มติครม.สั่งขรก.รัดเข็มขัดหั่นงบเบิกจ่าย3ข้อ

มติครม.สั่งขรก.รัดเข็มขัดหั่นงบเบิกจ่าย3ข้อ

มติครม.สั่งขรก.รัดเข็มขัดหั่นงบเบิกจ่าย3ข้อ

นั่งเครื่องบินชั้นประหยัด ของว่างในการประชุมหัวละ 25 บาทต่อมื้อ อาหารไม่เกิน 80 บาท นายกสมาคมโรงแรมไทย รับกระทบเอกชน เชื่อเจอต่อรองราคาวุ่นแน่ เล็งลดต้นทุนดีกว่าไม่มีงาน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบในการเบิกค่าใช้จ่ายและขอความร่วมมือจากส่วนราชการให้ใช้ดุลพินิจในการเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อแรก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทุกแห่ง ใช้พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (มาตรา 6) โดยขอความร่วมมือให้ออกระเบียบภายใน ให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า เบิกค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศในอัตราชั้นประหยัด เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทน รองประธานสภาผู้แทน รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และอธิบดี หรือผู้มีตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น แต่มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง หรืออธิบดี จะเบิกจ่ายค่าเครื่องบินในอัตราที่ตนมีสิทธิ หรืออัตราที่ต่ำกว่าสิทธิที่จะได้รับก็ได้

ข้อสอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม โดยขอให้เบิกในอัตราคนละ 25 บาทต่อมื้อ ส่วนกรณีการจัดฝึกอบรมในสถานที่ราชการขอให้เบิกค่าอาหารไม่เกินคนละ 150 บาทต่อมื้อ ส่วนสถานที่เอกชน ถ้าจัดเลี้ยงอาหารมื้อเดียว เช่น มื้อกลางวัน ขอให้เบิกได้ไม่เกินคนละ 400 บาท แต่ถ้าเลี้ยงเกิน 1 มื้อ ให้เบิกไม่เกินอัตราตามระเบียบ

ข้อสาม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ให้เบิกคนละ 25 บาทต่อมื้อ ส่วนค่าอาหารในการประชุมเบิกได้ไม่เกินคนละ 80 บาทต่อมื้อ แต่ก็ขอความร่วมมือให้จัดประชุมภายในสถานที่ราชการ หากส่วนราชการใดไม่สามารถเบิกจ่ายตามอัตราดังกล่าวได้ ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาโดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและประหยัด

ด้าน นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวถึงมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลว่า นโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายราชการของรัฐบาลดังกล่าว อาจมีผลทำให้ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อย เนื่องจากการต่อรอง และการลดระดับโรงแรมที่เคยใช้บริการ โดยเฉพาะการประชุมภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานที่ไม่สำคัญมากนัก คาดว่าอาจมีการลดระดับการใช้โรงแรมจากที่เคยใช้ระดับ 4-5 เป็น 3 ดาว ซึ่งทำให้โรงแรมระดับ 3 ดาว ได้ประโยชน์ แต่สำหรับงานระดับชาติของภาครัฐเอง เชื่อว่าจะยังคงมีการเลือกโรงแรมระดับ 5 ดาวในการจัดประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมของภาครัฐอยู่

"หลังจากนี้การต่อรองเรื่องราคาอาจจะเห็นมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าโรงแรมเองจะยอมโอนอ่อนผ่อนตามต้นทุนการจัดงานที่ลดลงตามสัดส่วนที่รัฐกำหนด เพราะถือว่ายังดีกว่าไม่มีงานเข้ามาเลย ในแง่รายได้อาจกระทบแน่ แต่ก็เชื่อว่าจะไม่มากนัก" นายประกิจกล่าว

นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวอีกว่า เอกชนเข้าใจบทบาทการทำงานของภาครัฐรวมถึงนโยบายดังกล่าว ถือเป็นการรัดเข็มขัดของภาครัฐเอง ซึ่งจริงๆ แล้วในธุรกิจโรงแรมพบว่า กระแสการลดต้นทุนการจัดงานของภาคราชการมีให้เห็นมาปีกว่าแล้ว เนื่องจากรัฐบาลมองเห็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทำให้ความเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้อาจกระทบโรงแรมไม่มากนัก

