อีสานโพลเผยคนอีสานพลัดถิ่นอยากกลับบ้านมาค้าขายแต่ติดปัญหาเรื่องเงินทุน

อีสานโพลเผยคนอีสานพลัดถิ่นอยากกลับบ้านมาค้าขายแต่ติดปัญหาเรื่องเงินทุน

อีสานโพลเปิดผลสำรวจเผยคนอีสานพลัดถิ่นอยากกลับบ้านเกิดเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องการประกอบอาชีพธุรกิจค้าขายในท้องถิ่นไม่ใช่ทำการเกษตรเหมือนแต่ก่อน ยอมรับถ้ากลับบ้านอาจประสบปัญหาขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ผศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ผู้รับผิดชอบ อีสานโพล โดย ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของแรงงานชาวอีสานต่อการกลับมาทำงาน ณ ภูมิลำเนาของตนเอง โดยเก็บแบบสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างคือ แรงงานชาวอีสานที่ทำงานต่างถิ่น รวม 580 คน ใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัวระหว่างวันที่ 6 17 กรกฎาคม 2552 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20 29 ปี มากที่สุด (53.4%) การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีมากที่สุด (52.70%) โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอาชีพผู้ใช้แรงงานในโรงงานมากที่สุด (53.8%) และ รายได้ระหว่าง 5,001 10,000 บาทมากที่สุด (44.8%)

ผลสำรวจพบว่าเกือบ 70 % อยาก เมือ (กลับ) บ้าน โดยจากการสอบถามแรงงานอีสานว่าต้องการจะกลับมาทำงานในภูมิลำเนาหรือไม่ ส่วนใหญ่เห็นว่า ต้องการที่จะกลับมาทำงาน ณ ภูมิลำเนา คิดเป็น 68.4% ไม่ต้องการ คิดเป็น 31.6% กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ให้เหตุผลว่าอยากกลับมาทำงานในภูมิลำ เพราะ ต้องการกลับมาอยู่กับครอบครัวมากที่สุดคิดเป็น 57.7% รองลงมาคือ ค่าครองชีพถูกกว่า (20.4%) เหตุผลอื่นๆ คือ มีช่องทางในการประกอบอาชีพใหม่ การอยู่ในเมืองใหญ่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ และ กลับมาที่บ้านมีความสะดวกสบายในการเดินทาง

เมื่อถามความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ว่าหากกลับมาแล้วอยากจะประกอบอาชีพอะไร พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์จะกลับมาทำอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มากที่สุด คิดเป็น 39.3% รองลงมาคือ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 26.9% ผิดจากความเชื่อเดิมที่ว่าจะกลับมาทำการเกษตร ทำไร่ไถนา เหมือนเมื่อครั้งวิกฤติต้มยำกุ้ง เมื่อปี 2540 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าจะกลับมาทำการเกษตรเพียง 18.2% เท่านั้น สำหรับความสนใจในอาชีพอื่นๆก็มีเช่น รับจ้างทั่วไป/ใช้แรงงาน และพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง

สำหรับผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มที่ไม่ต้องการจะกลับมาทำงาน ณ ภูมิลำเนานั้น ให้เหตุผลว่า รายได้ที่ทำอยู่ในปัจจุบันสูงกว่าที่บ้านเกิด คิดเป็น 55.7% รองลงมาคือ ภูมิลำเนาไม่มีงานที่ต้องการ 21.9% ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า หากกลับมาค้าขายก็ต้องการเงินลงทุนที่มีจำนวนไม่น้อย หรือต้องประกอบอาชีพที่มีการรับทำงานค่อนข้างจำกัดและเป็นอาชีพที่มีการแข่งขันกันเข้าทำงานสูง คืออพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ส่วนความเห็นอื่นๆ เห็นว่า ตนมีครอบครัวในพื้นที่ที่ทำงานแล้ว และมีความสะดวกสบายในที่ทำงานปัจจุบัน

สุดท้ายเมื่อถามว่ามีปัจจัยใดในภาคอีสานที่ควรเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มคนอีสานที่ไม่ต้องการกลับมาทำงานที่บ้าน กลับมาทำงานในภูมิลำเนา พบว่ากลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ให้เหตุผลว่า การหาแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ เป็นปัจจัยที่ควรมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคิดเป็น 24.4% ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ได้นั้นเชื่อมโยงกับอาชีพที่กลุ่มตัวอย่างอยากกลับมาทำ ณ บ้านเกิดคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ส่วนปัจจัยที่ควรเปลี่ยนแปลงรองลงมาคือ การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 22.6% เพื่อช่วยในการลดภาระค่าครองชีพที่สูงในภาวะปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆคือ เพิ่มสวัสดิการ เพิ่มเงินช่วยเหลือ และมีการประกันราคาพืชผล

Advertisement Replay Ad
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

TMB เปิด LINE Official Account พร้อมฟรี PIGGY GANG Sticker สุดน่ารัก 16 แบบ

TMB เปิด LINE Official Account พร้อมฟรี PIGGY GANG Sticker สุดน่ารัก 16 แบบ

อ.ชัย สักยันต์ "เจ้า เวย-องค์หญิงกำมะลอ" ก่อนดาราแห่สักเพียบ

อ.ชัย สักยันต์ "เจ้า เวย-องค์หญิงกำมะลอ" ก่อนดาราแห่สักเพียบ

กำลังใจล้น นร.ร่วมกันต่อธนบัตร 20 บาท ยาว 4 กม. บริจาคก้าวคนละก้าว

กำลังใจล้น นร.ร่วมกันต่อธนบัตร 20 บาท ยาว 4 กม. บริจาคก้าวคนละก้าว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์