นันทวัลย์ ศกุนตนาค ทัพหน้ากรุยทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นันทวัลย์ ศกุนตนาค ทัพหน้ากรุยทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน(AEM)ระหว่างวันที่13-16สิงหาคม2552ประเด็นหลักคือภาวะวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกกระทบกับเศรษฐกิจของอาเซียนรวมถึงไทยที่พยายามหาเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการเปิดเขตการค้าเสรีประชาชาติธุรกิจสัมภาษณ์นันทวัลย์ศกุนตนาคอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศถึงนโยบายการค้าเสรีของไทยความคืบหน้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงทำAECScorecardซึ่งเป็นแผนงานติดตามการดำเนินงานตามแผนงานไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ซึ่งมีเป้าหมายอีก6ปีแต่หลายประเทศก็ยังล่าช้าจึงได้จัดทำscorecardมีการประเมินนับ10ด้านให้คะแนนกันเสมือนเป็นแรงกดดันภายในอาเซียนกันเองซึ่งล่าสุดไทยได้ประเมินแล้วว่าดำเนินการตามแผนเสร็จสิ้นไปแล้ว60%จากก่อนนี้ได้56%ตอนที่ประเมินในการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการ(AEMRetreat)ที่เสียมราฐเมื่อเดือนพ.ค.ส่วนประเทศอาเซียนอื่นได้ระดับใกล้เคียงกันแต่ในปี2553นี้ตามกรอบความตกลงภายในอาเซียนจะต้องเปิดเสรีสินค้าบริการการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและภาคการเงินการลงทุนโดยกลุ่มสินค้าจะลดภาษี0%ทั้งหมดสำหรับประเทศอาเซียนเดิมแต่ก็จะมีสินค้าบางส่วนที่แต่ละประเทศกันไว้เป็นสินค้าอ่อนไหวคงภาษีในอัตราที่ไม่เท่ากันเช่นไทยมี4-5รายการเช่นมะพร้าวแห้งไม้ตัดดอกกาแฟมันฝรั่งเป็นต้นส่วนประเทศกัมพูชาลาวพม่าและเวียดนามจะต้องลดภาษี0%ในปี2558ส่วนภาคบริการให้ความสำคัญในการเปิดเสรี4สาขาคือโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ขนส่งทางอากาศท่องเที่ยวและสุขภาพซึ่งมีเป้าหมายว่าจะเปิดเสรีการถือหุ้นจาก50เป็น70%ในปีหน้าส่วนที่เหลือจะทยอยเปิดเสรีในปี2558แต่หากจะเปิดเสรีก็ต้องเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา190รัฐธรรมนูญส่วนเรื่องกฎหมายลูกมาตรา190ทางกระทรวงการต่างประเทศกำลังดำเนินการหวังว่าคงจะเสร็จสิ้นในเร็วๆนี้เพราะกฎหมายดังกล่าวจะช่วยกำหนดความชัดเจนและความโปร่งใสว่าสัญญาหรือความตกลงลักษณะอย่างไรที่ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาเพราะหน่วยงานคงจะไม่เสี่ยงจึงต้องนำความตกลงทุกฉบับที่อาจจะมีผลเข้าสู่การพิจารณาจะทำให้มีสัญญาจำนวนมากที่รอเข้าสู่การพิจารณาการปฏิบัติงานด้านการเจรจาก็จะล่าช้าลงได้นโยบายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศแนวทางการเจรจายังให้ความสำคัญกับการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีในกรอบอาเซียนและอาเซียนกับคู่เจรจาเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่คนยังมองว่าไกลตัวซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงเพิ่งเสนอแนวทางการเจรจาการค้าระหว่างปี2552-2556ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบวันที่23มิ.