ฉากอวสานเซ็นเซอร์ จัดเรตหนังฉายแล้วแต่ไม่ชัด?

ฉากอวสานเซ็นเซอร์ จัดเรตหนังฉายแล้วแต่ไม่ชัด?

ฉากอวสานเซ็นเซอร์ จัดเรตหนังฉายแล้วแต่ไม่ชัด?

เรื่องเด่นประเด็นร้อนทางสังคม-ทางวัฒนธรรมในระยะนี้ นอกจากมาตรการใหม่ในการดูแลเกี่ยวกับปัญหา "เด็กติดเกม" ที่ต้องตามดูว่าเหมาะสม-ไม่เหมาะสม ? มีผล-ไม่มีผลอย่างไร ? และนอกจากมาตรการห้ามมี "สาวนั่งดริ๊งค์คาราโอเกะ" ที่เอาเข้าจริงท่าจะไม่มีอะไรในกอไผ่ ? หรือบางฝ่ายก็ว่าอาจจะผลักให้เกิดส่วยสาวดริ๊งค์ ? กับมาตรการ "จัดภาพยนตร์" ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าติดตามผลที่จะเกิดขึ้นตามมา...

ล่าสุด "เรตติ้งหนัง" มีการกำหนดออกมาแล้ว

แต่ "มีแล้วจะมีผลอะไร ?" ประเด็นนี้ยังไม่รู้ ?

ทั้งนี้ เมื่อ 28 ก.ค.ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรับร่าง กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ และร่าง พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 และกำลังจะมีผลบังคับใช้เร็วๆ นี้ ซึ่งเรื่องนี้น่าจะถือเป็นการยุติบทบาทระบบเซ็นเซอร์ ที่ใช้ในเมืองไทยกันมานาน

มาตรการเกี่ยวกับหนัง หรือภาพยนตร์ ที่กำลังจะมีการเข็นออกมาใช้ใหม่นี้ เหตุผลคือ... เนื่องจากกฎหมายเก่า คือ พ.ร.บ.ภาพยนตร์ พ.ศ.2473 ใช้มานาน บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน การตรวจพิจารณาซ้ำซ้อนเพราะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงควรให้มีการปรับปรุงข้อกฎหมายใหม่ และปรับปรุงระบบการตรวจพิจารณาให้อยู่ใต้ความรับผิดชอบขององค์กรเดียวเพื่อ ลดความซ้ำซ้อน ซึ่งก็จะตกเป็นหน้าที่ของ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เป็นตัวจักร

สำหรับหลักใหญ่ใจความของมาตรการ จัดเรต คือ... หนังหรือภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่จะฉายออกสู่สาธารณะต้องมีการระบุประเภท เพื่อจำกัดกลุ่มอายุผู้ชมให้เหมาะสม โดยในมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. แยกไว้ "7 เรต" หรือ 7 ประเภท คือ... 1.ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู จะใช้สัญลักษณ์ "ส" 2.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป ใช้ "ท" 3.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ใช้ "น 13+"4.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ใช้ "น 15+" 5.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ใช้ "น 18+" 6.ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู ยกเว้นผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ใช้ "ฉ 20+" 7.ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรไทย จะใช้สัญลักษณ์ "ห"

โดยรวมๆ ก็จะคล้ายๆ หลักการจัดเรตรายการโทรทัศน์

แต่กับสัญลักษณ์เรตต่างๆ นั้นก็ต้องรอสรุปชัดๆ อีกครั้ง

"ประเด็นที่นักวิชาการกับบุคลากรในวงการภาพยนตร์น่าจะเห็นพ้องตรงกันก็คือ เป็นก้าวที่ดีที่เราจะหลุดพ้นจากระบบเซ็นเซอร์ซึ่งที่ผ่านมากลไกนี้มีปัญหา และถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอด โดยเจตนาของกฎหมายฉบับใหม่จะเป็นกลไกที่ทำให้เกิดความสมดุลได้มากขึ้น ระหว่างความเป็นศิลปะกับความรับผิดชอบต่อสังคม"

...นี่เป็นมุมมองของ พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (มีเดียมอนิเตอร์) อย่างไรก็ตาม พญ.พรรณพิมลตั้งข้อสังเกตว่า... "สิ่งที่น่าเป็นกังวลคือเนื่องจากเป็นระบบใหม่ ภาพยนตร์เองก็เป็นศิลปะ การปฏิบัติหรือใช้งานคงทำได้ไม่ง่ายเหมือนกับการกำหนดเป็นตัวอักษรในกระดาษ" ซึ่งกลไกเรตติ้งนี้จะเกิดประสิทธิภาพได้ดีที่สุดก็ต้องเกิดจากความรู้ความ เข้าใจในกลไก ตั้งแต่ผู้ผลิต เจ้าของโรงภาพยนตร์ พ่อแม่ กลุ่มผู้ชม คณะกรรมการตรวจพิจารณา จึงเชื่อว่ากลไกใหม่คงไม่หยุดอยู่แค่นี้ ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรัดกุม กระชับ และเป็นธรรม

