'' แก๊ง5 เสือ กองสลากไม่มีแล้ว''

'' แก๊ง5 เสือ กองสลากไม่มีแล้ว''

แม้ล่าสุดคณะกรรมการกฤษฎีกา จะยืนยันว่าคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถดำเนินการออกหวยออนไลน์ได้ โดยไม่เป็นการผิดกฎหมาย ขั้นตอนขณะนี้จึงเหลือเพียงรอผลการศึกษาผลกระทบด้านสังคม ซึ่งมีนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ หนึ่งในกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบ ก่อนที่บอร์ดสนง.สลากฯจะตัดสินใจเดินหน้าหรือไม่ แต่ตราบที่หวยออนไลน์ยังไม่เกิด การจำหน่ายสลากเกินราคายังคงเป็นปัญหาต่อ

อะไรเป็นต้นตอ และกระแสข่าวที่ว่าแก๊ง 5 เสือสลาก ฯกลับคืนชีพจริงหรือ นายวันชัย สุระกุล ผู้อำนวยการสนง.สลากฯ ให้สัมภาษณ์ดังนี้ ....

*ต้นเหตุสลากเกินราคา

ราคาสลากที่เพิ่มเป็น 110-120 บาทต่อชุด จากราคาสลากปกติ 80 บาท มีที่มา 2 -3 สาเหตุ คือ 1. เดิมเรามีหวยบนดิน แต่พอมาปี 2549 เรายกเลิกหวยบนดิน คือแน่ ๆเราไม่ได้เพิ่มจำนวนสลาก ยังจำนวนเท่าเดิมมันเลยทำให้เกิดความต้องการซื้อ ( ดีมานด์ )มากและปัจจัยที่มาสนับสนุนกำลังซื้อคือปัจจุบันคนไม่นิยมซื้อหวยเถื่อน หรือหวยใต้ดิน เพราะเกิดการเอาเปรียบจึงกลับมาซื้อสลากปกติก็เป็นโอกาสที่ผู้ขายเอาเปรียบ พอรู้ว่าสินค้าขายดี ผู้ขายก็โก่งราคา เท่าที่ผมดูปัญหาสลากเกินราคาเวลานี้ เป็นปัญหาจากเรื่องดีมานด์และซัพพลายเพียงอย่างเดียว

ที่ต้องดำเนินการคือการเพิ่มสินค้าลงไปในตลาด แต่การเพิ่มสินค้า ไม่ใช่อำนาจของสำนักงานสลาก ฯแต่เป็นอำนาจของบอร์ด รวมทั้งต้องเป็นนโยบายของรัฐด้วย เนื่องจากมันเป็นสินค้าสีเทา จำเป็นต้องมีนโยบายของรัฐออกมา เพราะมีผลกระทบพอสมควร โดยปัจจุบัน สลากที่พิมพ์กันอยู่ 46 ล้านฉบับต่องวด ประสิทธิภาพที่เราจะผลิตได้คำนวณอยู่ที่ 60 ล้านฉบับ มันต้องเพิ่มถ้าเรายังอยากตรึงราคา ก็คงต้องเพิ่มอีก 14 ล้านฉบับ หรือเพิ่มเป็น 70 ล้านฉบับ ผมว่าราคาลงแน่น่าจะลงได้ถึง 80 บาทหรือต่ำกว่า

*ใครได้ประโยชน์ ?

