อธิบดี คต.ชี้ทบทวนนโยบายทางการค้าของโมร็อกโก

อธิบดี คต.ชี้ทบทวนนโยบายทางการค้าของโมร็อกโก

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้า (คต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 และ 26 มิถุนายน 2552 โมร็อกโกได้มีการขอทบทวนนโยบายทางการค้า (Trade Policy Review : TPR) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดใน Annex 3 Trade Policy Review Mechanism ของ WTO (World Trade Organisation) ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดขึ้นเป็นประจำ เพื่อช่วยให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบของ WTO ได้โดยสร้างความโปร่งใสและความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติทางการค้าของประเทศสมาชิก ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โมร็อกโกได้เริ่มปฏิรูปโครงสร้างและเศรษฐกิจมหภาคซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ต่อปี และในปี 2551 GDP มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5.8 ต่อปี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีระดับต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี และในปี 2550 โมร็อกโกมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) เพิ่มขึ้นเป็น 36.4 พันล้านตีร์แฮม โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 6 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2545 นับได้ว่าเป็นประเทศ 1 ใน 3 ของประเทศอันดับแรกในทวีปแอฟริกาที่เปิดเสรีทางการลงทุนและสามารถดึงดูด FDI ได้มากที่สุด นอกจากนี้ โมร็อกโกได้ทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี สหรัฐอเมริกา อียิปต์ จอร์แดน และตูนีเซีย ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปี 2546 2548 2549 และ 2550 ตามลำดับ

ที่ผ่านมาแม้ว่าโมร็อกโกสามารถดำเนินนโยบายที่ถูกต้อง ได้แก่ การเปิดเสรีการลงทุน การจัดทำ FTA เป็นต้น ทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม โมร็อกโกควรปรับปรุงโดeral Agreement on Trade and Services : GATS) โดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยวและโทรคมนาคมให้โปร่งใสมากขึ้น รวมถึงลดความซ้ำซ้อนของระบบอัตราภาษีศุลกากร MFN ที่มีรายการสินค้ากว่า 1,300 Tariff Lines ซึ่งมี Applied Rates สูงกว่าที่อัตราที่ผูกพันไว้ อีกทั้งความชัดเจนในเรื่องพิธีการศุลกากร มาตรการ SPS การอนุญาตและการควบคุมการนำเข้าและส่งออก Trade Remedies การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และการปกป้องภาคเกษตรโดยการคงอัตราภาษีศุลกากรที่สูง เป็นต้น

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การปฏิรูปโครงสร้างครั้งนี้ของโมร็อกโก เป็นการปรับตัว เพื่อให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างควาเจริญเติบโต ที่ยั่งยืนให้กับประเทศ สำหรับ Notifications ด้านเกษตรซึ่งโมร็อกโกได้จัดทำไว้แล้ว โดยคาดว่าจะแจ้งต่อ WTO ภายในเดือนกรกฎาคมและยืนยันที่จะใช้นโยบายเศรษฐกิจเสรีและการเปิดประเทศ การปฏิบัติตามพันธกรณีใน WTO รวมทั้งการส่งเสริมการค้าในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเช่นเดิม

ทั้งนี้ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำ WTO ได้มีข้อสังเกตต่อการประชุมดังกล่าว ดังนี้ แม้ว่าโมร็อกโกจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าได้อย่างมีเสถียรภาพและต่อเนื่อง แต่โมร็อกโกยังประสบปัญหาการขาดดุลทางการค้าอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น โดยในปี 2550 โมร็อกโกนำเข้าสินค้ามีมูลค่า31,650.4ล้านเหรียญสหรัฐฯขณะที่ส่งออกเพียง 14,607.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 2544 ซึ่งมีการสฯ นอกจากนี้การได้จัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับสหรัฐฯของโมร็อกโก ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อ1 มกราคม 2549 มีผลทำให้มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ในปี 2548 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ3.3ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละ 4.5 และ6.1 ในปี 2549-2550ตามลำดับ ในขณะที่การส่งออกไปสหรัฐฯกลับมีมูลค่าลดลงโดยในปี 2548สามารถส่งออกไปสหรัฐฯ มีมูลค่าเพียงร้อยละ 2.6 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดและลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี 2549 และ 2550 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ 1.9 และ 2.4 ตามลำดับ

