ครม.ศก.อนุมัติงบ 1 แสนล้าน ปฏิรูปการรถไฟฯ

ครม.ศก.อนุมัติงบ 1 แสนล้าน ปฏิรูปการรถไฟฯ

ครม.ศก.อนุมัติงบ 1 แสนล้าน ปฏิรูปการรถไฟฯ

ครม.เศรษฐกิจ อนุมัติใช้งบประมาณ 1 แสนล้านบาท เพื่อใช้พัฒนารถไฟทั้งระบบ ตามหลักการแผนพัฒนารฟท. พร้อมเห็นชอบก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ(ครม.ศก.) เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) โดยอนุมัติกรอบงบประมาณ 1 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบรางรถไฟทั่วประเทศ การจัดซื้อหัวรถจักร รวมทั้งพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) ถึงรายละเอียดโครงการและแหล่งเงินทุนให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน แล้วเสนอกลับมาให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติ

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบกรอบความเป็นไปได้การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง โดยให้เวลาศึกษา 3 เดือน ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 745 กิโลเมตร, กรุงเทพฯ-หนองคาย 615 กิโลเมตร, กรุงเทพฯ-จันทบุรี 330 กิโลเมตร และกรุงเทพฯ-ปาดังเปซาร์ 985 กิโลเมตร

โดยเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีให้ศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางกรุงเทพฯ-จันทบุรี ก่อนให้เสร็จภายใน 45 วัน และรายงานกลับมาให้ทราบ

สำหรับแผนพัฒนา รฟท.ที่กระทรวงคมนาคมเสนอต่อที่ประชุมครม.เศรษฐกิจวันนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนเป็นการบูรณะเส้นทางเดินรถเดิม และเพิ่มเติมหัวรถจักร ซึ่งต้องดำเนินการระหว่างปี 53-57 วงเงินประมาณ 4.6 หมื่นล้านบาท เช่น โครงการปรับปรุงความแข็งแรงของทางระยะทาง 2,272 กม., โครงการเปลี่ยนหมอนรองรางระยะทาง 1,382 กม., โครงการเปลี่ยนรางให้เป็นขนาด 100 ปอนด์ระยะทาง 2,835 กม.,

โครงการเปลี่ยนประแจและระบบอาณัติสัญญาณจำนวน 223 สถานี, โครงการเร่งรัดปรับปรุงฝูงหัวรถจักร โดยจัดหาหัวรถจักรใหม่ทดแทนหัวรถจักรเดิมจำนวน 77 คัน และซ่อมบำรุงขนาดใหญ่หัวรถจักร ALSTOM จำนวน 56 คัน, โครงการเร่งจัดหาระบบล้อเลื่อน โดยจัดหารถโดยสารรูปแบบชุด 6 ขบวน รถโดยสารดีเซลปรับอากาศ 20 ขบวน รถดีเซลรางธรรมดา 58 คัน และรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า 308 คัน

ส่วนระยะที่ 2 เป็นการขยายโครงข่ายทางรถไฟสายใหม่ ซึ่งจะขยายไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคตะวันออก รวมระยะทาง 2,651 กม. และโครงข่ายเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน วงเงินประมาณ 392,348 ล้านบาท รวมทั้งโครงการเพิ่มสายทางคู่ทั่วประเทศ วงเงินประมาณ 324,710 ล้านบาท

และระยะที่ 3 ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงใน 4 เส้นทางหลัก คือ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-หนองคาย กรุงเทพฯ-จันทบุรี และกรุงเทพฯ-ปาดังเปซาร์ วงเงินประมาณ 708,855 ล้านบาท

ขณะที่แผนการพัฒนาด้านทรัพย์สินจะจำแนกประเภทที่ดินที่มีอยู่ให้ชัดเจน คือ ที่ดินที่ใช้ในกิจการเดินรถไฟ จำนวน 198,674.76 ไร่ ซึ่งจะมีการรายได้เชิงพาณิชย์จากการพัฒนาพื้นที่ในสถานี โดยเริ่มนำร่องจากสถานีหัวหิน และพระนครศรีอยุธยา และที่ดินที่ไม่เกี่ยวกับกิจการรถไฟ จำนวน 36,302.19 ไร่ จะนำมาพัฒนาเพื่อสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มที่

โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1.ที่ดินศักยภาพสูงจำนวน 7,547.32 ไร่ เช่น ที่บริเวณย่านพหลโยธิน รัชดาภิเษก มักกะสัน และริมแม่น้ำ 2.ที่ดินศักยภาพกลางจำนวน 7,218.12 ไร่ และ 3.ที่ดินศักยภาพต่ำจำนวน 21,536.80 ไร่
ส่วนแผนพัฒนาด้านบุคลากรและอัตรากำลังนั้น รฟท.จะปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยแบ่งเป็น 3 หน่วยธุรกิจ คือ 1.ฝ่ายการเดินรถ 2.ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 3.ฝ่ายการช่างกลและซ่อมบำรุง และมี 1 บริษัทเดินรถโครงการแอร์พอร์ตเรลลิงค์ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน และช่วยให้การบริหารงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเดิมการแบ่งงานไม่ชัดเจน ทำให้การบริหารงานและการแก้ปัญหาต่างๆไม่เบ็ดเสร็จ