ย.ที่ผ่านมาโดยสาระสำคัญหลักๆแนวทางนี้จะใช้สำหรับการเจรจาจัดทำความตกลงต่างๆแต่หลักๆคืออะไรที่มีอยู่แล้วให้ดำเนินการต่อไปแต่อะไรที่เป็นสิ่งใหม่ต้องเสนอตามกระบวนการที่กำหนดในรัฐธรรมนูญมาตรา190จะเน้นการเจรจาระดับภูมิภาคที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเช่นอาเซียนและอาเซียนพลัสเอฟทีเอกับคู่เจรจาเอฟทีเอที่หยุดการเจรจาไปเช่นไทย-สหรัฐคิดว่าคงจะมีการนำกลับมาหารือกันในโอกาสที่ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อพบกับผู้แทนการค้าสหรัฐ(USTR)ในเดือนนี้ส่วนไทย-อินเดียหยุดไปแต่เราสามารถใช้ความตกลงอาเซียน-อินเดียแทนซึ่งฉบับนี้คาดว่าจะลงนามในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน(AEM)เดือนส.ค.นี้และก็มีเอฟทีเอไทย-บิมสเทคเตรียมเสนอครม.และรัฐสภาเพื่อลงนามที่ประเทศบังกลาเทศในเดือนต.ค.นี้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ราวต้นปี2553ส่วนการเจรจารอบโดฮาของWTOที่ชะงักงันมาระยะหนึ่งแล้วขณะนี้สมาชิกรอดูแนวทางนโยบายของรัฐบาลใหม่ของสหรัฐและการเลือกตั้งของอินเดียทำให้ทั้งสองประเทศเสนอให้กลับมาเจรจาใหม่คาดว่าจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีการค้าในปลายปีนี้การใช้ประโยชน์จากความตกลงล่าสุดความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่นหรือAJCEPซึ่งมีผลเมื่อวันที่1มิ.ย.ที่ผ่านมาภาคเอกชนจะได้ประโยชน์จากการลดภาษีสินค้าเพิ่มขึ้นจากกรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น(JTEPA)อีก70รายการและจะได้ประโยชน์จากการสะสมแหล่งกำเนิดสินค้าภายในอาเซียนซึ่งจะนำมารวมกันได้หากมีสัดส่วนแหล่งกำเนิดสินค้าในอาเซียนมากกว่า40%ก็ลดภาษีได้ซึ่งจะส่งผลดีกับสินค้าที่ไทยไม่มีวัตถุดิบเพียงพอต้องนำเข้าเช่นน้ำปลาหอยนางรมปลาหมึกกรอบพิซซ่าแช่แข็งเม็ดพลาสติกซึ่งรายการนี้จะลดภาษีทันทีต่างจากที่กำหนดในJTEPAว่าจะยกเลิกภาษีในปี2555ซึ่งผู้ส่งออกสามารถตรวจสอบรายการสินค้าและเลือกใช้สิทธิตามความตกลงฉบับที่ตนได้ประโยชน์มากกว่าก็ได้ส่วนเรื่องการเปิดเสรีภาคบริการและการลงทุนในAJCEPจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อเจรจากันต่อไปหลังจากนี้อีก1ปีนอกจากนี้ความตกลงเอฟทีเออาเซียน-เกาหลีมีผลราวเดือนต.ค.2552ซึ่งเกาหลีจะลดภาษีนำเข้า0%ให้กับสินค้าประมาณ88-89%ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทยและทยอยลดเป็น0%ให้ได้90%ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทยภายใน1ม.ค.2553ส่วนไทยจะลดภาษี0%ให้กับสินค้า83%ของรายการสินค้าและมูลค่าที่นำเข้าจากเกาหลีในวันที่1ม.ค.2553และทยอยลดภาษีสินค้า90%ในวันที่1ม.ค.2560ส่วนภาคบริการก็มีผลบังคับใช้แล้วเช่นเดียวกัน