Advertisement Replay Ad
เด็กนักเรียนจีน ป.4 ซดยาพิษตาย เพราะโรงเรียนไม่ให้สอบ

เด็กนักเรียนจีน ป.4 ซดยาพิษตาย เพราะโรงเรียนไม่ให้สอบ

น่าเอ็นดู กอริลลาหนุ่มนั่งดูรูปกอริลลาสาวกับนักท่องเที่ยว

น่าเอ็นดู กอริลลาหนุ่มนั่งดูรูปกอริลลาสาวกับนักท่องเที่ยว

รพ.เกาหลี ฉาว  พยาบาลถูกบังคับแต่งเซ็กซี่ เต้นยั่ว ในงานประจำปี

รพ.เกาหลี ฉาว พยาบาลถูกบังคับแต่งเซ็กซี่ เต้นยั่ว ในงานประจำปี

เล่นท่ายาก สาวจีนปีนข้ามรั้ว เสียหลักพลิกหัวติดช่อง

เล่นท่ายาก สาวจีนปีนข้ามรั้ว เสียหลักพลิกหัวติดช่อง

สวยสุดประณีต 6 นศ.จีนสร้างแบบจำลองพระราชวังต้องห้าม

สวยสุดประณีต 6 นศ.จีนสร้างแบบจำลองพระราชวังต้องห้าม

หนุ่มจีนหลับในเวลางานถูกไล่ออก เมา-จุดไฟเผากองสินค้าข้างทางวอด

หนุ่มจีนหลับในเวลางานถูกไล่ออก เมา-จุดไฟเผากองสินค้าข้างทางวอด

เหมือนเป๊ะ ร้านกาแฟในปักกิ่งเปลี่ยนใบหน้าคุณให้เป็นลาเต้อาร์ต

เหมือนเป๊ะ ร้านกาแฟในปักกิ่งเปลี่ยนใบหน้าคุณให้เป็นลาเต้อาร์ต

คนขับแท็กซี่ใจซื่อนำเงินสดกับเพชรมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทส่งคืนเจ้าของ

คนขับแท็กซี่ใจซื่อนำเงินสดกับเพชรมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทส่งคืนเจ้าของ

ภาพที่กำลังถูกแชร์ไปเยอะสุด มุมภาพสร้างความเข้าใจผิดไปมาก

ภาพที่กำลังถูกแชร์ไปเยอะสุด มุมภาพสร้างความเข้าใจผิดไปมาก

รถไฟญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ขอโทษที่ออกก่อนเวลา 20 วินาที

รถไฟญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ขอโทษที่ออกก่อนเวลา 20 วินาที

อุทาหรณ์ เด็กหญิง 3 ขวบถูกเก๋งชน ร่างติดใต้ท้องรถ มวลชนยกรถช่วย

อุทาหรณ์ เด็กหญิง 3 ขวบถูกเก๋งชน ร่างติดใต้ท้องรถ มวลชนยกรถช่วย

แม่เพนกวินสุดเศร้า ยากจะทำใจลูกน้อยหนาวแข็งตาย

แม่เพนกวินสุดเศร้า ยากจะทำใจลูกน้อยหนาวแข็งตาย

เหตุไม่คาดฝัน ท่อน้ำระเบิดกลางถนนในเซี่ยงไฮ้ พุ่งสูงกว่า 5 เมตร

เหตุไม่คาดฝัน ท่อน้ำระเบิดกลางถนนในเซี่ยงไฮ้ พุ่งสูงกว่า 5 เมตร

ศาลกัมพูชา สั่งยุบพรรคฝ่ายค้าน ขณะที่ “ฮุนเซน” ประกาศเดินหน้าเลือกตั้งปีหน้า

ศาลกัมพูชา สั่งยุบพรรคฝ่ายค้าน ขณะที่ “ฮุนเซน” ประกาศเดินหน้าเลือกตั้งปีหน้า

ซึ้ง ชายดูแลภรรยาเจ้าหญิงนิทรากว่า 2,000 วัน  สุดท้ายเธอก็ตื่นอีกครั้ง

ซึ้ง ชายดูแลภรรยาเจ้าหญิงนิทรากว่า 2,000 วัน สุดท้ายเธอก็ตื่นอีกครั้ง

เร็วมาก นักดับเพลิงจีนฝึกซ้อม เจอเหตุทางติดขัดคับแคบ

เร็วมาก นักดับเพลิงจีนฝึกซ้อม เจอเหตุทางติดขัดคับแคบ

4 นางแบบ Victoria's Secret ถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าจีน

4 นางแบบ Victoria's Secret ถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าจีน

เครื่องบินเล็กตกที่รัสเซีย เด็กหญิง 4 ขวบรอดปาฏิหาริย์เพียงคนเดียว

เครื่องบินเล็กตกที่รัสเซีย เด็กหญิง 4 ขวบรอดปาฏิหาริย์เพียงคนเดียว

ฮิวแมนไรท์วอทช์เผย จีนช็อตไฟฟ้าอ้างรักษารักร่วมเพศ

ฮิวแมนไรท์วอทช์เผย จีนช็อตไฟฟ้าอ้างรักษารักร่วมเพศ

เผยภาพน่ารัก เจ้าตูบเข้าพิธีจบการศึกษาสุนัขนำทาง

เผยภาพน่ารัก เจ้าตูบเข้าพิธีจบการศึกษาสุนัขนำทาง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์