เปิดชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่-ตระกูลดังส้มหล่นเจ้าของที่ดิน59แปลงถูกเวนคืนสร้างรถไฟฟ้าสายบางซื่อ-สาทร

เปิดชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่-ตระกูลดังส้มหล่นเจ้าของที่ดิน59แปลงถูกเวนคืนสร้างรถไฟฟ้าสายบางซื่อ-สาทร

ประกาศใช้ พ.ร.บ.เวนคินที่ดินสร้างรถไฟฟ้าสายสายเฉลิมรัชมงคล บางซื่อ-สาทรแล้ว เผยมีที่ดิน 59 แปลงถูกเวนคิน เผยเจ้าของมีทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างปูนซิเมนตืไทย นักธุรกิจดังตระกูลล่ำซำ-เหตระกูล-จาติกวณิช-ศรีวิกรม์ ผู้สื่อข่าวมติชนรายงานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมว่า มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวีเขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวันและเขตสาทร กรุงเทพมหานครพ.ศ. 25 52 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมาและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีที่ดินที่ถุกเวนคืนทั้งหมด 59 แปลง ในจำนวนนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท ปูนซิเมนตืไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และนักธุรกิจชื่อดังเป็นเจ้าของ

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ดังกล่าวคือให้เวนคืนอสังหาริทรัพย์ ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย พ.ร.บ. ซึ่งปรากฏรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมายตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.นี้ ให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลโดย ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนายใน ระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่ พงร.บ.นี้ใช้บังคับ

สำหรับบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ต้องเวนคืนมีทั้งหมด 59 แปลง ดังนี้

1. บริษัทปูนซิเมนต์ จำกัด (มหาชน) เขตบางซื่อ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 52 ตร.ว. 2.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอเซีย จำกัด แขวงจอมพล เขตจตุจักร 1 งาน 14/10 ตร.ว. 3.นายสรายุทธ ทรงสะอาด นางวิไล ทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร 1 งาน 15 ตร.ว. 4.นายเจตน์ ล่ำซำ นายสุธีร์ ล่ำซำ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 61 ตร.ว. 5.นางสาวสกพร สุขวิพัฒน์ นางสาวสกพรรณ สุขวิพัฒน์ นายสุรวุฒิ สุขวิพัฒน์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 60 ตร.ว.

6.นายวิชัย เดชสังวรณ์ แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร 62 ตร.ว. 7.นางบุญมา วิฑิตสุวรรณกุล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 2 ตร.ว. 8.นายสุวิทย์ ประสพพรพิบูลย์ นายสุพัฒ ประสพพรพิบูลย์ นางนิภาพร พจนสุวรรณชัย นางสมหมาย ติยะแสงทอง ผู้จัดการมรดก นายสุชาติ ประสพพรพิบูลย์ นายสมศักดิ์ ประสพพรพิบูลย์ นายสุพจน์ ประสพพรพิบูลย์นายสมบูรณ์ ประสพพรพิบูลย์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 16 ตร.ว. 9. ธนาคารหลวงไทย จำกัด (มหาชน) นางสง่า ใบเงิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 25 ตร.ว. 10.นางสุญาณี โคติวงษาและ นายกนกศักดิ์ ตัณฑ์สุทธิวงศ์ ผู้จัดการมรดก นางสาวบุญกุล ตัณฑ์สุทธิวงศ์ นางอนงค์ พงษ์พิทักษ์ ผู้จัดการมรดก นางสาวบุญยง ตัณฑ์สงศ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 53 ตร.ว.

11.นางสุมนา หงสเวศ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 8 ตร.ว. 12.นางจิรภา วัฒนานันท์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 2/10 ตร.ว. 13.บริษัทกรีนนิช วิลล์ จำกัด แขวงจอมพล เขตจตุจักร 43 ตร.ว. 14.บริษัทภัทรรักษ์ จำกัด แขวงสามแสนนอก ห้วยขวาง 57 2/10 15.บริษัทพูนจิราพงษ์ จำกัด บริษัท พูนรัชดาภร จำกัด แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง 70 ตร.ว.

