สธ.ชี้กาฬโรคปอดอันตราย ผู้ติดเชื้อตายร้อยละ60 เตรียมเฝ้าระวังทั่วประเทศ ถ้าป่วยต้องรีบแจ้งใน24ชม.

สธ.ชี้กาฬโรคปอดอันตราย ผู้ติดเชื้อตายร้อยละ60 เตรียมเฝ้าระวังทั่วประเทศ ถ้าป่วยต้องรีบแจ้งใน24ชม.

สธ.ชี้โรคกาฬโรคปอดอันตรายกว่าไข้หวัดใหญ่2009 ผู้ติดเชื้อมีโอกาสตายสูง60เปอร์เซ็นต์ ถ้าป่วยต้องรีบแจ้งภายใน24ชม. เตรียมเฝ้าระวังทั่วประเทศ แนะดูแลบ้านให้สะอาดไม่รกรุกรัง ถ้าหนูตายมากแสดงว่าโรคเริ่มระบาด เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม ที่กรมควบคุมโรค นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในงานแถลงข่าวเรื่อง โรคกาฬโรคปอดที่ระบาดในเมืองจื่อเคอทันและพื้นที่โดยรอบในมณฑลชิงไห่ ทางตะวันตกของประเทศจีน ที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 คน และมีการกักกันผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีกประมาณ 130 ราย ว่า โรคกาฬโรคเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงร้อยละ 30-60 และจัดอยู่ในโรคระบาดรุนแรง 5 โรคที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษ คือ โรคอหิวาตกโรค โรคไข้ทรพิษ(ฝีดาษ) โรคไข้เหลือง โรคกาฬโรค และโรคซาร์ส ซึ่งประเทศไทยเคยมีรายงานพบผู้ป่วยมาแล้ว 4 โรค ยกเว้น โรคไข้เหลืองยังไม่พบในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม กาฬโรคมีอาการรุนแรงมากกว่าโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นพ.มล.สมชาย กล่าวว่า แม้ว่าขณะนี้ยังไม่พบการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทย แต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรค จึงได้สั่งให้ด่านควบคุมโรคทั่วประเทศทั้ง 64 แห่ง ทั้งทางบก เรือ และด่านในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยดำเนินการตรวจจับหนูในพื้นที่ รวมถึงหนูที่อาจจะติดมาจากการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อนำมาตรวจหาดัชนีหมัด เพราะหนูแหล่งรังของโรคกาฬโรคและหมัดเป็นสัตว์พาหะนำโรค โดยหากพบว่าค่าเฉลี่ยหนู 1 ตัวพบหมัดเกิน 1 ตัว ถือว่ามีความเสี่ยงพบโรคกาฬโรคสูง ซึ่งปกติสธ. ดำเนินการตรวจสอบมาทุกปี โดยค่าดัชนีหมัดล่าสุด ปี 2551 มีเพียง 0.3-0.5 ตัวเท่านั้น คือ หนู 10 ตัว มีหมัดเพียง 3 ตัว ถือว่าไม่มีความเสี่ยง ขณะนี้นานาประเทศรอดูสถานการณ์การระบาดของโรคว่าองค์การอนามัยโลก(ฮู) จะประกาศให้มณฑลชิงไห่เป็นพื้นที่โรคระบาดหรือไม่ และจะประกาศให้โรคกาฬโรคเป็นโรคระบาดระหว่างประเทศหรือไม่ เข้าใจว่าอง์การอนามัยโลก(ฮู)ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคดังกล่าวแล้ว หากฮูดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรมควบคุมโรคจะเสนอให้นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 เพื่อดำเนินการเข้มงวดในการป้องกันโรค โดยสามารถกักกันผู้ที่เดินทางมาจากเมืองที่มีการแพร่ระบาดของโรคตามที่ฮูประกาศได้ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า กาฬโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อเยอซิเนีย เพสทิส (Yersinia pestis) ซึ่งเป็นโรคที่อยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้ง แมว หมา โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลฟันแทะ เป็นแหล่งเพาะเชื้อได้เป็นอย่างดี เช่น กระต่าย กระรอกป่า เป็นต้น และมีพาหะนำโรคเป็นหมัดหนู หากไปกัดกินเลือดหนูที่มีเชื้อแบคทีเรียกาฬโรค แล้วหมัดไปกัดคน ก็จะทำให้คนถูกกัดติดเชื้อกาฬโรคได้ ซึ่งหมัดหนูสามารถกระโดดได้ไกลถึง 1 เมตร หรือ 200 เท่าของขนาดตัว หลังจากที่คนได้รับเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ จะมีระยะฟักตัวของโรคประมาณ 1-7 วัน จากนั้นจะเริ่มแสดงอาการด้วยการมีไข้ ตามด้วยต่อมน้ำเหลืองโต เป็นฝี และแตก เชื้อกระจายเข้าสู่กระแสเลือด โดยเฉพาะจะไปที่ปอด ทำให้เกิดปอดบวมและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งหากเชื้อลงปอดทำให้เป็นกาฬโรคปอดแล้ว จะสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ ผ่านทางการไอ จาม เสมหะ แต่ปกติเมื่อผู้ป่วยกาฬโรคปอดมักจะมีอาการรุนแรงต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ไม่สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ ส่วนการรักษาใช้ยาปฏิชีวนะทั่วไปรักษาอาการติดเชื้อตามปกติ ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป กล่าว นพ.ภาสกร อัศวเสวี ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กล่าวว่า ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคกาฬโรคครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2495 หรือ 57 ปีที่แล้ว ที่จ.นครสวรรค์ โดยพบผู้ป่วยประมาณ 8 คน แต่เป็นกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองไม่ใช่กาฬโรคปอดที่พบในประเทศจีน ส่วนในประเทศใกล้เคียงมีรายงานพบผู้ป่วยที่ประเทศจีนและพรมแดนประเทศอินเดียและบังคลาเทศเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา จากนั้นไม่พบรายงานผู้ป่วยจากโรคนี้อีก การพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ในประเทศจีนอีกครั้งจึงถือว่ากาฬโรคเป็นโรคอุบัติซ้ำ

