ทปอ. จัดตั้ง สอท. ดำเนินงาน Admissions

ทปอ. จัดตั้ง สอท. ดำเนินงาน Admissions

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ทปอ. ประกาศจัดตั้งสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ดำเนินงาน Admissions ปีการศึกษา 2553 สานต่อองค์ประกอบเดิมปี 2554 ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ รองประธาน ทปอ. และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยภายหลังการประชุมสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2552 ว่า "ทปอ.ได้จัดตั้งสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ตามทะเบียนเลขที่ จ.4799/2552 มีผลตั้งแต่ 3 ก.ค.2552 โดยมีรายชื่อคณะผู้ก่อตั้ง 7 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดแรกของสมาคม ดังนี้คือ 1.นายมณฑล สงวนเสริมศรี (นายกสมาคม) 2. นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล (อุปนายก) 3. นายสุรพล นิติไกรพจน์ (กรรมการและปฏิคม) 4. นางรำไพ สิริมนกุล (กรรมการและนายทะเบียน) 5. นายหริรักษ์ สูตะบุตร (กรรมการและประชาสัมพันธ์) 6. นายสุมนต์ สกลไชย (กรรมการและเหรัญญิก) 7.นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (กรรมการและเลขานุการ) แต่เนื่องจากนายกสมาคมชุดแรกหมดวาระการเป็นอธิการบดี จึงต้องมีการเลือกตั้งนายกสมาคมใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 19 ธ.ค.2552 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะต้องมีการจดทะเบียนแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่อีกครั้งโดยเร็ว สำหรับสมาชิก สอท. จะประกอบด้วย สมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐและในกำกับของรัฐที่เคยอยู่ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย, สมาชิกสมทบ จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีอุปการคุณแก่สมาคม และสมาชิกกิตติมศักดิ์ จะเป็นอดีตอธิการบดีและอดีตประธาน ทปอ. ในส่วนคณะกรรมการบริหาร สอท. เบื้องต้นจะยึดตามโครงสร้างเดอง ทปอ.คือ ประธาน ทปอ.เป็นนายกสมาคม และรองประธาน ทปอ.เป็นอุปนายก มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยขณะนี้ สอท.มีภารกิจหลักคือ ดำเนินงาน Admissions ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ด้าน ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2552 ว่า "มติ ทปอ.ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ Admissions 2553-2554 ดังนี้ 1. องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในระบบ Admissions ปีการศึกษา 2553-2554 ยังเหมือนเดิม 2. คะแนน GAT-PAT ใช้ได้ 2 ปีนับจากวันสอบ 3. การสอบ GAT-PAT ให้สอบได้ตั้งแต่ ม.6 และสอบปีละ 3 ครั้ง เพื่อสามารถนำผลสอบของเดือนกรกฎาคมไปใช้ในการสมัครรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทันด้วย 4. ไม่มีการเพิ่ม PAT ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น PAT 2, PAT 6 หรือ PAT อื่นๆ ก็ตาม เพราะหากให้นักเรียนสอบ PAT มากขึ้นอาจย้อนกลับไปสู่การสอบในลักษณะ Entrance เหมือนเดิม 5. ใช้คะแนนดิบในการคิดคะแนน Admissions ปีการศึกษา 2553 และให้ตั้งคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญทำการศึกษาวิธีคิดคะแนนโดยใช้คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานอีกครั้ง เพื่อเสนอในที่ประชุมและสรุปผลการใช้คะแนน Admissions ในปีการศึกษา 2554 ต่อไป รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความเข้าใจในระบบ Admissions ปัจจุบันว่า "ผู้ปกครองบางท่านเข้าใจผิดว่าระบบ Admissions กับระบบ Entrance เหมือนกัน แต่ความจริงต่างกัน โดยระบบ Entrance เดิมนั้นเป็นการกหนดรายวิชาให้เด็กสอบและเรียงลำดับคะแนนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย แต่ Admissions ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-ปัจจุบันนั้นเป็นการวัดความถนัดของเด็กเพื่อให้ได้เข้าศึกษาในคณะที่ตรงตามความสามารถและความสนใจของเด็ก จึงอยากให้ผู้ปกครองทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ถูกต้อง และติดตามผลการคัดเลือกในระบบ Admissions ปีการศึกษา 2553-2554 และปีต่อๆ ไปที่อาจมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ก็เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admissions ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการพัฒนาและความหลากหลายทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาของไทยด้วย สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จึงพร้อมเดินหน้าดำเนินการ Admissions อย่างเต็มตัว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป และมุ่งมั่นพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ

Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

“ช้างป่าสีดอ” จากไปอย่างสงบ หลังเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน

“ช้างป่าสีดอ” จากไปอย่างสงบ หลังเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน

เก็บไว้ใส่กรอบสวย "บีน่า-บรูคลิน" ถ่ายภาพครอบครัว

เก็บไว้ใส่กรอบสวย "บีน่า-บรูคลิน" ถ่ายภาพครอบครัว

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

วงจรปิดก่อนหนุ่ม กฟภ.บุกยิงแฟนสาวดับ ล่าสุดเครียดจัดส่งเข้า รพ.จิตเวช

วงจรปิดก่อนหนุ่ม กฟภ.บุกยิงแฟนสาวดับ ล่าสุดเครียดจัดส่งเข้า รพ.จิตเวช

"เอสเธอร์" เซอร์ไพรส์วันเกิด "เคน" พร้อมคำอวยพรหวานเจี้ยบ

"เอสเธอร์" เซอร์ไพรส์วันเกิด "เคน" พร้อมคำอวยพรหวานเจี้ยบ

ตำรวจยังสรุปไม่ได้ น้ำทะลักโรงผลิตประปาบางเลน ประมาทหรือไม่

ตำรวจยังสรุปไม่ได้ น้ำทะลักโรงผลิตประปาบางเลน ประมาทหรือไม่

5 ลูกกตัญญู ดูแลไม่ทอดทิ้งบุพการีในวันที่เจ็บป่วย

5 ลูกกตัญญู ดูแลไม่ทอดทิ้งบุพการีในวันที่เจ็บป่วย

พ่อค้าขนมผงะ ขุดเจอหัวมัน 5 นาทียักษ์ หนักอึ้งกว่า 20 กก.

พ่อค้าขนมผงะ ขุดเจอหัวมัน 5 นาทียักษ์ หนักอึ้งกว่า 20 กก.

“อาเบะ” จ่อสร้างสถิตินั่งเก้าอี้นายกฯญี่ปุ่นนานที่สุด

“อาเบะ” จ่อสร้างสถิตินั่งเก้าอี้นายกฯญี่ปุ่นนานที่สุด

น่ารักได้อีก หนูน้อยผีไร้หน้า กลับมาพร้อมชุดใหม่ วันฮาโลวีนปีนี้

น่ารักได้อีก หนูน้อยผีไร้หน้า กลับมาพร้อมชุดใหม่ วันฮาโลวีนปีนี้

ช่อง 7 ดันจริงจังเป็นพระเอก "เข้ม หัสวีร์" ที่หน้าคล้ายศรราม

ช่อง 7 ดันจริงจังเป็นพระเอก "เข้ม หัสวีร์" ที่หน้าคล้ายศรราม

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

พลอย แฟนกันต์ กันตถาวร โพสต์แจง หลังเจอดราม่าใส่เสื้อสีแดงเที่ยวฮังการี

พลอย แฟนกันต์ กันตถาวร โพสต์แจง หลังเจอดราม่าใส่เสื้อสีแดงเที่ยวฮังการี

"ชีวอน" โดนวิจารณ์ขอโทษช้า สุนัขที่เลี้ยงกัดเพื่อนบ้านถึงตาย

"ชีวอน" โดนวิจารณ์ขอโทษช้า สุนัขที่เลี้ยงกัดเพื่อนบ้านถึงตาย

ณเดชน์-ญาญ่า ควงแขนทำบุญมหากฐินขอนแก่นปี 2560

ณเดชน์-ญาญ่า ควงแขนทำบุญมหากฐินขอนแก่นปี 2560

โจ๋อังกฤษงี่เง่า จุดพลุไฟให้พุ่งเข้ารถบัส ผู้คนตกใจกระเจิง

โจ๋อังกฤษงี่เง่า จุดพลุไฟให้พุ่งเข้ารถบัส ผู้คนตกใจกระเจิง

"ดอกไม้เพื่อพ่อ" อุโมงค์ดอกไม้ยาว 400 ม. ที่ปากคลองตลาด เปิดให้เข้าชมแล้ว

"ดอกไม้เพื่อพ่อ" อุโมงค์ดอกไม้ยาว 400 ม. ที่ปากคลองตลาด เปิดให้เข้าชมแล้ว

ลูกสาวป่วยเป็นสะเก็ดเงิน ความจนบีบให้ค้ายาบ้าหาเงินรักษา

ลูกสาวป่วยเป็นสะเก็ดเงิน ความจนบีบให้ค้ายาบ้าหาเงินรักษา

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์