แค่อาทิตย์เดียว หวัดคร่าอีก16

แค่อาทิตย์เดียว หวัดคร่าอีก16

สธ.เผยสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตใหม่ 16 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 97 ราย เผยแนวโน้มการระบาดในเขตกทม.-ปริมลฑลลดลง ระดับภูมิภาคบางจังหวัดเริ่มชะลอตัว บางจังหวัดเพิ่มขึ้น กลุ่มผู้ป่วยอายุ 6-20 ปี ติดเชื้อน้อยลง เตรียมทดลองฉีดวัคซีนโดสแรกอาสาสมัครครั้งแรก 4 ก.ย.

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 ส.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือการเข้าถึงยาซานามิเวียร์ และการสำรองใช้ภายในประเทศ ระหว่าง น.พ.วิทิต อรรถเวชกุล ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กับนายเนมี่ ลิม กรรมการผู้จัดการบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (จี เอสเค)

น.พ.วิทิต กล่าวว่า อภ.ได้รับเป็นผู้แทนในการจำหน่ายยาซานามิเวียร์ให้เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศแต่เพียงผู้เดียว มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.นี้เป็นต้นไป เนื่องจากยาซานามิเวียร์ เป็นยาควบคุมพิเศษเช่นเดียวกับยาโอเซลทามิเวียร์ ส่วนปริมาณการสั่งซื้อยานั้น ต้องพิจารณาอีกครั้งว่า อภ.จะสั่งซื้อในปริมาณเท่าใด แต่เบื้องต้นขณะนี้ประเทศไทยมียาซานามิเวียร์สำรองอยู่แล้ว 20,000 ชุด ที่กรมควบคุมโรค โดยเบิกจ่ายยาไปใช้แล้วประมาณ 5 ชุดรักษา จากศิริราช จุฬาฯ แต่จะยังไม่มีการกระจายยาชนิดนี้ให้โรงพยาบาลรัฐต่างๆ เพราะยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ โดยจะให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่มี ศ.เกียรติคุณ น.พ.ประ เสริฐ ทองเจริญ เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกระจายยาให้กับโรงพยาบาลรัฐอย่างไร โดยขณะนี้กระจายไปแล้ว 9 ล้านเม็ด ซึ่งขณะนี้สต๊อกยามีเหลืออยู่ที่อภ. 6 ล้านเม็ด และกรมควบคุมโรค 6 แสนเม็ด วัตถุดิบพร้อมผลิต 30 ล้านเม็ด ขณะนี้มีรายงานการใช้ยาจากโรงพยา บาลต่างๆ กลับมา 600 แห่ง จาก 1,021 แห่งซึ่งกำลังเร่งรวบรวมปริมาณการใช้จริง

วันเดียวกัน น.พ.ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 มีผู้ป่วยเสียชีวิตใหม่ในรอบสัปดาห์ 16 ราย เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เสียชีวิต 16 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 97 ราย โดย 11 รายมีโรคประจำตัว เรียงตามลำดับ คือ เบาหวาน หัวใจหลอดเลือด โรคไต โรคปอด และตั้งครรภ์ 1 ราย ค่าเฉลี่ยการได้รับยาเร็วขึ้นเป็น 5-6 วัน จากเดิม 7 วัน โดยร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิต เริ่มป่วยก่อนที่จะมีนโยบายกระจายยาต้านสู่คลินิก เชื่อมั่น 3-4 สัปดาห์ ซึ่งขณะนี้เริ่มชะลอตัวและจะค่อยๆ ลดลง ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้

น.พ.ไพจิตร์ กล่าวว่า แนวโน้มการระบาดในเขตกทม.และปริมลฑลขณะนี้ลดลง โดยพิจารณาจากปริมาณผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาล ส่วนในระดับภูมิภาคบางจังหวัดชะลอตัว บางจังหวัดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มผู้ป่วยอายุ 6-20 ปี มีการติดเชื้อน้อยลง สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการคัดกรองและมาตรการต่างๆ เช่น หยุดอยู่บ้านเมื่อป่วย เริ่มเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการต่อไป ส่วนกลุ่มเกษตรกรมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แสดงให้เห็นว่าต้องรีบป้องกันเชื้อในชุมชน โดยมีการเร่งให้อาสาสมัครเร่งคัดกรองผู้ป่วย เพื่อป้องกันการระบาดและแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งจะเข้าร่วมเครือข่ายด้านสุขภาพอื่นๆ หลังจากเข้าร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไปแล้ว จะมีการเข้าร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพมากกว่า

ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ น.พ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการ วิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวว่า มีมติให้เดินหน้าโครงการวิจัยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ผลิต โดยจะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการอีกเล็กน้อยเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งนับว่าเป็นครั้งสุดท้าย ในเรื่องของข้อมูลที่จะให้กับอาสาสมัครผู้ร่วมทดลองวัคซีนทราบถึงผลการทดลองในสัตว์ อาทิ หนูทดลองของประเทศรัสเซีย และเฟอร์เร็ตในประเทศเนเธอร์แลนด์ว่ามีความปลอดภัยทราบด้วย

