เปิดชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่-ตระกูลดังเจ้าของที่ดิน59แปลงถูกเวนคืนสร้างรถไฟฟ้าสายบางซื่อ-สาทร

เปิดชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่-ตระกูลดังเจ้าของที่ดิน59แปลงถูกเวนคืนสร้างรถไฟฟ้าสายบางซื่อ-สาทร

ประกาศใช้ พ.ร.บ.เวนคินที่ดินสร้างรถไฟฟ้าสายสายเฉลิมรัชมงคล บางซื่อ-สาทรแล้ว เผยมีที่ดิน 59 แปลงถูกเวนคิน เผยเจ้าของมีทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างปูนซิเมนตืไทย นักธุรกิจดังตระกูลล่ำซำ-เหตระกูล-จาติกวณิช-ศรีวิกรม์ ผู้สื่อข่าวมติชนรายงานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมว่า มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวีเขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวันและเขตสาทร กรุงเทพมหานครพ.ศ. 25 52 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมาและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีที่ดินที่ถุกเวนคืนทั้งหมด 59 แปลง ในจำนวนนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท ปูนซิเมนตืไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และนักธุรกิจชื่อดังเป็นเจ้าของ

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ดังกล่าวคือให้เวนคืนอสังหาริทรัพย์ ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย พ.ร.บ. ซึ่งปรากฏรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมายตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.นี้ ให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลโดย ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนายใน ระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่ พงร.บ.นี้ใช้บังคับ

สำหรับบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ต้องเวนคืนมีทั้งหมด 59 แปลง ดังนี้

1. บริษัทปูนซิเมนต์ จำกัด (มหาชน) เขตบางซื่อ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 52 ตร.ว. 2.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอเซีย จำกัด แขวงจอมพล เขตจตุจักร 1 งาน 14/10 ตร.ว. 3.นายสรายุทธ ทรงสะอาด นางวิไล ทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร 1 งาน 15 ตร.ว. 4.นายเจตน์ ล่ำซำ นายสุธีร์ ล่ำซำ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 61 ตร.ว. 5.นางสาวสกพร สุขวิพัฒน์ นางสาวสกพรรณ สุขวิพัฒน์ นายสุรวุฒิ สุขวิพัฒน์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 60 ตร.ว.

6.นายวิชัย เดชสังวรณ์ แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร 62 ตร.ว. 7.นางบุญมา วิฑิตสุวรรณกุล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 2 ตร.ว. 8.นายสุวิทย์ ประสพพรพิบูลย์ นายสุพัฒ ประสพพรพิบูลย์ นางนิภาพร พจนสุวรรณชัย นางสมหมาย ติยะแสงทอง ผู้จัดการมรดก นายสุชาติ ประสพพรพิบูลย์ นายสมศักดิ์ ประสพพรพิบูลย์ นายสุพจน์ ประสพพรพิบูลย์นายสมบูรณ์ ประสพพรพิบูลย์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 16 ตร.ว. 9. ธนาคารหลวงไทย จำกัด (มหาชน) นางสง่า ใบเงิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 25 ตร.ว. 10.นางสุญาณี โคติวงษาและ นายกนกศักดิ์ ตัณฑ์สุทธิวงศ์ ผู้จัดการมรดก นางสาวบุญกุล ตัณฑ์สุทธิวงศ์ นางอนงค์ พงษ์พิทักษ์ ผู้จัดการมรดก นางสาวบุญยง ตัณฑ์สงศ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 53 ตร.ว.

11.นางสุมนา หงสเวศ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 8 ตร.ว. 12.นางจิรภา วัฒนานันท์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 2/10 ตร.ว. 13.บริษัทกรีนนิช วิลล์ จำกัด แขวงจอมพล เขตจตุจักร 43 ตร.ว. 14.บริษัทภัทรรักษ์ จำกัด แขวงสามแสนนอก ห้วยขวาง 57 2/10 15.บริษัทพูนจิราพงษ์ จำกัด บริษัท พูนรัชดาภร จำกัด แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง 70 ตร.ว.

16.นายวิชัย อินทราพิเชฐ ผู้จัดการมรดก นางหลั่ง อินทราพิเชฐ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 19 ตร.ว. 17.นายสุรวิชย์ ผลัญชัย นางอัปสร จาติกวณิช แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว. 18.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 19 ตร.ว. 19.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 16 ตร.ว.20.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว.

