มาร์ค-โอบามาจะแถลงการณ์ร่วมเอเปค

มาร์ค-โอบามาจะแถลงการณ์ร่วมเอเปค

มาร์ค-โอบามาจะแถลงการณ์ร่วมเอเปค

ประชุมสุดยอด "สหรัฐฯ-อาเซียน" ที่สิงคโปร์ "มาร์ค-โอบามา" เตรียมออกแถลงการณ์ร่วมในหัวข้อ "ความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูน เพื่อความสันติภาพและความมั่งคั่งอันยั่งยืน"

(13 พ.ย.) การประชุมผู้นำอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พ.ย.นี้ ที่ประเทศสิงคโปร์ โดย นายกรัฐมนตรีไทย ในฐานะประธานอาเซียน จะเป็นประธานร่วมประชุมกับนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมจะมีการออกแถลงการณ์ร่วมในหัวข้อ "ความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูน เพื่อความสันติภาพและความมั่งคั่งอันยั่งยืน"

ทั้งนี้มีรายงานว่า สาระสำคัญที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะมีการหารือและตกลงกันในเวทีนี้ นอกจากจะร่วมกันจัดประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 ในปี 2010 หรือ พ.ศ.2553 แล้ว ขณะเดียวกันจะมีการเรียกร้องให้ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้นำในการยกร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหรัฐฯ ในอีก 5 ปีถัดไปและยังจะเป็นประเทศผู้ประสานงานกับทั้ง 2 ฝ่าย

ในวาระการประชุม สหรัฐฯ พร้อมที่จะสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2015 และจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ 2 ฝ่าย ขณะที่จะมีแผนในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิสัมพันธ์กันของประชาชน เช่น เพิ่มโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษ การศึกษาต่อในสหรัฐฯและประเทศในอาเซียน รวมทั้งถึงการสร้างความเข้าใจในศาสนา

นอกจากนี้ ประเด็นที่สหรัฐฯ จะเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน จะมีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตกิจการอาเซียน และเป็ดคณะทูตถาวรอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซีย

ขณะที่การจัดตั้ง คณะกรรมการธิการว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอาเซียน สหรัฐฯ ก็จะสนับสนุนและเชิญชวนคณะกรรมาธิการชุดนี้เดินทางไปเยือนสหรัฐฯ ในปี 2553 เพื่อปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐฯ ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น โดยมีสถาบันการศึกษาประเทศอินโดนีเซียดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ทั่วอาเซียน ส่วนสถานการณ์อาทิ การเลือกตั้งในพม่า สหรัฐและอาเซียนจะสรุปบทบาทหลังจากที่ตัวแทนของสหรัฐฯ ได้เยือนพม่าเมื่อเร็วๆนี้

ด้านเศรษฐกิจ สหรัฐฯ สนับสนุนที่จะให้ประธานอาเซียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมสุดยอด จี 20 อย่างต่อเนื่องเพื่อนำนโยบายตามหลักการที่ จี 20 ได้กำหนดไว้มาปรับใช้ ทั้งนี้พบว่า การค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ มีการลงทุนสูงถึง 178,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2008 และตัวเลขการลงทุนโดยตรงของสหรัฐฯ ในอาเซียนอยู่ที่ 153,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังยืนยันว่าอาเซียนเป็นแหล่งลงทุนระดับต้นๆ ของสหรัฐฯ ขณะที่การหารือภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าและการลงทุน (เอฟทีเอ) อาเซียน-สหรัฐฯ ก็จะมีการหยิบยกมาหารือช่นกัน ขณะนี้การรวมตัวในนโยบายด้านการค้าและการลงทุนที่มากขึ้นจากกรอบเขตเศรษฐกิจ เอเปก และการเข้ามามีสว่นร่วมของรัฐสมาชิกนอกเอเปก เช่น กัมพูชา ลาว ก็จะนำมาเป็นข้อหารือเช่นกัน

นอกจากนั้น ข้อตกลงกันการร่วมมือในปฏิญญาในการขจัดการก่อการร้ายระหว่างประเทศระหว่างอา เซียนกับสหรัฐฯ การลดช่องว่างในการพัฒนาอาเซียน แนวคิดริเริ่มความร่วมมือสหรัฐ-ลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้ ที่จะมีการจัดประชุมประจำทุกปี การไม่แพร่ขยายนิวเคลียร์และการลดอาวุธ หรือจัดตั้งเขตปลอดนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน จะมีการนำมาหารือในวเทีนี้เช่นกัน รวมทั้งการเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา 6 ฝ่าย นอกจากนี้ การบรรจุอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่จะมีการหารือในเร็วๆ นี้ก็จะมีการบรรจุเป็นแผนระยะยาวของสหรัฐฯ-อาเซียน ในส่วนของงานวิจัยต่างๆ

ทั้ง 2 ฝาย อาจจะเห็นพ้องแต่งตั้งคณะทำงานภาครัฐ/เอกชนเพื่อนำเสนอแนะด้านนโยบายในการ พัฒนาพลังงานสะอาด ขณะที่ความร่วมมือความมั่นคงด้านอาหารจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ เกษตร ส่วนด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้รับมอบหมายให้พัฒนาและจัดเก็บรักษายาต่อต้าน ไวรัส ยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดเอช 1 เอ็น 1 (ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009) และโรคระบาดอื่นๆ พ่วงกับการแต่งตั้งคณะทำงานภาครัฐ/เอกชน เพื่อนำเสนอการพัฒนาแนวคิดใหม่ด้านสาธารณสุขของทั้ง 2 ฝ่าย

