รวมพลังนักวิจัยหญิงไทย

รวมพลังนักวิจัยหญิงไทย

มุ่งมั่นช่วยเหลือประเทศ

ยกระดับความสามารถนักวิทยาศาสตร์สตรีไทย อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศผล 4 นักวิทยาศาสตร์สตรีไทยผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่นเกิดประโยชน์ต่อสังคมรับทุนในโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 โดย ดร.กัลยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ให้เกียรติมอบทุนแก่นักวิจัยหญิงในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดร.นิศรา การุณ อุทัยศิริ และ รศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ และสาขาวัสดุศาสตร์ ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ และ ผศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต ณ พระ ราชวังพญาไท

ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ รับทุนในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทค โนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอ เทค) จากผลงานวิจัยหัวข้อ การนำเทคโนโลยีไมโครอะเรย์มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาทางชีวภาพในประเทศไทย กล่าวว่า งานวิจัยเป็นเรื่องที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำไปประยุกต์ เพื่อสร้างผลงานที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยตรง งานวิจัยของตนสามารถนำไปใช้ในการศึกษายีนครั้งละ 1,000 ยีน ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ สัตว์เศรษฐกิจขารถใช้เป็นชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหารอย่างรวดเร็วและมีราคาถูก

ด้านนักวิจัยหญิงอีก 3 ท่านผู้ได้รับทุนเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ รับทุนจากผลงานวิจัยหัวข้อ การสกัดสารสำคัญทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรไทยโดยใช้เทคโนโลยีของไหลวิกฤติกึ่งวิกฤติและของไหลวิกฤติยวดยิ่ง เผยว่า มุ่งเน้นงานวิจัยด้านการประยุกต์เทคโนโลยีของไหลกึ่งวิกฤติและของไหลวิกฤติยวดยิ่งมาใช้กับกระบวนการสกัดพืชสมุนไพร เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ชีวมวลจากการเกษตรทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ โดยมุ่งหวังนำเทคโนโลยี นี้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับประเทศเกษตรกรอย่างประเทศไทย และสามารถขยายผลสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม

ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รับทุนจากผลงานวิจัยหัวข้อ การพัฒนาฟิล์มพอลิแลคไทด์/ดินเหนียว นาโนคอมโพสิตเพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านบรรจุภัณฑ์อย่างอ่อน เผยว่า การเรียนสายวิทยาศาสตร์ทำให้สังคมดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หวังว่าสิ่งที่วิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งที่นำไปใช้ในสังคม เป็นประโยชน์นำไปใช้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตนได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก เป็นถุงสำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เมื่อเติมดข้าไปทำให้พลาสติกมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 3 เท่า หากใส่ของเมื่อตกพื้นถุงไม่แตก สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ภายใน 2-3 เดือน หากอยู่ในความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม จากเดิมพลาสติกอยู่ได้ 450 ปีกว่าจะย่อยสลาย

ด้านนักวิจัยรับทุนจากผลงานวิจัยหัวข้อ การ สังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต กล่าวว่า ประเทศไทยมีการนำเข้าตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีในอุตสาห กรรมต่าง ๆ มูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี ตนศึกษาวิจัยการสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวเร่ง ปฏิกิริยา เพื่อสามารถออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิ ภาพสูง นำมาประยุกต์สังเคราะห์ด้วยอนุภาพขนาดนาโน ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาขึ้นใช้เองภายในประเทศ และช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตในปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ จากเดิมใช้พลังงานความร้อน 360 องศาลดเหลือเพียง 100 องศา.

