รวมพลังนักวิจัยหญิงไทย

รวมพลังนักวิจัยหญิงไทย

มุ่งมั่นช่วยเหลือประเทศ

ยกระดับความสามารถนักวิทยาศาสตร์สตรีไทย อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศผล 4 นักวิทยาศาสตร์สตรีไทยผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่นเกิดประโยชน์ต่อสังคมรับทุนในโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 โดย ดร.กัลยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ให้เกียรติมอบทุนแก่นักวิจัยหญิงในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดร.นิศรา การุณ อุทัยศิริ และ รศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ และสาขาวัสดุศาสตร์ ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ และ ผศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต ณ พระ ราชวังพญาไท

ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ รับทุนในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทค โนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอ เทค) จากผลงานวิจัยหัวข้อ การนำเทคโนโลยีไมโครอะเรย์มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาทางชีวภาพในประเทศไทย กล่าวว่า งานวิจัยเป็นเรื่องที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำไปประยุกต์ เพื่อสร้างผลงานที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยตรง งานวิจัยของตนสามารถนำไปใช้ในการศึกษายีนครั้งละ 1,000 ยีน ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ สัตว์เศรษฐกิจขารถใช้เป็นชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหารอย่างรวดเร็วและมีราคาถูก

ด้านนักวิจัยหญิงอีก 3 ท่านผู้ได้รับทุนเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ รับทุนจากผลงานวิจัยหัวข้อ การสกัดสารสำคัญทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรไทยโดยใช้เทคโนโลยีของไหลวิกฤติกึ่งวิกฤติและของไหลวิกฤติยวดยิ่ง เผยว่า มุ่งเน้นงานวิจัยด้านการประยุกต์เทคโนโลยีของไหลกึ่งวิกฤติและของไหลวิกฤติยวดยิ่งมาใช้กับกระบวนการสกัดพืชสมุนไพร เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ชีวมวลจากการเกษตรทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ โดยมุ่งหวังนำเทคโนโลยี นี้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับประเทศเกษตรกรอย่างประเทศไทย และสามารถขยายผลสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม

ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รับทุนจากผลงานวิจัยหัวข้อ การพัฒนาฟิล์มพอลิแลคไทด์/ดินเหนียว นาโนคอมโพสิตเพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านบรรจุภัณฑ์อย่างอ่อน เผยว่า การเรียนสายวิทยาศาสตร์ทำให้สังคมดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หวังว่าสิ่งที่วิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งที่นำไปใช้ในสังคม เป็นประโยชน์นำไปใช้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตนได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก เป็นถุงสำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เมื่อเติมดข้าไปทำให้พลาสติกมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 3 เท่า หากใส่ของเมื่อตกพื้นถุงไม่แตก สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ภายใน 2-3 เดือน หากอยู่ในความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม จากเดิมพลาสติกอยู่ได้ 450 ปีกว่าจะย่อยสลาย

ด้านนักวิจัยรับทุนจากผลงานวิจัยหัวข้อ การ สังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต กล่าวว่า ประเทศไทยมีการนำเข้าตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีในอุตสาห กรรมต่าง ๆ มูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี ตนศึกษาวิจัยการสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวเร่ง ปฏิกิริยา เพื่อสามารถออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิ ภาพสูง นำมาประยุกต์สังเคราะห์ด้วยอนุภาพขนาดนาโน ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาขึ้นใช้เองภายในประเทศ และช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตในปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ จากเดิมใช้พลังงานความร้อน 360 องศาลดเหลือเพียง 100 องศา.

Advertisement Replay Ad
14 ธันวาคมนี้ นักดาราศาสตร์ชวนดูฝนดาวตก ทั่วฟ้าเมืองไทย

14 ธันวาคมนี้ นักดาราศาสตร์ชวนดูฝนดาวตก ทั่วฟ้าเมืองไทย

"ตูน" วิ่งถึงนครสวรรค์ รับมอบมังกรธนบัตร ยอดบริจาค 765 ล้าน

"ตูน" วิ่งถึงนครสวรรค์ รับมอบมังกรธนบัตร ยอดบริจาค 765 ล้าน

ราชทัณฑ์มีมติพักโทษ 238 ราย รวม "วาสนา-ปริญญา" อดีตกกต.

ราชทัณฑ์มีมติพักโทษ 238 ราย รวม "วาสนา-ปริญญา" อดีตกกต.