Advertisement Replay Ad
แซ่บเว่อร์ ดิว อริสรา ล่องเรือสำราญ เซ็กซี่แหวกอก-อวดบั้นท้าย

แซ่บเว่อร์ ดิว อริสรา ล่องเรือสำราญ เซ็กซี่แหวกอก-อวดบั้นท้าย

ชิงมอบตัว! พี่เขยปฏิเสธ ไม่ได้ข่มขืนสาวพิการ

ชิงมอบตัว! พี่เขยปฏิเสธ ไม่ได้ข่มขืนสาวพิการ

โดนด่าจนต้องยอมเปิดตัว "แจ๊คจิลล์"  ยอมรับเป็นจอมขมังเวทย์ รวย 100 ล้านเพราะเล่นมนต์ตา

โดนด่าจนต้องยอมเปิดตัว "แจ๊คจิลล์" ยอมรับเป็นจอมขมังเวทย์ รวย 100 ล้านเพราะเล่นมนต์ตา

ด็อจ เปิดใจหลังมีข่าวเป็นมือที่สาม ทำ แตงโม แต๊งค์ สัมพันธ์สั่นคลอน

ด็อจ เปิดใจหลังมีข่าวเป็นมือที่สาม ทำ แตงโม แต๊งค์ สัมพันธ์สั่นคลอน

หวิดเป็นโศกนาฏกรรม เมียหยอกทำปืนลั่นใส่กกหูผัวสาหัส

หวิดเป็นโศกนาฏกรรม เมียหยอกทำปืนลั่นใส่กกหูผัวสาหัส

สุดโหด หน่วยคอมมานโดทัพอากาศจีน 100 คนผ่านแค่ 50

สุดโหด หน่วยคอมมานโดทัพอากาศจีน 100 คนผ่านแค่ 50

นึกว่าหมูป่า...ชาวบ้านในจีนบังเอิญเจอ เสือตัวอ้วน กลางหิมะในป่า

นึกว่าหมูป่า...ชาวบ้านในจีนบังเอิญเจอ เสือตัวอ้วน กลางหิมะในป่า

ภาพเต็ม ฉลองแต่งงาน โอ๊ต - จีน่า อุ้มลูกเป็นพยานรัก

ภาพเต็ม ฉลองแต่งงาน โอ๊ต - จีน่า อุ้มลูกเป็นพยานรัก

รวบ! วรรณา โยงบึ้มราชประสงค์ปี 58 คาสุวรรณภูมิหลังหนีไปตุรกี คุมสอบ

รวบ! วรรณา โยงบึ้มราชประสงค์ปี 58 คาสุวรรณภูมิหลังหนีไปตุรกี คุมสอบ

กอล์ฟ ย้ำชัดๆ ไม่เลิก ขวัญ ไม่ลงรูปคู่ไม่ใช่เพราะหมดโปรฯ

กอล์ฟ ย้ำชัดๆ ไม่เลิก ขวัญ ไม่ลงรูปคู่ไม่ใช่เพราะหมดโปรฯ

แห่พิสูจน์ ชิงช้าโรงเรียนแกว่งเอง ลือเป็นที่ป่าช้าเก่า

แห่พิสูจน์ ชิงช้าโรงเรียนแกว่งเอง ลือเป็นที่ป่าช้าเก่า

เครื่องบินเจ็ทฝึกบินทัพอากาศสหรัฐฯ ตก นักบินดับ 1 เจ็บ 1

เครื่องบินเจ็ทฝึกบินทัพอากาศสหรัฐฯ ตก นักบินดับ 1 เจ็บ 1

เปิดภาพกล้องวงจรปิด! ไทม์ไลน์วินาทีหาม "น้องเมย" ก่อนเสียชีวิต

เปิดภาพกล้องวงจรปิด! ไทม์ไลน์วินาทีหาม "น้องเมย" ก่อนเสียชีวิต

ผบ.ตร.เผยปม 'น้องเมย' นตท.ตาย เป็นเรื่องปกติ

ผบ.ตร.เผยปม 'น้องเมย' นตท.ตาย เป็นเรื่องปกติ

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

เติ้ล ตะวัน ต้อนรับสมาชิกใหม่บ้านจารุจินดา ภรรยาสาวคลอดลูกแล้ว

เติ้ล ตะวัน ต้อนรับสมาชิกใหม่บ้านจารุจินดา ภรรยาสาวคลอดลูกแล้ว

ภูเขาไฟอากุงบนเกาะบาหลีปะทุ พ่นควันสูง 700 ม.

ภูเขาไฟอากุงบนเกาะบาหลีปะทุ พ่นควันสูง 700 ม.

หวานชื่น โอ๊ต จีน่า ฉลองแต่งงาน ให้ลูกชายเป็นคนถือแหวน

หวานชื่น โอ๊ต จีน่า ฉลองแต่งงาน ให้ลูกชายเป็นคนถือแหวน

แอฟ น้ำตาคลอรับเลิก สงกรานต์ เกือบปี แต่ยังไม่เซ็นใบหย่า

แอฟ น้ำตาคลอรับเลิก สงกรานต์ เกือบปี แต่ยังไม่เซ็นใบหย่า

นักนิติวิทยาฯชี้ นำอวัยวะ ‘น้องเมย’ ออกเป็นเรื่องปกติ แต่ยังมีข้อสงสัย

นักนิติวิทยาฯชี้ นำอวัยวะ ‘น้องเมย’ ออกเป็นเรื่องปกติ แต่ยังมีข้อสงสัย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์