แฉเงินฝากวัดโสธรนับร้อยบัญชีฝาก3ธนาคารใหญ่

แฉเงินฝากวัดโสธรนับร้อยบัญชีฝาก3ธนาคารใหญ่

แฉเงินฝากวัดโสธรนับร้อยบัญชีฝาก3ธนาคารใหญ่

6 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ร่วมลงชื่อเสนอเจ้าคณะภาค 12 ให้ปลดเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พ้นจากตำแหน่ง อ้างทำผิดกฎมหาเถรสมาคมเกิดความเสียหายแก่วัดโสธรฯชัดเจน

(5พฤศจิกายน) พระครูโสภณสรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวริวหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ตอนนี้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร 6 รูป ได้ทำหนังสือถึงเจ้าคณะภาค 12 ที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวริวหาร 6 รูป ร่วมกันลงนามเพื่อขอให้มีมหาเถรสมาคม มีคำสั่งปลดพระเทพปัญญาเมธี ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยให้เหตุผลว่า พระเทพปัญญาเมธี มิได้ดำเนินการเพื่อแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารให้เสร็จสิ้น ภายใน 5 ปีทันตามกำหนดทำให้การปกครองของวัดโสธรฯเสียหาย เพราะไม่มีผู้ปฏิบัติแทนได้ เป็นความผิดตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ข้อ 55(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่คณะสงฆ์ เวลา 5 ปีไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นจนหมดอายุรักษาการหรือปรึกษาหารือกับพระสงฆ์ในวัด ทางออกไม่ยากคือทางวัดยังยืนยันพระปริยัติกิจวิธานเท่านั้น

"การแต่งตั้งพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอบางปะกง มาดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโสธร เปรียบเสมือนการนำเอาไก่ป่า มาอยู่ที่บ้าน ไก่บ้านมีจำนวนมาก อาจจะถูกรุมจิกตี" พระครูโสภณสรกิจ กล่าว

ด้านพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ ว่าที่เจ้าอาวาสวัดโสธรฯรูปใหม่ กล่าวอย่างอารมณ์ดีหลังคุมสอบนักธรรม อยู่ที่ศาลาการเปรียญวัดสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ ว่า ตนเองไม่ทราบเรื่องการเสนอแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสและยังไม่มีคำสั่งมา ถ้ามีคำสั่งมาก็ไปทำหน้าที่ตามคำสั่ง ตอนนี้ยังไม่อยากแสดงความคิดเห็น ส่วนการคัดค้านก็เป็นเรื่องของพระวัดโสธรฯ เมื่อถึงวันนั้นก็จะทราบว่า สามารถทำงานได้หรือไม่

แฉเงินฝากวัดโสธรนับร้อยบัญชีฝาก3ธนาคารใหญ่

พระครูปลัดสันติภัทร ชุติปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร กล่าวถึงบัญชีธนาคารเงินฝากของวัดโสธรว่า มีเป็นจำนวนมากนับร้อยบัญชี ถูกฝากอยู่ใน 3 ธนาคารใหญ่ โดยจะแบ่งฝากไปตามประเภทของตู้บริจาคตามแต่ละชนิดของเงินทำบุญ โดยในแต่ละตู้จะมีบัญชีเงินฝากธนาคาร มารับฝากเงินทุกใบ แบ่งไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายของวัด

เช่น รับเงินบริจาคเพื่อเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซ่อมบำรุง ทั้ง กุฏิ หลังคา ศาลา เมรุ เพื่อดูแลซ่อมบำรุงไปทุกส่วนต่างๆ ของวัด จะมีตู้รับเงินบริจาคไว้ให้ทั้งหมด แม้แต่การเช่าพระเครื่อง พระบูชา ยังแบ่งกันไปตามแต่ละชนิดของพระ เช่น พระรูปหล่อทองเหลือง พระรุ่นหลังคาโบสถ์ รวมไปจนถึงพระที่ถูกสร้างมาในแต่ละลักษณะ ตามรุ่นต่างๆ ก็จะมีบัญชีเงินฝากธนาคารแต่ละชนิดไว้รอรับ ในแต่ละรุ่น รวมมูลค่าของเงินในบัญชี คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในธนาคารกสิกรไทย

พระครูปลัดสันติภัทร กล่าวอีกว่า สำหรับรายได้ต่อวันภายในวัดโสธร นั้น ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ นั้นจะมีรายได้ตั้งแต่ 3-5 แสน ไปจนถึงหนึ่งล้านบาทหากเป็นเทศกาลใหญ่ ส่วนในวันปกติธรรมดา จะมีรายได้ 2-3 แสนบาท

ขณะที่ พระครูโสภณสรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร กล่าวถึงหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ของผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร ในแต่ละรูปตามที่ได้รับมอบหมาย คือ 1.เจ้าคุณปริยัติกิจวิธาน นอกจากจะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโสธรแล้ว ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และเป็นอาจารย์ใหญ่สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธร รวมทั้งยังดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ (สาขาวัดโสธร) อีกด้วย