16.นายวิชัย อินทราพิเชฐ ผู้จัดการมรดก นางหลั่ง อินทราพิเชฐ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 19 ตร.ว. 17.นายสุรวิชย์ ผลัญชัย นางอัปสร จาติกวณิช แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว. 18.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 19 ตร.ว. 19.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 16 ตร.ว.20.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว.

21.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว. 22.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 12 ตร.ว. 23.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว. 24.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 16 ตร.ว. 25.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 13 ตร.ว.

26.เจ้าของร่วมอาคารชุด อาร์เอส ทาวเวอร์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 1 งาน 7 ตร.ว. 27.บริษัทดินสีรุ้ง จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 3 งาน 47 ตร.ว. 28.บริษัทภูเก็ตพัฒนาการเศรษฐกิจ จำกัด บริษัทธีระพัฒนาการเศรษฐกิจ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 1 งาน 10 ตร.ว. 29.บริษัทภูเก็ตพัฒนาการเศรษฐกิจ จำกัด บริษัทธีระพัฒนาการเศรษฐกิจ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 3 งาน 18 ตร.ว. 30.บริษัทดินสีรุ้ง จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 1 งาน 93 ตร.ว.

31.บริษัทไทม์ รีเจนซี่ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 85 ตร.ว. 32.บริษัทไทม์ รีเจนซี่ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว. 33. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 48 ตร.ว. 34.บริษัททวีมิตร (1990) จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 1 งาน 45 ตร.ว. 35.บริษัททวีมิตร (1990) จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 1 งาน 30 ตร.ว.

36.บริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด แขวงดินแดง เขตดินแดง 1 งาน 16 25/100 ตร.ว. 37.นายเชิงชาย เจริญกิจวรวุฒิ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 5 4/10 ตร.ว. 38.นางมิลินดา ณ ถลาง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 76 ตร.ว. 39.สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 94 2/10 ตร.วา 40.สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 4 4/10 ตร.วา

41.นางสาววรรณ ลิขิตอังศุวัต แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 7 2/10 ตร.วา 42. นายประสิทธิ์ เหตระกูล นายประพันธ์ เหตระกูล นายประสงค์ เหตระกูล นางประไพ เหตระกูล นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นายประชา เหตระกูล พลตำรวจตรีประเสริฐ เหตระกูล นางประภา ศรีนวลนัด นางประทิน เหตระกูล นางประพิณ รุจิรวงศ์ นายนพ เหตระกูล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 14 8/10 ตร.ว. 43.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 15 1/10 ตร.ว. 44.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 12 5/10 45.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 1 4/10

46.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 29 1/10 47 ตร.วา บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 29 5/10 ตร.วา 48.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 59 6/10 ตร.วา 49. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 4 ไร่ 5 8/10 ตร.ว. 50.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 49 9/10 ตร.ว.

51.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1 งาน 72 6/10 ตร.ว. 52.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1 งาน 57 5/10 ตร.ว. 53.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1ไร่ 2 งาน 52 9/10 ตร.ว.54.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1 งาน 85 ตร.ว. 55. นางสิริมา หงสนันทน์ นายชาญ ศรีวิกรม์ นายชาย ศรีวิกรม์ นางสาวกรกฎ ศรีวิกร ม์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 1 งาน 60 ตร.ว.

56.นางสุวพร ทองธิว แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 53 89/100 ตร.ว. 57.นางสุวพร ทองธิว 1 งาน 54 11/100 ตร.ว. 58.บริษัททศพลแลนด์ จำกัด (มหาชน) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 42 9/10 ตร.ว. 59.บริษัททศพลแลนด์ จำกัด (มหาชน) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 39 1/10 ตร.ว.