จะพูดอย่างไรว่า คนได้โควตาได้ประโยชน์มันก็มีส่วน ถ้าเขามีสิทธิ์อยู่ แต่ถ้าเขาขายในราคาที่กำหนดก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพึงทำได้ แต่ถ้าบวกราคาเกินก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เรากำลังแก้ปัญหาที่จะไม่ให้คนได้โควตาไปบวกเอากับคนที่รับช่วง ไม่ว่าคนรับโควตาขายเองก็ดี ขายให้กับผู้รับช่วงก็ดี โดยต้นทุนสลากปัจจุบันอยู่ที่คู่ละ 80 บาท และมีส่วนลด ( ดิสเคาต์ ) คือ 8% เราขายที่ 73.60 บาทหรือลดลงให้ 6.40 บาท ดังนั้นเมื่อขายต่อก็ไม่ควรขายเกิน 80 บาท เพราะได้ส่วนลดจากสนง.ไปแล้ว แต่ในภาวะที่ตลาดเกิดความต้องการสูง ก็จะมีคนเสนอให้เขาเพิ่มอีก 2 บาทเป็น 82 บาท มันเป็นความสมยอม ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะจัดการเขาได้อย่างไร คนขาย 82 บาทก็ยังมีคนซื้อ แต่เมื่อมีคนซื้อ 82 บาทแต่ถ้ามีคนบอกว่าจะขอซื้อเลขดีโดยให้ 85 บาทต่อฉบับ ก็ได้อีกคนละ 3 บาท แต่พอเดินขายประจำซอย คนซื้อบอกว่าไม่ต้องออกไปข้างนอกราคาก็ขึ้น 90 บาท มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่คนมีความต้องการซื้อมาก แต่ถ้าเรามีปริมาณสินค้าในจำนวนที่เพียงพอ คนซื้อมีช่องทางเลือกซื้อมากขึ้น การจะขยับราคาเป็นทอด ๆจะลดน้อยลง

*จำเป็นต้องมีโควตา ?

โควตามีส่วนอย่างมากที่ดันราคาให้สูงขึ้น แต่ถามว่าอย่างนี้ไม่มีโควตาได้หรือไม่ ต้องตอบว่าไม่ได้ 1.เพราะสลากเป็นสินค้ามีอายุจำกัด เมื่อพ้น 15 วันมันก็เป็นเศษกระดาษไม่มีค่าทันที ดังนั้นในจำนวนอายุสินค้าที่มีเพียง 15 วัน มันจำเป็นต้องมีผู้มารับผิดชอบ จะมาบอกว่าวันนี้รับ วันนี้ไม่รับไม่ได้ เพราะเราต้องนำเงินส่งรัฐตามเป้า 2. เราผลิตแล้ว จะเหลือไม่ได้ ถ้าเหลือมันก็คือเศษกระดาษ 3.ระบบของมันกำหนดให้เกี่ยวพันกับตัวเงินที่ต้องนำส่งธนาคารแน่นอนชัดเจนว่าจะต้องมีผู้นำส่งค่าตลาด ก่อนระยะเวลาหนึ่งฉะนั้นมันเลยต้องมีระบบผู้ที่ครอบครองสลากเป็นผู้รับผิดชอบ จึงทำให้เกิดโควตา

แต่การเปลี่ยนแปลงของผู้ได้โควตาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ 1.ผู้มีโควตากระทำความผิด จะถูกยึดโควตากลับ คือเราไม่ขายให้คุณแล้ว ก็ไปจัดให้ผู้อื่นแทน 2. ผู้มีโควตาถึงแก่กรรมก็ต้องจัดให้ผู้อื่น

ถามว่าเราจะรื้อโควตาได้หรือไม่ สลากทั้ง 46 ล้านฉบับ ไม่ได้ เพราะเวลามันแค่ 15 วัน มันไม่สามารถจัดขายสลากให้กับรายใหม่ใน 15 วันได้ทันที ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องผ่อน แบบไม่ทันทีทันใด ซึ่งถ้ามีปัญหา รายใดรายหนึ่งก็จะเลิก หาผู้อื่นสวมแทน

*สลากขายเกินราคา ฟ้องสคบ. ?

มีคนไปฟ้องเช่นกัน แต่ถามว่าไปฟ้องจะเอาผิดใคร จะฟ้องสนง.สลากฯก็ไม่ได้ เพราะสนง.สลากฯขายไปก็มีหลักฐานชัดแจ้ง เราขายไปตามราคา คือไม่มีหลักฐานเอาผิดเราได้ มันเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการบริโภค ไม่เหมือนหมูที่ขึ้นราคา และ สคบ. (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ) ต้องไปตรวจ เคยมีคนโวยวายฟ้องผมก็อยากรู้ว่าเมื่อคดีถึงที่สุดจะจบอย่างไร เพราะถ้าเราเป็นจำเลยมันไม่ใช่เพราะเราขายตามราคา

*แก๊ง 5 เสือยังมี ?