บก.02 แนะเส้นทางเลี่ยงแจ้งวัฒนะ ในวันตัดสินจำนำข้าว 25 ส.ค. นี้

บก.02 แนะเส้นทางเลี่ยงแจ้งวัฒนะ ในวันตัดสินจำนำข้าว 25 ส.ค. นี้

นายกฯ แจง “กฎหมายห้ามมีกิ๊ก” แค่พูดเล่น เห็นชาวบ้านเริ่มง่วง

นายกฯ แจง “กฎหมายห้ามมีกิ๊ก” แค่พูดเล่น เห็นชาวบ้านเริ่มง่วง

พล.อ.ประยุทธ์ เซลฟี่กับสื่อเป็นกันเอง บอกไม่รักก็อย่าเกลียด

พล.อ.ประยุทธ์ เซลฟี่กับสื่อเป็นกันเอง บอกไม่รักก็อย่าเกลียด

'พล.อ.ปรีชา' รับลูกชายลาออกจากทหารแล้ว เพื่อความสบายใจ

'พล.อ.ปรีชา' รับลูกชายลาออกจากทหารแล้ว เพื่อความสบายใจ

วินธัยเผยผบ.ทบ.ตั้งกก.สอบปมพลทหารดับ

วินธัยเผยผบ.ทบ.ตั้งกก.สอบปมพลทหารดับ

นายกฯมอบเอกสารที่ดินชาวโคราชพร้อมฟังปัญหาปชช.

นายกฯมอบเอกสารที่ดินชาวโคราชพร้อมฟังปัญหาปชช.

นายกฯ ถึงโคราชนำคณะพบปชช.มอบที่ทำกินคุย 20 ผวจ.

นายกฯ ถึงโคราชนำคณะพบปชช.มอบที่ทำกินคุย 20 ผวจ.

“พรรคเพื่อไทย” จี้รัฐสอบระบายข้าวอาหารสัตว์ ส่อเอื้อเอกชน

“พรรคเพื่อไทย” จี้รัฐสอบระบายข้าวอาหารสัตว์ ส่อเอื้อเอกชน

"ประชาธิปัตย์" ย้ำ 25 ส.ค.ทุกฝ่ายต้องเคารพคำตัดสินศาลฎีกา

"ประชาธิปัตย์" ย้ำ 25 ส.ค.ทุกฝ่ายต้องเคารพคำตัดสินศาลฎีกา

กอ.รมน. เตือน ประชาชนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" อย่าทำผิด - ขอฟังศาล

กอ.รมน. เตือน ประชาชนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" อย่าทำผิด - ขอฟังศาล

ยิ่งลักษณ์ทำบุญขอพรพระ ประชาชนแห่ให้กำลังใจ

ยิ่งลักษณ์ทำบุญขอพรพระ ประชาชนแห่ให้กำลังใจ

นายกฯ เตรียมพบชาวโคราช มอบเอกสารทำกิน - ตามแก้น้ำท่วม

นายกฯ เตรียมพบชาวโคราช มอบเอกสารทำกิน - ตามแก้น้ำท่วม

อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ร้องนายกฯ ปลดล็อคกระท่อมเป็นพืชสมุนไพร

อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ร้องนายกฯ ปลดล็อคกระท่อมเป็นพืชสมุนไพร

รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" พบ ตร.ทุ่งสองห้อง

รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" พบ ตร.ทุ่งสองห้อง

กรธ.ยันหลักเกณฑ์เบอร์ผู้สมัครส.ส.เพื่อความเสมอภาค

กรธ.ยันหลักเกณฑ์เบอร์ผู้สมัครส.ส.เพื่อความเสมอภาค

ตร.เรียก 21 รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" รับทราบข้อกล่าวหา 7 ส.ค.

ตร.เรียก 21 รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" รับทราบข้อกล่าวหา 7 ส.ค.

ศาลฎีกายกฟ้อง 4 จำเลยคดีสลายม็อบพันธมิตรปี 51

ศาลฎีกายกฟ้อง 4 จำเลยคดีสลายม็อบพันธมิตรปี 51

ครม.เห็นชอบร่าง กม.7 ชั่วโคตรล้อมคอกขรก.ห้ามทุจริต

ครม.เห็นชอบร่าง กม.7 ชั่วโคตรล้อมคอกขรก.ห้ามทุจริต

เปิดกรุสมบัติ “ยิ่งลักษณ์” ยังห่างไกลตัวเลข “ค่าเสียหาย” ถูกฟ้องคดีจำนำข้าว

เปิดกรุสมบัติ “ยิ่งลักษณ์” ยังห่างไกลตัวเลข “ค่าเสียหาย” ถูกฟ้องคดีจำนำข้าว

"ยิ่งลักษณ์" เดินทางมาศาลฯฟังคำแถลงปิดคดีจำนำข้าว

"ยิ่งลักษณ์" เดินทางมาศาลฯฟังคำแถลงปิดคดีจำนำข้าว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์