การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 30 : ความสำคัญของ AIPA

การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 30 : ความสำคัญของ AIPA

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวแห่งชาติได้เสนอข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับ AIPA ไปแล้ว ในบทความ "การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 30 : รู้จัก AIPA ซึ่งสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ก็คือความสำคัญของ AIPA รวมทั้งผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ไทยจะได้รับ ทั้งในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมและประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการประชุมดังกล่าวสามารถผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างเรียบร้อยและสร้างความประทับใจให้กับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี การแสดงศักยภาพในฐานะเจ้าภาพ เป็นที่ทราบดีว่า เกิดความวุ่นวายในการจัดการประชุมอาเซียน +3 +6 มาแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่โรงแรมโรยัลคลิฟบีชรีอสร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับการจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2552 ในครั้งนี้ แม้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าประเทศไทยเสียภาพลักษณ์ต่ออาเซียนและประเทศคู่เจรจาไปไม่น้อย ดังนั้นการจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ณ สถานที่ซึ่งเคยเกิดเหตุความวุ่นวายมาแล้ว ย่อมหมายถึงว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องสร้างความมั่นใจ และแสดงศักยภาพที่เพียงพอต่อประเทศผู้เข้าร่วม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อนานาประเทศอย่างสมเกียรติความเป็นประธานอาเซียน และลบภาพลักษณ์ที่ไม่ดีจากเหตุการณ์เมื่อเดือนเมษายน 2552 ที่ผ่านมาในสายตานานาประเทศในเจือจางลงให้ได้ ผลพลอยได้ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน ณ เมืองพัทยา ชลบุรี นอกจากจะสร้างความเสียหายในด้านทรัพย์สินที่ทางโรงแรมโรยัลคลีฟบีชรีสอร์ท ออกมาแถลงว่ามีมูลค่าความเสียหายถึง 14 ล้านบาทแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยจำนวนมหาศาลอีกด้วย เนื่องจากนานาประเทศเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้งความไม่มั่นใจต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ทำให้ทั้งนักลงทุนและนักท่องเที่ยวถูกเตือนจากนานาประเทศให้งดการเดินทางมายังประเทศไทยอันเนื่องมาจากความไม่เรียบร้อย อย่างไรก็ดี แม้จะเกิดความวุ่นวายกินเวลาอยู่หลายวัน แต่ในที่สุดรัฐบาลก็สามารถดำเนินการให้เหตุการณ์สงบลงได้ด้วยความสงบเรียบร้อย และไม่บานปลายจนยากจะแก้ไข อีกทั้งยังมีความพยายามจากทุกภาคส่วนในการกู้ภาพลักษณ์ของประเทศคืนมาในฐานะอารยประเทศ โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว ประเทศไทยได้สูญรายได้จากการท่องเที่ยวนับตั้งแต่เกิดความวุ่นวายทางการเมืองนับเป็นมูลค่าถึงประมาณ 2 แสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินมหาศาล ดังนั้นโอกาสในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคร้งสำคัญต่าง ๆ ของไทย จึงเป็นหนทางที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักลงทุนและนักท่องเที่ยว เพื่อมากระตุ้นและพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับภาคการท่องเที่ยวและภาคเศรษฐกิจไทยได้ต่อไป ความร่วมมือของสมัชชารัฐสภาอาเซียน นอกจากประเด็นผลพลอยได้ต่อภาคการท่องเที่ยวและภาคเศรษฐกิจไทยแล้ว ความสำคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นเป้าหมายหลักในการประชุม AIPA ครั้งนี้ก็คือ ความร่วมมือระหว่างสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับอาเซียน ซึ่งมีระบุไว้ในธรรมนูญของ AIPA โดยกำหนดให้สมัชชารัฐสภาอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรึกษาหารือกับอาเซียน เพื่อให้รัฐบาลและรัฐสภากลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งผู้มีส่วนมีเกี่ยวข้องกับอาเซียนให้ร่วมมือและทำงานได้อย่างสอดคล้องกันมากขึ้น และเพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานของอาเซียน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอาเซียน เนื่องจากเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของอาเซียนคือการก้าวสู่การเป็นประชาคม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละประเทศจะต้องมีความสอดคล้องและมีความเป็นเอกภาพต่อกัน การประสานงานในระดับรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญในการดำเนินนโยบายของแต่ละประเทศจึงมีความสำคัญต่อการรวมตัวกันในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และเมื่ออาเซียนสามารถกลายเป็นประชาคมอาเซียนได้แล้ว ผลประโยชน์สำคัญสำหรับแต่ละประเทศและประชาชนทุกคนก็คือ ประชาคมอาเซียนจะมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่ง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การค้า ความมั่นคง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่มีความสำคัญต่อทุก ๆ ประเทศในขณะนี้ ความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นความสำเร็จของรัฐบาลเท่านั้น แต่หมายถึงความสำเร็จของชาวไทยทุกคน ที่จะได้แสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้นานาประเทศได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นประเทศอาเซียน ประเทศผู้สังเกตการณ์ หรือแม้กระทั่งประเทศอื่น ๆ ในทั่วทุกมุมโลก เนื่องจากอาเซียนเป็นที่สนใจในสายตาชาวโลกขึ้นทุกขณะ เพื่อรอให้อาเซียนและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่า อาเซียน ไม่ใช่เพียงแค่เสือกระดาษอีกแต่ไป