ชาวเน็ตจวกยับ! เรืออากาศตรีโดนชนท้าย รัวหมัดใส่คู่กรณีวัย 70 ไม่ยั้ง

ชาวเน็ตจวกยับ! เรืออากาศตรีโดนชนท้าย รัวหมัดใส่คู่กรณีวัย 70 ไม่ยั้ง

พรุ่งนี้! เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

พรุ่งนี้! เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

คลิปวินาที "พระพยอม" ลื่นล้มท้ายทอยแตก เย็บ 11 เข็ม

คลิปวินาที "พระพยอม" ลื่นล้มท้ายทอยแตก เย็บ 11 เข็ม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล ร้อยละ 40

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล ร้อยละ 40

โซเชียลวอนช่วย ยายตาบอดหาบขนมขาย ถูกรถไฟทับเท้าขาด

โซเชียลวอนช่วย ยายตาบอดหาบขนมขาย ถูกรถไฟทับเท้าขาด

ชื่นชมน้ำใจ ชายสติไม่ดีอยากตัดผม ช่างเนรมิตทรงใหม่ให้ฟรี

ชื่นชมน้ำใจ ชายสติไม่ดีอยากตัดผม ช่างเนรมิตทรงใหม่ให้ฟรี

ชาวเน็ตสะใจ! ช่างเสริมสวยถูกลูกค้าโกงเงิน ขอเอาคืนกลางโรงพัก

ชาวเน็ตสะใจ! ช่างเสริมสวยถูกลูกค้าโกงเงิน ขอเอาคืนกลางโรงพัก

ปิดตำนานแมวสวนลุม จับทำหมัน-ย้ายที่อยู่ ชาวเน็ตวิจารณ์เสียงแตก

ปิดตำนานแมวสวนลุม จับทำหมัน-ย้ายที่อยู่ ชาวเน็ตวิจารณ์เสียงแตก

มอบตัวแล้ว หนุ่มซิ่งเก๋งชนคุณตาอัลไซเมอร์แล้วหนี อ้างตกใจ

มอบตัวแล้ว หนุ่มซิ่งเก๋งชนคุณตาอัลไซเมอร์แล้วหนี อ้างตกใจ

เผยภาพ "สายตรวจฮีโร่" ช่วยสาวเมียนมาถูกคนขับรถตู้ข่มขืน

เผยภาพ "สายตรวจฮีโร่" ช่วยสาวเมียนมาถูกคนขับรถตู้ข่มขืน

หมดห่วงแล้ว "น้องบิ๊ก ไมค์หมดหนี้" เด็กชายหัวใจเพชร จากไปอย่างสงบ

หมดห่วงแล้ว "น้องบิ๊ก ไมค์หมดหนี้" เด็กชายหัวใจเพชร จากไปอย่างสงบ

วอนทบทวนยกเลิกเที่ยวบิน ลำปาง-กรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

วอนทบทวนยกเลิกเที่ยวบิน ลำปาง-กรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ตร.ยืนยัน ใบสั่งแบบใหม่ ไม่ได้ออกมาเพื่อหารายได้จากประชาชน

ตร.ยืนยัน ใบสั่งแบบใหม่ ไม่ได้ออกมาเพื่อหารายได้จากประชาชน

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ

เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ

ไปรษณีย์ยัน ห้ามใช้กล่องเก่าจริง เพื่อความแข็งแรง-ปกป้องของด้านใน

ไปรษณีย์ยัน ห้ามใช้กล่องเก่าจริง เพื่อความแข็งแรง-ปกป้องของด้านใน

โซเชียลสุดเศร้า "หมอไผ่" เสียชีวิตแล้ว หลังพ่อขายบ้านนำมารักษา

โซเชียลสุดเศร้า "หมอไผ่" เสียชีวิตแล้ว หลังพ่อขายบ้านนำมารักษา

พ่อตาโวยลูกสาวหาย พบกระดูก แต่ผล DNA กลายเป็นศพลูกเขย

พ่อตาโวยลูกสาวหาย พบกระดูก แต่ผล DNA กลายเป็นศพลูกเขย

คอหวยถูกใจใบเล็กกว่าเดิม บางคนซื้อเก็บเพราะเป็นรุ่นแรก

คอหวยถูกใจใบเล็กกว่าเดิม บางคนซื้อเก็บเพราะเป็นรุ่นแรก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์