จุฬาฯรับตรงนักศึกษาใหม่ปี 53

จุฬาฯรับตรงนักศึกษาใหม่ปี 53

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2553 ในส่วนด้วยวิธีรับตรงว่า จะเปิดรับในคณะต่าง ๆ ดังนี้ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รับ 25 คน สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม รับ 25 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ 40 คน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รับ 50 คน คณะวิทยาศาสตร์ รับ 435 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รับ 473 คน สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี รับ 10 คน สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ รับ 20 คน และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับ 40 คน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตย กรรม รับ 40 คน สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม รับ 25 คน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน รับ 20 คน สาขา วิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง รับ 20 คน คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รับ 175 คน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับ 175 คน และหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต รับ 70 คน คณะเศรษฐศาสตร์ รับ 120 คน คณะจิตวิทยา 80 คน คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับ 25 คน สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ รับ 50 คน สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส สอบวิชาภาษาเยอรมัน สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบวิชาภาษาจีน สอบวิชาภาษาอาหรับ และสอบวิชาภาษาบาลี รับ 220 คน

คณะครุศสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ รับ 110 คน สอบวิชาคณิตศาสตร์ สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส สอบวิชาภาษาเยอรมัน สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบวิชาภาษาจีน สอบวิชาภาษาอาหรับ และสอบวิชาภาษาบาลี รับ 90 คน สอบวิชาพื้นฐาน ทั่วไป รับ 20 คน สอบวิชาภาษาเยอรมัน (คะแนนสอบวิชาภาษาเยอรมันจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 50%) รับ 5 คน สอบวิชาศิลปศึกษา รับ 40 คน สอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รับ 20 คน สอบวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) รับ 8 คน สอบวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก) รับ 8 คน คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง รับ 10 คน สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับ 10 คน สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับ 10 คน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับ 10 คน

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศ รับ 10 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ รับ 35 คน สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (เรขศิลป์) รับ 15 คน สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (มัณฑนศิลป์) รับ 12 คนสาขาวิชานฤมิตศิลป์ (นิทรรศการศิลป์) รับ 8 คน สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (หัตถศิลป์) รับ 4 คน สาขาวิชาดุริยางค ศิลป์ (ดุริยางคศิลป์ไทย) รับ 5 คน สาขาวิชาดุริยางค ศิลป์ (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) รับ 15 คน สาขาวิชานาฏยศิลป์ (นาฏยศิลป์ไทย) รับ 20 คน และสาขาวิชานาฏยศิลป์ (นาฏยศิลป์ตะวันตก) รับ 20 คน

ทั้งนี้รับสมัครระหว่างวันที่ 16-30 พ.. 2552 โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula. ac.th สอบถาม โทร. 0-2218-3717 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 21 ธ.ค. 2552 ทาง http://www.atc.chula.ac.th และ http://www. admissions.chula.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 ม.ค. 2553 ทาง http://www.atc. chula.ac.th และ http://www.admissions. chula. ac.th สอบสัมภาษณ์ทุกคณะ/สาขาวิชา วันที่ 11 ม.ค. 2553 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาวันที่ 19 ม.ค. 2553 ทาง http://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admissions.chula.ac.th และผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะต้องมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าศึกษาด้วยตนเองที่คณะในวันที่ 22 ม.ค. 2553 หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

ครูเป็นห่วง! เด็กป.6 วาดรูปใช้ผ้าขาวม้าแขวนคอตาย

ครูเป็นห่วง! เด็กป.6 วาดรูปใช้ผ้าขาวม้าแขวนคอตาย

ดร.ธรณ์ เชื่อแผลที่เท้าหนุ่มญี่ปุ่นเป็นฉลามกัด

ดร.ธรณ์ เชื่อแผลที่เท้าหนุ่มญี่ปุ่นเป็นฉลามกัด

ออกหมายเรียก "หมอ" โพสต์ตึกเอียงเสี่ยงถล่ม

ออกหมายเรียก "หมอ" โพสต์ตึกเอียงเสี่ยงถล่ม

จำหน่ายสลากฯ ใหม่วันแรก ปชช.ยังสับสนเรื่องขนาดและเงินรางวัล

จำหน่ายสลากฯ ใหม่วันแรก ปชช.ยังสับสนเรื่องขนาดและเงินรางวัล

ตีแผ่ความจริง! Yellowstone From Thailand

ตีแผ่ความจริง! Yellowstone From Thailand

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่  สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

กลุ่มคนไทยในคลิปบุกเยลโลว์สโตน อัดคลิปขอโทษแล้ว

กลุ่มคนไทยในคลิปบุกเยลโลว์สโตน อัดคลิปขอโทษแล้ว

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

เปิดใจ หนุ่มไทยในคลิปเยลโลว์สโตน เชื่อถูกเหยียดสีผิว

เปิดใจ หนุ่มไทยในคลิปเยลโลว์สโตน เชื่อถูกเหยียดสีผิว

น.1 สั่งเอาผิดมือโพสต์ภาพ “ตึกเอียง” ทำประชาชนตื่นตระหนก

น.1 สั่งเอาผิดมือโพสต์ภาพ “ตึกเอียง” ทำประชาชนตื่นตระหนก

นักเลงบนถนน! ถือไม้เบสบอลโชว์กร่าง เคาะกระจกรถหาเรื่องผู้หญิง

นักเลงบนถนน! ถือไม้เบสบอลโชว์กร่าง เคาะกระจกรถหาเรื่องผู้หญิง

เปิดใจ ป้าประกาศหรา "from Thailand" บุกเยลโลว์สโตน ชี้ใครๆ ก็ทำกัน

เปิดใจ ป้าประกาศหรา "from Thailand" บุกเยลโลว์สโตน ชี้ใครๆ ก็ทำกัน

วันแรกยังวุ่น! เลขรถเมล์ใหม่ ประชาชนสับสน

วันแรกยังวุ่น! เลขรถเมล์ใหม่ ประชาชนสับสน

ดีไซน์มาแบบนี้! ภาพตึกกำลังก่อสร้างย่านเพลินจิต เอียงคล้ายจะถล่ม

ดีไซน์มาแบบนี้! ภาพตึกกำลังก่อสร้างย่านเพลินจิต เอียงคล้ายจะถล่ม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์