ครม.ศก.อนุมัติงบ 1 แสนล้าน ปฏิรูปการรถไฟฯ

ครม.ศก.อนุมัติงบ 1 แสนล้าน ปฏิรูปการรถไฟฯ

ครม.ศก.อนุมัติงบ 1 แสนล้าน ปฏิรูปการรถไฟฯ

ครม.เศรษฐกิจ อนุมัติใช้งบประมาณ 1 แสนล้านบาท เพื่อใช้พัฒนารถไฟทั้งระบบ ตามหลักการแผนพัฒนารฟท. พร้อมเห็นชอบก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ(ครม.ศก.) เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) โดยอนุมัติกรอบงบประมาณ 1 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบรางรถไฟทั่วประเทศ การจัดซื้อหัวรถจักร รวมทั้งพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) ถึงรายละเอียดโครงการและแหล่งเงินทุนให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน แล้วเสนอกลับมาให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติ

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบกรอบความเป็นไปได้การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง โดยให้เวลาศึกษา 3 เดือน ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 745 กิโลเมตร, กรุงเทพฯ-หนองคาย 615 กิโลเมตร, กรุงเทพฯ-จันทบุรี 330 กิโลเมตร และกรุงเทพฯ-ปาดังเปซาร์ 985 กิโลเมตร

โดยเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีให้ศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางกรุงเทพฯ-จันทบุรี ก่อนให้เสร็จภายใน 45 วัน และรายงานกลับมาให้ทราบ

สำหรับแผนพัฒนา รฟท.ที่กระทรวงคมนาคมเสนอต่อที่ประชุมครม.เศรษฐกิจวันนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนเป็นการบูรณะเส้นทางเดินรถเดิม และเพิ่มเติมหัวรถจักร ซึ่งต้องดำเนินการระหว่างปี 53-57 วงเงินประมาณ 4.6 หมื่นล้านบาท เช่น โครงการปรับปรุงความแข็งแรงของทางระยะทาง 2,272 กม., โครงการเปลี่ยนหมอนรองรางระยะทาง 1,382 กม., โครงการเปลี่ยนรางให้เป็นขนาด 100 ปอนด์ระยะทาง 2,835 กม.,

โครงการเปลี่ยนประแจและระบบอาณัติสัญญาณจำนวน 223 สถานี, โครงการเร่งรัดปรับปรุงฝูงหัวรถจักร โดยจัดหาหัวรถจักรใหม่ทดแทนหัวรถจักรเดิมจำนวน 77 คัน และซ่อมบำรุงขนาดใหญ่หัวรถจักร ALSTOM จำนวน 56 คัน, โครงการเร่งจัดหาระบบล้อเลื่อน โดยจัดหารถโดยสารรูปแบบชุด 6 ขบวน รถโดยสารดีเซลปรับอากาศ 20 ขบวน รถดีเซลรางธรรมดา 58 คัน และรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า 308 คัน

ส่วนระยะที่ 2 เป็นการขยายโครงข่ายทางรถไฟสายใหม่ ซึ่งจะขยายไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคตะวันออก รวมระยะทาง 2,651 กม. และโครงข่ายเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน วงเงินประมาณ 392,348 ล้านบาท รวมทั้งโครงการเพิ่มสายทางคู่ทั่วประเทศ วงเงินประมาณ 324,710 ล้านบาท

และระยะที่ 3 ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงใน 4 เส้นทางหลัก คือ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-หนองคาย กรุงเทพฯ-จันทบุรี และกรุงเทพฯ-ปาดังเปซาร์ วงเงินประมาณ 708,855 ล้านบาท

ขณะที่แผนการพัฒนาด้านทรัพย์สินจะจำแนกประเภทที่ดินที่มีอยู่ให้ชัดเจน คือ ที่ดินที่ใช้ในกิจการเดินรถไฟ จำนวน 198,674.76 ไร่ ซึ่งจะมีการรายได้เชิงพาณิชย์จากการพัฒนาพื้นที่ในสถานี โดยเริ่มนำร่องจากสถานีหัวหิน และพระนครศรีอยุธยา และที่ดินที่ไม่เกี่ยวกับกิจการรถไฟ จำนวน 36,302.19 ไร่ จะนำมาพัฒนาเพื่อสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มที่

โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1.ที่ดินศักยภาพสูงจำนวน 7,547.32 ไร่ เช่น ที่บริเวณย่านพหลโยธิน รัชดาภิเษก มักกะสัน และริมแม่น้ำ 2.ที่ดินศักยภาพกลางจำนวน 7,218.12 ไร่ และ 3.ที่ดินศักยภาพต่ำจำนวน 21,536.80 ไร่
ส่วนแผนพัฒนาด้านบุคลากรและอัตรากำลังนั้น รฟท.จะปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยแบ่งเป็น 3 หน่วยธุรกิจ คือ 1.ฝ่ายการเดินรถ 2.ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 3.ฝ่ายการช่างกลและซ่อมบำรุง และมี 1 บริษัทเดินรถโครงการแอร์พอร์ตเรลลิงค์ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน และช่วยให้การบริหารงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเดิมการแบ่งงานไม่ชัดเจน ทำให้การบริหารงานและการแก้ปัญหาต่างๆไม่เบ็ดเสร็จ

และการพัฒนาด้านกฎหมาย จะต้องขอยกเว้นมติ ครม.เมื่อวันที่ 28 ก.ค.41 เรื่องการงดรับพนักงานใหม่ ที่กำหนดให้สามารถรับพนักงานในตำแหน่งเกี่ยวกับการเดินรถ และตำแหน่งที่ใช้วุฒิพิเศษได้ไม่เกิน 5% ของพนักงานที่เกษียณอายุ ซึ่งส่งผลให้ รฟท.ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร

