รายงานพิเศษ : สสช.สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล

รายงานพิเศษ : สสช.สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พบว่าประชาชนพึงพอใจนโยบายเรียนฟรีมากที่สุด ร้อยละ 98.2 ขณะที่เห็นด้วยกับการให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมากที่สุด ร้อยละ 98.9 ตามที่รัฐบาลนำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาบริหารประเทศ และแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล ที่ได้บริหารประเทศ และกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยได้ทำการสำรวจในช่วง 3 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 20 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามการบริหารงานของรัฐบาล ความพึงพอใจ รวมทั้งสิทธิ หรือ ประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ตลอดจนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล และกำหนดแนวทางการบริหารประเทศต่อไป ในส่วนของการติดตามการบริหารงานของรัฐบาล ประชาชนร้อยละ 82.8 ระบุว่าติดตาม โดยผู้ติดตามเป็นประจำมีร้อยละ 22.5 และติดตามเป็นบางครั้งมีร้อยละ 60.3 มีเพียงร้อยละ 17.2 ที่ระบุว่าไม่ได้ติดตาม สำหรับการติดตามรายการ เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ผู้ที่ติดตามรายการส่วนใหญ่ติดตามจากสื่อโทรทัศน์มากกว่าสื่ออื่น โดยภาคใต้ติดตามมากที่สุด ร้อยละ 58.7 รองลงมาคือ กรุงเทพฯ ร้อยละ 51.1 ภาคกลาง ร้อยละ 49.5 ภาคเหนือ ร้อยละ 40.8 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามรายการน้อยที่สุด ร้อยละ 37.2 ทำให้ภาพรวมทั้งประเทศมีผู้ติดตามรายการร้อยละ 45.2 ด้านนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนทราบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การให้เบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุ ร้อยละ 96.8 นมโรงเรียน ร้อยละ 92.2 การสนับสนุนการเรียนฟรี ร้อยละ 92.0 การจัดสรรเงิน 2,000 บาท ร้อยละ 91.9 และ 5 มาตรการ 6 เดือน ร้อยละ 90.9 ขณะที่นโยบายการฝึกอบรมแรงงาน มีครัวเรือนร้อยละ 7.7 ที่สมาชิกในครัวเรือนมีสิทธิ แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ สำหรับนโยบาย 5 มาตรการ 6 เดือนมีครัวเรือนร้อยละ 69.0 ระบุว่าได้รับประโยชน์ และร้อยละ 31.0 ระบุว่าไม่ได้รับประโยชน์ โดยมาตรการที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ การใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนฟรี 90 หน่วย/เดือน ส่วนนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การสนับสนุนการเรียนฟรี ร้อยละ 98.2 การให้เบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุ ร้อยละ 98.1 การจัดสรรค่าตอบแทนให้ อสม. ร้อยละ 97.3 นมโรงเรียน ร้อยละ 97.0 และ 5 มาตรการ 6 เดือน ร้อยละ 96.4 ขณะที่นโยบายที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การให้เบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุ ร้อยละ 98.9 การสนับสนุนการเรียนฟรี ร้อยละ 97.9 นมโรงเรียน ร้อยละ 97.9 ชุมชนพอเพียง ร้อยละ 97.7 และการฝึกอบรมแรงงาน ร้อยละ 96.4 สำหรับภาคใต้ยังเป็นภาคที่ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลมากที่สุดถึงร้อยละ 98.8 ตามด้วยภาคเหนือ ร้อยละ 96.2 ภาคกลาง ร้อยละ 94.1 กรุงเทพฯ ร้อยละ 91.4 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 89.8 เช่นเดียวกับความมั่นใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งภาคใต้มีความมั่นใจสูงสุด ร้อยละ 85.2 ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีความมั่นใจมากที่สุด ร้อยละ 33.2 อย่างไรก็ตาม ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้ไข 5 อันดับแรก ได้แก่ เศรษฐกิจการเงินของประเทศ/การส่งออก ร้อยละ 57.4 ความขัดแย้งของคนในสังคมไทย ร้อยละ 36.3 การว่างงาน/การฝึกอาชีพ ร้อยละ 26.9 พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ ร้อยละ 17.6 และการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความมั่นคง ร้อยละ 14.7 ส่วนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล 5 อันดับแรก ได้แก่ควรสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารประเทศ ร้อยละ 48.3 ควรสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม ร้อยละ 21.1 ควรจัดทำนโยบายระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 9.3 ควรแก้ปัญหาเรื่องต่าง ๆ ด้วยความเสมอภาค ร้อยละ 7.7 และควรแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ร้อยละ 5.3

