ปลูกจิตสำนึก เด็กรักบ้านเกิด

ปลูกจิตสำนึก เด็กรักบ้านเกิด

ปลูกจิตสำนึก เด็กรักบ้านเกิด

สดจากเยาวชน

มูลนิธิ พัฒนาชีวิตชนบท ปลูกฝังจิตสำนึก "รักษ์สหกรณ์" แก่ลูกหลานหมู่บ้านสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

"หมู่บ้านสหกรณ์" เป็นโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรที่ยากจนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสิทธิในที่ดินทำกินเป็นมรดกตกทอดไปชั่วลูกชั่วหลาน

เมื่อไม่นานนี้ ลูกหลานชาวหมู่บ้านสหกรณ์ 5 แห่งในจ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ หมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ หมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง หมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย หมู่บ้านสหกรณ์ การเกษตรหนองพลับ และหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำนวน 178 คน เข้าร่วมอบรมในค่าย "รักษ์สหกรณ์" ซึ่งมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดขึ้น

ค่ายรักษ์สหกรณ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพหมู่บ้านสหกรณ์ตามดำริองคมนตรี พล.อ.อ. กำธน สินธวานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เพื่อปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์

ทั้งนี้ เพราะปัจจุบันพบว่ามีราษฎรส่วนหนึ่งไม่เห็นคุณค่าที่ดินทำกิน จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างจิตสำนึกรักสหกรณ์ โดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของสหกรณ์ ที่ต้องเสริมสร้างให้เด็กๆ และเยาวชนลูกหลานสหกรณ์เหล่านี้ภาคภูมิใจในความเป็นชาวสหกรณ์ ด้วยการจัดกิจกรรมค่าย "รักษ์สหกรณ์" ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ขึ้นมา โดยชู "4 ร" เป็นกุญแจสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สหกรณ์ ได้แก่ รักถิ่น ฐานบ้านเกิด รักการอ่าน รักษ์สหกรณ์ และรักษ์สิ่งแวดล้อม-ภูมิปัญญา

"รักถิ่นฐานบ้านเกิด" เพราะเกิดและเติบโตอาศัยอยู่ในแผ่นดินพระราชดำริ จึงต้องรักษา หวงแหนแผ่นดินผืนนี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดแก่รุ่นหลัง และต้องตอบแทนบุญคุณบ้านเกิด

"รักการอ่าน" ด้วยเพราะการอ่าน การจดบันทึก เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมกระบวน การเรียนรู้ การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน จะทำให้มีความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิต

"รักษ์สหกรณ์" ลูกหลานสหกรณ์จะต้องสานฝัน สร้างอนาคตร่วมกันในการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง น่าอยู่ อบอุ่น มีความรัก สามัคคี ผูกพัน เอื้อเฟื้อต่อกัน

"รักษ์สิ่งแวดล้อม-ภูมิปัญญา" เพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนรวมทั้งสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ กล่าวว่าการสร้างความมั่นคงในการอยู่ร่วมกันของคนในท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ เพราะจะทำ ให้เกิดอำนาจการต่อรองในการซื้อ-ขาย ซึ่งจะทำให้สหกรณ์มีความแข็งแกร่ง พึ่งตนเองได้ คนในท้องถิ่นจำเป็นต้องมีความสามัคคีร่วมมือกันอย่างจริงจัง ตั้งแต่ระดับเยาวชน ผู้ปกครอง ไปจนถึงผู้นำท้องถิ่น

วิธีที่เห็นผลและดีที่สุดคือการกระตุ้นให้เยาวชนรักถิ่นที่อยู่ของตนเอง ด้วยการจัดประกวดเรียงความและภาพวาด เพื่อให้เยาวชนดึงจุดเด่นและสิ่งที่ประทับใจในท้องถิ่นถ่ายทอดออกมาเป็นตัว หนังสือและภาพวาด เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆ รักบ้านเกิด

น้องปลา ด.ญ.สุมินดา ม่วงงาม ชั้นป.6 โรงเรียนบ้านป่าเด้ง หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เล่าว่า ครอบครัวหนูมีกันอยู่ 6 คน คือพ่อแม่และลูกๆ อีก 4 คน ที่บ้านประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมซึ่งมีอยู่ 10 ตัว นมที่ได้จะส่งให้ฟาร์มโคนมหนองโพ ราชบุรี และโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

"รู้สึกประทับใจมากที่ได้ร่วมกิจกรรมค่ายรักษ์สหกรณ์ เป็นครั้งแรกที่รู้ว่าบ้านที่ครอบ ครัวของหนูและเพื่อนๆ ที่เข้าค่ายเป็นที่ดินที่ในหลวงพระราชทานให้ชาวบ้านเป็นที่อยู่ที่ทำกิน และยังได้รู้ด้วยว่าเมื่อก่อนชาวบ้านที่นี่ยากจนแค่ไหน แต่ทุกวันนี้ทุกคนอยู่ดีกินดี มีอาชีพ เพราะพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงนั่นเอง"

น้องปลายังได้เรียนรู้ว่าสหกรณ์ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์มีการพัฒนา ที่ดิน พัฒนาระบบชลประทาน พัฒนาอาชีพ มีการส่งเสริมสหกรณ์ การเข้าค่ายครั้งนี้จึงทำให้รักบ้านเกิด ไม่คิดจะทิ้งบ้านเกิดไปอยู่ที่ไหน

