อดีตส.ส.พปช.เป็นเจ้าหนี้พรรคไม่ยืนยันสภาพกับ สตง.เกรงถูกสอบที่มาของเงิน อาจเจอย้อนรอยปกปิดทรัพย์สิน

อดีตส.ส.พปช.เป็นเจ้าหนี้พรรคไม่ยืนยันสภาพกับ สตง.เกรงถูกสอบที่มาของเงิน อาจเจอย้อนรอยปกปิดทรัพย์สิน

เผยอดีตส.ส.พรรคพลังประชาชนเป็นเจ้าหนี้พรรคแต่ไม่ได้ยืนยันความเป็นเจ้าหนี้ต่อ สตง.เกรงถูกสอบที่มาของเงิน ซึ่งบางคนได้แสดงเจตนาขอสละสิทธิเรียกร้องและปลดหนี้ให้กับพรรค ตั้งแต่วันเริ่มต้นการเป็นหนี้ของรายจ่ายค่าป้ายหาเสียงพรรค พรรคมีหน้าที่ต้องจ่ายคืนให้กับ ส.ส.ในภายหลัง หากไม่ยืนยันอาจเจอย้อนรอยปกปิดทรัพย์สิน ส.ส.ไม่ยืนยันเป็นเจ้าหนี้พปช.

แหล่งข่าวจากแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ว่า ขณะนี้ ส.ส.หลายพรรค ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อแผ่นดิน และพรรคกิจสังคม รวมทั้งพรรคมาตุภูมิ ที่เคยเป็นอดีต ส.ส.ของพรรคพลังประชาชน (พปช.) ที่ย้ายออกมาหลังพรรค พปช. ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ปรากฏว่าได้รับหนังสือจากคณะทำงานชำระบัญชีพรรคการเมือง จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชีพรรค พปช. ให้ยืนยันสภาพการเป็น เจ้าหนี้ พรรค พปช. ในจำนวนที่แตกต่างกันตั้งแต่หลักหมื่นบาทจนถึงหลักแสนบาท โดย สตง.ระบุว่าให้ส่งกลับมายัง สตง.ภายใน 7 วัน

แหล่งข่าวกล่าวว่า แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคกำชับกับ ส.ส.ในกรณีนี้ว่า ไม่ให้ ส.ส.ของพรรคที่เป็นอดีต ส.ส.พรรค พปช.คนใดยืนยันกลับไปยัง สตง. เนื่องจากเกรงว่าการยืนยันกลับไปว่าเป็นเจ้าหนี้พรรค พปช. อาจทำให้มีปัญหาทางกฎหมาย

หวั่นเจอย้อนรอยปกปิดทรัพย์สิน

โดยเฉพาะการแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินกับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องจาก ส.ส.ไม่ได้แจ้งหนี้สินส่วนนี้กับ ป.ป.ช.เมื่อเข้ารับตำแหน่ง อาจเข้าข่ายปกปิดบัญชีทรัพย์สิน ต้องพ้นสภาพ ส.ส.และถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปีด้วย โดยอดีต ส.ส.พรรค พปช.ที่ไปอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรค ทำหนังสือชี้แจงไปยัง สตง.เลยว่าตัวเองไม่ได้มีสถานะเป็นเจ้าหนี้พรรค พปช.ตั้งแต่แรก แม้ผู้ชำระบัญชีจะตรวจสอบแล้วเห็นว่าพรรค พปช.เป็นหนี้และจะต้องรับผิดชอบต่อตนเอง ก็ขอแสดงเจตนาขอสละสิทธิเรียกร้องและปลดหนี้ให้กับพรรค พปช. ตั้งแต่วันที่ผู้ชำระบัญชีเห็นว่าเริ่มต้นการเป็นหนี้ แหล่งข่าวกล่าว

นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา ประธานคณะทำงานชำระบัญชีพรรคพลังประชาชน สตง.กล่าวว่า กระบวนการตรวจสอบบัญชีพรรค พปช.ที่ถูกให้ยุบพรรคนั้น ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการชำระบัญชีทรัพย์สิน โดยเจ้าหน้าที่ของพรรค พปช. เดิมได้แจ้งว่ามี ส.ส.ของพรรค พปช.ที่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของพรรคเป็นจำนวนเงินที่แตกต่างกันไป ซึ่งทางคณะทำงานการชำระบัญชีจึงออกหนังสือไปยัง อดีต ส.ส.พรรค พปช.เดิมที่ย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่ เช่น พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อแผ่นดิน พรรคกิจสังคม ให้ยืนยันสภาพการเป็นเจ้าหนี้ว่าเป็นจริงตามที่เจ้าหน้าที่พรรค พปช. แจ้งมาหรือไม่

ช่วงนี้มี ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยทยอยแจ้งคำยืนยันว่าเป็นเจ้าหนี้จริง มาจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางสำนักงานก็จะเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานต่อไปนางพวงชมนาถกล่าว

อดีตพปช.ชี้หนี้ค่าป้ายหาเสียงพรรค

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ อดีตเหรัญญิก พรรค พปช. กล่าวว่า เป็นเพียงกระบวนการทางกฎหมายของ สตง. และเป็นตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น เนื่องจากช่วงหาเสียงเลือกตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ซึ่ง ส.ส.และพรรคต้องขึ้นป้ายหาเสียง 2 ส่วนคือ 1.หาเสียงเบอร์ของผู้สมัครแต่ละคน และ 2.ขึ้นป้ายหาเสียงเบอร์ 12 ซึ่งเป็นเบอร์ของพรรค พปช.ขณะนั้น ซึ่ง ส.ส.แต่ละคน ต้องแจ้งบัญชีค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในส่วนของตัวเอง แต่การขึ้นป้ายหาเสียงเบอร์ 12 ของพรรค พปช.นั้น กกต. ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของพรรค ดังนั้นพรรคจึงให้ฝ่ายบัญชีของพรรค ประสานงานกับฝ่ายบัญชีของ ส.ส.แต่ละคน ให้แยกค่าใช้จ่ายเป็น 2 ส่วน ซึ่งที่ ส.ส.ใช้จ่ายในการขึ้นป้ายเสียงเบอร์ 12 ของพรรคนั้นพรรคก็จะจ่ายคืนให้กับ ส.ส.ในภายหลัง ดังนั้น ส.ส.แต่ละคนจึงอยู่ในสถานะเจ้าหนี้พรรค ที่พรรคต้องจ่ายเงินคืนส่วนนี้ให้

นายสงครามกล่าวว่า ส.ส.แต่ละคนเสียค่าใช้จ่ายการขึ้นป้ายหาเสียงเบอร์ 12 ของพรรคแตกต่างกัน บางคนก็ไม่กี่หมื่นบาท แต่บางคนอาจเป็นแสนหรือสองแสนบาท ขณะนี้ทางฝ่ายบัญชีพรรค พปช.ได้รับหนังสือให้ ส.ส.ยืนยันสภาพการเป็นเจ้าหนี้พรรค พปช.แล้ว อยู่ในระหว่างให้ ส.ส.ยืนยันกลับไปยัง สตง . บางคนก็ยืนยันไปแล้ว เพราะในหนังสือของ สตง.ระบุให้แจ้งกลับภายใน 7 วัน จึงเกรงว่าจะมีความผิด แต่บางคนยังไม่ยืนยัน เนื่องจากไม่ทราบว่าเงินส่วนนี้มาจากไหน เพราะช่วงเลือกตั้งฝ่ายบัญชีของ ส.ส.จะประสานกับฝ่ายบัญชีของพรรคเลย โดยที่ ส.ส.เองก็ไม่ได้รับทราบ อีกทั้งช่วงนี้อยู่ในระหว่างการปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ฝ่ายบัญชีของพรรค พปช. ที่ดูแลเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีพรรคประสานงานกับอดีต ส.ส.ของพรรคยาก ตนจึงจะเรียกอดีต ส.ส.ของพรรคมาทำความเข้าใจเพื่อยืนยันไปยัง สตง.อีกครั้ง

Advertisement Replay Ad
'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์