สั่งหั่นค่าใช้จ่ายข้าราชการซี9

สั่งหั่นค่าใช้จ่ายข้าราชการซี9

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่ายและขอความร่วมมือจากส่วนราชการให้ใช้ดุลพินิจเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อประหยัดงบประมาณและใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยขอให้ส่วนราชการระดับกรมทุกแห่งออกระเบียบภายในให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือตำแหน่งเทียบเท่า เบิกค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศในอัตราชั้นประหยัดเท่านั้น ยกเว้นนายกรัฐมนตรี, รองนายกรัฐมนตรี, ประธานศาลฎีกา, ประธานรัฐสภา, ประธานวุฒิสภา, ประธานสภาผู้แทนราษฎร, รองประธานสภาผู้แทนราษฎร, รัฐมนตรี, ปลัดกระทรวงและอธิบดีหรือผู้ที่มีตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงและอธิบดี สามารถเบิกค่าโดยสารเครื่องบินได้ในอัตราเดิมหรืออัตราต่ำกว่า

นอกจากนี้ขอให้ส่วนราชการออก ระเบียบการเบิกค่าอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่างในการฝึกอบรม ดังนี้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม เบิกได้ในอัตรา 25 บาทต่อมื้อต่อคน จากเดิมที่ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ, ค่าอาหารในการฝึกอบรม หากจัดฝึกอบรมในส่วนราชการให้เบิกได้ไม่เกินคนละ 150 บาทต่อมื้อ จากเดิมที่กำหนดให้การฝึกอบรมข้าราชการระดับต้น ระดับกลาง และบุคคลภายนอกหากจัดเลี้ยงอาหารครบทั้ง 3 คือ มื้อเช้า กลางวัน เย็น จะเบิกค่าอาหารไม่เกิน 500 บาทต่อ คน แต่ถ้าเลี้ยงไม่ครบ 3 มื้อเบิกได้ไม่เกิน 300 บาท

ส่วนกรณีการฝึกอบรมข้าราชการระดับสูงในส่วนราชการเดิมกำหนดว่าหากมีการจัดเลี้ยงอาหารครบทั้ง 3 มื้อ จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 700 บาทต่อคน แต่ถ้าจัดเลี้ยงไม่ครบ 3 มื้อ สามารถเบิกได้ไม่เกิน 500 บาท แต่หากเป็นการฝึกอบรมในสถานที่เอกชน ถ้าจัดเลี้ยงอาหารมื้อเดียว เช่น มื้อกลางวันให้เบิกได้ไม่เกินคนละ 400 บาท ลดลงจากเดิมที่กำหนดให้การฝึกอบรมข้าราชการระดับต้น ระดับกลาง และบุคคลภายนอก สามารถเบิกค่าอาหารในกรณีจัดเลี้ยงไม่ครบ 3 มื้อได้ไม่เกิน 600 บาท และกรณีการฝึกอบรมข้าราชการระดับสูงเบิกค่าอาหารได้ไม่เกิน 700 บาท ต่อคน

อย่างไรก็ตามหากจัดเลี้ยงเกิน 1 มื้อ สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารได้ตามระเบียบที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือหากจัดเลี้ยงครบ 3 มื้อ กรณีการฝึกอบรมข้าราชการระดับต้น ระดับกลาง และบุคคลภายนอก เบิกค่าอาหารได้ไม่เกิน 600 บาทต่อคน ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการระดับสูงเบิกค่าอาหารได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน

ระเบียบการฝึกอบรมที่ออกมาก่อนหน้านี้กำหนดไว้กว้าง ๆ ว่าหากจัดเลี้ยงอาหารครบ 3 มื้อสามารถเบิกค่าอาหารได้ในอัตราไม่เกิน 500 บาทต่อคน แต่ถ้าจัดเลี้ยงอาหารเพียงมื้อเดียวหรือ 2 มื้อจะเบิกได้ในอัตราเท่ากันคือไม่เกิน 300 บาท ทำให้ส่วนราชการบางแห่งจัดเลี้ยงอาหารเพียงมื้อเดียวแล้วมาเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงในอัตราเท่ากับส่วนราชการที่จัดเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ

นอกจากนี้ครม.ยังขอความร่วมมือกรณีจัดประชุมให้ส่วนเบิกค่าอาหารประชุมได้ไม่เกิน 80 บาทต่อคนต่อมื้อ และให้จัดประชุมในสถานที่ราชการ หากส่วนราชการไม่สามารถเบิกจ่ายตามที่ครม.ขอความร่วมมือได้จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ.

