มทร.ศรีวิชัยเปิดรับตรง

มทร.ศรีวิชัยเปิดรับตรง

ทั้งปวส.และปริญญาตรี

รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ศรีวิชัย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีรับตรง ประจำปี 2553 จำนวน 3,120 คน จาก 5 วิทยาเขต 14 คณะ ได้แก่ มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขต สงขลา ระดับปริญญาตรี รับ 1,370 คน สาขาการโรงแรม 70 คน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 80 คน การท่องเที่ยว 85 คน วิศวกรรมโยธา 35 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 35 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 คน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 15 คน วิศวกรรมสำรวจ 15 คน วิศวกรรมเครื่องกล 35 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 95 คน วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 15 คน การจัดการทั่วไป 120 คน การตลาด 175 คน อาหารและโภชนาการ 90 คน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 20 คน จิตรกรรม 20 คน การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 20 คน เทคโนโลยีเครื่องกล 15 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ 35 คน การบัญชี 200 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 20 คน เทคโนโลยีเครื่องกล 35 คน เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 คน สถาปัตยกรรม 90 คน วิทยาลัยรัตภูมิ ระดับ ปวส. รับจำนวน 220 คน สาขาช่างกลเกษตร 40 คน เทคนิคคอมพิวเตอร์ 20 คน การบัญชี 80 คน การตลาด 20 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 คน วิทยาลัยรัตภูมิ ระดับปริญญาตรี รับ 30 คน สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 30 คน

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ รับ 170 คน สาขาพืชศาสตร์ 25 คน สัตวศาสตร์ 45 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 15 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 45 คน เทคโนโลยี ชีวภาพ 10 คน อาหารและโภชนาการ 15 คน สัตวแพทยศาสตร์ 15 คน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ) ระดับ ปวส. จำนวน 30 คน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 10 คน เทคนิคคอมพิวเตอร์ 10 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 คน ระดับปริญญาตรี รับ 100 คน วิศวกรรมโยธา 10 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 20 คน การบัญชี 30 คน วิศวกรรมโยธา 20 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 20 คน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ระดับ ปวส. รับ 135 คน เทคโนโลยีการยาง 15 คน การจัดการ 15 คน การตลาด 30 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 75 คน ระดับปริญญาตรี รับ 615 คน สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 40 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 45 คน พืชศาสตร์ 40 คน สัตวศาสตร์ 40 คน ประมง 40 คน เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 25 คน เกษตรกลวิธาน 25 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 30 คน เทคโนโลยีการยาง 30 คน ชีววิทยาประยุกต์ 15 คน เคมีอุตสาหกรรม 15 คน การจัดการทั่วไป 90 คน การตลาด 105 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ 30 คน การบัญชี 45 คน

วิทยาเขตตรัง ระดับปริญญาตรี รับ 450 คน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 20 คน อุตสาหกรรมประมง-เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 5 คน อุตสาหกรรมประมง-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมประมง 5 คน การจัดการประมง 10 คน เทคโอมพิวเตอร์ 20 คน การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 10 คน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม- เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 คน เทคโนโลยีอุตสาห กรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า 10 คน เทคโนโลยีอุตสาห กรรม-เทคโนโลยีโยธา 10 คน เคมีอุตสาหกรรม 10 คนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 20 คน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 30 คน การโรงแรมและการท่องเที่ยว 120 คน การบัญชี 120 คน สมัครได้ด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.rmutsv. ac.th/admission 53 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7431-7100 ต่อ 1403, 1404.

Advertisement Replay Ad
ลูกชายกำนันเป๊าะ ยันพักโทษพ่อเป็นไปตามกฎระเบียบ

ลูกชายกำนันเป๊าะ ยันพักโทษพ่อเป็นไปตามกฎระเบียบ

น่ารัก! งานรับปริญญาปัจฉิมวัย บัณฑิตอายุรวม 23,084 ปี

น่ารัก! งานรับปริญญาปัจฉิมวัย บัณฑิตอายุรวม 23,084 ปี

หนุ่มไทยสุดทน ลุกไปช่วยสาวเสิร์ฟถูกเศรษฐีต่างชาติด่าเหยียด

หนุ่มไทยสุดทน ลุกไปช่วยสาวเสิร์ฟถูกเศรษฐีต่างชาติด่าเหยียด

ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งอีกครั้งหลังพัก 1 วัน มุ่งหน้าสู่ลำปาง

ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งอีกครั้งหลังพัก 1 วัน มุ่งหน้าสู่ลำปาง

ผอ.โรงเรียนดังขอโทษ กรณีเด็ก ม.2 โดนเพื่อนทำร้าย ข่มขู่ไถเงิน

ผอ.โรงเรียนดังขอโทษ กรณีเด็ก ม.2 โดนเพื่อนทำร้าย ข่มขู่ไถเงิน

แม่น้องเมย โพสต์หลังดูข่าวกองทัพแถลงสาเหตุลูกชายเสียชีวิต

แม่น้องเมย โพสต์หลังดูข่าวกองทัพแถลงสาเหตุลูกชายเสียชีวิต

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

"WorkVenture สตาร์ทอัพค้นหางานชื่อดังได้รับเงินทุนสนับสนุน ระดับซีรีส์ A มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท"

"WorkVenture สตาร์ทอัพค้นหางานชื่อดังได้รับเงินทุนสนับสนุน ระดับซีรีส์ A มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท"

สุดสะพรึง หนุ่มหนีไม่จ่ายค่าเช่า เปิดห้องเจอกองขยะทุกตารางนิ้ว

สุดสะพรึง หนุ่มหนีไม่จ่ายค่าเช่า เปิดห้องเจอกองขยะทุกตารางนิ้ว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์