เจ้าวัดโสธรฯเจอดี รับตำแหน่งวันแรก

เจ้าวัดโสธรฯเจอดี รับตำแหน่งวันแรก

เจ้าวัดโสธรฯเจอดี รับตำแหน่งวันแรก

เจ้าวัดโสธรองค์ใหม่ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว จากนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์จึงให้โอวาท ระบุมั่นใจสามารถบริหารงานวัดได้ราบรื่น ขณะที่พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดดังแห่งลุมน้ำบางปะกง เชื่อปัญหาของวัดโสธร ทุกปัญหามีทางแก้ ขณะที่ผู้ช่วยจ้าวัดโสธร ที่ไม่เห็นด้วยการคำสั่งครั้งนี้เมินเข้าร่วมพิธี ขณะเดียวกันเจ้าวัดองค์ใหม่เจอดี สามเณรปาระเบิดปิงปองใส่หน้ากุฎิ จับได้อ้างทำไปเพราะคึกคะนอง ก่อนจะคุมตัวไปขอขมา

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 16 พ.ย. ที่ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 2 รูป คือ พระราช วรมุนี วัดดุสิดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม และพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี ดร.อำนาจ บัวศิริ ผอ. สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวถวายรายงานเกี่ยวกับพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในครั้งนี้ พร้อมทั้ง คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์กว่า 100 คน เข้าร่วม

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่ง ตั้งเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ พระอารามหลวงว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ มติ มส. ในการประชุมครั้งที่ 23/2552 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 จึงแต่งตั้งให้พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ (ประยงค์ ปิยวัณโณ) อายุ 80 ปี พรรษา 43 วิทยฐานะ นักธรรมเอก เจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และเจ้าคณะอำเภอบางปะกง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ระบุต่อว่า โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดโสธรฯ ดังกล่าวข้างต้น จงอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ประกาศมหาเถรสมาคม ขอจง ถึงความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนานเทอญ แต่งตั้ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

จากนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ กล่าวให้โอวาทแด่เจ้าอาวาสพระอารามหลวงรูปใหม่ ว่า พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับความนับถือจากคณะสงฆ์และชาวเมืองฉะเชิงเทรา เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการปกครอง แม้ท่านจะสูงวัย แต่ท่าน ก็มีสุขภาพแข็งแรง สามารถบริหารงานภายในวัดโสธรฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเป็นเช่นนั้น เจ้าคณะภาค 12 และเจ้าคณะ จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้พิจารณาแล้วเห็น ว่าท่านมีความเหมาะสมที่จะบริหารงานวัดโสธรฯ ให้เจริญยิ่งขึ้นไปจึงได้เสนอต่อที่ ประชุม มส. ซึ่งที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ เพื่อให้พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ ได้เข้ามาดูแลกิจการภายในวัดต่อไป ให้สมกับเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นของประเทศไทย

ด้านพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ กล่าวภายหลังรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ว่า หลังจากที่พระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดโสธรฯแล้ว จะเดินทางเข้าไปยังวัดโสธรฯด้วย ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประท้วงของพระในวัด จะต้องเข้าไปดูปัญหา ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น จากนั้นถึงจะมีการแก้ไขปัญหา โดยเชื่อว่า ทุกปัญหามีทางแก้ เรื่อง ที่เกิดขึ้นอาตมาไม่ได้มีส่วนรู้เห็น เขาทำ กันเอง อย่างไรก็ตาม อาตมาต้องเข้าไปวัดโสธรฯ พร้อมเข้าไปดูปัญหาภายในวัดก่อน ตอนนี้ตอบอะไรยังไม่ได้มาก

จากนั้นพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ พร้อม ด้วยคณะศิษย์ ได้เดินทางกลับไปที่วัดโสธรฯทันที ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่พระพิพิธ กิจจาภิวัฒน์ มาเข้าพิธีรับตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดโสธรฯ เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ช่วยเจ้าอาวาส ที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดครั้ง นี้ไม่ได้มาร่วมพิธีด้วย นอกจากนี้ขณะที่ เจ้าอาวาสวัดองค์ใหม่เดินขึ้นกุฏิ ปรากฏว่า มีสามเณรรูปหนึ่ง ได้ขว้างประทัดยักษ์ตกหน้ากุฏิ 2 ลูก แต่ระเบิด 1 ลูกอีกลูกไม่ระเบิด และโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือ เสียชีวิต เจ้าหน้าที่จึงตรงเข้าจับกุมตัวไว้ได้ โดยสามเณรรับสารภาพอ้างว่าทำไปเพราะความคึกคะนอง ก่อนนำตัวไปขอขมากับ เจ้าอาวาสวัดรูปใหม่.

 

Advertisement Replay Ad
เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

ดราม่ากัญชา อย.แจง ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่ ตามที่เป็นข่าว

ดราม่ากัญชา อย.แจง ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่ ตามที่เป็นข่าว

แม่ค้าผลไม้วอนช่วย น้องสาวถูกหลอกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน ก่อนโดนจับกุม

แม่ค้าผลไม้วอนช่วย น้องสาวถูกหลอกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน ก่อนโดนจับกุม

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์