นายกฯ แจง “กฎหมายห้ามมีกิ๊ก” แค่พูดเล่น เห็นชาวบ้านเริ่มง่วง

นายกฯ แจง “กฎหมายห้ามมีกิ๊ก” แค่พูดเล่น เห็นชาวบ้านเริ่มง่วง

พล.อ.ประยุทธ์ เซลฟี่กับสื่อเป็นกันเอง บอกไม่รักก็อย่าเกลียด

พล.อ.ประยุทธ์ เซลฟี่กับสื่อเป็นกันเอง บอกไม่รักก็อย่าเกลียด

'พล.อ.ปรีชา' รับลูกชายลาออกจากทหารแล้ว เพื่อความสบายใจ

'พล.อ.ปรีชา' รับลูกชายลาออกจากทหารแล้ว เพื่อความสบายใจ

วินธัยเผยผบ.ทบ.ตั้งกก.สอบปมพลทหารดับ

วินธัยเผยผบ.ทบ.ตั้งกก.สอบปมพลทหารดับ

นายกฯมอบเอกสารที่ดินชาวโคราชพร้อมฟังปัญหาปชช.

นายกฯมอบเอกสารที่ดินชาวโคราชพร้อมฟังปัญหาปชช.

นายกฯ ถึงโคราชนำคณะพบปชช.มอบที่ทำกินคุย 20 ผวจ.

นายกฯ ถึงโคราชนำคณะพบปชช.มอบที่ทำกินคุย 20 ผวจ.

“พรรคเพื่อไทย” จี้รัฐสอบระบายข้าวอาหารสัตว์ ส่อเอื้อเอกชน

“พรรคเพื่อไทย” จี้รัฐสอบระบายข้าวอาหารสัตว์ ส่อเอื้อเอกชน

"ประชาธิปัตย์" ย้ำ 25 ส.ค.ทุกฝ่ายต้องเคารพคำตัดสินศาลฎีกา

"ประชาธิปัตย์" ย้ำ 25 ส.ค.ทุกฝ่ายต้องเคารพคำตัดสินศาลฎีกา

กอ.รมน. เตือน ประชาชนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" อย่าทำผิด - ขอฟังศาล

กอ.รมน. เตือน ประชาชนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" อย่าทำผิด - ขอฟังศาล

ยิ่งลักษณ์ทำบุญขอพรพระ ประชาชนแห่ให้กำลังใจ

ยิ่งลักษณ์ทำบุญขอพรพระ ประชาชนแห่ให้กำลังใจ

นายกฯ เตรียมพบชาวโคราช มอบเอกสารทำกิน - ตามแก้น้ำท่วม

นายกฯ เตรียมพบชาวโคราช มอบเอกสารทำกิน - ตามแก้น้ำท่วม

อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ร้องนายกฯ ปลดล็อคกระท่อมเป็นพืชสมุนไพร

อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ร้องนายกฯ ปลดล็อคกระท่อมเป็นพืชสมุนไพร

รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" พบ ตร.ทุ่งสองห้อง

รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" พบ ตร.ทุ่งสองห้อง

กรธ.ยันหลักเกณฑ์เบอร์ผู้สมัครส.ส.เพื่อความเสมอภาค

กรธ.ยันหลักเกณฑ์เบอร์ผู้สมัครส.ส.เพื่อความเสมอภาค

ตร.เรียก 21 รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" รับทราบข้อกล่าวหา 7 ส.ค.

ตร.เรียก 21 รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" รับทราบข้อกล่าวหา 7 ส.ค.

ศาลฎีกายกฟ้อง 4 จำเลยคดีสลายม็อบพันธมิตรปี 51

ศาลฎีกายกฟ้อง 4 จำเลยคดีสลายม็อบพันธมิตรปี 51

ครม.เห็นชอบร่าง กม.7 ชั่วโคตรล้อมคอกขรก.ห้ามทุจริต

ครม.เห็นชอบร่าง กม.7 ชั่วโคตรล้อมคอกขรก.ห้ามทุจริต

เปิดกรุสมบัติ “ยิ่งลักษณ์” ยังห่างไกลตัวเลข “ค่าเสียหาย” ถูกฟ้องคดีจำนำข้าว

เปิดกรุสมบัติ “ยิ่งลักษณ์” ยังห่างไกลตัวเลข “ค่าเสียหาย” ถูกฟ้องคดีจำนำข้าว

"ยิ่งลักษณ์" เดินทางมาศาลฯฟังคำแถลงปิดคดีจำนำข้าว

"ยิ่งลักษณ์" เดินทางมาศาลฯฟังคำแถลงปิดคดีจำนำข้าว

ฝ่ายมั่นคง ไม่ยืนยัน "โกตี๋" ถูกอุ้มจากลาวเข้าไทย

ฝ่ายมั่นคง ไม่ยืนยัน "โกตี๋" ถูกอุ้มจากลาวเข้าไทย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์