รวมพลังนักวิจัยหญิงไทย

รวมพลังนักวิจัยหญิงไทย

มุ่งมั่นช่วยเหลือประเทศ

ยกระดับความสามารถนักวิทยาศาสตร์สตรีไทย อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศผล 4 นักวิทยาศาสตร์สตรีไทยผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่นเกิดประโยชน์ต่อสังคมรับทุนในโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 โดย ดร.กัลยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ให้เกียรติมอบทุนแก่นักวิจัยหญิงในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดร.นิศรา การุณ อุทัยศิริ และ รศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ และสาขาวัสดุศาสตร์ ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ และ ผศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต ณ พระ ราชวังพญาไท

ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ รับทุนในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทค โนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอ เทค) จากผลงานวิจัยหัวข้อ การนำเทคโนโลยีไมโครอะเรย์มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาทางชีวภาพในประเทศไทย กล่าวว่า งานวิจัยเป็นเรื่องที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำไปประยุกต์ เพื่อสร้างผลงานที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยตรง งานวิจัยของตนสามารถนำไปใช้ในการศึกษายีนครั้งละ 1,000 ยีน ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ สัตว์เศรษฐกิจขารถใช้เป็นชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหารอย่างรวดเร็วและมีราคาถูก

ด้านนักวิจัยหญิงอีก 3 ท่านผู้ได้รับทุนเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ รับทุนจากผลงานวิจัยหัวข้อ การสกัดสารสำคัญทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรไทยโดยใช้เทคโนโลยีของไหลวิกฤติกึ่งวิกฤติและของไหลวิกฤติยวดยิ่ง เผยว่า มุ่งเน้นงานวิจัยด้านการประยุกต์เทคโนโลยีของไหลกึ่งวิกฤติและของไหลวิกฤติยวดยิ่งมาใช้กับกระบวนการสกัดพืชสมุนไพร เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ชีวมวลจากการเกษตรทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ โดยมุ่งหวังนำเทคโนโลยี นี้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับประเทศเกษตรกรอย่างประเทศไทย และสามารถขยายผลสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม

ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รับทุนจากผลงานวิจัยหัวข้อ การพัฒนาฟิล์มพอลิแลคไทด์/ดินเหนียว นาโนคอมโพสิตเพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านบรรจุภัณฑ์อย่างอ่อน เผยว่า การเรียนสายวิทยาศาสตร์ทำให้สังคมดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หวังว่าสิ่งที่วิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งที่นำไปใช้ในสังคม เป็นประโยชน์นำไปใช้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตนได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก เป็นถุงสำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เมื่อเติมดข้าไปทำให้พลาสติกมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 3 เท่า หากใส่ของเมื่อตกพื้นถุงไม่แตก สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ภายใน 2-3 เดือน หากอยู่ในความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม จากเดิมพลาสติกอยู่ได้ 450 ปีกว่าจะย่อยสลาย

ด้านนักวิจัยรับทุนจากผลงานวิจัยหัวข้อ การ สังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต กล่าวว่า ประเทศไทยมีการนำเข้าตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีในอุตสาห กรรมต่าง ๆ มูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี ตนศึกษาวิจัยการสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวเร่ง ปฏิกิริยา เพื่อสามารถออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิ ภาพสูง นำมาประยุกต์สังเคราะห์ด้วยอนุภาพขนาดนาโน ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาขึ้นใช้เองภายในประเทศ และช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตในปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ จากเดิมใช้พลังงานความร้อน 360 องศาลดเหลือเพียง 100 องศา.

Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

"ดอกไม้เพื่อพ่อ" อุโมงค์ดอกไม้ยาว 400 ม. ที่ปากคลองตลาด เปิดให้เข้าชมแล้ว

"ดอกไม้เพื่อพ่อ" อุโมงค์ดอกไม้ยาว 400 ม. ที่ปากคลองตลาด เปิดให้เข้าชมแล้ว

มาเฟียสยาม คัมแบค! โผล่ฉกมือถือ-ขโมยเสื้อผ้าร้านดัง

มาเฟียสยาม คัมแบค! โผล่ฉกมือถือ-ขโมยเสื้อผ้าร้านดัง

สมพระเกียรติ ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สมพระเกียรติ ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

จับได้แล้ว! ชายในคลิปเรียกเก็บค่าจอดรถ 100 บาท

จับได้แล้ว! ชายในคลิปเรียกเก็บค่าจอดรถ 100 บาท

เปิดพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 113 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

เปิดพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 113 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

ปชช.จำนวนมากต่อคิวรอชมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ

ปชช.จำนวนมากต่อคิวรอชมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังจัดสร้างแล้วเสร็จ

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังจัดสร้างแล้วเสร็จ

ปิด 18 เส้นทางซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 21 ต.ค.

ปิด 18 เส้นทางซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 21 ต.ค.

ไอดอล "เบ๊น อาปาเช่" โพสต์เศร้า อาม่าสุดที่รักเสียชีวิตแล้ว

ไอดอล "เบ๊น อาปาเช่" โพสต์เศร้า อาม่าสุดที่รักเสียชีวิตแล้ว

เตรียมเฮลิคอปเตอร์ 6 ลำ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ช่วงพระราชพิธีฯ

เตรียมเฮลิคอปเตอร์ 6 ลำ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ช่วงพระราชพิธีฯ

"เชฟตุ๋ย" ขออัดเทปส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย ก่อนสิ้นลมด้วยโรคมะเร็ง

"เชฟตุ๋ย" ขออัดเทปส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย ก่อนสิ้นลมด้วยโรคมะเร็ง

แม่ช็อกลูกเล่นเกมดัง ROV ซื้อไอเท็มหมด 20,000 บาท

แม่ช็อกลูกเล่นเกมดัง ROV ซื้อไอเท็มหมด 20,000 บาท

ชื่นชม 2 ตำรวจโร่วิ่งช่วยลุงอยู่ๆ ล้มหมดสติเกาะกลางถนน

ชื่นชม 2 ตำรวจโร่วิ่งช่วยลุงอยู่ๆ ล้มหมดสติเกาะกลางถนน

แมคโดนัลด์ขอโทษลูกค้า สั่งล้างเครื่องกาแฟ หลังพบขาแมลงสาบ

แมคโดนัลด์ขอโทษลูกค้า สั่งล้างเครื่องกาแฟ หลังพบขาแมลงสาบ

ปิด 13 เส้นทางคืนนี้ เตรียมซ้อมใหญ่ริ้วขบวนฯ 21 ต.ค.

ปิด 13 เส้นทางคืนนี้ เตรียมซ้อมใหญ่ริ้วขบวนฯ 21 ต.ค.

มหากาพย์หญิงไก่! ตุ๋นลวงโลกจากสูงสุดคืนสู่สามัญ

มหากาพย์หญิงไก่! ตุ๋นลวงโลกจากสูงสุดคืนสู่สามัญ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์