อธิบดี คต.ชี้ทบทวนนโยบายทางการค้าของโมร็อกโก

อธิบดี คต.ชี้ทบทวนนโยบายทางการค้าของโมร็อกโก

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้า (คต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 และ 26 มิถุนายน 2552 โมร็อกโกได้มีการขอทบทวนนโยบายทางการค้า (Trade Policy Review : TPR) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดใน Annex 3 Trade Policy Review Mechanism ของ WTO (World Trade Organisation) ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดขึ้นเป็นประจำ เพื่อช่วยให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบของ WTO ได้โดยสร้างความโปร่งใสและความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติทางการค้าของประเทศสมาชิก ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โมร็อกโกได้เริ่มปฏิรูปโครงสร้างและเศรษฐกิจมหภาคซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ต่อปี และในปี 2551 GDP มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5.8 ต่อปี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีระดับต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี และในปี 2550 โมร็อกโกมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) เพิ่มขึ้นเป็น 36.4 พันล้านตีร์แฮม โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 6 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2545 นับได้ว่าเป็นประเทศ 1 ใน 3 ของประเทศอันดับแรกในทวีปแอฟริกาที่เปิดเสรีทางการลงทุนและสามารถดึงดูด FDI ได้มากที่สุด นอกจากนี้ โมร็อกโกได้ทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี สหรัฐอเมริกา อียิปต์ จอร์แดน และตูนีเซีย ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปี 2546 2548 2549 และ 2550 ตามลำดับ

ที่ผ่านมาแม้ว่าโมร็อกโกสามารถดำเนินนโยบายที่ถูกต้อง ได้แก่ การเปิดเสรีการลงทุน การจัดทำ FTA เป็นต้น ทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม โมร็อกโกควรปรับปรุงโดeral Agreement on Trade and Services : GATS) โดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยวและโทรคมนาคมให้โปร่งใสมากขึ้น รวมถึงลดความซ้ำซ้อนของระบบอัตราภาษีศุลกากร MFN ที่มีรายการสินค้ากว่า 1,300 Tariff Lines ซึ่งมี Applied Rates สูงกว่าที่อัตราที่ผูกพันไว้ อีกทั้งความชัดเจนในเรื่องพิธีการศุลกากร มาตรการ SPS การอนุญาตและการควบคุมการนำเข้าและส่งออก Trade Remedies การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และการปกป้องภาคเกษตรโดยการคงอัตราภาษีศุลกากรที่สูง เป็นต้น

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การปฏิรูปโครงสร้างครั้งนี้ของโมร็อกโก เป็นการปรับตัว เพื่อให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างควาเจริญเติบโต ที่ยั่งยืนให้กับประเทศ สำหรับ Notifications ด้านเกษตรซึ่งโมร็อกโกได้จัดทำไว้แล้ว โดยคาดว่าจะแจ้งต่อ WTO ภายในเดือนกรกฎาคมและยืนยันที่จะใช้นโยบายเศรษฐกิจเสรีและการเปิดประเทศ การปฏิบัติตามพันธกรณีใน WTO รวมทั้งการส่งเสริมการค้าในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเช่นเดิม

ทั้งนี้ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำ WTO ได้มีข้อสังเกตต่อการประชุมดังกล่าว ดังนี้ แม้ว่าโมร็อกโกจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าได้อย่างมีเสถียรภาพและต่อเนื่อง แต่โมร็อกโกยังประสบปัญหาการขาดดุลทางการค้าอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น โดยในปี 2550 โมร็อกโกนำเข้าสินค้ามีมูลค่า31,650.4ล้านเหรียญสหรัฐฯขณะที่ส่งออกเพียง 14,607.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 2544 ซึ่งมีการสฯ นอกจากนี้การได้จัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับสหรัฐฯของโมร็อกโก ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อ1 มกราคม 2549 มีผลทำให้มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ในปี 2548 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ3.3ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละ 4.5 และ6.1 ในปี 2549-2550ตามลำดับ ในขณะที่การส่งออกไปสหรัฐฯกลับมีมูลค่าลดลงโดยในปี 2548สามารถส่งออกไปสหรัฐฯ มีมูลค่าเพียงร้อยละ 2.6 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดและลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี 2549 และ 2550 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ 1.9 และ 2.4 ตามลำดับ

Advertisement Replay Ad
วิจารณ์สนั่น แม่ชาวจีนจับลูกมัดติดท้าย จยย.ขับลากไปกับถนน

