ถ.ข้าวสาร ฐานผิดอนาจาร

ตร.ตั้งข้อหาบริษัทถ่ายหนังเซ็กส์ทอย ถ.ข้าวสาร ฐานผิดอนาจาร

รวบเเล้ว หนุ่มขี่จักรยานยนต์ประกบเก๋ง ชักปืนทุบกระจก-ยิงคู่อริ

รวบเเล้ว หนุ่มขี่จักรยานยนต์ประกบเก๋ง ชักปืนทุบกระจก-ยิงคู่อริ

ศาลไม่ให้ประกัน "เสี่ยวิชัย" เจ้าพ่อเงินกู้ คอตกนอนคุก

ศาลไม่ให้ประกัน "เสี่ยวิชัย" เจ้าพ่อเงินกู้ คอตกนอนคุก

ตร.เรียกสาวสนิท ผู้ต้องหาเอี่ยวฆ่า "เสี่ยคิม บัวใหญ่" สอบเพิ่ม

ตร.เรียกสาวสนิท ผู้ต้องหาเอี่ยวฆ่า "เสี่ยคิม บัวใหญ่" สอบเพิ่ม

ตำรวจแถลงจับแก๊งสวมบัตร ยัน "ณิชา" เป็นเหยื่อ บัญชี 6 ล้านไม่โยงผู้ต้องหา

ตำรวจแถลงจับแก๊งสวมบัตร ยัน "ณิชา" เป็นเหยื่อ บัญชี 6 ล้านไม่โยงผู้ต้องหา

ดาบตำรวจรุมทำร้ายพ่อค้าไอศกรีม ลั่นไม่มีเจตนา-ยอมชดใช้

ดาบตำรวจรุมทำร้ายพ่อค้าไอศกรีม ลั่นไม่มีเจตนา-ยอมชดใช้

ตร.แถลงจับแก๊งสวมบัตร ยัน "ณิชา" เป็นเหยื่อ บัญชี 6 ล้านไม่โยงผู้ต้องหา

ตร.แถลงจับแก๊งสวมบัตร ยัน "ณิชา" เป็นเหยื่อ บัญชี 6 ล้านไม่โยงผู้ต้องหา

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์