พ่อตาโวยลูกสาวหาย พบกระดูก แต่ผล DNA กลายเป็นศพลูกเขย

พ่อตาโวยลูกสาวหาย พบกระดูก แต่ผล DNA กลายเป็นศพลูกเขย

วิจารณ์ยับ ! โรงแรมดังเชียงใหม่ ปลูกต้นไม้ใหญ่หลายต้น กลางฟุตบาท

วิจารณ์ยับ ! โรงแรมดังเชียงใหม่ ปลูกต้นไม้ใหญ่หลายต้น กลางฟุตบาท

มอส ปฏิภาณ ขอแจง แคปชั่นแซวลูกแรงเป็นเด็กไบโพล่า

มอส ปฏิภาณ ขอแจง แคปชั่นแซวลูกแรงเป็นเด็กไบโพล่า

อั้ม พัชราภา ไม่อยากสนใจ ไลฟ์สดแต่ถูกเกรียนคีย์บอร์ดเรียกป้า

อั้ม พัชราภา ไม่อยากสนใจ ไลฟ์สดแต่ถูกเกรียนคีย์บอร์ดเรียกป้า

แต้ว ณฐพร จัดเต็ม!! เหมาเครื่องบินพาครอบครัวเที่ยวเกาะกูด

แต้ว ณฐพร จัดเต็ม!! เหมาเครื่องบินพาครอบครัวเที่ยวเกาะกูด

สู้ชีวิต! ลูกหาบชาวจีนแบกของ 100 กก. ด้วยแขนข้างเดียว

สู้ชีวิต! ลูกหาบชาวจีนแบกของ 100 กก. ด้วยแขนข้างเดียว

ทำพิธีเชิญวิญญาณ 'น้องพลอย' งานศพสุดเศร้า แม่ร่ำไห้ แต่งตัวให้ลูกเป็นครั้งสุดท้าย

ทำพิธีเชิญวิญญาณ 'น้องพลอย' งานศพสุดเศร้า แม่ร่ำไห้ แต่งตัวให้ลูกเป็นครั้งสุดท้าย

โอละพ่อ! หนุ่มจีนรีบวิ่งออกตู้รถไฟใต้ดิน ทำคนแตกตื่นวิ่งตามทั้งขบวน

โอละพ่อ! หนุ่มจีนรีบวิ่งออกตู้รถไฟใต้ดิน ทำคนแตกตื่นวิ่งตามทั้งขบวน

“โตโน่ ภาคิณ” กับวงร็อคที่ไม่ใช่แค่ฝุ่นและการเปิดตัวแบบโหด มันส์ ฮา ที่เดียวบน VOOV

“โตโน่ ภาคิณ” กับวงร็อคที่ไม่ใช่แค่ฝุ่นและการเปิดตัวแบบโหด มันส์ ฮา ที่เดียวบน VOOV

ไปงานศพหายข้ามคืน สุดท้ายพบร่างพร้อมรถจมสระน้ำวัด

ไปงานศพหายข้ามคืน สุดท้ายพบร่างพร้อมรถจมสระน้ำวัด

สาวจีนมึน! เดินเที่ยวอยู่ดีๆ ถูกชน-ตีหัวแตก เย็บ 6 เข็ม

สาวจีนมึน! เดินเที่ยวอยู่ดีๆ ถูกชน-ตีหัวแตก เย็บ 6 เข็ม

ชายดับปริศนาคาสนามบินร้าง หัวทิ่มส่วนรถพ่วงจยย.

ชายดับปริศนาคาสนามบินร้าง หัวทิ่มส่วนรถพ่วงจยย.

อ้วน รังสิต ควงแฟนสาวชาวเกาหลี ประกาศแต่งงาน!!

อ้วน รังสิต ควงแฟนสาวชาวเกาหลี ประกาศแต่งงาน!!

เล็ก เจษฎา ดราม่า! คลิปอาบน้ำ ผมไม่ได้ทำอะไรผิด

เล็ก เจษฎา ดราม่า! คลิปอาบน้ำ ผมไม่ได้ทำอะไรผิด

สะพานปลาจันทบุรีทรุดตัวพังถล่ม นศ.เจ็บ 15

สะพานปลาจันทบุรีทรุดตัวพังถล่ม นศ.เจ็บ 15

ชาวเน็ตแฉ ชายแอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงบนรถไฟใต้ดินที่จีน

ชาวเน็ตแฉ ชายแอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงบนรถไฟใต้ดินที่จีน

แม่โดนรวบคาโรงพัก ! เหตุโร่เยี่ยมลูกชายถูกจับคดียาบ้า แต่ลืมว่าตัวเองก็มีหมายจับ

แม่โดนรวบคาโรงพัก ! เหตุโร่เยี่ยมลูกชายถูกจับคดียาบ้า แต่ลืมว่าตัวเองก็มีหมายจับ

ลุงขี่จยย.ท่ายาก มอบตัวแล้ว เหตุเกิดเพราะคันเร่งค้าง

ลุงขี่จยย.ท่ายาก มอบตัวแล้ว เหตุเกิดเพราะคันเร่งค้าง

เอกวาดอร์จับกุมเรือประมงจีนจับปลา-ฉลาม 300 ตัน พร้อมลูกเรือ 20 คน

เอกวาดอร์จับกุมเรือประมงจีนจับปลา-ฉลาม 300 ตัน พร้อมลูกเรือ 20 คน

ทางเชื่อมแยกปทุมวัน” พร้อมเปิดให้บริการ ด้วยแนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์และพื้นที่ศิลป์สาธารณะ

ทางเชื่อมแยกปทุมวัน” พร้อมเปิดให้บริการ ด้วยแนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์และพื้นที่ศิลป์สาธารณะ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์