ทปอ. จัดตั้ง สอท. ดำเนินงาน Admissions

ทปอ. จัดตั้ง สอท. ดำเนินงาน Admissions

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ทปอ. ประกาศจัดตั้งสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ดำเนินงาน Admissions ปีการศึกษา 2553 สานต่อองค์ประกอบเดิมปี 2554 ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ รองประธาน ทปอ. และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยภายหลังการประชุมสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2552 ว่า "ทปอ.ได้จัดตั้งสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ตามทะเบียนเลขที่ จ.4799/2552 มีผลตั้งแต่ 3 ก.ค.2552 โดยมีรายชื่อคณะผู้ก่อตั้ง 7 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดแรกของสมาคม ดังนี้คือ 1.นายมณฑล สงวนเสริมศรี (นายกสมาคม) 2. นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล (อุปนายก) 3. นายสุรพล นิติไกรพจน์ (กรรมการและปฏิคม) 4. นางรำไพ สิริมนกุล (กรรมการและนายทะเบียน) 5. นายหริรักษ์ สูตะบุตร (กรรมการและประชาสัมพันธ์) 6. นายสุมนต์ สกลไชย (กรรมการและเหรัญญิก) 7.นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (กรรมการและเลขานุการ) แต่เนื่องจากนายกสมาคมชุดแรกหมดวาระการเป็นอธิการบดี จึงต้องมีการเลือกตั้งนายกสมาคมใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 19 ธ.ค.2552 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะต้องมีการจดทะเบียนแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่อีกครั้งโดยเร็ว สำหรับสมาชิก สอท. จะประกอบด้วย สมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐและในกำกับของรัฐที่เคยอยู่ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย, สมาชิกสมทบ จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีอุปการคุณแก่สมาคม และสมาชิกกิตติมศักดิ์ จะเป็นอดีตอธิการบดีและอดีตประธาน ทปอ. ในส่วนคณะกรรมการบริหาร สอท. เบื้องต้นจะยึดตามโครงสร้างเดอง ทปอ.คือ ประธาน ทปอ.เป็นนายกสมาคม และรองประธาน ทปอ.เป็นอุปนายก มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยขณะนี้ สอท.มีภารกิจหลักคือ ดำเนินงาน Admissions ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ด้าน ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2552 ว่า "มติ ทปอ.ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ Admissions 2553-2554 ดังนี้ 1. องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในระบบ Admissions ปีการศึกษา 2553-2554 ยังเหมือนเดิม 2. คะแนน GAT-PAT ใช้ได้ 2 ปีนับจากวันสอบ 3. การสอบ GAT-PAT ให้สอบได้ตั้งแต่ ม.6 และสอบปีละ 3 ครั้ง เพื่อสามารถนำผลสอบของเดือนกรกฎาคมไปใช้ในการสมัครรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทันด้วย 4. ไม่มีการเพิ่ม PAT ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น PAT 2, PAT 6 หรือ PAT อื่นๆ ก็ตาม เพราะหากให้นักเรียนสอบ PAT มากขึ้นอาจย้อนกลับไปสู่การสอบในลักษณะ Entrance เหมือนเดิม 5. ใช้คะแนนดิบในการคิดคะแนน Admissions ปีการศึกษา 2553 และให้ตั้งคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญทำการศึกษาวิธีคิดคะแนนโดยใช้คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานอีกครั้ง เพื่อเสนอในที่ประชุมและสรุปผลการใช้คะแนน Admissions ในปีการศึกษา 2554 ต่อไป รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความเข้าใจในระบบ Admissions ปัจจุบันว่า "ผู้ปกครองบางท่านเข้าใจผิดว่าระบบ Admissions กับระบบ Entrance เหมือนกัน แต่ความจริงต่างกัน โดยระบบ Entrance เดิมนั้นเป็นการกหนดรายวิชาให้เด็กสอบและเรียงลำดับคะแนนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย แต่ Admissions ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-ปัจจุบันนั้นเป็นการวัดความถนัดของเด็กเพื่อให้ได้เข้าศึกษาในคณะที่ตรงตามความสามารถและความสนใจของเด็ก จึงอยากให้ผู้ปกครองทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ถูกต้อง และติดตามผลการคัดเลือกในระบบ Admissions ปีการศึกษา 2553-2554 และปีต่อๆ ไปที่อาจมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ก็เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admissions ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการพัฒนาและความหลากหลายทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาของไทยด้วย สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จึงพร้อมเดินหน้าดำเนินการ Admissions อย่างเต็มตัว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป และมุ่งมั่นพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ

ย้อนดู 5 คดีแก้เผ็ดคนโกง อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล

ย้อนดู 5 คดีแก้เผ็ดคนโกง อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล

มาร์กี้ ป๊อก ต้องจำกัดงบ!! งานแต่งต้องเอาแค่พอประมาณ

มาร์กี้ ป๊อก ต้องจำกัดงบ!! งานแต่งต้องเอาแค่พอประมาณ

ขวัญ ให้แม่พักเต็มที่ ยก กอล์ฟ ตามดูแล คอยทำหน้าที่แทน

ขวัญ ให้แม่พักเต็มที่ ยก กอล์ฟ ตามดูแล คอยทำหน้าที่แทน

น้ำฝน พร้อมแล้ว!! รอทุกอย่างลงตัว ลุ้น อาร์ม ขอแต่งงาน

น้ำฝน พร้อมแล้ว!! รอทุกอย่างลงตัว ลุ้น อาร์ม ขอแต่งงาน

แกรนด์ เผยสัมพันธ์ เด่นคุณ ห่าง 4 ปี ต้องค่อยๆ เรียนรู้กันไป

แกรนด์ เผยสัมพันธ์ เด่นคุณ ห่าง 4 ปี ต้องค่อยๆ เรียนรู้กันไป

ณเดชน์ ควง ญาญ่า ตอบสื่อ หลังหลุดปากความสัมพันธ์มากกว่าเดิม

ณเดชน์ ควง ญาญ่า ตอบสื่อ หลังหลุดปากความสัมพันธ์มากกว่าเดิม

น้องดาราหนุ่ม หลับในขับเก๋งพุ่งทะลุเข้าร้าน บาดเจ็บ 2 ราย

น้องดาราหนุ่ม หลับในขับเก๋งพุ่งทะลุเข้าร้าน บาดเจ็บ 2 ราย

'ไอซ์ อภิษฎา' โวรัก ไฮโซแม็กซ์ คบ 3 ปี อยากแต่งแล้ว

'ไอซ์ อภิษฎา' โวรัก ไฮโซแม็กซ์ คบ 3 ปี อยากแต่งแล้ว

เจมส์ มาร์ ได้เวลาเปิด IG พร้อมวลีสุดซึ้ง ยอดฟลอโล่วพุ่ง!

เจมส์ มาร์ ได้เวลาเปิด IG พร้อมวลีสุดซึ้ง ยอดฟลอโล่วพุ่ง!

ชื่นชม 2 ฝรั่งเยอรมันฮีโร่ โดดน้ำช่วยพ่อเเม่ลูกเก๋งตกคูเมือง

ชื่นชม 2 ฝรั่งเยอรมันฮีโร่ โดดน้ำช่วยพ่อเเม่ลูกเก๋งตกคูเมือง

รวบแล้ว! 'หนุ่มหื่น' อนาจารหวังข่มขืนเด็กหญิง 14 เผยเพิ่งออกจากคุก

รวบแล้ว! 'หนุ่มหื่น' อนาจารหวังข่มขืนเด็กหญิง 14 เผยเพิ่งออกจากคุก

ฝรั่งเศสระทึก! รถยนต์พุ่งชนป้ายรถเมล์ ดับ 1 เจ็บ 1

ฝรั่งเศสระทึก! รถยนต์พุ่งชนป้ายรถเมล์ ดับ 1 เจ็บ 1

ตีมือรัว!แห่ชมน.ร.เพชรบูรณ์ต่อแถวขึ้นรถเมล์

ตีมือรัว!แห่ชมน.ร.เพชรบูรณ์ต่อแถวขึ้นรถเมล์

เปิดตัวสามี “แมงปอ ชลธิชา” พร้อมภาพล่าสุดเตรียมเป็นคุณแม่แล้ว

เปิดตัวสามี “แมงปอ ชลธิชา” พร้อมภาพล่าสุดเตรียมเป็นคุณแม่แล้ว

เผาแล้ว "น้องพลอย" ญาติฆาตกรขอร่วมพิธี แม่ไม่ให้เข้า-ไม่อโหสิกรรมให้

เผาแล้ว "น้องพลอย" ญาติฆาตกรขอร่วมพิธี แม่ไม่ให้เข้า-ไม่อโหสิกรรมให้

สลด! ลูกคว้ามีดเชือดคอแม่ตายคาบ้านพักที่อุดรฯ

สลด! ลูกคว้ามีดเชือดคอแม่ตายคาบ้านพักที่อุดรฯ

หนุ่มช้ำใจส่งรถซ่อม 3 ปีไม่เสร็จสักที ล่าสุดไปเจอถอดอะไหล่ขาย

หนุ่มช้ำใจส่งรถซ่อม 3 ปีไม่เสร็จสักที ล่าสุดไปเจอถอดอะไหล่ขาย

ชาวประมงจีนจับเต่าทะเลยักษ์ได้ ผูกเงินขอพรก่อนปล่อยกลับคืน

ชาวประมงจีนจับเต่าทะเลยักษ์ได้ ผูกเงินขอพรก่อนปล่อยกลับคืน

ศาลให้ประกันวัฒนาคดีปลุกปั่น-พรบ.คอมพ์ฯ2แสนบาท

ศาลให้ประกันวัฒนาคดีปลุกปั่น-พรบ.คอมพ์ฯ2แสนบาท

'พล.อ.ปรีชา' รับลูกชายลาออกจากทหารแล้ว เพื่อความสบายใจ

'พล.อ.ปรีชา' รับลูกชายลาออกจากทหารแล้ว เพื่อความสบายใจ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์