ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงสมโภชถวายไตรปิฎกชุดโรมัน

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงสมโภชถวายไตรปิฎกชุดโรมัน

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จทรงเป็นประธานพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน แด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี โดยมีพระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร พระสงฆ์ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราชรับการถวาย ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 24 พ.ย. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเป็น ประธานในพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งทางมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินู ปถัมภ์ กองทุนสนทนาธัมม์นำสุข ท่านผู้หญิงม.ล.มณีรัตน์ บุนนาค ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และกระทรวงกลาโหมจัดขึ้น

ก่อนพิธีสมโภชและถวายพระไตร ปิฎกสากล อักษรโรมัน ตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปีจะเริ่มต้นขึ้น ได้มีการจัดขบวนอัญเชิญพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยามและพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน จำนวน 80 เล่ม โดยนักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือและนักเรียนนายเรืออากาศ

จากนั้นในเวลา 16.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อมารี เสด็จยังศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงเจิมพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยามและพระไตรปิฎก สากล อักษรโรมัน และได้ทรงอัญเชิญพระไตรปิฎกออกจากศาลาสหทัยสมาคม เข้าสู่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทำพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี

ต่อมาคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานจัดงานพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมัน แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานพระไตรปิฎกถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆ ราช สกลมหาสังฆปริณายก การนี้ทรงเชิญพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยามและพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ประดิษฐานบนพานและถวายแด่ พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร พระสงฆ์ผู้แทนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากนั้นได้พระราชทานหนังสือฉบับรวบรวมตัวอย่างพระไตรปิฎกแด่พระสงฆ์อาคันตุกะ และพระไตรปิฎก จปร. แก่สถาบันผู้อุปถัมภ์พระไตรปิฎก

ก่อนเสร็จสิ้นพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันแด่สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล มหาสังฆปริณายก ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดที่อยู่ในพระอุโบสถและบริเวณวัดพรนศาสดารามได้อ่านสังวัธยายพร้อมกล่าวสัตยาธิษฐานเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมันที่จัดพิมพ์ขึ้นเป็นพิเศษในปี 2552 นี้เป็นการจัดพิมพ์ตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอดีตเมื่อ 116 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงกลา โหม เป็นสถาบันหลักจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ภาษาปาฬิ (เดิมเรียก บาลี) เป็นฉบับพิมพ์เป็นชุดครั้งแรก โดยเปลี่ยนจากการบันทึกคำสอนในใบลานกว่า 50,000 แผ่น มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ 15,000 หน้ารวม 39 เล่ม และได้พระราชทานพระไตรปิฎกจปร. ชุดนี้ไปทั้งสยามในยุคที่ชาติมีวิกฤติทางการเมืองระหว่างประเทศ ถือเป็นการสร้างขวัญและความสมัครสมานร่วมใจกันทางธรรมะ อันเป็นยุทธศาสตร์และจิตวิทยาอันชาญฉลาดในการรักษาเอกราชสยามด้วยปัญญา เพราะต่อมาข้อขัดแย้งระหว่างไทยกับตะวันตกยุติลงด้วยการเจรจา ในปี 2436 ซึ่งเป็นปีที่จัดพิมพ์พระไตรปิฎกพอดี หลังดำเนินการจัดสร้างมานานกว่า 6 ปี.

Advertisement Replay Ad
คุณแม่โพสต์อุทาหรณ์ ลูกจ้องโทรศัพท์นาน ต้องเข้าผ่าตัดดวงตา

คุณแม่โพสต์อุทาหรณ์ ลูกจ้องโทรศัพท์นาน ต้องเข้าผ่าตัดดวงตา

หนุ่มแทบอ้วก เจอขาแมลงสาบลอยในกาแฟร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดัง

หนุ่มแทบอ้วก เจอขาแมลงสาบลอยในกาแฟร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดัง

เปิดวัดและโรงเรียนในกทม.เป็นที่พัก ช่วงงานพระราชพิธีฯ

เปิดวัดและโรงเรียนในกทม.เป็นที่พัก ช่วงงานพระราชพิธีฯ

ยกเลิกโปรโมชั่นรถไฟฟ้าสายสีม่วงก่อนกำหนด 1 พ.ย.ใช้ราคาปกติ

ยกเลิกโปรโมชั่นรถไฟฟ้าสายสีม่วงก่อนกำหนด 1 พ.ย.ใช้ราคาปกติ

KFC ทั่วประเทศปิดให้บริการชั่วคราว 26 ตุลาคม 2560

KFC ทั่วประเทศปิดให้บริการชั่วคราว 26 ตุลาคม 2560

การถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  25-29 ตุลาคม 2560

การถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 25-29 ตุลาคม 2560

กทม.เปิดที่พักค้างและพักคอยสำหรับประชาชน ในวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560

กทม.เปิดที่พักค้างและพักคอยสำหรับประชาชน ในวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560

โชเฟอร์สิบล้อ งัดข้อกฎหมายตอกหน้าตำรวจ

โชเฟอร์สิบล้อ งัดข้อกฎหมายตอกหน้าตำรวจ

กอร.พระราชพิธีฯ ปิดการจราจร 18 ต.ค. นี้ 16 เส้นทางรอบสนามหลวง

กอร.พระราชพิธีฯ ปิดการจราจร 18 ต.ค. นี้ 16 เส้นทางรอบสนามหลวง

เปิดแผนที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ในกทม.สำหรับใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เปิดแผนที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ในกทม.สำหรับใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตร.พร้อมดูแล พิธียกฉัตรยอดพระเมรุมาศ ในวันนี้

ตร.พร้อมดูแล พิธียกฉัตรยอดพระเมรุมาศ ในวันนี้

เปิดใจเจ้าของเพจ “ที่ที่พ่อไป” ตามถ่ายภาพรอยเสด็จฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เปิดใจเจ้าของเพจ “ที่ที่พ่อไป” ตามถ่ายภาพรอยเสด็จฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9

งดร่มสี-ห้ามเซลฟี่ ขณะริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเคลื่อนผ่าน

งดร่มสี-ห้ามเซลฟี่ ขณะริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเคลื่อนผ่าน

รพ.อุดรฯ เยียวยา 2 แสน ผัวเมียหมันหลุด กระทั่งได้ลูกคนที่ 4

รพ.อุดรฯ เยียวยา 2 แสน ผัวเมียหมันหลุด กระทั่งได้ลูกคนที่ 4

ก้าวคนละก้าว  สะท้อนปัญหาโรงพยาบาลรัฐ เสียงที่ไม่มีใครได้ยิน

ก้าวคนละก้าว สะท้อนปัญหาโรงพยาบาลรัฐ เสียงที่ไม่มีใครได้ยิน

ยอมใจ ช่างเดินลุยน้ำท่วม 3 ชม. ไปแต่งหน้าทำผมเจ้าสาว

ยอมใจ ช่างเดินลุยน้ำท่วม 3 ชม. ไปแต่งหน้าทำผมเจ้าสาว

ต้นกล้วยตานีจันทบุรี 90 ต้น ประดับพระจิตกาธาน

ต้นกล้วยตานีจันทบุรี 90 ต้น ประดับพระจิตกาธาน

ล่าสุด...รวมมาให้แล้ว 31  สถานที่ปิดบริการ 26 ตุลาคม 2560 นี้

ล่าสุด...รวมมาให้แล้ว 31 สถานที่ปิดบริการ 26 ตุลาคม 2560 นี้

หวิดตกเขา! ปาเจโรใจร้อนขับโชว์เหนือ แซงโค้งขึ้นภูทับเบิก ถนนลื่นหมุนกลางลำ

หวิดตกเขา! ปาเจโรใจร้อนขับโชว์เหนือ แซงโค้งขึ้นภูทับเบิก ถนนลื่นหมุนกลางลำ

กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงาน 26 ตุลาคม 60 นี้

กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงาน 26 ตุลาคม 60 นี้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์