เจ๊เกียวเตรียมขอขึ้นค่าโดยสารกม.ละ3สตางค์

เจ๊เกียวเตรียมขอขึ้นค่าโดยสารกม.ละ3สตางค์

เจ๊เกียวเตรียมขอขึ้นค่าโดยสารกม.ละ3สตางค์

ระบุดีเซลลด 2 บาท ไม่เป็นผล ราคาต่อลิตรยังสูงกว่า 27 บาท ตามที่ตกลงไว้กับ ชัยศักดิ์ ยันยังไม่มีนโยบายปรับขึ้นค่าโดยสารรถขนส่งสาธารณะ เหตุรถส่วนใหญ่เปลี่ยนไปใช้เอ็นจีวี ขณะที่จยย.รับจ้าง ร้องรัฐช่วยลดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ลงด้วยช่วยรากหญ้า

วันที่ 14 สิงหาคม เป็นวันแรกที่ราคาน้ำมันดีเซล ลดลงลิตรละ 2 บาท เหลือ 27.69 บาท ขณะที่น้ำมันดีเซล บี 5 ลดลง 40 สตางค์ เหลือลิตรละ 26.49 บาท ตามที่รัฐบาลประกาศไว้ ตรงกันข้ามกับสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารแห่งประเทศไทย กลับขอขึ้นค่าโดยสารอีก กิโลเมตรละ 3 สตางค์

นางสุจินดา เชิดชัย หรือ เจ๊เกียว นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ถึงแม้รัฐบาลจะลดราคาน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 2 บาท แต่ก็ยังมีราคาสูงกว่า 27 บาทต่อลิตร ที่สมาคมเคยทำข้อตกลงกับกระทรวงคมนาคมไว้ ว่าหากราคาน้ำมันดีเซลสูงกว่าลิตรละ 27 บาท ผู้ประกอบการขนส่งก็มีความจำเป็นจะต้องขอขึ้นค่าโดยสารอีกกิโลเมตรละ 3 สตางค์ เพื่อให้คุ้มทุน โดยจะเรียกสมาชิกมาประชุมเพื่อหารือกันก่อนทำเรื่องถึงกระทรวงคมนาคมเพื่อขอขึ้นค่าโดยสาร ภายในสัปดาห์หน้า

"เมื่อปี 2551 ผู้ประกอบการได้ปรับลดค่าโดยสารลงถึง 2 ครั้ง คือในช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนตุลาคม รวมลดลงกิโลเมตรละ 6 สตางค์ เพราะราคาน้ำมันต่ำกว่าลิตรละ 27 บาท แต่ตอนนี้แม้รัฐบาลจะประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 2 บาท แต่ก็ยังสูงกว่า 27 บาท ซึ่งตามข้อตกลงกับกระทรวงคมนาคม ทางผู้ประกอบการรถโดยสารจะต้องได้รับการอนุมัติให้ขึ้นค่าโดยสาร กิโลเมตรละ 3 สตางค์ และเข้าใจดีว่าการขึ้นค่าโดยสาร จะทำให้หลายคนเดือดร้อน แต่ก็ขอให้เข้าใจผู้ประกอบการรถโดยสารด้วย เพราะตอนนี้ก็เดือดร้อนจนแทบจะไม่มีรถให้วิ่งแล้ว เพราะไม่มีเงินซ่อมบำรุงรถ หากไม่ขาดทุนรถโดยสารก็อยู่ได้" นางสุจินดา กล่าว

นายนิกร จันทร์แย้ม อาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาลนครสงขลา
กล่าวว่า อยากเรียกร้องรัฐบาลช่วยประชาชนระดับรากหญ้าบ้าง ด้วยการลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ลงอีกลิตรละ 2 บาท เหมือนกับที่ลดราคาน้ำมันดีเซล เพราะตอนนี้พวกตนต้องเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคาลิตรละ 32.45 บาท แถมยังปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ค่าโดยสารก็ยังคิดราคาเดิมเที่ยวละ 20 บาท วิ่งทั้งวันได้เงินไม่เกิน 200 บาท หักค่าน้ำมันแล้วเหลือไม่ถึง 100 บาท จะปรับราคาขึ้นก็ไม่ได้กลัวคนจะหันไปใช้บริการรถโดยสารเล็กแทน เพราะราคาถูกกว่า ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหลายคนต้องเลิกอาชีพนี้ไป แล้วหันไปประกอบอาชีพรับจ้างตามท่าเทียบเรือประมงแทน

ด้านนายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กล่าวว่า ยังไม่มีนโยบายปรับขึ้นค่าโดยสารรถขนส่งสาธารณะขณะนี้ เพราะรถโดยสารร้อยละ 80 ได้เปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะอ้างเพื่อขอปรับขึ้นค่าโดยสารจากราคาน้ำมันดีเซล แต่ผู้ประกอบการบางกลุ่มที่ถูกกระทบก็จะพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

