ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงสมโภชถวายไตรปิฎกชุดโรมัน

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงสมโภชถวายไตรปิฎกชุดโรมัน

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จทรงเป็นประธานพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน แด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี โดยมีพระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร พระสงฆ์ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราชรับการถวาย ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 24 พ.ย. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเป็น ประธานในพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งทางมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินู ปถัมภ์ กองทุนสนทนาธัมม์นำสุข ท่านผู้หญิงม.ล.มณีรัตน์ บุนนาค ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และกระทรวงกลาโหมจัดขึ้น

ก่อนพิธีสมโภชและถวายพระไตร ปิฎกสากล อักษรโรมัน ตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปีจะเริ่มต้นขึ้น ได้มีการจัดขบวนอัญเชิญพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยามและพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน จำนวน 80 เล่ม โดยนักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือและนักเรียนนายเรืออากาศ

จากนั้นในเวลา 16.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อมารี เสด็จยังศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงเจิมพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยามและพระไตรปิฎก สากล อักษรโรมัน และได้ทรงอัญเชิญพระไตรปิฎกออกจากศาลาสหทัยสมาคม เข้าสู่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทำพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี

ต่อมาคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานจัดงานพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมัน แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานพระไตรปิฎกถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆ ราช สกลมหาสังฆปริณายก การนี้ทรงเชิญพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยามและพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ประดิษฐานบนพานและถวายแด่ พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร พระสงฆ์ผู้แทนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากนั้นได้พระราชทานหนังสือฉบับรวบรวมตัวอย่างพระไตรปิฎกแด่พระสงฆ์อาคันตุกะ และพระไตรปิฎก จปร. แก่สถาบันผู้อุปถัมภ์พระไตรปิฎก

ก่อนเสร็จสิ้นพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันแด่สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล มหาสังฆปริณายก ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดที่อยู่ในพระอุโบสถและบริเวณวัดพรนศาสดารามได้อ่านสังวัธยายพร้อมกล่าวสัตยาธิษฐานเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมันที่จัดพิมพ์ขึ้นเป็นพิเศษในปี 2552 นี้เป็นการจัดพิมพ์ตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอดีตเมื่อ 116 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงกลา โหม เป็นสถาบันหลักจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ภาษาปาฬิ (เดิมเรียก บาลี) เป็นฉบับพิมพ์เป็นชุดครั้งแรก โดยเปลี่ยนจากการบันทึกคำสอนในใบลานกว่า 50,000 แผ่น มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ 15,000 หน้ารวม 39 เล่ม และได้พระราชทานพระไตรปิฎกจปร. ชุดนี้ไปทั้งสยามในยุคที่ชาติมีวิกฤติทางการเมืองระหว่างประเทศ ถือเป็นการสร้างขวัญและความสมัครสมานร่วมใจกันทางธรรมะ อันเป็นยุทธศาสตร์และจิตวิทยาอันชาญฉลาดในการรักษาเอกราชสยามด้วยปัญญา เพราะต่อมาข้อขัดแย้งระหว่างไทยกับตะวันตกยุติลงด้วยการเจรจา ในปี 2436 ซึ่งเป็นปีที่จัดพิมพ์พระไตรปิฎกพอดี หลังดำเนินการจัดสร้างมานานกว่า 6 ปี.

Advertisement Replay Ad
ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

"WorkVenture สตาร์ทอัพค้นหางานชื่อดังได้รับเงินทุนสนับสนุน ระดับซีรีส์ A มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท"

"WorkVenture สตาร์ทอัพค้นหางานชื่อดังได้รับเงินทุนสนับสนุน ระดับซีรีส์ A มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท"

สุดสะพรึง หนุ่มหนีไม่จ่ายค่าเช่า เปิดห้องเจอกองขยะทุกตารางนิ้ว

สุดสะพรึง หนุ่มหนีไม่จ่ายค่าเช่า เปิดห้องเจอกองขยะทุกตารางนิ้ว

หวาดเสียวกลางสุวรรณภูมิ หญิงต่างชาติปีนสลิงอาคารผู้โดยสารชั้น 6

หวาดเสียวกลางสุวรรณภูมิ หญิงต่างชาติปีนสลิงอาคารผู้โดยสารชั้น 6

5 ประโยคเด็ด คนไทยไม่ลืม ปี 2560

5 ประโยคเด็ด คนไทยไม่ลืม ปี 2560

แฉหนุ่มนัดมีเซ็กซ์ในกระทรวง แอบถ่ายและปล่อยคลิปรีดเงิน

แฉหนุ่มนัดมีเซ็กซ์ในกระทรวง แอบถ่ายและปล่อยคลิปรีดเงิน

นักข่าวสาวถูกชายอ้างเป็นนักธุรกิจ จ้างเป็นเมียน้อยเดือนละ 2.2 แสน

นักข่าวสาวถูกชายอ้างเป็นนักธุรกิจ จ้างเป็นเมียน้อยเดือนละ 2.2 แสน

สาวอะโกโก้สุดทน แทงผัวขี้เมาไม่ยั้ง ทำงานหาเลี้ยงแล้วยังโดนทุบตี

สาวอะโกโก้สุดทน แทงผัวขี้เมาไม่ยั้ง ทำงานหาเลี้ยงแล้วยังโดนทุบตี

อ.เจษฎา เฉลยให้กระจ่าง คลิปเจอพลอยพญานาคในดอกบัว

อ.เจษฎา เฉลยให้กระจ่าง คลิปเจอพลอยพญานาคในดอกบัว

กองทัพไทยสรุป "น้องเมย" เสียชีวิตเพราะปัญหาสุขภาพ ไม่เกี่ยวถูกซ่อม

กองทัพไทยสรุป "น้องเมย" เสียชีวิตเพราะปัญหาสุขภาพ ไม่เกี่ยวถูกซ่อม

14 ธันวาคมนี้ นักดาราศาสตร์ชวนดูฝนดาวตก ทั่วฟ้าเมืองไทย

14 ธันวาคมนี้ นักดาราศาสตร์ชวนดูฝนดาวตก ทั่วฟ้าเมืองไทย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์