น.พ.วิชัย กล่าวว่า ได้รับรายงานล่าสุดจากห้องปฏิบัติการว่า วันที่ 12 ส.ค. เป็นวันที่ อภ.ถือฤกษ์ชัยในการเก็บเกี่ยววัคซีนที่นำไปเพาะในไข่บริสุทธิ์ที่ห้องปฏิบัติการเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น 4-5 วัน จึงจะทราบผลว่าสามารถเก็บเกี่ยววัคซีนได้ในปริมาณเท่าใด แต่วัคซีนที่ผลิตได้ในรุ่นนี้จะยังไม่นำไปฉีดทดลองในอาสาสมัคร เพราะเป็นเพียงการผลิตวัคซีนต้นแบบเท่านั้น โดยปริมาณเชื้อไวรัสที่นำมาผลิตวัคซีน และนำมาทดลองในมนุษย์จะใช้ประมาณ 10 ยกกำลัง 6.5 หรือ 6.5 ล็อก และ 10 ยกกำลัง 7.5 หรือ 7.5 ล็อก จากนั้นจะส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจการไม่ปนเปื้อนใช้เวลานาน 7 วัน หากปราศจากการปนเปื้อน ก็จะนำไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และนำเข้าทดสอบอีกครั้งใช้เวลานาน 7 วันเช่นกัน หากวัคซีนปลอดภัย จึงจะนำมาฉีดให้อาสาสมัคร คาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนโดสแรกให้กับอาสาสมัครทดลองวัคซีนที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้ครั้งแรกในวันที่ 4 ก.ย.หากล่าช้าก็คงประมาณ 5-7 ก.ย.นี้

น.พ.วิชัย กล่าวต่อว่า สำหรับการทดลองวัคซีนในมนุษย์นั้นจะมี 2 ครั้ง คือ อาสาสมัครกลุ่มแรก 24 คน หากวัคซีนปลอดภัยจึงจะนำมาทดลองในอาสาสมัครกลุ่มใหญ่ 400 คน สำหรับการทดลองในอาสาสมัคร 24 คนแรกนั้น ทีมวิจัยจะแบ่งเป็นกลุ่มละ 12 คน กลุ่มแรก 9 คน จะได้รับวัคซีนในปริมาณ 6.5 ล็อก อีก 3 คนจะได้รับวัคซีนหลอก ส่วนกลุ่มที่สอง 9 คน จะได้รับวัคซีน 7.5 ล็อก และอีก 3 คนจะได้วัคซีนหลอก โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีใครทราบแม้กระทั่งนักวิจัย และจะเปิดเผยข้อมูลต่อเมื่องานวิจัยได้เก็บข้อมูลเสร็จสิ้นทั้ง หมดเพื่อป้องกันอคติในการวิจัย ขณะเดียวกัน ได้มีการประกันชีวิตให้กับอาสาสมัครที่ร่วมทดลองเป็นเงินประกัน 5 แสนบาทต่อคน

อาสาสมัครร่วมทดลองวัคซีนได้รับการฉีดวัคซีนเป็นครั้งแรกจะต้องอยู่ค้างคืนที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา 7 วัน และมีการสำรวจอาการต่างๆ อย่างละเอียด วัดอุณหภูมิว่าตัวร้อนเกิน 37 องศาเซลเซียสทุก 4 ชั่วโมง มีการเจ็บคอ ไอ และอาการอื่นใดหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจเลือด ตรวจเม็ดเลือดแดงและขาว เพื่อดูการกระตุ้นภูมิต้าน และยังต้องนำน้ำล้างโพรงจมูกว่ามีเชื้อโรคออกมามากน้อยเพียงใด จากนั้นอนุญาตให้กลับไปพักที่บ้าน แต่ต้องมาพบแพทย์ทุก 7 วัน เมื่อครบ 21 วัน ก็จะมีการ ฉีดวัคซีนอีกเป็นครั้งที่ 2 ก็ต้องมาพักค้างคืน ที่คณะเวชศาสตร์ฯ อีก 7 วัน เพื่อดูอาการ เช่นเดิม พอครบ 28 วัน จะมีการนำข้อมูลมาตัดสินเบื้องต้นว่าปลอดภัยเพียงพอต่อการทด ลองในอาสาสมัคร 400 คนต่อไปหรือไม่ น.พ. วิชัยกล่าว

#### ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ

Advertisement Replay Ad
ผจก.ปั๊มแก๊ส โวย ชายฉกรรจ์ชักปืนบุกจับคน ไม่รู้เป็นหน่วยงานไหน

ผจก.ปั๊มแก๊ส โวย ชายฉกรรจ์ชักปืนบุกจับคน ไม่รู้เป็นหน่วยงานไหน

ตร.รวบตัวบงการใหญ่ "แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไต้หวัน" ได้คาสนามบิน

ตร.รวบตัวบงการใหญ่ "แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไต้หวัน" ได้คาสนามบิน