ส่วน 2.พระครูภาวนากิจพิลาส นั้นดูแลเกี่ยวกับ ศาลาการเปรียญ การทำบุญ การเทศนา และกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3.พระครูโสภณ สรกิจ ดูแลเกี่ยวกับฌาปนกิจ ฌาปรนสถาน เมรุวัดโสธร 4.เจ้าคุณพระพิมลภาวนาพิธาน ดูแลพระอุโบสถหลังใหม่ ทั้งเรื่องการจัดการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานที่ 5.พระครูสุนทรกิจประยุต ดูแลเกี่ยวกับโรงเจ

6.พระครูปริยัติปัญญาธร ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 7.พระครูศรีปริยัติวิมล ดูเรื่องการสอนหนังสือ พระ-เณร ดูหลักสูตรการเรียนการสอน และเป็นพระครูสอนหนังสือ 8.พระครูสิทธิวรารักษ์ เป็นผู้ช่วยในการดูแลพระอุโบสถหลังใหม่

9.พระครูโสภิตวรกิจพิพัฒน์ ดูแลโบสถ์ชั่วคราวหลังเก่า 10.พระครูปลัดสันติภัทร ดูแลด้านการเรียนการสอน การจัดตารางสอน และเป็นพระครูสอนหนังสือด้วย ร่วมทั้งยังเป็นเลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 11.พระมหาปรีชา เตชวณฺโณ เป็นพระครูสอนหนังสือภายในโรงเรียน

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่  สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

กลุ่มคนไทยในคลิปบุกเยลโลว์สโตน อัดคลิปขอโทษแล้ว

กลุ่มคนไทยในคลิปบุกเยลโลว์สโตน อัดคลิปขอโทษแล้ว

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

เปิดใจ หนุ่มไทยในคลิปเยลโลว์สโตน เชื่อถูกเหยียดสีผิว

เปิดใจ หนุ่มไทยในคลิปเยลโลว์สโตน เชื่อถูกเหยียดสีผิว

น.1 สั่งเอาผิดมือโพสต์ภาพ “ตึกเอียง” ทำประชาชนตื่นตระหนก

น.1 สั่งเอาผิดมือโพสต์ภาพ “ตึกเอียง” ทำประชาชนตื่นตระหนก

นักเลงบนถนน! ถือไม้เบสบอลโชว์กร่าง เคาะกระจกรถหาเรื่องผู้หญิง

นักเลงบนถนน! ถือไม้เบสบอลโชว์กร่าง เคาะกระจกรถหาเรื่องผู้หญิง

เปิดใจ ป้าประกาศหรา "from Thailand" บุกเยลโลว์สโตน ชี้ใครๆ ก็ทำกัน

เปิดใจ ป้าประกาศหรา "from Thailand" บุกเยลโลว์สโตน ชี้ใครๆ ก็ทำกัน

วันแรกยังวุ่น! เลขรถเมล์ใหม่ ประชาชนสับสน

วันแรกยังวุ่น! เลขรถเมล์ใหม่ ประชาชนสับสน

ดีไซน์มาแบบนี้! ภาพตึกกำลังก่อสร้างย่านเพลินจิต เอียงคล้ายจะถล่ม

ดีไซน์มาแบบนี้! ภาพตึกกำลังก่อสร้างย่านเพลินจิต เอียงคล้ายจะถล่ม

สะเทือนใจ ป้าหลานรถล้มเจ็บเลือดท่วม นั่งกอดกันไม่กล้าไปโรงพยาบาล

สะเทือนใจ ป้าหลานรถล้มเจ็บเลือดท่วม นั่งกอดกันไม่กล้าไปโรงพยาบาล

dX lab ร่วมโชว์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด  ในงาน Techsauce Global Summit 2017

dX lab ร่วมโชว์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ในงาน Techsauce Global Summit 2017

กรมการขนส่งฯ เตรียมออกใบขับขี่สมาร์ทการ์ด 4 ก.ย.60

กรมการขนส่งฯ เตรียมออกใบขับขี่สมาร์ทการ์ด 4 ก.ย.60

กรมอุตุฯเผย กทม.ฝนตกร้อยละ 40 เตือนภาคใต้ระวังอันตราย

กรมอุตุฯเผย กทม.ฝนตกร้อยละ 40 เตือนภาคใต้ระวังอันตราย

“ศรราม น้ำเพชร” ขอโทษกรณีแต่งชุดพระเล่นลิเก หลังถูกโซเชียลถล่ม

“ศรราม น้ำเพชร” ขอโทษกรณีแต่งชุดพระเล่นลิเก หลังถูกโซเชียลถล่ม

แม่ร้องลูกสาว 4 ขวบถูกสุนัขกัด เจ้าของช่วยเหลือ 300 บาท

แม่ร้องลูกสาว 4 ขวบถูกสุนัขกัด เจ้าของช่วยเหลือ 300 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์