มติ ครม.ยกเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 ถึง 4 ม.ค.61

มติ ครม.ยกเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 ถึง 4 ม.ค.61

สำนักงานกองสลากฯ เตรียมขายสลากชุดกลางปีหน้า

สำนักงานกองสลากฯ เตรียมขายสลากชุดกลางปีหน้า

ลุงตู่ มอบตุ๊กตาให้ มารีญา ขอบคุณที่สร้างความสุขให้คนไทย

ลุงตู่ มอบตุ๊กตาให้ มารีญา ขอบคุณที่สร้างความสุขให้คนไทย

ลอยอังคาร "น้องเมย" แม่ขอแรงกุศลให้เกิดความยุติธรรม

ลอยอังคาร "น้องเมย" แม่ขอแรงกุศลให้เกิดความยุติธรรม

ปิดจราจรสะพานข้ามแยกลาดพร้าว 3 วัน รอยคานเหล็กชำรุด

ปิดจราจรสะพานข้ามแยกลาดพร้าว 3 วัน รอยคานเหล็กชำรุด

จตุรงค์ มกจ๊ก นำทีมวิ่งเก็บตก ยอดสมทบทุน ตูน ทะลุ 1.5 ล้านบาท

จตุรงค์ มกจ๊ก นำทีมวิ่งเก็บตก ยอดสมทบทุน ตูน ทะลุ 1.5 ล้านบาท

"ตูน" หายไข้แล้ว พรุ่งนี้ออกวิ่งไปนครสวรรค์ ยอดบริจาค 723 ล้าน

"ตูน" หายไข้แล้ว พรุ่งนี้ออกวิ่งไปนครสวรรค์ ยอดบริจาค 723 ล้าน

สาวอ้างถูกแท็กซี่วางยา ขณะโชเฟอร์อัดคลิปโต้ จ่อแจ้งความ

สาวอ้างถูกแท็กซี่วางยา ขณะโชเฟอร์อัดคลิปโต้ จ่อแจ้งความ

"ตูน" ต้องพักวิ่งอีกวัน เหตุเป็นไข้ เริ่มออกสตาร์ทอีก 12 ธ.ค.

"ตูน" ต้องพักวิ่งอีกวัน เหตุเป็นไข้ เริ่มออกสตาร์ทอีก 12 ธ.ค.

สธ.ชื่นชมพยาบาลรีบช่วยชีวิตผู้ป่วย ก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์

สธ.ชื่นชมพยาบาลรีบช่วยชีวิตผู้ป่วย ก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์

บอร์ดกองสลากฯ อนุมัติขาย ‘ลอตเตอรี่รวมชุด’ คาดวางแผงกลางปีหน้า

บอร์ดกองสลากฯ อนุมัติขาย ‘ลอตเตอรี่รวมชุด’ คาดวางแผงกลางปีหน้า

เสถียร เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน เสียชีวิต ด้วยอาการสงบ

เสถียร เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน เสียชีวิต ด้วยอาการสงบ

ตำรวจตั้งข้อหา “เมฆ มังกรบิน” ขับรถโดยประมาท พร้อมเผยอาการล่าสุด

ตำรวจตั้งข้อหา “เมฆ มังกรบิน” ขับรถโดยประมาท พร้อมเผยอาการล่าสุด

เผยเหตุผล "พี่ตูน" หยุดวิ่ง 2 วันหลังเข้ากรุงเทพฯ ค่าเลือดพุ่งจนน่าห่วง

เผยเหตุผล "พี่ตูน" หยุดวิ่ง 2 วันหลังเข้ากรุงเทพฯ ค่าเลือดพุ่งจนน่าห่วง

อาจารย์มธ. สานฝันลูกศิษย์ครั้งสุดท้าย มอบปริญญาบัตรในห้องไอซียู

อาจารย์มธ. สานฝันลูกศิษย์ครั้งสุดท้าย มอบปริญญาบัตรในห้องไอซียู

ตูน บอดี้สแลม วิ่งถึงเมืองชัยนาท ยอดทะลุเป้า 700 ล้านแล้ว

ตูน บอดี้สแลม วิ่งถึงเมืองชัยนาท ยอดทะลุเป้า 700 ล้านแล้ว

เตรียมเผา “น้องเมย” พรุ่งนี้ (10 ธ.ค.)

เตรียมเผา “น้องเมย” พรุ่งนี้ (10 ธ.ค.)

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์