แก้ปม''อีลิท การ์ด'' รัฐบาลต้องมั่นใจ ได้มากกว่าเสีย

แก้ปม''อีลิท การ์ด'' รัฐบาลต้องมั่นใจ ได้มากกว่าเสีย

ไม่แปลกใจเลยสำหรับการไม่ออกมาฟันธงทางเลือกในการหาทางออกให้กับบัตรเทวดา อีลิท การ์ด ของบอร์ดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท. เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา จริงอยู่แม้ททท.จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไทยแลนด์พริวิเลจ คาร์ด จำกัดหรือทีพีซี ผู้ดำเนินโครงการอีลิทการ์ด แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการนี้ก็เกิดจากนโยบายของรัฐบาลสมัยอดีตนายกฯทักษิณ

ดังนั้นหากรัฐบาลชุดนี้จะยุติโครงการดังกล่าว หรือจะให้มีทิศทางเดินอย่างไร รัฐบาลก็ต้องเป็นผู้ฟันธงในเรื่องนี้เอง เพราะต้องว่ากันไปในระดับนโยบาย ซึ่งลึกๆรัฐบาลก็คงอยากจะยกเลิก

ใจแทบขาด เห็นได้จากมติครม.เมื่อวันที่ 28 ม.ค.52 ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำทางเลือกต่างๆพร้อมข้อมูลรายละเอียดประกอบในแต่ละทางเลือก ในกรณียุติโครงการอีลิทการ์ด แล้วให้นำเสนอครม.พิจารณาต่อไป

+++ช่องทางถอยยังตีบตัน

ถึงวันนี้ ทีพีซี และททท. ได้ร่วมกันหาบทสรุปในแต่ละทางเลือกต่างๆแล้วเสร็จก็ปาไปร่วม 6 เดือน ล่าช้ากว่ามติครม.ที่สั่งให้ทำรายละเอียดแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์

จริงอยู่ที่ใครๆก็อยากให้ยุติโครงการนี้กันทั้งนั้น เพราะรู้แต่ต้นแล้วว่าแจ้งเกิดยาก แถมบริหารมาจนเข้าสู่ปีที่7 แล้ว แต่ผลประกอบการก็สะท้อนถึงการขาดทุนบักโกรกร่วม 1,412 ล้านบาท ปัญหาที่ทีพีซี ประสบอยู่ขณะนี้คือรายจ่ายของบริษัทสูงกว่ารายรับ ซึ่งส่วนสำคัญเกิดจากการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆที่มิใช่สิทธิประโยชน์หลักแก่สมาชิกฟรีโดยไม่จำกัดจำนวนการใช้ และไม่คำนึงถึงต้นทุนการให้บริการ มีผลทำให้บริษัทเกิดภาระในการชำระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เช่น สนามกอล์ฟ สปา ห้องรับรองสมาชิก ลีมูซีน การประกันภัย การตรวจสุขภาพ และบิสิเนส คลับ

ทำให้ปัจจุบันทีพีซี มีต้นทุนการให้บริการสมาชิก 2,570 คน อยู่ประมาณ 95 ล้านคนต่อปี ขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประมาณ 240 ล้านบาทต่อปี ส่วนรายได้ค่าสมาชิกมีการทยอยรับรู้รายได้ 10 ปี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีโดยสอดคล้องกับประมวลรัษฎากร โดยยอดรับรู้รายได้ต่อปีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการขาดทุนสะสม

ความผิดพลาดในการบริหารงานที่สะท้อนผ่านผลประกอบการ ที่ผ่านมา แม้ผู้ถือหุ้นอย่างททท.จะไม่ได้เคยเข้ามาแตะต้องการบริหารงานในทีพีซีเท่าไหร่นัก แต่เมื่อเกิดปัญหาก็ไม่แคล้วที่ททท.จะเข้าดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งนับจากต้นปีที่ททท.เข้ามาบริหารงาน ก็ได้สั่งให้หยุดรับสมาชิก พร้อมทำการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น มีการกำหนดต้นทุนค่าบริการที่ทีพีซีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก การลดค่าใช้จ่ายทั้งในและนอกองค์กร จนลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปได้ในระดับหนึ่ง

