มทร.ศรีวิชัยเปิดรับตรง

มทร.ศรีวิชัยเปิดรับตรง

ทั้งปวส.และปริญญาตรี

รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ศรีวิชัย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีรับตรง ประจำปี 2553 จำนวน 3,120 คน จาก 5 วิทยาเขต 14 คณะ ได้แก่ มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขต สงขลา ระดับปริญญาตรี รับ 1,370 คน สาขาการโรงแรม 70 คน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 80 คน การท่องเที่ยว 85 คน วิศวกรรมโยธา 35 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 35 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 คน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 15 คน วิศวกรรมสำรวจ 15 คน วิศวกรรมเครื่องกล 35 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 95 คน วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 15 คน การจัดการทั่วไป 120 คน การตลาด 175 คน อาหารและโภชนาการ 90 คน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 20 คน จิตรกรรม 20 คน การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 20 คน เทคโนโลยีเครื่องกล 15 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ 35 คน การบัญชี 200 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 20 คน เทคโนโลยีเครื่องกล 35 คน เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 คน สถาปัตยกรรม 90 คน วิทยาลัยรัตภูมิ ระดับ ปวส. รับจำนวน 220 คน สาขาช่างกลเกษตร 40 คน เทคนิคคอมพิวเตอร์ 20 คน การบัญชี 80 คน การตลาด 20 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 คน วิทยาลัยรัตภูมิ ระดับปริญญาตรี รับ 30 คน สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 30 คน

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ รับ 170 คน สาขาพืชศาสตร์ 25 คน สัตวศาสตร์ 45 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 15 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 45 คน เทคโนโลยี ชีวภาพ 10 คน อาหารและโภชนาการ 15 คน สัตวแพทยศาสตร์ 15 คน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ) ระดับ ปวส. จำนวน 30 คน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 10 คน เทคนิคคอมพิวเตอร์ 10 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 คน ระดับปริญญาตรี รับ 100 คน วิศวกรรมโยธา 10 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 20 คน การบัญชี 30 คน วิศวกรรมโยธา 20 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 20 คน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ระดับ ปวส. รับ 135 คน เทคโนโลยีการยาง 15 คน การจัดการ 15 คน การตลาด 30 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 75 คน ระดับปริญญาตรี รับ 615 คน สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 40 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 45 คน พืชศาสตร์ 40 คน สัตวศาสตร์ 40 คน ประมง 40 คน เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 25 คน เกษตรกลวิธาน 25 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 30 คน เทคโนโลยีการยาง 30 คน ชีววิทยาประยุกต์ 15 คน เคมีอุตสาหกรรม 15 คน การจัดการทั่วไป 90 คน การตลาด 105 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ 30 คน การบัญชี 45 คน

วิทยาเขตตรัง ระดับปริญญาตรี รับ 450 คน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 20 คน อุตสาหกรรมประมง-เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 5 คน อุตสาหกรรมประมง-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมประมง 5 คน การจัดการประมง 10 คน เทคโอมพิวเตอร์ 20 คน การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 10 คน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม- เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 คน เทคโนโลยีอุตสาห กรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า 10 คน เทคโนโลยีอุตสาห กรรม-เทคโนโลยีโยธา 10 คน เคมีอุตสาหกรรม 10 คนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 20 คน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 30 คน การโรงแรมและการท่องเที่ยว 120 คน การบัญชี 120 คน สมัครได้ด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.rmutsv. ac.th/admission 53 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7431-7100 ต่อ 1403, 1404.

ชาวเน็ตสะใจ! ช่างเสริมสวยถูกลูกค้าโกงเงิน ขอเอาคืนกลางโรงพัก

ชาวเน็ตสะใจ! ช่างเสริมสวยถูกลูกค้าโกงเงิน ขอเอาคืนกลางโรงพัก

ปิดตำนานแมวสวนลุม จับทำหมัน-ย้ายที่อยู่ ชาวเน็ตวิจารณ์เสียงแตก

ปิดตำนานแมวสวนลุม จับทำหมัน-ย้ายที่อยู่ ชาวเน็ตวิจารณ์เสียงแตก

มอบตัวแล้ว หนุ่มซิ่งเก๋งชนคุณตาอัลไซเมอร์แล้วหนี อ้างตกใจ

มอบตัวแล้ว หนุ่มซิ่งเก๋งชนคุณตาอัลไซเมอร์แล้วหนี อ้างตกใจ

เผยภาพ "สายตรวจฮีโร่" ช่วยสาวเมียนมาถูกคนขับรถตู้ข่มขืน

เผยภาพ "สายตรวจฮีโร่" ช่วยสาวเมียนมาถูกคนขับรถตู้ข่มขืน

หมดห่วงแล้ว "น้องบิ๊ก ไมค์หมดหนี้" เด็กชายหัวใจเพชร จากไปอย่างสงบ

หมดห่วงแล้ว "น้องบิ๊ก ไมค์หมดหนี้" เด็กชายหัวใจเพชร จากไปอย่างสงบ

วอนทบทวนยกเลิกเที่ยวบิน ลำปาง-กรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

วอนทบทวนยกเลิกเที่ยวบิน ลำปาง-กรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ตร.ยืนยัน ใบสั่งแบบใหม่ ไม่ได้ออกมาเพื่อหารายได้จากประชาชน

ตร.ยืนยัน ใบสั่งแบบใหม่ ไม่ได้ออกมาเพื่อหารายได้จากประชาชน

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ

เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ

ไปรษณีย์ยัน ห้ามใช้กล่องเก่าจริง เพื่อความแข็งแรง-ปกป้องของด้านใน

ไปรษณีย์ยัน ห้ามใช้กล่องเก่าจริง เพื่อความแข็งแรง-ปกป้องของด้านใน

โซเชียลสุดเศร้า "หมอไผ่" เสียชีวิตแล้ว หลังพ่อขายบ้านนำมารักษา

โซเชียลสุดเศร้า "หมอไผ่" เสียชีวิตแล้ว หลังพ่อขายบ้านนำมารักษา

พ่อตาโวยลูกสาวหาย พบกระดูก แต่ผล DNA กลายเป็นศพลูกเขย

พ่อตาโวยลูกสาวหาย พบกระดูก แต่ผล DNA กลายเป็นศพลูกเขย

คอหวยถูกใจใบเล็กกว่าเดิม บางคนซื้อเก็บเพราะเป็นรุ่นแรก

คอหวยถูกใจใบเล็กกว่าเดิม บางคนซื้อเก็บเพราะเป็นรุ่นแรก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

ครูเป็นห่วง! เด็กป.6 วาดรูปใช้ผ้าขาวม้าแขวนคอตาย

ครูเป็นห่วง! เด็กป.6 วาดรูปใช้ผ้าขาวม้าแขวนคอตาย

ดร.ธรณ์ เชื่อแผลที่เท้าหนุ่มญี่ปุ่นเป็นฉลามกัด

ดร.ธรณ์ เชื่อแผลที่เท้าหนุ่มญี่ปุ่นเป็นฉลามกัด

ออกหมายเรียก "หมอ" โพสต์ตึกเอียงเสี่ยงถล่ม

ออกหมายเรียก "หมอ" โพสต์ตึกเอียงเสี่ยงถล่ม

จำหน่ายสลากฯ ใหม่วันแรก ปชช.ยังสับสนเรื่องขนาดและเงินรางวัล

จำหน่ายสลากฯ ใหม่วันแรก ปชช.ยังสับสนเรื่องขนาดและเงินรางวัล

ตีแผ่ความจริง! Yellowstone From Thailand

ตีแผ่ความจริง! Yellowstone From Thailand

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์