เช่นเดียวกับ น้องนุ่น ด.ญ.ณัฐพร เพชร นิล ชั้นป.6 โรงเรียนบ้านหุบกะพง กล่าวว่า กิจกรรมค่ายเยาวชนนี้ทำให้รู้ว่าในหลวงต้อง การให้ชาวบ้านอยู่ด้วยกันอย่างเป็นปึกแผ่นมี ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนี้ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ได้ทำกิจกรรม มากมาย ได้รู้วิธีการทำงานของสหกรณ์ว่าสิ่งสำคัญคือความสามัคคีของสมาชิกจึงจะทำให้ สหกรณ์อยู่ได้อย่างยั่งยืน

 

Advertisement Replay Ad
เพื่อนบ้านบอกว่าอย่าเปิดหมอลำ หนุ่มใหญ่คว้าอีโต้ฟันดับ

เพื่อนบ้านบอกว่าอย่าเปิดหมอลำ หนุ่มใหญ่คว้าอีโต้ฟันดับ

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

'บี พีระพัฒน์' เผย อดีตผจก.สารภาพยักยอกเงินเพราะติดพนัน

'บี พีระพัฒน์' เผย อดีตผจก.สารภาพยักยอกเงินเพราะติดพนัน

สุดโชคดี พ่อพุ่งแย่งลูกชายถูกลักพาตัวไป 9 เดือน หลังบังเอิญหันไปเห็น

สุดโชคดี พ่อพุ่งแย่งลูกชายถูกลักพาตัวไป 9 เดือน หลังบังเอิญหันไปเห็น

แอน นอนเฝ้าข้างเตียง เอ ทินพันธ์ ผ่าตัดใหญ่ มีความป่วนเบาๆ

แอน นอนเฝ้าข้างเตียง เอ ทินพันธ์ ผ่าตัดใหญ่ มีความป่วนเบาๆ

ชาร์ล แมนสัน ฆาตกรก้องโลกผู้นำลัทธิซาตาน เสียชีวิตแล้ว

ชาร์ล แมนสัน ฆาตกรก้องโลกผู้นำลัทธิซาตาน เสียชีวิตแล้ว

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เสียงสะท้อนขรม MRT ถอดที่นั่ง-เพิ่มที่ว่างในขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินวันแรก

เสียงสะท้อนขรม MRT ถอดที่นั่ง-เพิ่มที่ว่างในขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินวันแรก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

ยายวัย 93 สิ้นใจแล้ว หลังลูกหลานกางแหขวางประตู เชื่อถูกผีปอบสิง

ยายวัย 93 สิ้นใจแล้ว หลังลูกหลานกางแหขวางประตู เชื่อถูกผีปอบสิง

สามจุกไม่เหมือนเดิม "น้องมะลิ" ดราม่าหนักมากจนต้องเปลี่ยนทรง

สามจุกไม่เหมือนเดิม "น้องมะลิ" ดราม่าหนักมากจนต้องเปลี่ยนทรง

รวบแล้วอดีต ผจก.บี พีระพัฒน์ โกงเงินค่าคอนเสิร์ต จ่อฝากขัง

รวบแล้วอดีต ผจก.บี พีระพัฒน์ โกงเงินค่าคอนเสิร์ต จ่อฝากขัง

ดังกังวาน นร.จีนนับหมื่นรวมตัวอ่านออกเสียงทุกเช้าก่อนเข้าเรียน

ดังกังวาน นร.จีนนับหมื่นรวมตัวอ่านออกเสียงทุกเช้าก่อนเข้าเรียน

ชาวบ้านกิน "ซุปหมากมี่" ดับ 3 ส่งรพ. 20 ราย ที่มหาสารคาม

ชาวบ้านกิน "ซุปหมากมี่" ดับ 3 ส่งรพ. 20 ราย ที่มหาสารคาม

แม่ผูกคอตายหนีความจน ลูกเล็กไม่รู้ประสาเปิดกินนมจากเต้า

แม่ผูกคอตายหนีความจน ลูกเล็กไม่รู้ประสาเปิดกินนมจากเต้า

อั้ม พัชราภา สร้างบ้านทุกมุมคล้ายให้เป็นสตูดิโอถ่ายภาพ

อั้ม พัชราภา สร้างบ้านทุกมุมคล้ายให้เป็นสตูดิโอถ่ายภาพ

แผ่นดินไหวขนาด 7.0 ที่นิวแคลิโดเนีย เตือนภัยสึนามิ

แผ่นดินไหวขนาด 7.0 ที่นิวแคลิโดเนีย เตือนภัยสึนามิ

หวานระหว่างก้าว ก้อย โพสต์ภาพคู่ ตูน หลังหายไปทำงาน 4 วัน

หวานระหว่างก้าว ก้อย โพสต์ภาพคู่ ตูน หลังหายไปทำงาน 4 วัน

รถบัสคณะแพทย์คว่ำ เจ็บ 3 กู้ภัยฯ รุดไปช่วยโดนกระบะชนเจ็บซ้ำ

รถบัสคณะแพทย์คว่ำ เจ็บ 3 กู้ภัยฯ รุดไปช่วยโดนกระบะชนเจ็บซ้ำ

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์