และการพัฒนาด้านกฎหมาย จะต้องขอยกเว้นมติ ครม.เมื่อวันที่ 28 ก.ค.41 เรื่องการงดรับพนักงานใหม่ ที่กำหนดให้สามารถรับพนักงานในตำแหน่งเกี่ยวกับการเดินรถ และตำแหน่งที่ใช้วุฒิพิเศษได้ไม่เกิน 5% ของพนักงานที่เกษียณอายุ ซึ่งส่งผลให้ รฟท.ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร

Advertisement Replay Ad
ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

ปาร์ตี้ปีใหม่ "จีดีเอช" ซุปตาร์หลุดโลก แต่งชุดธีมโกอินเตอร์

ปาร์ตี้ปีใหม่ "จีดีเอช" ซุปตาร์หลุดโลก แต่งชุดธีมโกอินเตอร์

โมเม้นท์สุดอบอุ่น คุณแม่มือใหม่ให้นมลูกน้อย ได้ทุกที่ทุกเวลา

โมเม้นท์สุดอบอุ่น คุณแม่มือใหม่ให้นมลูกน้อย ได้ทุกที่ทุกเวลา

แห่ส่องเลขเด็ด ปลีกล้วยน้ำว้าโผล่จากที่ดิน สอ กระดูกผี

แห่ส่องเลขเด็ด ปลีกล้วยน้ำว้าโผล่จากที่ดิน สอ กระดูกผี

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

พ่อค้าโชว์นาทีสยอง หมาตลาดงับกัดปากเหวอะ เย็บ 17 เข็ม

พ่อค้าโชว์นาทีสยอง หมาตลาดงับกัดปากเหวอะ เย็บ 17 เข็ม

"ปูติน" มาอย่างเท่ เครื่องบินขับไล่ซีเรีย อารักขาถึงฟากฟ้า

"ปูติน" มาอย่างเท่ เครื่องบินขับไล่ซีเรีย อารักขาถึงฟากฟ้า

หนุ่มมือสาดน้ำกรดแฟน ซดยาหวังตาย แต่ ตร.ตะครุบไว้ทัน

หนุ่มมือสาดน้ำกรดแฟน ซดยาหวังตาย แต่ ตร.ตะครุบไว้ทัน

หลวงตา ยัน ไม่เคยล่วงเกินเด็กสาวอายุ 18 อย่างที่แม่กล่าวหา

หลวงตา ยัน ไม่เคยล่วงเกินเด็กสาวอายุ 18 อย่างที่แม่กล่าวหา

สองชายจีนขับรถผิดกฎ กลับเดือดดาลรุมทำร้ายตำรวจกลางถนน

สองชายจีนขับรถผิดกฎ กลับเดือดดาลรุมทำร้ายตำรวจกลางถนน

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

เปิดคลิปวงจรปิด หนุ่มล็อกคออดีตแฟนสาว ก่อนจับราดน้ำกรด

เปิดคลิปวงจรปิด หนุ่มล็อกคออดีตแฟนสาว ก่อนจับราดน้ำกรด

หม่ำ ถูกภรรยาแฉกลางรายการ ขุดเรื่องอดีตเมียน้อยมาเล่า

หม่ำ ถูกภรรยาแฉกลางรายการ ขุดเรื่องอดีตเมียน้อยมาเล่า

ฮือฮา! ควายคลอดลูกแฝดสีเผือก เจ้าของเผยให้โชคตั้งแต่ท้อง

ฮือฮา! ควายคลอดลูกแฝดสีเผือก เจ้าของเผยให้โชคตั้งแต่ท้อง

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

สลด สามีภรรยาหมาดๆ ขับรถตกสระน้ำ ดับรวมน้องชายอีก 1 คน

สลด สามีภรรยาหมาดๆ ขับรถตกสระน้ำ ดับรวมน้องชายอีก 1 คน

บ้านหลังใหม่ของ ป้อง ณวัฒน์ สร้างเสร็จแล้ว สวยงามมาก

บ้านหลังใหม่ของ ป้อง ณวัฒน์ สร้างเสร็จแล้ว สวยงามมาก

กรมราชทัณฑ์พักโทษ กำนันเป๊าะ ป่วยหนักเป็นมะเร็ง

กรมราชทัณฑ์พักโทษ กำนันเป๊าะ ป่วยหนักเป็นมะเร็ง

ใหม่ ดาวิกา นางเอกไร้คู่ งานรุ่งแต่รักร่วง ขอเคลียร์ข่าวเม้าท์ ไฮโซมีเจ้าของตามจีบ

ใหม่ ดาวิกา นางเอกไร้คู่ งานรุ่งแต่รักร่วง ขอเคลียร์ข่าวเม้าท์ ไฮโซมีเจ้าของตามจีบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์