ผอ.โครงการมีเดียมอนิเตอร์ยังระบุด้วยว่า... กฎหมายใหม่นี้น่าจะมีกลไกที่มีประสิทธิภาพและชัดเจนกว่าระบบเซ็นเซอร์แบบเก่า ที่มักใช้ความรู้สึกมากกว่าความเข้าใจในเจตนาคนทำหนัง "แต่ในหลายประเทศเมื่อนำระบบนี้มาใช้ก็มักจะมีการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตลอด ซึ่งคนในสายการผลิตก็คงต้องการทราบให้ชัดเจนมากกว่านี้ อาทิ ที่มาของคณะกรรมการตรวจพิจารณา เกณฑ์การพิจารณาต่างๆ"

ด้านผู้กำกับภาพยนตร์อย่าง ต้อม-ปิยะพันธุ์ ชูเพ็ชร์ มองเรื่องการจัดเรตว่า... ก็ถือเป็นก้าวที่สำคัญ จะทำให้เกิดความชัดเจนสำหรับคนในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมากขึ้น ก่อนที่จะลงมือทำ ตัวผู้กำกับ นายทุน โรงหนัง จะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเป็นหนังเรตอะไร ซึ่งตรงนี้จะมีผลต่อการอนุมัติงบสร้าง รู้ว่าหนังเรตนี้เจาะกลุ่มเป้าหมายแบบไหน เมื่อฉายแล้วรายได้น่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ คนทำหนังก็ไม่ต้องมาลุ้นหลังหนังเสร็จว่าทำออกมาแล้วจะถูกหั่นถูกตัดหรือเปล่า อย่างไรก็ตาม ก็ยังกังวลใจเรื่องมาตรฐานการพิจารณา ?

ผู้กำกับฯ รายนี้ระบุว่า... ภาพยนตร์เป็นศาสตร์ของศิลปะ บางครั้งโทนเรื่องเป็นแบบเดียวกันแต่วิธีนำเสนออาจแตกต่างกัน จุดนี้จึงควรจะต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้ ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาตามมา สุดท้ายก็จะหนีไม่พ้นวังวนเดิมๆ แบบระบบเซ็นเซอร์ ที่มักจะมีการนำเรื่องความรู้สึกมาใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัด

"ยกตัวอย่างเรื่องเห็นก้น จะมีการระบุหรือมีเกณฑ์หรือไม่ว่า ก้นเด็ก ก้นผู้หญิง ก้นผู้ชาย ก้นใครเห็นได้-เห็นไม่ได้ ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิด ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ระบบนี้ยืนอยู่ได้คงเป็นเรื่องความเข้าใจที่คณะกรรมการ ที่มีหน้าที่พิจารณาจำเป็นต้องรับฟังและมองถึงเจตนาของผู้สร้าง ไม่เช่นนั้นปัญหาก็จะวนเวียนไม่ต่างจากที่แล้วๆ มา" ...ผู้กำกับภาพยนตร์รายนี้กล่าวทิ้งท้าย

สรุปก็คือ...ต่อไปนี้หนังในเมืองไทยจะมีเรตชัดๆ แล้ว

แต่ชัดๆ ว่าเรื่องไหนจะเรตไหนแน่...ยังต้องเคลียร์ ??

