สั่งหั่นค่าใช้จ่ายข้าราชการซี9

สั่งหั่นค่าใช้จ่ายข้าราชการซี9

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่ายและขอความร่วมมือจากส่วนราชการให้ใช้ดุลพินิจเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อประหยัดงบประมาณและใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยขอให้ส่วนราชการระดับกรมทุกแห่งออกระเบียบภายในให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือตำแหน่งเทียบเท่า เบิกค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศในอัตราชั้นประหยัดเท่านั้น ยกเว้นนายกรัฐมนตรี, รองนายกรัฐมนตรี, ประธานศาลฎีกา, ประธานรัฐสภา, ประธานวุฒิสภา, ประธานสภาผู้แทนราษฎร, รองประธานสภาผู้แทนราษฎร, รัฐมนตรี, ปลัดกระทรวงและอธิบดีหรือผู้ที่มีตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงและอธิบดี สามารถเบิกค่าโดยสารเครื่องบินได้ในอัตราเดิมหรืออัตราต่ำกว่า

นอกจากนี้ขอให้ส่วนราชการออก ระเบียบการเบิกค่าอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่างในการฝึกอบรม ดังนี้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม เบิกได้ในอัตรา 25 บาทต่อมื้อต่อคน จากเดิมที่ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ, ค่าอาหารในการฝึกอบรม หากจัดฝึกอบรมในส่วนราชการให้เบิกได้ไม่เกินคนละ 150 บาทต่อมื้อ จากเดิมที่กำหนดให้การฝึกอบรมข้าราชการระดับต้น ระดับกลาง และบุคคลภายนอกหากจัดเลี้ยงอาหารครบทั้ง 3 คือ มื้อเช้า กลางวัน เย็น จะเบิกค่าอาหารไม่เกิน 500 บาทต่อ คน แต่ถ้าเลี้ยงไม่ครบ 3 มื้อเบิกได้ไม่เกิน 300 บาท

ส่วนกรณีการฝึกอบรมข้าราชการระดับสูงในส่วนราชการเดิมกำหนดว่าหากมีการจัดเลี้ยงอาหารครบทั้ง 3 มื้อ จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 700 บาทต่อคน แต่ถ้าจัดเลี้ยงไม่ครบ 3 มื้อ สามารถเบิกได้ไม่เกิน 500 บาท แต่หากเป็นการฝึกอบรมในสถานที่เอกชน ถ้าจัดเลี้ยงอาหารมื้อเดียว เช่น มื้อกลางวันให้เบิกได้ไม่เกินคนละ 400 บาท ลดลงจากเดิมที่กำหนดให้การฝึกอบรมข้าราชการระดับต้น ระดับกลาง และบุคคลภายนอก สามารถเบิกค่าอาหารในกรณีจัดเลี้ยงไม่ครบ 3 มื้อได้ไม่เกิน 600 บาท และกรณีการฝึกอบรมข้าราชการระดับสูงเบิกค่าอาหารได้ไม่เกิน 700 บาท ต่อคน

อย่างไรก็ตามหากจัดเลี้ยงเกิน 1 มื้อ สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารได้ตามระเบียบที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือหากจัดเลี้ยงครบ 3 มื้อ กรณีการฝึกอบรมข้าราชการระดับต้น ระดับกลาง และบุคคลภายนอก เบิกค่าอาหารได้ไม่เกิน 600 บาทต่อคน ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการระดับสูงเบิกค่าอาหารได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน

ระเบียบการฝึกอบรมที่ออกมาก่อนหน้านี้กำหนดไว้กว้าง ๆ ว่าหากจัดเลี้ยงอาหารครบ 3 มื้อสามารถเบิกค่าอาหารได้ในอัตราไม่เกิน 500 บาทต่อคน แต่ถ้าจัดเลี้ยงอาหารเพียงมื้อเดียวหรือ 2 มื้อจะเบิกได้ในอัตราเท่ากันคือไม่เกิน 300 บาท ทำให้ส่วนราชการบางแห่งจัดเลี้ยงอาหารเพียงมื้อเดียวแล้วมาเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงในอัตราเท่ากับส่วนราชการที่จัดเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ

นอกจากนี้ครม.ยังขอความร่วมมือกรณีจัดประชุมให้ส่วนเบิกค่าอาหารประชุมได้ไม่เกิน 80 บาทต่อคนต่อมื้อ และให้จัดประชุมในสถานที่ราชการ หากส่วนราชการไม่สามารถเบิกจ่ายตามที่ครม.ขอความร่วมมือได้จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ.

Advertisement Replay Ad
"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์