โพลให้คะแนนรบ.อภิสิทธิ์ 6.39 ภาพรวมรบ.ผ่านแบบคาบเส้นชี้เรียนฟรีเป็นผลงานอันดับ1 ดูแลคนแก่ลำดับ2

โพลให้คะแนนรบ.อภิสิทธิ์ 6.39 ภาพรวมรบ.ผ่านแบบคาบเส้นชี้เรียนฟรีเป็นผลงานอันดับ1 ดูแลคนแก่ลำดับ2

ภาพรวมรบ.ผ่านแบบคาบเส้น ชี้เรียนฟรีเป็นผลงานอันดับ 1 ของรัฐบาล อันดับ 2 ดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส/เบี้ยยังชีพ ส.ว.เลื่อนวาระร่างพ.ร.บ.กู้เงิน10ส.ค. ชงนายกฯแถลงผลงาน 6 ส.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าเตรียมการแถลงผลงานในรอบ 6 เดือนของรัฐบาลว่า รัฐบาลตกลงที่จะเลื่อนการแถลงผลงานที่เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 3 สิงหาคมออกไปก่อน เนื่องจากต้องรอชี้แจงกฎหมายสำคัญหลายฉบับต่อที่ประชุมวุฒิสมาชิก อย่างไรก็ตาม ทราบว่าขณะนี้หลายคนให้ความสนใจ และติดตามผลงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จึงตัดสินใจชี้แจงผลงานของรัฐบาลผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (สทท. 11) นอกเหนือจากการแจกเอกสารเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้จะหารือกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดวันเวลาให้ชัดเจนต่อไป โดยตนจะเสนอให้แถลงผลงานในวันที่ 6 สิงหาคมแทน

โพลให้คะแนนรบ.อภิสิทธิ์ 6.39

ด้านนายสุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ในฐานะประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพลล์ แถลงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาล อภิสิทธิ์ ในรอบ 6 เดือน ว่า จากการสุ่มประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 13,754 คน ระหว่างวันที่ 15-30 กรกฎาคม สรุปว่าจากคะแนนเต็ม 10 นายกรัฐมนตรี ได้คะแนนความตั้งใจในการทำงาน 7.38 คะแนนผลงาน 6.37 คณะรัฐมนตรี ได้คะแนนความตั้งใจทำงาน 6.30 คะแนนผลงาน 5.94 ภาพรวมรัฐบาลคะแนนความจริงใจในการทำงาน 6.26 การให้อิสระแก่ข้าราชการประจำ (ไม่ก้าวก่ายงาน) ได้คะแนน 6.18 ความซื่อสัตย์สุจริตได้คะแนน 5.82 และความสามัคคีได้คะแนน 5.66 คะแนน และเมื่อคิดในภาพรวม รัฐบาลได้คะแนน 6.39

นายสุขุมกล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาในรายจังหวัดพบว่าคนกรุงเทพฯ ให้คะแนนรัฐบาล 6.05 ต่างจังหวัดให้ 6.52 นครศรีธรรมราชให้คะแนนสูงสุด 8.04 จ.บุรีรัมย์ 6.42 และ จ.เชียงใหม่ให้ 5.39 กระทรวงที่ได้คะแนนความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 6.69 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6.64 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6.38 กระทรวงวัฒนธรรม 6.33 กระทรวงสาธารณสุข 6.11 5 อันดับสุดท้าย ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5.77 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.75 กระทรวงคมนาคม 5.64 กระทรวงการคลัง 5.55 และกระทรวงพาณิชย์ 5.47

ภาพรวมรบ.ผ่านแบบคาบเส้น

นายสุขุมกล่าวว่า สำหรับผลงานยอดเยี่ยมของรัฐบาล 5 อันดับ ได้แก่ 1.โครงการเรียนฟรี 15 ปี 53.05% อันดับ 2 การดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส/เบี้ยยังชีพ 21.80% อันดับ 3 เช็ค 2,000 บาทช่วยชาติ 11.86% อันดับ 4 เรื่อง 5 มาตรการฟรี (น้ำประปา, ไฟฟ้า, รถไฟชั้น 3, ก๊าซหุงต้ม, รถเมล์) 7.17% และอันดับ 5 ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 6.11% ส่วนผลงานยอดแย่ 5 อันดับ ได้แก่ 1.การแก้ไขระบบการเงิน การคลัง ของประเทศ /การกู้เงิน 34.69% อันดับ 2 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ/สินค้าแพง/ค่าครองชีพสูง 26.88% อันดับ 3 การดูแลภาคการเกษตร 13.89% อันดับ 4 มาตรการป้องกันโรคไข้หวัด 2009 13.48% และอันดับ 5 การแก้ไขปัญหาต่างๆ ยังไม่ชัดเจน 11.06%

ถ้าเทียบในเชิงผลการเรียน จากคะแนนเต็ม 10 เมื่อทำได้ 5 คะแนน ก็ถือว่าผ่านแล้ว แต่ตามหลักสถิติ จะนับเกณฑ์ผ่านที่ 5.5 คะแนนขึ้นไป ดังนั้น ผลงานโดยรวมของรัฐบาล 6 เดือนแรกนั้น ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ผ่านแบบคาบเส้น นายสุขุมกล่าว และว่า นักในประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนา จะพยายามทำให้นโยบายประชานิยม ลด แลก แจก แถม เป็นยาเสพติดทางการเมือง ซึ่งเป็นการทำลายประเทศ โดยเฉพาะโครงการแบมืออย่างเช็คช่วยชาติ ซึ่งน่าเป็นห่วง เพราะประชาชนจะรอแต่รัฐบาลหยิบยื่นให้ จนกลายเป็นการสกัดกั้นการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นเรื่องประชานิยมที่ไม่ใช่แจกฟรีก็น่าสนใจ แต่เมื่อแจกฟรีจนประชาชนเสพติดแล้ว รัฐบาลต้องหาเงิน และถ้าเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าต้องกู้จึงทำให้คะแนนผลงานในเรื่องเศรษฐกิจและการคลังลดลง

ชี้เรียนฟรีเป็นภาพรวมของรบ.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การที่ผลสำรวจคะแนนนิยมกระทรวงศึกษาธิการมีคะแนนความนิยมเป็นอันดับ 1 และโครงการเรียนฟรีก็เป็นโครงการที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 ด้วย คิดว่าผลงานเหล่านี้เป็นภาพรวมของรัฐบาล และเป็นผลงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมกันผลักดันให้โครงการต่างๆ ประสบความสำเร็จ ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าโครงการที่ได้รับคะแนนนิยมส่วนใหญ่เป็นประชานิยมนั้น คิดว่าในส่วนของโครงการเรียนฟรีไม่ได้เป็นประชานิยม แต่เป็นเรื่องของการให้ความสำคัญในการสร้างคนสร้างประเทศมากกว่า ส่วนการแก้ปัญหาเศรษกิจประชาชนต้องให้เวลากับรัฐบาลทำงานอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้น

Advertisement Replay Ad
'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์