Advertisement Replay Ad
"นิหน่า" สุดสตรอง ผ่าตัดซ่อมเข่า-ทำกายภาพ ลูกๆ เป็นห่วง

"นิหน่า" สุดสตรอง ผ่าตัดซ่อมเข่า-ทำกายภาพ ลูกๆ เป็นห่วง

5 คู่รักดารา เจอปัญหาแม่ไม่ปลื้ม จนทำความรักต้องสะดุด

5 คู่รักดารา เจอปัญหาแม่ไม่ปลื้ม จนทำความรักต้องสะดุด

เมื่อ แอฟ ทักษอร อยากได้รูปคู่กับ มารีญา คนแห่ชมเห็นแค่หลังยังสวย

เมื่อ แอฟ ทักษอร อยากได้รูปคู่กับ มารีญา คนแห่ชมเห็นแค่หลังยังสวย

น้องไบรท์ ลงคลิปร้องเพลงบนรถ เบิร์ธเดย์วันเกิดโต๋ ศักดิ์สิทธิ์ โชเฟอร์ประจำตัว

น้องไบรท์ ลงคลิปร้องเพลงบนรถ เบิร์ธเดย์วันเกิดโต๋ ศักดิ์สิทธิ์ โชเฟอร์ประจำตัว

จากใจ เมย์ หลังเลิก เจ วันนี้เข้าใจทุกอย่างแล้ว ตัวเองก็รักพ่อแม่เหมือนกัน

จากใจ เมย์ หลังเลิก เจ วันนี้เข้าใจทุกอย่างแล้ว ตัวเองก็รักพ่อแม่เหมือนกัน

นานๆ จะออกงานด้วยกัน เต้ย จรินทร์พร กับ อิก อชิระ น้องชายที่หน้าเหมือนกันเป๊ะ

นานๆ จะออกงานด้วยกัน เต้ย จรินทร์พร กับ อิก อชิระ น้องชายที่หน้าเหมือนกันเป๊ะ

ลาล่า อาร์สยาม ขับรถตามจีพีเอสแล้วหลงทาง เกือบถูกชาวบ้านยิงตาย

ลาล่า อาร์สยาม ขับรถตามจีพีเอสแล้วหลงทาง เกือบถูกชาวบ้านยิงตาย

สงกรานต์ โอด ขาเดี้ยงเพราะมีคนแช่ง แถมเจอหมอพันเข่าแบบเล่นใหญ่

สงกรานต์ โอด ขาเดี้ยงเพราะมีคนแช่ง แถมเจอหมอพันเข่าแบบเล่นใหญ่

เปิดแชท 'เจ ชนาธิป' พูดถึง 'เมย์' เป็นครั้งสุดท้าย

เปิดแชท 'เจ ชนาธิป' พูดถึง 'เมย์' เป็นครั้งสุดท้าย

นิว จิ๋ว คู่เพื่อนซี้ไซส์มินิ ชวนกันอวดความแซ่บเบาๆ ที่ภูเก็ต

นิว จิ๋ว คู่เพื่อนซี้ไซส์มินิ ชวนกันอวดความแซ่บเบาๆ ที่ภูเก็ต

พลอย ชิดจันทร์ โพสต์ให้ดูความซนของลูกชาย แคปชั่นแอบกลัวดราม่า

พลอย ชิดจันทร์ โพสต์ให้ดูความซนของลูกชาย แคปชั่นแอบกลัวดราม่า

น้องมะลิ ขอถ่ายรูปคู่กับ พ่อปอ ท่าโพสแต่ละท่าช่างน่าเอ็นดู

น้องมะลิ ขอถ่ายรูปคู่กับ พ่อปอ ท่าโพสแต่ละท่าช่างน่าเอ็นดู

เพชรา เชาวราษฎร์ ฉลองวันเกิดอายุ 75 ปี นางเอกสวยอมตะตลอดกาล

เพชรา เชาวราษฎร์ ฉลองวันเกิดอายุ 75 ปี นางเอกสวยอมตะตลอดกาล

โบ ชญาดา เปิดใจหลังรอดตาย อุ้มหลานชายโดดหนีไฟไหม้รถตู้

โบ ชญาดา เปิดใจหลังรอดตาย อุ้มหลานชายโดดหนีไฟไหม้รถตู้

ปลูกต้นรักข้ามวงการ 5 ดาราสาว หวานใจหนุ่มนักกีฬา

ปลูกต้นรักข้ามวงการ 5 ดาราสาว หวานใจหนุ่มนักกีฬา

เจนี่ ลั่นไม่ใช่คนขาดรัก ปล่อยให้ลุ้นฟ้อง-ไม่ฟ้อง ข่าวมั่วนางเอกจ.

เจนี่ ลั่นไม่ใช่คนขาดรัก ปล่อยให้ลุ้นฟ้อง-ไม่ฟ้อง ข่าวมั่วนางเอกจ.

เวียร์ เบลล่า ใช้การกระทำพิสูจน์รัก ชัดเจนยิ่งกว่า คำว่า "แฟน"

เวียร์ เบลล่า ใช้การกระทำพิสูจน์รัก ชัดเจนยิ่งกว่า คำว่า "แฟน"

ซูมชัดๆ เวียร์ เบลล่า โชว์ซีนหวาน และเทคนิค จูบมือ แบบสุภาพบุรุษ

ซูมชัดๆ เวียร์ เบลล่า โชว์ซีนหวาน และเทคนิค จูบมือ แบบสุภาพบุรุษ

ดีเจเคนโด้ เพื่อนสนิท เพชร สหรัตน์ เผยภาพที่ตกเป็นประเด็นร้อนแรง

ดีเจเคนโด้ เพื่อนสนิท เพชร สหรัตน์ เผยภาพที่ตกเป็นประเด็นร้อนแรง

แอฟ ทักษอร ยิ้มๆ บอก สงกรานต์ สะดวกมาเจอ น้องปีใหม่ เมื่อไหร่ก็ได้

แอฟ ทักษอร ยิ้มๆ บอก สงกรานต์ สะดวกมาเจอ น้องปีใหม่ เมื่อไหร่ก็ได้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์