นายพิเชษฐ เจียมบุรเศรษฐ นายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย กล่าวว่า หลังรัฐบาลกำหนดมาตรการลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับดีเซล 2 บาทต่อลิตร ถือว่าช่วยบรรเทาภาระต้นทุนรถโดยสารร่วมบริการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เพราะรถร่วม บขส.จะไม่เรียกร้องขึ้นค่าโดยสารขณะนี้ เพราะราคาน้ำมันอยู่ที่ 27.69 บาทต่อลิตร สูงกว่าราคาน้ำมันฐานลิตรละ 1 บาท แต่หากขึ้นค่าโดยสารจะทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลง ไม่ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ต้องการให้รัฐบาลลดผลกระทบจากรถตู้เถื่อน และรถไฟฟรี เพราะทำให้ผู้โดยสารลดลงกว่า 30% และต้องการให้ บขส.ยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมเดินรถปีละ 800 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ชัยวิเศษ นายกสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชน กล่าวว่า ปัจจุบันต้นทุนให้บริการรถโดยสารร่วมบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ยังไม่สะท้อนต้นทุนจริง ซึ่งตามหลักแล้วคณะกรรมการต้องขึ้นค่าโดยสารทั้งรถโดยสารปรับอากาศ และรถธรรมดาอีกอย่างน้อย 1 บาท และต้องการให้รัฐบาลกำหนดตารางราคาน้ำมันและค่าโดยสารเพื่อประกาศใช้ทันทีหากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง ส่วนการยกเว้นค่าธรรมเนียมนั้น ไม่ถือว่าช่วยผู้ประกอบการ เพราะ ขสมก.ยกเว้นค่าธรรมเนียมมาตลอด เพื่อชะลอการขึ้นค่าโดยสาร

นายโอภาส เพชรมุณี รักษาการผู้อำนวยการ ขสมก. กล่าวว่า ปัจจุบัน ขสมก.ช่วยผู้ประกอบการรถร่วมที่เปลี่ยนมาใช้เอ็นจีวี โดยจัดเก็บจากรถโดยสารปรับอากาศวันละ 60 บาทต่อคัน รถธรรมดาวันละ 35 บาทต่อคัน ส่วนอัตราค่าโดยสารนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมฯ

ด้านนายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะดูแลการขนส่งทางน้ำ เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมยังไม่มีนโยบายให้ปรับขึ้นค่าเรือโดยสาร โดยจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอปรับขึ้นค่าโดยสารไปก่อน และวันที่ 25 สิงหาคมนี้ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (ขน.) และผู้ประกอบการเรือโดยสาร จะประชุมพิจารณาเรื่องอัตราค่าโดยสารและผลกระทบจากราคาน้ำมันอีกครั้ง

"ที่ผ่านมาบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาขอขึ้นค่าเรือโดยสารมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังไม่อนุมัติ และขอให้ชะลอไว้ก่อน เพื่อบรรเทาภาระประชาชน แต่ครั้งนี้คงต้องพิจารณารายละเอียด และอาจขอให้ผู้ประกอบการชะลอปรับขึ้นค่าโดยสารไปอีก แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาน้ำมันด้วย" นายเกื้อกูล กล่าว

ส่วนที่ จ.พิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาสิงห์รถกระบะต่างพากันไปเติมน้ำมันกันตั้งแต่เช้า หลังราคาน้ำมันดีเซลลดลงลิตรละ 2 บาท นายศักดิ์ชัย ตุงคะศิริ ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวใน อ.เมือง จ.พิจิตร กล่าวว่า น้ำมันดีเซลลดลงลิตรละ 2 บาท ทำให้ตนรับงานเกี่ยวข้าวได้ในราคาเดิม ไร่ละ 450-600 บาท ก่อนหน้านี้ได้แจ้งลูกค้าว่าจะขอขึ้นราคาค่าเกี่ยวข้าวเป็นไร่ละ 700-800 บาท แต่พอราคาน้ำมันลดลง ทำให้สามารถรับงานได้ในราคาเดิม

Advertisement Replay Ad
เพจดัง "แหม่มโพธิ์ดำ" ประกาศปิดชั่วคราว เพราะเหนื่อยอยากพัก

เพจดัง "แหม่มโพธิ์ดำ" ประกาศปิดชั่วคราว เพราะเหนื่อยอยากพัก

วอนช่วยเหลือบ้านครูจา! เด็กยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค ร่วมแบ่งปันกันได้

วอนช่วยเหลือบ้านครูจา! เด็กยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค ร่วมแบ่งปันกันได้

นิสิตสาวเตือนภัย ชายพิลึกชักมีดแทงขา จังหวะเดินสวนทางกัน

นิสิตสาวเตือนภัย ชายพิลึกชักมีดแทงขา จังหวะเดินสวนทางกัน

ฉลามวาฬ ยาว 5 เมตร โผล่เกาะมันนอก จ.ระยอง

ฉลามวาฬ ยาว 5 เมตร โผล่เกาะมันนอก จ.ระยอง

เถียงกันมันหยด ตร.เรียกสิบล้อจอด สุดท้ายยอมปล่อย คนขับรู้กฎหมาย

เถียงกันมันหยด ตร.เรียกสิบล้อจอด สุดท้ายยอมปล่อย คนขับรู้กฎหมาย

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

สาวโวยกลางขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน โดนหนุ่มหื่นเอานิ้วล้วงกระโปรง

สาวโวยกลางขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน โดนหนุ่มหื่นเอานิ้วล้วงกระโปรง

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์