นั่นมันเป็นอดีตยอมรับว่ามี บุคคลเหล่านี้เราต้องให้เกียรติเขาประกอบอาชีพอย่างสุจรติ ตั้งแต่อายุน้อย ๆ ก็ขายสลากมา กระทั่งสนง.สลากฯมีผู้อำนวยการ ผมบอกว่าคนเหล่านี้คือผู้อำนวยการตัวจริง เพราะผมก็แค่ไปเป็นตามวาระ แต่พ่อค้าเหล่านี้อยู่ตลาดมา 30-40 ปี เขารู้เส้นทาง ถามว่าเขาผิดไหมไม่ผิดกฎหมาย เพราะในจังหวะที่เขาค้าขาย เขารู้ลู่ทางของการค้าขาย และเราก็เห็นว่าควรมีเอาต์ซอร์ซเลยตั้งเป็นบริษัท ถ้าต้องเอาต์ซอร์ซเพื่อเอาสลากไปกระจาย ซึ่งก็มีผลดี เพราะถ้าสลากนั้นเกินราคา เราก็สามารถไปเล่นงานกลับกับบริษัทแห่งนี้ได้ คือจับ ฟ้องร้องเขาได้ เพราะผมรู้ว่าบริษัทเหล่านี้รับไป

* แต่ถ้ามันกระจายคนมากไป มันตามไม่ได้ สมัยนั้นบริษัทเหล่านั้นก็รับไป 5 บริษัทบริษัทละ 1 ล้านฉบับ ผมมองว่าเป็นการดี เป็นการคุมตลาด แต่พอมาในสมัย รัฐมนตรีช่วย วราเทพ รัตนากร ท่านมองว่าถ้าให้ 5 บริษัทมันมากไป จึงอยากให้กระจาย ในปี 2548 ( งวด 16 พ.ค. เป็นต้นไป ) จึงกระจายให้ประชาชน โดยให้แบ่ง 4 กลุ่มสีคือ 1. กลุ่มสีเขียว จัดให้ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปในกรุงเทพ ฯคนละไม่เกิน 20 เล่ม 2. เป็นสีน้ำเงิน ให้กับคนทั่วไปแต่อยู่นอกเขตกรุงเทพ ฯ 3.สีน้ำตาล มูลนิธิ คนพิการ ฯลฯ ทั่วประเทศสมาคมละไม่เกิน 500 เล่ม 4.กลุ่มสีชมพู ให้กับบริษัทต่าง 67 บริษัท บริษัทละไม่เกิน 500 เล่ม เพื่อเป็นเอาต์ซอร์ซให้กับสนง.สลากฯ รวมแล้ว 46 ล้านฉบับ

ดังนั้น 5 กลุ่มทหารเสือ ก็ถูกกระจัดกระจายไปตั้งแต่ปี 2548 แล้ว นักการเมืองก็ไม่มี โดนยึดรวบหมดแล้ว รวมทั้งองค์การทหารผ่านศึก มาเป็นการ random .ใหม่กันหมด ซึ่งปัจจุบันสามารถตรวจสอบกันได้

Advertisement Replay Ad
ด.ญ.วัย 12 ขวบ สำลักบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา

ด.ญ.วัย 12 ขวบ สำลักบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา

โศกนาฏกรรม “นาหม่วย” ความรันทดของโชคชะตา

โศกนาฏกรรม “นาหม่วย” ความรันทดของโชคชะตา

หนุ่มน้อยใจแฟนสาว ใช้ถุงพลาสติกครอบหัว ฆ่าตัวตายในโรงแรม

หนุ่มน้อยใจแฟนสาว ใช้ถุงพลาสติกครอบหัว ฆ่าตัวตายในโรงแรม

ใกล้กันยิ่งขึ้น เปิดแล้ว “ทางด่วนยุโรป-จีน” ประหยัดเวลา 1 เดือน

ใกล้กันยิ่งขึ้น เปิดแล้ว “ทางด่วนยุโรป-จีน” ประหยัดเวลา 1 เดือน

เปิดใจ! พริตตี้เอ็มซีสาวถูกหลอกให้กินบราวนี่ผสมกัญชา

เปิดใจ! พริตตี้เอ็มซีสาวถูกหลอกให้กินบราวนี่ผสมกัญชา

ซนมากๆ น้องเพลง ล่องเป็ดยางในลำธารของบ้านที่พัทยา

ซนมากๆ น้องเพลง ล่องเป็ดยางในลำธารของบ้านที่พัทยา

ดาบตำรวจปิดบ้านเงียบ พบเป็นศพผูกคอตายกับหน้าต่าง

ดาบตำรวจปิดบ้านเงียบ พบเป็นศพผูกคอตายกับหน้าต่าง

แต๊งค์ โพสต์แซ่บ หลัง แตงโม โพสต์รูปคู่ ดอดจ์ อดีตหวานใจ

แต๊งค์ โพสต์แซ่บ หลัง แตงโม โพสต์รูปคู่ ดอดจ์ อดีตหวานใจ

แม่แทบช็อก งูเหลือมโผล่ข้างบ้าน ลูกชาย 2 ขวบนั่งจ้องตาเขม็ง

แม่แทบช็อก งูเหลือมโผล่ข้างบ้าน ลูกชาย 2 ขวบนั่งจ้องตาเขม็ง

จำคุก 1 ปี ผู้จัดการ 'บี พีระพัฒน์' โกงค่าตัว ไม่รออาญา

จำคุก 1 ปี ผู้จัดการ 'บี พีระพัฒน์' โกงค่าตัว ไม่รออาญา

รถเก๋งเสียหลักตกข้างทาง ชนต้นไม้พังยับ คนขับอ้างหักหลบเงาปริศนา

รถเก๋งเสียหลักตกข้างทาง ชนต้นไม้พังยับ คนขับอ้างหักหลบเงาปริศนา

งานรับปริญญานางเอก เดียร์น่า เพื่อนพี่สนิทในวงการร่วมยินดีคับคั่ง

งานรับปริญญานางเอก เดียร์น่า เพื่อนพี่สนิทในวงการร่วมยินดีคับคั่ง

-30 องศา! เหนือสุดแดนมังกรหนาวแค่ไหนถามใจคนจีนดู

-30 องศา! เหนือสุดแดนมังกรหนาวแค่ไหนถามใจคนจีนดู

หนุ่มจีนทำพิเรนทร์ ยัดแม่กุญแจใส่ท่อปัสสาวะ สุดท้ายต้องโร่หาหมอ

หนุ่มจีนทำพิเรนทร์ ยัดแม่กุญแจใส่ท่อปัสสาวะ สุดท้ายต้องโร่หาหมอ

เพื่อนบ้านบอกว่าอย่าเปิดหมอลำ หนุ่มใหญ่คว้าอีโต้ฟันดับ

เพื่อนบ้านบอกว่าอย่าเปิดหมอลำ หนุ่มใหญ่คว้าอีโต้ฟันดับ

หายไปนาน "แอนนี่ บรู๊ค" ควง "น้องฑีฆายุ" เดินแฟชั่นโชว์

หายไปนาน "แอนนี่ บรู๊ค" ควง "น้องฑีฆายุ" เดินแฟชั่นโชว์

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

'บี พีระพัฒน์' เผย อดีตผจก.สารภาพยักยอกเงินเพราะติดพนัน

'บี พีระพัฒน์' เผย อดีตผจก.สารภาพยักยอกเงินเพราะติดพนัน

สุดโชคดี พ่อพุ่งแย่งลูกชายถูกลักพาตัวไป 9 เดือน หลังบังเอิญหันไปเห็น

สุดโชคดี พ่อพุ่งแย่งลูกชายถูกลักพาตัวไป 9 เดือน หลังบังเอิญหันไปเห็น

แอน นอนเฝ้าข้างเตียง เอ ทินพันธ์ ผ่าตัดใหญ่ มีความป่วนเบาๆ

แอน นอนเฝ้าข้างเตียง เอ ทินพันธ์ ผ่าตัดใหญ่ มีความป่วนเบาๆ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์