โพลผลงานรบ.6เดือนผ่านหวิว มาร์คได้คะแนนตั้งใจทำงานมากสุด ศธ.ยอดเจ๋ง พาณิชย์ยอดแย่

โพลผลงานรบ.6เดือนผ่านหวิว มาร์คได้คะแนนตั้งใจทำงานมากสุด ศธ.ยอดเจ๋ง พาณิชย์ยอดแย่

สวนดุสิตโพล สำรวจความเห็นปชช.ต่อการทำงานรบ.ในรอบ 6 เดือน สอบผ่านหวิว 6.39 เต็ม 10 นายกฯได้คะแนนตั้งใจทำงาน 7.38 ครม. 6.30 ศธ.เจ๋งสุด พาณิชย์ แย่สุด "สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศที่มีต่อการทำงานของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในรอบ 6 เดือน เพื่อสะท้อนถึงความคิดเห็นและมุมมองของประชาชนที่มีต่อการทำงานของรัฐบาล และเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้รัฐบาลสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด จำนวนทั้งสิ้น 13,754 คนวันที่ 15-30 กรกฎาคม 2552 พบว่าสอบผ่านได้คะแนน 6.39 จากคะแนนเต็ม 10

โดยประชาชนในกรุงเทพมหานครได้ให้คะแนน 6.05 และต่างจังหวัดให้คะแนน 6.52 นายอภิสิทธิ์ ได้คะแนนตั้งใจทำงาน 7.38 คณะรัฐมนตรีได้ 6.30 ทำให้ภาพรวมรัฐบาลมีคะแนนความจริงใจในการทำงาน 6.26 ตามมาด้วยการให้อิสระแก่ข้าราชการ ความซื่อสัตย์สุจริตและความสามัคคี

ส่วนผลงานจำแนกตามกระทรวงที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกระทรวงพาณิชย์ได้คะแนนต่ำที่สุด

สำหรับผลงานยอดเยี่ยมของรัฐบาลคือ โครงการเรียนฟรี ได้ถึงร้อยละ 53.05 ทิ้งห่างผลงานอันดับ 2 คือการดูแลผู้สูงอายุที่ได้ร้อยละ 21.80 และเช็ค 2,000 บาทช่วยชาติได้ร้อยละ 11.86

ขณะที่ผลงานยอดแย่ คือ การแก้ไขระบบการเงินหรือการกู้เงิน การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สินค้าแพงและค่าครองชีพ ส่วนการดูแลภคะแนนไล่เลี่ยกัน

สรุปผลการสำรวจความผิดเห็น

1. การทำงานของ "รัฐบาล ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

นายกรัฐมนตรี

อันดับ 1ความตั้งใจในการทำงาน 7.38

อันดับ 2ผลงาน 6.37

คณะรัฐมนตรี

อันดับ 1ความตั้งใจในการทำงาน 6.30

อันดับ 2ผลงาน 5.94

ภาพรวมรัฐบาล

อันดับ 1ความจริงใจในการทำงาน6.26

อันดับ 2การให้อิสระแก่ข้าราชการประจำ (ไม่ก้าวก่ายงาน)6.18

อันดับ 3ความซื่อสัตย์สุจริต 5.82

อันดับ 4ความสามัคคี 5.66

2. ผลงานของรัฐบาล จำแนก "รายกระทรวง

อันดับ 1กระทรวงศึกษาธิการ6.69

อันดับ 2กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6.64

อันดับ 3กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6.38

อันดับ 4กระทรวงวัฒนธรรม 6.33

อันดับ 5กระทรวงสาธารณสุข6.11

อันดับ 6กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.06

อันดับ 7กระทรวงอุตสาหกรรม5.95

อันดับ 8กระทรวงมหาดไทย5.94

อันดับ 9กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ5.92

อันดับ 10กระทรวงกลาโหม5.87

อันดับ 11กระทรวงแรงงาน5.86

อันดับ 12กระทรวงยุติธรรม5.85

อันดับ 13กระทรวงพลังงาน 5.84

อันดับ 14กระทรวงการต่างประเทศ5.80

อันดับ 15กระทรวงเกษตรและสหกรณ์5.77

อันดับ 16กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.75

อันดับ 17กระทรวงคมนาคม5.64

อันดับ 18กระทรวงการคลัง5.55

อันดับ 19กระทรวงพาณิชย์5.47

3. ผลงาน "ยอดเยี่ยม ของรัฐบาล

อันดับ 1โครงการเรียนฟรี 15 ปี /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา53.05%

อันดับ 2การดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส /เบี้ยยังชีพ21.80%

อันดับ 3เช็ค 2,000 บาท ช่วยชาติ11.86%

อันดับ 45 มาตรการฟรี (น้ำประปา,ไฟฟ้า,รถไฟชั้น 3,ก๊า์)7.17%

อันดับ 5ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่6.11%

4. ผลงาน "ยอดแย่ ของรัฐบาล

อันดับ 1การแก้ไขระบบการเงิน การคลัง ของประเทศ34.69%

อันดับ 2การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ /สินค้าแพง /ค่าครองชีพสูง26.88%

อันดับ 3การดูแลภาคการเกษตร13.89%

อันดับ 4มาตรการป้องกันโรคไข้หวัด 200913.48%

อันดับ 5การแก้ไขปัญหาต่างๆยังไม่ชัดเจน11.06%

Advertisement Replay Ad
'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์