+++อนาคตในอุ้งมือรัฐบาล

แต่อนาคตชะตาของอีลิทการ์ดจะเป็นอย่างไร ก็คงอยู่ที่อุ้งมือของรัฐบาล ที่ต้องพิจารณาทางเลือกใดจาก 4 แนวทาง ได้แก่ 1.การปิดบริษัท 2.ดำเนินโครงการต่อไป โดยร่วมทุนกับภาคเอกชน 3.การดำเนินโครงการต่อไป โดยปรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ4.โอนภารกิจให้ททท.ดำเนินการ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของบอร์ดทีพีซี ได้พิจารณาเห็นว่าทางเลือกน่าจะเป็นแนวทางที่ 1 คือการปิดบริษัททีพีซีฯและยุติโครงการโดยสิ้นเชิง หรือแนวทางที่ 4 คือการโอนภารกิจให้ททท.ดำเนินการต่อไป

การปิดบริษัทจริงอยู่ที่เป็นการปิดฉากการผูกพันของรัฐบาลในโครงการนี้ได้ในระยะยาว แต่กระทบมากเหลือล้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ สูญเสียความเชื่อมั่นในการลงทุน เนื่องจากโครงการนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่ายุคไหนก็ขึ้นชื่อว่านโยบายรัฐ ทั้งต้องควักจ่ายค่าเสียหาย 2.2 พันล้านบาทไม่รวมปัญหาถูกสมาชิก 2.5พันคนฟ้อง ที่ไม่สามารถประเมินความเสียหายได้

ส่วนถ้าจะให้โครงการดำเนินการอยู่ จะเดินอย่างไร ก็คงต้องว่ากัน แม้ททท.จะไม่อยากรับโอนงานมา แต่หากเพื่อประเทศชาติ ก็เป็นสิ่งที่ต้องจำใจรับ แต่จะให้หวังผลขยายงานเหมือนธุรกิจเต็มตัวก็คงไม่ใช่ หรือหากเอกชนมาร่วมทุน การจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นสิทธิของรัฐ เช่นการอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่า ก็คงเป็นไปได้ยาก

+++เดินต่อได้แบบพอเพียง

ทั้งนี้ที่ผ่านมาทีพีซี ก็ได้รับการตรวจสอบและประเมินผลการทำงานจากคณะทำงาน 3 ชุด ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการไทยแลนด์ อีลิท การ์ด และศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่างสะท้อนผลศึกษาไปในแนวทางเดียวกันว่าโครงการนี้ยังมีการดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุน แต่ต้องมีการปรับแผนให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจมากกว่าที่ผ่านมา

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกแนวทางว่าจะให้อยู่แบบเฉพาะดูแลสมาชิกที่มีอยู่ ไม่มีการขยายโครงการ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่รัฐบาลในการยกเลิกโครงการ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานะการเงินที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยไม่มีการเรียกทุนเพิ่มและไม่มีการปรับโครงสร้างต้นทุน จะสามารถดูแลสมาชิกปีอีก 70 เดือน

หรือหากจะขยายโครงการต่อ ก็ต้องปรับรูปแบบสินค้าใหม่สำหรับเสนอขายสมาชิกใหม่ เช่น การปรับลดระยะเวลาสมาชิก จากตลอดชีพเป็นเพียง20-30 ปี การคอมมิสชันการขาย 15 %สูงเกินไป การปรับปรุงช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งระบบ เนื่องจากที่ผ่านมาผูกติดกับตัวแทนขายมากไป ทำให้มีต้นทุนการดำเนินการสูง ปรับเปลี่ยนบอร์ดบริษัทให้มืออาชีพมาบริหารโดยมีหน่วยงานรัฐเกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ การปรับค่าสมาชิกเพิ่มเป็น 1.8 ล้านบาท เพื่อบรรลุจุดคุ้มทุน

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ต้องขบคิด หากรัฐบาลจะยังให้โครงการนี้คงอยู่ ก็ต้องเล็งเห็นว่าบริษัทต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ หรือจะล้มเลิกไป แนวทางไหนที่ได้คุ้มเสียมากที่สุด

Advertisement Replay Ad
แอม เสาวลักษณ์ สุดเศร้า สูญเสียคุณพ่อก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ไม่กี่วัน

แอม เสาวลักษณ์ สุดเศร้า สูญเสียคุณพ่อก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ไม่กี่วัน