โอบามาถึงญี่ปุ่นเป็นจุดหมายแรกของการเยือนเอเชีย

ประธานาธิบดีบารัค โอบามาของสหรัฐ เดินทางถึงกรุงโตเกียวแล้วในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือน 4 ประเทศในเอเชียเป็นเวลา 8 วัน ซึ่งจะเป็นการเยือนเอเชียครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นปีนี้ และเขามีกำหนดเข้าพบกับนายกรัฐมนตรียูคิโอะ ฮาโตยามะภายในเย็นวันนี้

สำหรับประเด็นสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกัน จะมีตั้งแต่เรื่องสงครามในอัฟกานิสถาน ซึ่งเขาส่งสัญญาณว่าพร้อมจะสนับสนุนการตัดสินใจของโอบามาเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ใหม่ในการทำสงครามในอัฟกานิสถาน ไม่ว่าจะมีการส่งทหารสหรัฐไปยังอัฟกานิสถานเพิ่มหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้
จะ หารือเรื่องวิกฤติเศรษฐกิจโลก รวมไปถึงประเด็นภาวะโลกร้อน แต่คาดว่าประเด็นการย้ายฐานทัพอากาศฟูเตนมะของนาวิกโยธินสหรัฐ ในเมืองกิโนวัน บนเกาะโอกินาวาจะบดบังวาระสำคัญอื่นๆ

ขณะที่ชาวญี่ปุ่นหลายสิบคนชุมนุมใกล้สถานทูตสหรัฐในกรุงโตเกียวเมื่อเย็น วาน เพื่อเรียกร้องให้สหรัฐถอนทหารจากอัฟกานสถาน ส่งเสริมสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีและคลี่คลายประเด็นขัดแย้งเรื่องฐานทัพฟู เตนมะ รวมทั้งเรียกร้องให้เขาไปเยือนเมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ ที่ถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณูของสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งโอบามาบอกเมื่อวันจันทร์ เขาอยากไปเยือนเมืองทั้งสองในระหว่างที่ยังดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐ แต่ในการเยือนครั้งนี้ไม่มีเวลามากพอที่จะทำได้

และหลังเสร็จสิ้นการเยือนญี่ปุ่นในวันเสาร์แล้ว โอบามาจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่สิงคโปร์นาน 2 วัน ตามด้วยการเยือนจีนนาน 3 วัน และการเยือนเกาหลีใต้ 2 วัน

 

 

Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ทักษิณยัวะ ! เตรียมดำเนินคดีบุคคลที่พาดพิงชื่อ โยงหมิ่นเบื้องสูง

ทักษิณยัวะ ! เตรียมดำเนินคดีบุคคลที่พาดพิงชื่อ โยงหมิ่นเบื้องสูง

ผล DNA บนรถไม่ชัด! พ.ต.อ.พ้นผิด ช่วย 'ยิ่งลักษณ์' หนี

ผล DNA บนรถไม่ชัด! พ.ต.อ.พ้นผิด ช่วย 'ยิ่งลักษณ์' หนี

ออกหมายจับ ‘ยิ่งลักษณ์’ เพิ่ม ข้อหาออกนอกประเทศไม่ตามช่องทางกำหนด

ออกหมายจับ ‘ยิ่งลักษณ์’ เพิ่ม ข้อหาออกนอกประเทศไม่ตามช่องทางกำหนด

 “บิ๊กตู่” เมินดราม่าไม่ได้ยืนพรมแดง ย้ำประกาศวันเลือกตั้งปี 61

 “บิ๊กตู่” เมินดราม่าไม่ได้ยืนพรมแดง ย้ำประกาศวันเลือกตั้งปี 61

“บิ๊กตู่” พบ “ทรัมป์” ยันประกาศเลือกตั้งปี 2561

“บิ๊กตู่” พบ “ทรัมป์” ยันประกาศเลือกตั้งปี 2561

นายกรัฐมนตรี พบประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอบคุณต้อนรับอบอุ่น ทรัมป์ลุยสัมพันธ์ไทย

นายกรัฐมนตรี พบประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอบคุณต้อนรับอบอุ่น ทรัมป์ลุยสัมพันธ์ไทย

นายกรัฐมนตรี ถึงสหรัฐแล้ว หารือคณะทำงานก่อนพบ "โดนัล ทรัมป์"

นายกรัฐมนตรี ถึงสหรัฐแล้ว หารือคณะทำงานก่อนพบ "โดนัล ทรัมป์"

“ชัชชาติ” ปฏิเสธร่วมทีมร่างแผนประเทศ

“ชัชชาติ” ปฏิเสธร่วมทีมร่างแผนประเทศ

โหร ส.ว.ทำนายดวงนายกฯ เป็นห่วงกลัวเสียท่าให้ "ทรัมป์"

โหร ส.ว.ทำนายดวงนายกฯ เป็นห่วงกลัวเสียท่าให้ "ทรัมป์"

กต.รับลูก เดินหน้าถอนพาสปอร์ต 'ยิ่งลักษณ์'

กต.รับลูก เดินหน้าถอนพาสปอร์ต 'ยิ่งลักษณ์'

เอม พินทองทา โพสต์ลูกฝาแฝดถาม "ทำไมไม่เคยเจอตาตาที่เมืองไทย?"

เอม พินทองทา โพสต์ลูกฝาแฝดถาม "ทำไมไม่เคยเจอตาตาที่เมืองไทย?"

CNN ตีข่าว ยิ่งลักษณ์ ซุกลอนดอนขอลี้ภัยทางการเมืองแล้ว

CNN ตีข่าว ยิ่งลักษณ์ ซุกลอนดอนขอลี้ภัยทางการเมืองแล้ว

CNN ตีข่าว ‘ยิ่งลักษณ์’ ซุกลอนดอน ขอลี้ภัยทางการเมืองแล้ว

CNN ตีข่าว ‘ยิ่งลักษณ์’ ซุกลอนดอน ขอลี้ภัยทางการเมืองแล้ว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์