ครูเดโชช่วย2เด็กจากเหตุระเบิดใต้ ได้รับเลือกคนดีศรีสังคม ชาวราชบุรีคืนถุงเงินล้านได้ด้วย

ครูเดโชช่วย2เด็กจากเหตุระเบิดใต้ ได้รับเลือกคนดีศรีสังคม ชาวราชบุรีคืนถุงเงินล้านได้ด้วย

มอบรางวัลคนดีศรีสังคม 19 ราย ครูเดโช ช่วย2เด็กจากเหตุระเบิดที่ปัตตานี และกลุ่มชาวบ้านราชบุรีที่เก็บถุงเงินหลายล้านที่รถบรรทุกเงินแซมโก้ทำหล่นได้รับเลือกด้วย

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ มอบใบประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีสังคม และของที่ระลึกให้กับผู้ที่ได้กระทำความดี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ 17 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องผู้กระทำความดี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ทำเนียบรัฐบาล

นายสุเทพ กล่าวว่า โครงการคนดีศรีสังคมเป็นโครงการส่งเสริมให้คนไทยตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีและอุทิศตนด้วยความอดทนและเสียสละในการมุ่งกระทำดีต่อสังคม ซึ่งเชื่อว่าผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคมทุกคนที่มีการแจกรางวัลไปแล้ว 54 ราย จะรักษาความดีเป็นมรดกตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยเฉพาะสังคมไทยปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับตัว ความเจริญก้าวหน้าตามการบริโภคนิยม ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ จากการละเลยคุณธรรม จึงอยากให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมคนทำดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่บ้านเมือง และร่วมกันนำสังคมสู่สังคมคุณธรรมจริยธรรม

สำหรับผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคมครั้งนี้มี 19

1. ผู้แสดงออกซึ่งความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยการอุทิศตนให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือ นายเดโช ไพรแก้ว ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ช่วยเหลือเด็ก 2 คนออกจากเหตุระเบิดหน้าห้างปัตตานีซูเปอร์มาร์เก็ต จังหวัดปัตตานี โดยไม่คิดถึงอันตรายที่จะเกิดกับตนเอง ขณะนี้ครูเดโชรับราชการเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 2. ผู้แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต เช่น ไม่ยักยอก หรือนำเอาทรัพย์สินซึ่งมีค่าของผู้อื่นมาเป็นของตน ทั้งๆ ที่มีโอกาสจะกระทำได้ จำนวน 18 คน ได้แก่ นางสาวขวัญจิรา ธรรมสัตย์นายดรตะเหลบ แววันจิตนายสมบูรณ์เสนาเหลานายสมบุญ วันหมัด นายธีรพัฒน์ แดงวิมล นายไพบูลย์ ทุพรหม เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ทองสา นายมงคล รัตนาธิวัฒน์ นายธนบูลย์พ่วงแตง กลุ่มพลเมืองดี จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ 1) นายบุญสืบ อินคำ 2) นายชัชวาล แซ่ซิ้ม 3) นายสมศักดิ์ นาคเส็ง และ 4) นายสมทรง เจียมฉวี

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ 1) นายไพโรจน์ เจริญรักษ์ 2) นายสุรินทร์ เจริญรักษ์ 3) นางยุพา เจริญรักษ์ 4) นายชัยยุทธ สมบูรณ์ และ 5) นางรัตติยา สังขรัตน์

นายเดโช กล่าวถึงการได้รับรางวัลครั้งนี้ว่า ภูมิใจมากที่ได้ทำให้แม่ภูมิใจที่ได้เป็นคนดี เพื่อเป็นของขวัญวันแม่ที่ใกล้มาถึง โดยวันที่เกิดเหตุแทบไม่มีเวลาคิดอะไร ด้วยความเป็นครูเมื่อเห็นเด็กตกอยู่ในอันตรายจึงเข้าไปช่วยได้ทันที อยากฝากถึงรัฐบาลขอให้ช่วยเหลือเหยื่อที่บาดเจ็บ เดือดร้อนจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องตลอดไป อย่าให้เงินเพียงก้อนเดียว เพราะคนกลุ่มนี้ลำบากมาก นอกจากนี้ยังฝากถึงพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องช่วยเหลือกัน อย่างไรก็เป็นคนไทยเหมือนกัน

ด้าน ด.ญ.สุพรรณิการ์ ทองสา คนดีศรีสังคมที่เก็บเงินสดได้ 140,000 บาท นำส่งคืนเจ้าของ กล่าวว่า ภูมิใจที่การทำความดีแล้วมีคนเห็น อยากฝากเพื่อน ๆ ทุกคน การทำดีต้องมีความตั้งใจ และฝึกฝนที่จะทำ ทำดีทำได้ไม่ยาก แต่ต้องตั้งใจทำ โดยเฉพาะการไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน เพราะเข้าใจถึงความเดือดร้อน เสียใจของเจ้าของ

สำหรับคนดีศรีสังคมปีนี้ กลุ่มชาวบ้านจังหวัดราชบุรีที่เก็บเงินจำนวนหลายล้านบาทที่รถบรรทุกเงินของบริษัท แซมโก้ ทำหล่นไว้ ได้รับรางวัลด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เก็บทองคำแท่งและเงินสด ได้ส่งคืนเจ้าของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีสังคมด้วย

Advertisement Replay Ad
รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

Lancôme Black Friday

Lancôme Black Friday

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์