Advertisement Replay Ad
โดนข้อหา "พยายามฆ่า" หนุ่มลวงเซ็กซ์หญิงเร่ร่อน คว้ามีดฟันยับ

โดนข้อหา "พยายามฆ่า" หนุ่มลวงเซ็กซ์หญิงเร่ร่อน คว้ามีดฟันยับ

โชเฟอร์สองแถวชลบุรีชนต้นประดู่ 5 ศพ ยังไม่โผล่มามอบตัว

โชเฟอร์สองแถวชลบุรีชนต้นประดู่ 5 ศพ ยังไม่โผล่มามอบตัว

จบด้วยดี วิน จยย.ชกต่อยนักศึกษา 2 ฝ่ายไม่ติดใจเอาความ

จบด้วยดี วิน จยย.ชกต่อยนักศึกษา 2 ฝ่ายไม่ติดใจเอาความ

กัปตัน-เอ้ก ขอร้องให้ช่วยตัดสิน "น้องดิน" เหมือนใคร?

กัปตัน-เอ้ก ขอร้องให้ช่วยตัดสิน "น้องดิน" เหมือนใคร?

เร่งค้นหาเรือดำน้ำอาร์เจนตินาหายปริศนา พร้อมลูกเรือ 44 ชีวิต

เร่งค้นหาเรือดำน้ำอาร์เจนตินาหายปริศนา พร้อมลูกเรือ 44 ชีวิต

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"เอ็ม บุษราคัม" เปิดใจหลังตั้งท้อง เคยทะเลาะสามีหนักมาก

"เอ็ม บุษราคัม" เปิดใจหลังตั้งท้อง เคยทะเลาะสามีหนักมาก

แฉพฤติกรรม “หลวงปู่เณรโต” นำเงินกฐินไปใช้ส่วนตัว

แฉพฤติกรรม “หลวงปู่เณรโต” นำเงินกฐินไปใช้ส่วนตัว

หมอคนดัง ผอ.รพ.สหัสขันธ์ เมืองน้ำดำเสียชีวิตปริศนาคาบ้าน

หมอคนดัง ผอ.รพ.สหัสขันธ์ เมืองน้ำดำเสียชีวิตปริศนาคาบ้าน

รถคว่ำจมน้ำคลอง 3 วันไม่มีใครรู้ เพราะผักตบชวาหนาทึบ

รถคว่ำจมน้ำคลอง 3 วันไม่มีใครรู้ เพราะผักตบชวาหนาทึบ

พบร่างประธานชุมชนฯ ถูกยิง 8 นัด ดับกลางสวนยาง

พบร่างประธานชุมชนฯ ถูกยิง 8 นัด ดับกลางสวนยาง

บ้านหลังนี้ดังสนั่น ตั้งราคาเกือบ 40 ล้าน แต่ภายในช่างหดหู่

บ้านหลังนี้ดังสนั่น ตั้งราคาเกือบ 40 ล้าน แต่ภายในช่างหดหู่

อนาคตไม่แน่นอน “ภูริ” รับเริ่มคิดทำพินัยกรรม เพื่อครอบครัวแล้ว

อนาคตไม่แน่นอน “ภูริ” รับเริ่มคิดทำพินัยกรรม เพื่อครอบครัวแล้ว

รวบแล้ว! คนร้ายยิงหนุ่มออฟฟิศเมท ตายย่านหนองจอก

รวบแล้ว! คนร้ายยิงหนุ่มออฟฟิศเมท ตายย่านหนองจอก

ดาราช่อง 7 อนุโมทนาบุญ "ซัน พิชยดนย์" เข้าพิธีบวช

ดาราช่อง 7 อนุโมทนาบุญ "ซัน พิชยดนย์" เข้าพิธีบวช

หนุ่มเรียกกู้ภัยช่วยเมียอ้างอุบัติเหตุ ที่แท้จับหัวโขกถนนจนตาย

หนุ่มเรียกกู้ภัยช่วยเมียอ้างอุบัติเหตุ ที่แท้จับหัวโขกถนนจนตาย

โฆษกตำรวจแนะนำ "ส่งยิ้มให้" คนที่ขับรถตัดหน้า

โฆษกตำรวจแนะนำ "ส่งยิ้มให้" คนที่ขับรถตัดหน้า

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์