ผอ.สำนักระบาดวิทยา กล่าวต่อว่า การที่ทางการจีนประกาศให้พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคกาฬโรคปอดเป็นเขตโรคติดต่อร้ายแรง ทำให้มีการกักคนไม่ให้เข้าและออกพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้ว ประเทศไทยจึงไม่จำเป็นต้องประกาศเตือนไม่ให้มีการเดินทางไปยังพื้นที่มณฑลชิงไห่ เช่นเดียวกับไม่จำเป็นต้องกักบริเวณผู้ที่เดินทางมาจากเมืองดังกล่าวในรอบ 7 วันที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นระยะการฟักตัวของโรค เนื่องจากโรคนี้จะติดต่อจากคนสู่คนในระยะที่เชื้อลงปอดจนทำให้เกิดการไอ โดยปกติผู้ป่วยที่เชื้อลงปอดจะมีอาการรุนแรง เกิดภาวะปอดบวมต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่สามารถมีเรี่ยวแรงออกมาเดินตามสถานที่สาธารณสุขได้เหมือนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่สามารถแพร่เชื้อได้แม้อาการไม่รุนแรง

ด้านนพ.สมชัย นิจพานิช รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กาฬโรคมีความรุนแรงสูง จัดเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงต้องแจ้งความภายใน 24 ชั่วโมง วิธีการสังเกตหากเริ่มมีการระบาดของโรคนี้ในพื้นที่ คือ มีหนูตายจำนวนมาก การป้องกันที่ดีที่สุด ประชาชนต้องดูแลสุขาภิบาลในบ้านให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ให้รกรุงรัง จนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของหนูที่เป็นพาหะที่สำคัญของโรคนี้และโรคอื่นๆ

Advertisement Replay Ad
พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์