ตม.ยังไม่พบ "เสี่ยกำพล" หนีออกนอก รอผลสอบ จนท.เอี่ยววิคตอเรีย

ตม.ยังไม่พบ "เสี่ยกำพล" หนีออกนอก รอผลสอบ จนท.เอี่ยววิคตอเรีย

ตำรวจบุกผับศรีราชา พบยาเกลื่อนพื้น นักท่องเที่ยวฉี่ม่วงกว่า 100 คน

ตำรวจบุกผับศรีราชา พบยาเกลื่อนพื้น นักท่องเที่ยวฉี่ม่วงกว่า 100 คน

หนุ่มทำร้ายพ่อไม่ให้เงินซื้อเหล้า ก่อนพบเป็นศพปริศนากลางซอย

หนุ่มทำร้ายพ่อไม่ให้เงินซื้อเหล้า ก่อนพบเป็นศพปริศนากลางซอย

หมายจับ 2 โจรใช้ปืนบังคับ "พ่อแม่ลูก" พาขึ้นรถออกจากโรงเรียน

หมายจับ 2 โจรใช้ปืนบังคับ "พ่อแม่ลูก" พาขึ้นรถออกจากโรงเรียน

3 พนง.ล้วงกระเป๋าโหลดแอร์พอร์ตภูเก็ต ปล้นรวยเละนับ 100 ชิ้น

3 พนง.ล้วงกระเป๋าโหลดแอร์พอร์ตภูเก็ต ปล้นรวยเละนับ 100 ชิ้น

สืบจากศพ พบศพถูกฆ่าเผานั่งยาง มีรอยสักที่น่องขวา

สืบจากศพ พบศพถูกฆ่าเผานั่งยาง มีรอยสักที่น่องขวา

ไม่รอด ออกหมายจับนายทุนใหญ่ วิคตอเรียซีเคร็ท 12 ข้อหา

ไม่รอด ออกหมายจับนายทุนใหญ่ วิคตอเรียซีเคร็ท 12 ข้อหา

จบคดีหวยอลเวง 30 ล้าน ผล DNA พบลายนิ้วมือของอดีตตำรวจ

จบคดีหวยอลเวง 30 ล้าน ผล DNA พบลายนิ้วมือของอดีตตำรวจ

โทษคุก 80 ปี "ลุงวัฒนา" วางบึ้ม รพ.พระมงกุฎฯ

โทษคุก 80 ปี "ลุงวัฒนา" วางบึ้ม รพ.พระมงกุฎฯ

อดีตสามีหึงโหด ลากภรรยาออกมายิงกลางบ้าน ดับต่อหน้าลูกสาว

อดีตสามีหึงโหด ลากภรรยาออกมายิงกลางบ้าน ดับต่อหน้าลูกสาว

ลุ้น ศาลฎีกาฯ ตัดสินคดี "ธาริต" ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ

ลุ้น ศาลฎีกาฯ ตัดสินคดี "ธาริต" ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ

สุดโหด ประกบยิงหนุ่มกระสุนเจาะคอดับคารถ แฟนสาวนั่งมาด้วยเจ็บ

สุดโหด ประกบยิงหนุ่มกระสุนเจาะคอดับคารถ แฟนสาวนั่งมาด้วยเจ็บ

ตร.ตั้ง 4 ข้อหากองถ่ายหนัง ถนนข้าวสาร พบศาล 19 ม.ค.นี้

ตร.ตั้ง 4 ข้อหากองถ่ายหนัง ถนนข้าวสาร พบศาล 19 ม.ค.นี้

พระครูเสียรู้หนุ่ม โดนถ่ายคลิปตอนช่วยตัวเอง แบล็คเมล์ขู่เรียกเงิน

พระครูเสียรู้หนุ่ม โดนถ่ายคลิปตอนช่วยตัวเอง แบล็คเมล์ขู่เรียกเงิน

หนุ่มเมาเพี้ยนควงปืนลูกซอง ยิงดับเด็กวัย 15 สารภาพเกลียดตุ๊ด

หนุ่มเมาเพี้ยนควงปืนลูกซอง ยิงดับเด็กวัย 15 สารภาพเกลียดตุ๊ด

นศ.สาวป่วยซึมเศร้า ทำเสียวจ่อโดดคอนโด รปภ.ช่วยทันหวุดหวิด

นศ.สาวป่วยซึมเศร้า ทำเสียวจ่อโดดคอนโด รปภ.ช่วยทันหวุดหวิด

ศาลสั่งคุก "วัฒนา" มือบึ้ม รพ.พระมงกุฎอีก 3 สำนวน 78 ปี 30 เดือน

ศาลสั่งคุก "วัฒนา" มือบึ้ม รพ.พระมงกุฎอีก 3 สำนวน 78 ปี 30 เดือน

ณิชา ได้รับอิสรภาพคืน พร้อมเงินประกันตัว 80,000 บาท

ณิชา ได้รับอิสรภาพคืน พร้อมเงินประกันตัว 80,000 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์