10 ประโยคแซบ ขวัญ อุษามณี เคลียร์ชัดจัดเต็มปมเลิก กอล์ฟ

10 ประโยคแซบ ขวัญ อุษามณี เคลียร์ชัดจัดเต็มปมเลิก กอล์ฟ

จวกยับเก๋งตีนผี ปาดไม่พ้นชนแท็กซี่คว่ำ แอร์โฮสเตสสาวเจ็บสาหัส

จวกยับเก๋งตีนผี ปาดไม่พ้นชนแท็กซี่คว่ำ แอร์โฮสเตสสาวเจ็บสาหัส

คู่นี้ยังไง? โตโน่ พาคุณแม่เที่ยวญี่ปุ่น ณิชา ยกครอบครัวร่วมทริปด้วย

คู่นี้ยังไง? โตโน่ พาคุณแม่เที่ยวญี่ปุ่น ณิชา ยกครอบครัวร่วมทริปด้วย

วินจยย. แฉชายเสื้อม่วง พ่อใหญ่คับสน. ไม่มีใครอยากมีเรื่อง

วินจยย. แฉชายเสื้อม่วง พ่อใหญ่คับสน. ไม่มีใครอยากมีเรื่อง

กุ๊บกิ๊บ-บี้ ลั่นไม่เคยใช้ เป่าเปา หากิน เมินถูกเทียบลูกดาราคนอื่น

กุ๊บกิ๊บ-บี้ ลั่นไม่เคยใช้ เป่าเปา หากิน เมินถูกเทียบลูกดาราคนอื่น

พยาบาลสาววัย 29 ผูกคอตาย หลังโทรหาคนรักเก่าจนแฟนใหม่ขอเลิก

พยาบาลสาววัย 29 ผูกคอตาย หลังโทรหาคนรักเก่าจนแฟนใหม่ขอเลิก

ภูเขาไฟมายอนในฟิลิปปินส์ พ่นลาวาและปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภูเขาไฟมายอนในฟิลิปปินส์ พ่นลาวาและปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สุดสงสาร แม่หมาวัดตรอมใจนอนน้ำตาไหล คนใจร้ายขโมยลูก 3 ตัว

สุดสงสาร แม่หมาวัดตรอมใจนอนน้ำตาไหล คนใจร้ายขโมยลูก 3 ตัว

เตือนสึนามิ หลังเกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งรัฐอลาสก้า

เตือนสึนามิ หลังเกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งรัฐอลาสก้า

เป้ย ปานวาด เข้าใจทั้งสองฝ่าย เมย์ เจ ทั้งคู่พยายามที่สุดแล้ว

เป้ย ปานวาด เข้าใจทั้งสองฝ่าย เมย์ เจ ทั้งคู่พยายามที่สุดแล้ว

ปราปต์ปฎล ยืดอกรับอย่างลูกผู้ชาย น้องเจมส์ คือลูกชายในสายเลือด

ปราปต์ปฎล ยืดอกรับอย่างลูกผู้ชาย น้องเจมส์ คือลูกชายในสายเลือด

ทหารเกาหลีเหนือสารภาพ ก่อเหตุฆาตกรรมก่อนแปรพักตร์หนีข้ามแดน

ทหารเกาหลีเหนือสารภาพ ก่อเหตุฆาตกรรมก่อนแปรพักตร์หนีข้ามแดน

แม่แทบช็อก ลูกน้อยวัย 2 ขวบ ถูกจิงโจ้ในสวนสัตว์จู่โจม

แม่แทบช็อก ลูกน้อยวัย 2 ขวบ ถูกจิงโจ้ในสวนสัตว์จู่โจม

ยังเป็นปริศนา โครงกระดูกสาวชุดแดงกลางป่า ขุดพบรักยมใกล้ศพ

ยังเป็นปริศนา โครงกระดูกสาวชุดแดงกลางป่า ขุดพบรักยมใกล้ศพ

ผู้พันเบิร์ด เผยน้องชายติดยศ พ.ต.ท. ถ่ายทอดความผูกพันพี่น้องได้อย่างซึ้งใจ

ผู้พันเบิร์ด เผยน้องชายติดยศ พ.ต.ท. ถ่ายทอดความผูกพันพี่น้องได้อย่างซึ้งใจ

สั่งย้ายด่วน ผอ.โรงเรียนกิ๊กนักเรียน ม.2 พร้อมสอบวินัยร้ายแรง

สั่งย้ายด่วน ผอ.โรงเรียนกิ๊กนักเรียน ม.2 พร้อมสอบวินัยร้ายแรง

ชีวิตดี๊ดี สู่ขวัญ บูลกุล ต้นแบบผู้หญิงเก่ง อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินสามี

ชีวิตดี๊ดี สู่ขวัญ บูลกุล ต้นแบบผู้หญิงเก่ง อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินสามี

เปิดกรุสมบัติหรู "บิ๊กทหาร ฟู่ฟ่าตาลุก"

เปิดกรุสมบัติหรู "บิ๊กทหาร ฟู่ฟ่าตาลุก"

ชาวเน็ตเอ็นดู แห่แชร์ภาพเจ้าตูบนั่งมองร้านอาหารแววตาหิวโหย

ชาวเน็ตเอ็นดู แห่แชร์ภาพเจ้าตูบนั่งมองร้านอาหารแววตาหิวโหย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์