มทร.ศรีวิชัยเปิดรับตรง

มทร.ศรีวิชัยเปิดรับตรง

ทั้งปวส.และปริญญาตรี

รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ศรีวิชัย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีรับตรง ประจำปี 2553 จำนวน 3,120 คน จาก 5 วิทยาเขต 14 คณะ ได้แก่ มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขต สงขลา ระดับปริญญาตรี รับ 1,370 คน สาขาการโรงแรม 70 คน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 80 คน การท่องเที่ยว 85 คน วิศวกรรมโยธา 35 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 35 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 คน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 15 คน วิศวกรรมสำรวจ 15 คน วิศวกรรมเครื่องกล 35 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 95 คน วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 15 คน การจัดการทั่วไป 120 คน การตลาด 175 คน อาหารและโภชนาการ 90 คน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 20 คน จิตรกรรม 20 คน การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 20 คน เทคโนโลยีเครื่องกล 15 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ 35 คน การบัญชี 200 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 20 คน เทคโนโลยีเครื่องกล 35 คน เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 คน สถาปัตยกรรม 90 คน วิทยาลัยรัตภูมิ ระดับ ปวส. รับจำนวน 220 คน สาขาช่างกลเกษตร 40 คน เทคนิคคอมพิวเตอร์ 20 คน การบัญชี 80 คน การตลาด 20 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 คน วิทยาลัยรัตภูมิ ระดับปริญญาตรี รับ 30 คน สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 30 คน

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ รับ 170 คน สาขาพืชศาสตร์ 25 คน สัตวศาสตร์ 45 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 15 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 45 คน เทคโนโลยี ชีวภาพ 10 คน อาหารและโภชนาการ 15 คน สัตวแพทยศาสตร์ 15 คน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ) ระดับ ปวส. จำนวน 30 คน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 10 คน เทคนิคคอมพิวเตอร์ 10 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 คน ระดับปริญญาตรี รับ 100 คน วิศวกรรมโยธา 10 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 20 คน การบัญชี 30 คน วิศวกรรมโยธา 20 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 20 คน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ระดับ ปวส. รับ 135 คน เทคโนโลยีการยาง 15 คน การจัดการ 15 คน การตลาด 30 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 75 คน ระดับปริญญาตรี รับ 615 คน สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 40 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 45 คน พืชศาสตร์ 40 คน สัตวศาสตร์ 40 คน ประมง 40 คน เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 25 คน เกษตรกลวิธาน 25 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 30 คน เทคโนโลยีการยาง 30 คน ชีววิทยาประยุกต์ 15 คน เคมีอุตสาหกรรม 15 คน การจัดการทั่วไป 90 คน การตลาด 105 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ 30 คน การบัญชี 45 คน

วิทยาเขตตรัง ระดับปริญญาตรี รับ 450 คน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 20 คน อุตสาหกรรมประมง-เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 5 คน อุตสาหกรรมประมง-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมประมง 5 คน การจัดการประมง 10 คน เทคโอมพิวเตอร์ 20 คน การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 10 คน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม- เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 คน เทคโนโลยีอุตสาห กรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า 10 คน เทคโนโลยีอุตสาห กรรม-เทคโนโลยีโยธา 10 คน เคมีอุตสาหกรรม 10 คนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 20 คน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 30 คน การโรงแรมและการท่องเที่ยว 120 คน การบัญชี 120 คน สมัครได้ด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.rmutsv. ac.th/admission 53 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7431-7100 ต่อ 1403, 1404.

Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

เบื้องหลังนักข่าวสาวสุดกลั้นน้ำตา รายงานข่าว "ช้างล้มแล้ว"

เบื้องหลังนักข่าวสาวสุดกลั้นน้ำตา รายงานข่าว "ช้างล้มแล้ว"

สาวขอโทษรพ. รับวู่วามโพสต์ด่าไม่มีหมอเวรผ่าคลอด

สาวขอโทษรพ. รับวู่วามโพสต์ด่าไม่มีหมอเวรผ่าคลอด

ประกาศห้ามรถผ่าน-จอด 21 จุด ช่วงพระราชพิธี

ประกาศห้ามรถผ่าน-จอด 21 จุด ช่วงพระราชพิธี

เปิดสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ร.9 ถึง 23 ต.ค.

เปิดสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ร.9 ถึง 23 ต.ค.

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

"ดอกไม้เพื่อพ่อ" อุโมงค์ดอกไม้ยาว 400 ม. ที่ปากคลองตลาด เปิดให้เข้าชมแล้ว

"ดอกไม้เพื่อพ่อ" อุโมงค์ดอกไม้ยาว 400 ม. ที่ปากคลองตลาด เปิดให้เข้าชมแล้ว

มาเฟียสยาม คัมแบค! โผล่ฉกมือถือ-ขโมยเสื้อผ้าร้านดัง

มาเฟียสยาม คัมแบค! โผล่ฉกมือถือ-ขโมยเสื้อผ้าร้านดัง

สมพระเกียรติ ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สมพระเกียรติ ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

จับได้แล้ว! ชายในคลิปเรียกเก็บค่าจอดรถ 100 บาท

จับได้แล้ว! ชายในคลิปเรียกเก็บค่าจอดรถ 100 บาท

เปิดพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 113 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

เปิดพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 113 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

ปชช.จำนวนมากต่อคิวรอชมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ

ปชช.จำนวนมากต่อคิวรอชมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังจัดสร้างแล้วเสร็จ

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังจัดสร้างแล้วเสร็จ

ปิด 18 เส้นทางซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 21 ต.ค.

ปิด 18 เส้นทางซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 21 ต.ค.

ไอดอล "เบ๊น อาปาเช่" โพสต์เศร้า อาม่าสุดที่รักเสียชีวิตแล้ว

ไอดอล "เบ๊น อาปาเช่" โพสต์เศร้า อาม่าสุดที่รักเสียชีวิตแล้ว

เตรียมเฮลิคอปเตอร์ 6 ลำ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ช่วงพระราชพิธีฯ

เตรียมเฮลิคอปเตอร์ 6 ลำ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ช่วงพระราชพิธีฯ

"เชฟตุ๋ย" ขออัดเทปส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย ก่อนสิ้นลมด้วยโรคมะเร็ง

"เชฟตุ๋ย" ขออัดเทปส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย ก่อนสิ้นลมด้วยโรคมะเร็ง

แม่ช็อกลูกเล่นเกมดัง ROV ซื้อไอเท็มหมด 20,000 บาท

แม่ช็อกลูกเล่นเกมดัง ROV ซื้อไอเท็มหมด 20,000 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์