Advertisement Replay Ad
สลด ผัวฝรั่งเศส-เมียไทย กินยาฆ่าตัวตายดับคู่

สลด ผัวฝรั่งเศส-เมียไทย กินยาฆ่าตัวตายดับคู่

ช่างซ่อมโดนลิฟต์ในกระทรวงดัง หล่นทับดับคาที่

ช่างซ่อมโดนลิฟต์ในกระทรวงดัง หล่นทับดับคาที่

'เต้ย' ขอบคุณ 'อาเล็ก' ปกป้อง ยันข่าวไม่กระทบสัมพันธ์

'เต้ย' ขอบคุณ 'อาเล็ก' ปกป้อง ยันข่าวไม่กระทบสัมพันธ์

คำสารภาพผัวฆ่าเมียหมกห้องเช่า สติหลุดเจอถุงยาง-ยาคุม   

คำสารภาพผัวฆ่าเมียหมกห้องเช่า สติหลุดเจอถุงยาง-ยาคุม  

ผ่านฉลุย จีนทดสอบทางรถไฟความเร็วสูง “ซีอาน-เฉิงตู” ครั้งแรก

ผ่านฉลุย จีนทดสอบทางรถไฟความเร็วสูง “ซีอาน-เฉิงตู” ครั้งแรก

เวียร์ - เบลล่า เปิดใจ หลังออกงานคู่กันครั้งแรก

เวียร์ - เบลล่า เปิดใจ หลังออกงานคู่กันครั้งแรก

สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

‘หนุ่มเมียนมา หึงโหด’ เข้าใจผิดคิดว่าภรรยาปันใจ บุกยิงศีรษะหน้าห้องพัก เจ็บสาหัส

‘หนุ่มเมียนมา หึงโหด’ เข้าใจผิดคิดว่าภรรยาปันใจ บุกยิงศีรษะหน้าห้องพัก เจ็บสาหัส

งดงาม เผยภาพทิวทัศน์ทะเลสาบคุนหมิงกลายเป็นน้ำแข็ง

งดงาม เผยภาพทิวทัศน์ทะเลสาบคุนหมิงกลายเป็นน้ำแข็ง

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

หนักไปหน่อย สภาพ "ท็อป ดารณีนุช" หลัง After Party วิวาห์โอ๊ต จีน่า

หนักไปหน่อย สภาพ "ท็อป ดารณีนุช" หลัง After Party วิวาห์โอ๊ต จีน่า

ดีเจเจ๊แหม่ม ตอบแซ่บประเด็นทำหน้า จะมาเดือดร้อนแทนทำไม

ดีเจเจ๊แหม่ม ตอบแซ่บประเด็นทำหน้า จะมาเดือดร้อนแทนทำไม

หนุ่มเมาหนัก! ยืนฉี่หน้าวงจรปิด แอ็คท่าหาเรื่องกล้อง

หนุ่มเมาหนัก! ยืนฉี่หน้าวงจรปิด แอ็คท่าหาเรื่องกล้อง

สวยตระการตา ปรากฏการณ์ “อู้ซง” แรกบนภูเขาเทียนเหมินซาน

สวยตระการตา ปรากฏการณ์ “อู้ซง” แรกบนภูเขาเทียนเหมินซาน

“คุณหญิงหมอพรทิพย์” เรียกร้องแพทย์ผ่าศพน้องเมย ตอบข้อสงสัยสังคม

“คุณหญิงหมอพรทิพย์” เรียกร้องแพทย์ผ่าศพน้องเมย ตอบข้อสงสัยสังคม

ผวาอาถรรพ์ คนทิ้งศาลพระภูมิกว่า 100 หลัง ขวางศาลพ่อปู่

ผวาอาถรรพ์ คนทิ้งศาลพระภูมิกว่า 100 หลัง ขวางศาลพ่อปู่

เผยเบื้องหลังสตอรี่ "ชาคริต" เล่นใหญ่ เอาใจภรรยา

เผยเบื้องหลังสตอรี่ "ชาคริต" เล่นใหญ่ เอาใจภรรยา

ชื่นชมตำรวจดอนเมือง ช่วยทำ CPR ให้ทหารนอนหมดสติ

ชื่นชมตำรวจดอนเมือง ช่วยทำ CPR ให้ทหารนอนหมดสติ

ตำรวจยืนยัน “ครูจอมทรัพย์” เกี่ยวข้องสร้างหลักฐานเท็จ

ตำรวจยืนยัน “ครูจอมทรัพย์” เกี่ยวข้องสร้างหลักฐานเท็จ

วิจารณ์สนั่น เด็กชายหิววิ่งไปหาแม่ กลับถูกตบตีกระทืบซ้ำ

วิจารณ์สนั่น เด็กชายหิววิ่งไปหาแม่ กลับถูกตบตีกระทืบซ้ำ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์