21.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว. 22.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 12 ตร.ว. 23.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว. 24.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 16 ตร.ว. 25.บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 13 ตร.ว.

26.เจ้าของร่วมอาคารชุด อาร์เอส ทาวเวอร์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 1 งาน 7 ตร.ว. 27.บริษัทดินสีรุ้ง จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 3 งาน 47 ตร.ว. 28.บริษัทภูเก็ตพัฒนาการเศรษฐกิจ จำกัด บริษัทธีระพัฒนาการเศรษฐกิจ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 1 งาน 10 ตร.ว. 29.บริษัทภูเก็ตพัฒนาการเศรษฐกิจ จำกัด บริษัทธีระพัฒนาการเศรษฐกิจ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 3 งาน 18 ตร.ว. 30.บริษัทดินสีรุ้ง จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 1 งาน 93 ตร.ว.

31.บริษัทไทม์ รีเจนซี่ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 85 ตร.ว. 32.บริษัทไทม์ รีเจนซี่ จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 20 ตร.ว. 33. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 48 ตร.ว. 34.บริษัททวีมิตร (1990) จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 1 งาน 45 ตร.ว. 35.บริษัททวีมิตร (1990) จำกัด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 1 งาน 30 ตร.ว.

36.บริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด แขวงดินแดง เขตดินแดง 1 งาน 16 25/100 ตร.ว. 37.นายเชิงชาย เจริญกิจวรวุฒิ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 5 4/10 ตร.ว. 38.นางมิลินดา ณ ถลาง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 76 ตร.ว. 39.สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 94 2/10 ตร.วา 40.สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 4 4/10 ตร.วา

41.นางสาววรรณ ลิขิตอังศุวัต แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 7 2/10 ตร.วา 42. นายประสิทธิ์ เหตระกูล นายประพันธ์ เหตระกูล นายประสงค์ เหตระกูล นางประไพ เหตระกูล นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นายประชา เหตระกูล พลตำรวจตรีประเสริฐ เหตระกูล นางประภา ศรีนวลนัด นางประทิน เหตระกูล นางประพิณ รุจิรวงศ์ นายนพ เหตระกูล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 14 8/10 ตร.ว. 43.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 15 1/10 ตร.ว. 44.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 12 5/10 45.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 1 4/10

46.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 29 1/10 47 ตร.วา บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 29 5/10 ตร.วา 48.บริษัทอโศกสามัคคี จำกัด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 59 6/10 ตร.วา 49. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 4 ไร่ 5 8/10 ตร.ว. 50.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 49 9/10 ตร.ว.

51.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1 งาน 72 6/10 ตร.ว. 52.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1 งาน 57 5/10 ตร.ว. 53.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1ไร่ 2 งาน 52 9/10 ตร.ว.54.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 1 งาน 85 ตร.ว. 55. นางสิริมา หงสนันทน์ นายชาญ ศรีวิกรม์ นายชาย ศรีวิกรม์ นางสาวกรกฎ ศรีวิกร ม์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 1 งาน 60 ตร.ว.

56.นางสุวพร ทองธิว แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 53 89/100 ตร.ว. 57.นางสุวพร ทองธิว 1 งาน 54 11/100 ตร.ว. 58.บริษัททศพลแลนด์ จำกัด (มหาชน) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 42 9/10 ตร.ว. 59.บริษัททศพลแลนด์ จำกัด (มหาชน) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 39 1/10 ตร.ว.

Advertisement Replay Ad
แซ่บเว่อร์ ดิว อริสรา ล่องเรือสำราญ เซ็กซี่แหวกอก-อวดบั้นท้าย

แซ่บเว่อร์ ดิว อริสรา ล่องเรือสำราญ เซ็กซี่แหวกอก-อวดบั้นท้าย

ชิงมอบตัว! พี่เขยปฏิเสธ ไม่ได้ข่มขืนสาวพิการ

ชิงมอบตัว! พี่เขยปฏิเสธ ไม่ได้ข่มขืนสาวพิการ

โดนด่าจนต้องยอมเปิดตัว "แจ๊คจิลล์"  ยอมรับเป็นจอมขมังเวทย์ รวย 100 ล้านเพราะเล่นมนต์ตา

โดนด่าจนต้องยอมเปิดตัว "แจ๊คจิลล์" ยอมรับเป็นจอมขมังเวทย์ รวย 100 ล้านเพราะเล่นมนต์ตา