วิจารณ์สนั่น แม่ชาวจีนจับลูกมัดติดท้าย จยย.ขับลากไปกับถนน

พี่เลี้ยงโมโห เด็กร้องไห้งอแงไม่หยุด หยิก-จับห้อยหัวตีลังกา

พี่เลี้ยงโมโห เด็กร้องไห้งอแงไม่หยุด หยิก-จับห้อยหัวตีลังกา

มื้อนี้กินไม่ลง ลูกค้าจีนกินข้าวอยู่ เปลือกกล้วยลอยร่วงกลางโต๊ะ

มื้อนี้กินไม่ลง ลูกค้าจีนกินข้าวอยู่ เปลือกกล้วยลอยร่วงกลางโต๊ะ

บ่อน้ำพุร้อนเมืองจีนแห่งัดไม้เด็ด ใส่ตั้งแต่ผลไม้ยันเครื่องแกง

บ่อน้ำพุร้อนเมืองจีนแห่งัดไม้เด็ด ใส่ตั้งแต่ผลไม้ยันเครื่องแกง

วิกฤตจับตัวประกันโรงแรมหรูกรุงคาบูล ผู้คนโรยตัวหนีตายชุลมุน

วิกฤตจับตัวประกันโรงแรมหรูกรุงคาบูล ผู้คนโรยตัวหนีตายชุลมุน

เล่นพิเรนทร์เกินไป เด็กจีนนั่งบันไดเลื่อนสุดหวาดเสียว

เล่นพิเรนทร์เกินไป เด็กจีนนั่งบันไดเลื่อนสุดหวาดเสียว

สาวอเมริกันนับแสน รวมพลังหญิงชุมนุมประท้วงต่อต้าน "ทรัมป์"

สาวอเมริกันนับแสน รวมพลังหญิงชุมนุมประท้วงต่อต้าน "ทรัมป์"

สาวจีนข้ามถนนเจอกระดาษขอความช่วยเหลือ ปลิวลงมาจากตึก ตร.ตามเช็ควุ่น

สาวจีนข้ามถนนเจอกระดาษขอความช่วยเหลือ ปลิวลงมาจากตึก ตร.ตามเช็ควุ่น

เด็กอิตาลีสำลักน้ำพุ่ง ซดน้ำอัดลมกระป๋องกลืนหนอนเข้าไป

เด็กอิตาลีสำลักน้ำพุ่ง ซดน้ำอัดลมกระป๋องกลืนหนอนเข้าไป

ดวงดี! รถบรรทุกดินเทกระจาด หวิดฝังจยย.กลางถนน

ดวงดี! รถบรรทุกดินเทกระจาด หวิดฝังจยย.กลางถนน

ขอเข้ากล้องด้วยคน สะพรึงเบาๆ เมื่อเหล่าสิงโตทะเลอยากเล่นกับช่างภาพ

ขอเข้ากล้องด้วยคน สะพรึงเบาๆ เมื่อเหล่าสิงโตทะเลอยากเล่นกับช่างภาพ

พ่อแม่มะกันล่ามโซ่ทรมานลูก 13 คน กินข้าววันละมื้อ-อาบน้ำปีละครั้ง

พ่อแม่มะกันล่ามโซ่ทรมานลูก 13 คน กินข้าววันละมื้อ-อาบน้ำปีละครั้ง

สายการบินจีนปล่อย Wi-Fi ให้ผู้โดยสารใช้มือถือบนเครื่องบินได้

สายการบินจีนปล่อย Wi-Fi ให้ผู้โดยสารใช้มือถือบนเครื่องบินได้

หนุ่มช้ำ เมียใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงเกือบ 5 แสน ตามสืบถึงรู้มีลูกอีก 2 คน

หนุ่มช้ำ เมียใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงเกือบ 5 แสน ตามสืบถึงรู้มีลูกอีก 2 คน

สาวถูกทำร้ายที่ไนต์คลับ ไปรพ.ดันเจอหมอที่รักษาเป็นคนทำ

สาวถูกทำร้ายที่ไนต์คลับ ไปรพ.ดันเจอหมอที่รักษาเป็นคนทำ

หัวใจจะวาย ครอบครัวออสซี่ออกเรือตกปลา เจอฉลามว่ายระยะประชิด

หัวใจจะวาย ครอบครัวออสซี่ออกเรือตกปลา เจอฉลามว่ายระยะประชิด

พ่อแม่สุดโหดชาวอเมริกัน ปัดทรมานลูก 13 คน

พ่อแม่สุดโหดชาวอเมริกัน ปัดทรมานลูก 13 คน

หวุดหวิด หญิงวิ่งช่วยชายจะฆ่าตัวตาย โดดให้รถไฟชนที่อังกฤษ

หวุดหวิด หญิงวิ่งช่วยชายจะฆ่าตัวตาย โดดให้รถไฟชนที่อังกฤษ

หญิงไม่พอใจสามีถูกปรับขับรถผิดกฎ อาละวาดเตะถีบตำรวจ

หญิงไม่พอใจสามีถูกปรับขับรถผิดกฎ อาละวาดเตะถีบตำรวจ

“ยาคุต” อาชาสุดแกร่ง หนาวจัด -60 องศา ยังทนได้

“ยาคุต” อาชาสุดแกร่ง หนาวจัด -60 องศา ยังทนได้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์