Advertisement Replay Ad
พี่เลี้ยงโมโห เด็กร้องไห้งอแงไม่หยุด หยิก-จับห้อยหัวตีลังกา

พี่เลี้ยงโมโห เด็กร้องไห้งอแงไม่หยุด หยิก-จับห้อยหัวตีลังกา

มื้อนี้กินไม่ลง ลูกค้าจีนกินข้าวอยู่ เปลือกกล้วยลอยร่วงกลางโต๊ะ

มื้อนี้กินไม่ลง ลูกค้าจีนกินข้าวอยู่ เปลือกกล้วยลอยร่วงกลางโต๊ะ

บ่อน้ำพุร้อนเมืองจีนแห่งัดไม้เด็ด ใส่ตั้งแต่ผลไม้ยันเครื่องแกง

บ่อน้ำพุร้อนเมืองจีนแห่งัดไม้เด็ด ใส่ตั้งแต่ผลไม้ยันเครื่องแกง

วิกฤตจับตัวประกันโรงแรมหรูกรุงคาบูล ผู้คนโรยตัวหนีตายชุลมุน

วิกฤตจับตัวประกันโรงแรมหรูกรุงคาบูล ผู้คนโรยตัวหนีตายชุลมุน

เล่นพิเรนทร์เกินไป เด็กจีนนั่งบันไดเลื่อนสุดหวาดเสียว

เล่นพิเรนทร์เกินไป เด็กจีนนั่งบันไดเลื่อนสุดหวาดเสียว

สาวอเมริกันนับแสน รวมพลังหญิงชุมนุมประท้วงต่อต้าน "ทรัมป์"

สาวอเมริกันนับแสน รวมพลังหญิงชุมนุมประท้วงต่อต้าน "ทรัมป์"

สาวจีนข้ามถนนเจอกระดาษขอความช่วยเหลือ ปลิวลงมาจากตึก ตร.ตามเช็ควุ่น

สาวจีนข้ามถนนเจอกระดาษขอความช่วยเหลือ ปลิวลงมาจากตึก ตร.ตามเช็ควุ่น

เด็กอิตาลีสำลักน้ำพุ่ง ซดน้ำอัดลมกระป๋องกลืนหนอนเข้าไป

เด็กอิตาลีสำลักน้ำพุ่ง ซดน้ำอัดลมกระป๋องกลืนหนอนเข้าไป

ดวงดี! รถบรรทุกดินเทกระจาด หวิดฝังจยย.กลางถนน

ดวงดี! รถบรรทุกดินเทกระจาด หวิดฝังจยย.กลางถนน

ขอเข้ากล้องด้วยคน สะพรึงเบาๆ เมื่อเหล่าสิงโตทะเลอยากเล่นกับช่างภาพ

ขอเข้ากล้องด้วยคน สะพรึงเบาๆ เมื่อเหล่าสิงโตทะเลอยากเล่นกับช่างภาพ

พ่อแม่มะกันล่ามโซ่ทรมานลูก 13 คน กินข้าววันละมื้อ-อาบน้ำปีละครั้ง

พ่อแม่มะกันล่ามโซ่ทรมานลูก 13 คน กินข้าววันละมื้อ-อาบน้ำปีละครั้ง

สายการบินจีนปล่อย Wi-Fi ให้ผู้โดยสารใช้มือถือบนเครื่องบินได้

สายการบินจีนปล่อย Wi-Fi ให้ผู้โดยสารใช้มือถือบนเครื่องบินได้

หนุ่มช้ำ เมียใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงเกือบ 5 แสน ตามสืบถึงรู้มีลูกอีก 2 คน

หนุ่มช้ำ เมียใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงเกือบ 5 แสน ตามสืบถึงรู้มีลูกอีก 2 คน

สาวถูกทำร้ายที่ไนต์คลับ ไปรพ.ดันเจอหมอที่รักษาเป็นคนทำ

สาวถูกทำร้ายที่ไนต์คลับ ไปรพ.ดันเจอหมอที่รักษาเป็นคนทำ

หัวใจจะวาย ครอบครัวออสซี่ออกเรือตกปลา เจอฉลามว่ายระยะประชิด

หัวใจจะวาย ครอบครัวออสซี่ออกเรือตกปลา เจอฉลามว่ายระยะประชิด

พ่อแม่สุดโหดชาวอเมริกัน ปัดทรมานลูก 13 คน

พ่อแม่สุดโหดชาวอเมริกัน ปัดทรมานลูก 13 คน

หวุดหวิด หญิงวิ่งช่วยชายจะฆ่าตัวตาย โดดให้รถไฟชนที่อังกฤษ

หวุดหวิด หญิงวิ่งช่วยชายจะฆ่าตัวตาย โดดให้รถไฟชนที่อังกฤษ

หญิงไม่พอใจสามีถูกปรับขับรถผิดกฎ อาละวาดเตะถีบตำรวจ

หญิงไม่พอใจสามีถูกปรับขับรถผิดกฎ อาละวาดเตะถีบตำรวจ

“ยาคุต” อาชาสุดแกร่ง หนาวจัด -60 องศา ยังทนได้

“ยาคุต” อาชาสุดแกร่ง หนาวจัด -60 องศา ยังทนได้

กรรมติดจรวด ชายอินเดียใช้เข็มเย็บปากงูเห่า สุดท้ายเจอแว้งกัดดับ

กรรมติดจรวด ชายอินเดียใช้เข็มเย็บปากงูเห่า สุดท้ายเจอแว้งกัดดับ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์