ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงสมโภชถวายไตรปิฎกชุดโรมัน

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงสมโภชถวายไตรปิฎกชุดโรมัน

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จทรงเป็นประธานพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน แด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี โดยมีพระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร พระสงฆ์ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราชรับการถวาย ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 24 พ.ย. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเป็น ประธานในพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งทางมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินู ปถัมภ์ กองทุนสนทนาธัมม์นำสุข ท่านผู้หญิงม.ล.มณีรัตน์ บุนนาค ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และกระทรวงกลาโหมจัดขึ้น

ก่อนพิธีสมโภชและถวายพระไตร ปิฎกสากล อักษรโรมัน ตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปีจะเริ่มต้นขึ้น ได้มีการจัดขบวนอัญเชิญพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยามและพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน จำนวน 80 เล่ม โดยนักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือและนักเรียนนายเรืออากาศ

จากนั้นในเวลา 16.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อมารี เสด็จยังศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงเจิมพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยามและพระไตรปิฎก สากล อักษรโรมัน และได้ทรงอัญเชิญพระไตรปิฎกออกจากศาลาสหทัยสมาคม เข้าสู่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทำพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี

ต่อมาคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานจัดงานพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมัน แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานพระไตรปิฎกถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆ ราช สกลมหาสังฆปริณายก การนี้ทรงเชิญพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยามและพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ประดิษฐานบนพานและถวายแด่ พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร พระสงฆ์ผู้แทนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากนั้นได้พระราชทานหนังสือฉบับรวบรวมตัวอย่างพระไตรปิฎกแด่พระสงฆ์อาคันตุกะ และพระไตรปิฎก จปร. แก่สถาบันผู้อุปถัมภ์พระไตรปิฎก

ก่อนเสร็จสิ้นพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันแด่สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล มหาสังฆปริณายก ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดที่อยู่ในพระอุโบสถและบริเวณวัดพรนศาสดารามได้อ่านสังวัธยายพร้อมกล่าวสัตยาธิษฐานเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมันที่จัดพิมพ์ขึ้นเป็นพิเศษในปี 2552 นี้เป็นการจัดพิมพ์ตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอดีตเมื่อ 116 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงกลา โหม เป็นสถาบันหลักจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ภาษาปาฬิ (เดิมเรียก บาลี) เป็นฉบับพิมพ์เป็นชุดครั้งแรก โดยเปลี่ยนจากการบันทึกคำสอนในใบลานกว่า 50,000 แผ่น มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ 15,000 หน้ารวม 39 เล่ม และได้พระราชทานพระไตรปิฎกจปร. ชุดนี้ไปทั้งสยามในยุคที่ชาติมีวิกฤติทางการเมืองระหว่างประเทศ ถือเป็นการสร้างขวัญและความสมัครสมานร่วมใจกันทางธรรมะ อันเป็นยุทธศาสตร์และจิตวิทยาอันชาญฉลาดในการรักษาเอกราชสยามด้วยปัญญา เพราะต่อมาข้อขัดแย้งระหว่างไทยกับตะวันตกยุติลงด้วยการเจรจา ในปี 2436 ซึ่งเป็นปีที่จัดพิมพ์พระไตรปิฎกพอดี หลังดำเนินการจัดสร้างมานานกว่า 6 ปี.

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่  สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

กลุ่มคนไทยในคลิปบุกเยลโลว์สโตน อัดคลิปขอโทษแล้ว

กลุ่มคนไทยในคลิปบุกเยลโลว์สโตน อัดคลิปขอโทษแล้ว

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

เปิดใจ หนุ่มไทยในคลิปเยลโลว์สโตน เชื่อถูกเหยียดสีผิว

เปิดใจ หนุ่มไทยในคลิปเยลโลว์สโตน เชื่อถูกเหยียดสีผิว

น.1 สั่งเอาผิดมือโพสต์ภาพ “ตึกเอียง” ทำประชาชนตื่นตระหนก

น.1 สั่งเอาผิดมือโพสต์ภาพ “ตึกเอียง” ทำประชาชนตื่นตระหนก

นักเลงบนถนน! ถือไม้เบสบอลโชว์กร่าง เคาะกระจกรถหาเรื่องผู้หญิง

นักเลงบนถนน! ถือไม้เบสบอลโชว์กร่าง เคาะกระจกรถหาเรื่องผู้หญิง

เปิดใจ ป้าประกาศหรา "from Thailand" บุกเยลโลว์สโตน ชี้ใครๆ ก็ทำกัน

เปิดใจ ป้าประกาศหรา "from Thailand" บุกเยลโลว์สโตน ชี้ใครๆ ก็ทำกัน

วันแรกยังวุ่น! เลขรถเมล์ใหม่ ประชาชนสับสน

วันแรกยังวุ่น! เลขรถเมล์ใหม่ ประชาชนสับสน

ดีไซน์มาแบบนี้! ภาพตึกกำลังก่อสร้างย่านเพลินจิต เอียงคล้ายจะถล่ม

ดีไซน์มาแบบนี้! ภาพตึกกำลังก่อสร้างย่านเพลินจิต เอียงคล้ายจะถล่ม

สะเทือนใจ ป้าหลานรถล้มเจ็บเลือดท่วม นั่งกอดกันไม่กล้าไปโรงพยาบาล

สะเทือนใจ ป้าหลานรถล้มเจ็บเลือดท่วม นั่งกอดกันไม่กล้าไปโรงพยาบาล

dX lab ร่วมโชว์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด  ในงาน Techsauce Global Summit 2017

dX lab ร่วมโชว์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ในงาน Techsauce Global Summit 2017

กรมการขนส่งฯ เตรียมออกใบขับขี่สมาร์ทการ์ด 4 ก.ย.60

กรมการขนส่งฯ เตรียมออกใบขับขี่สมาร์ทการ์ด 4 ก.ย.60

กรมอุตุฯเผย กทม.ฝนตกร้อยละ 40 เตือนภาคใต้ระวังอันตราย

กรมอุตุฯเผย กทม.ฝนตกร้อยละ 40 เตือนภาคใต้ระวังอันตราย

“ศรราม น้ำเพชร” ขอโทษกรณีแต่งชุดพระเล่นลิเก หลังถูกโซเชียลถล่ม

“ศรราม น้ำเพชร” ขอโทษกรณีแต่งชุดพระเล่นลิเก หลังถูกโซเชียลถล่ม

แม่ร้องลูกสาว 4 ขวบถูกสุนัขกัด เจ้าของช่วยเหลือ 300 บาท

แม่ร้องลูกสาว 4 ขวบถูกสุนัขกัด เจ้าของช่วยเหลือ 300 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์