ด็อจ เปิดใจหลังมีข่าวเป็นมือที่สาม ทำ แตงโม แต๊งค์ สัมพันธ์สั่นคลอน

ด็อจ เปิดใจหลังมีข่าวเป็นมือที่สาม ทำ แตงโม แต๊งค์ สัมพันธ์สั่นคลอน

หวิดเป็นโศกนาฏกรรม เมียหยอกทำปืนลั่นใส่กกหูผัวสาหัส

หวิดเป็นโศกนาฏกรรม เมียหยอกทำปืนลั่นใส่กกหูผัวสาหัส

สุดโหด หน่วยคอมมานโดทัพอากาศจีน 100 คนผ่านแค่ 50

สุดโหด หน่วยคอมมานโดทัพอากาศจีน 100 คนผ่านแค่ 50

นึกว่าหมูป่า...ชาวบ้านในจีนบังเอิญเจอ เสือตัวอ้วน กลางหิมะในป่า

นึกว่าหมูป่า...ชาวบ้านในจีนบังเอิญเจอ เสือตัวอ้วน กลางหิมะในป่า

ภาพเต็ม ฉลองแต่งงาน โอ๊ต - จีน่า อุ้มลูกเป็นพยานรัก

ภาพเต็ม ฉลองแต่งงาน โอ๊ต - จีน่า อุ้มลูกเป็นพยานรัก

รวบ! วรรณา โยงบึ้มราชประสงค์ปี 58 คาสุวรรณภูมิหลังหนีไปตุรกี คุมสอบ

รวบ! วรรณา โยงบึ้มราชประสงค์ปี 58 คาสุวรรณภูมิหลังหนีไปตุรกี คุมสอบ

กอล์ฟ ย้ำชัดๆ ไม่เลิก ขวัญ ไม่ลงรูปคู่ไม่ใช่เพราะหมดโปรฯ

กอล์ฟ ย้ำชัดๆ ไม่เลิก ขวัญ ไม่ลงรูปคู่ไม่ใช่เพราะหมดโปรฯ

แห่พิสูจน์ ชิงช้าโรงเรียนแกว่งเอง ลือเป็นที่ป่าช้าเก่า

แห่พิสูจน์ ชิงช้าโรงเรียนแกว่งเอง ลือเป็นที่ป่าช้าเก่า

เครื่องบินเจ็ทฝึกบินทัพอากาศสหรัฐฯ ตก นักบินดับ 1 เจ็บ 1

เครื่องบินเจ็ทฝึกบินทัพอากาศสหรัฐฯ ตก นักบินดับ 1 เจ็บ 1

เปิดภาพกล้องวงจรปิด! ไทม์ไลน์วินาทีหาม "น้องเมย" ก่อนเสียชีวิต

เปิดภาพกล้องวงจรปิด! ไทม์ไลน์วินาทีหาม "น้องเมย" ก่อนเสียชีวิต

ผบ.ตร.เผยปม 'น้องเมย' นตท.ตาย เป็นเรื่องปกติ

ผบ.ตร.เผยปม 'น้องเมย' นตท.ตาย เป็นเรื่องปกติ

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

เติ้ล ตะวัน ต้อนรับสมาชิกใหม่บ้านจารุจินดา ภรรยาสาวคลอดลูกแล้ว

เติ้ล ตะวัน ต้อนรับสมาชิกใหม่บ้านจารุจินดา ภรรยาสาวคลอดลูกแล้ว

ภูเขาไฟอากุงบนเกาะบาหลีปะทุ พ่นควันสูง 700 ม.

ภูเขาไฟอากุงบนเกาะบาหลีปะทุ พ่นควันสูง 700 ม.

หวานชื่น โอ๊ต จีน่า ฉลองแต่งงาน ให้ลูกชายเป็นคนถือแหวน

หวานชื่น โอ๊ต จีน่า ฉลองแต่งงาน ให้ลูกชายเป็นคนถือแหวน

แอฟ น้ำตาคลอรับเลิก สงกรานต์ เกือบปี แต่ยังไม่เซ็นใบหย่า

แอฟ น้ำตาคลอรับเลิก สงกรานต์ เกือบปี แต่ยังไม่เซ็นใบหย่า

นักนิติวิทยาฯชี้ นำอวัยวะ ‘น้องเมย’ ออกเป็นเรื่องปกติ แต่ยังมีข้อสงสัย

นักนิติวิทยาฯชี้ นำอวัยวะ ‘น้องเมย’ ออกเป็นเรื่องปกติ แต่ยังมีข้อสงสัย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์