ทักษิณ-ฮุนเซน ความสัมพันธ์คลุมเครือ เพื่อนกินหรือเพื่อนตาย

ทักษิณ-ฮุนเซน ความสัมพันธ์คลุมเครือ เพื่อนกินหรือเพื่อนตาย

ทักษิณ-ฮุนเซน ความสัมพันธ์คลุมเครือ เพื่อนกินหรือเพื่อนตาย

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

บานปลายจนเรียกได้ว่ากู่ไม่กลับ ถึงกลับได้ก็คงไม่เหมือนเดิม ต่อให้เหมือนเดิมก็อาจจะใช้เวลานานนับปี สำหรับปัญหาความขัดแย้งที่คลุมเครือในอดีตบวกทบเท่าทวีเสริมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาติไทยและประเทศกัมพูชา ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังเปราะบางมาก แต่ดูจะตรงข้ามกับมิตรภาพของสมเด็จฮุน เซน กับ อดีตนายกฯทักษิณ ที่ยังแน่นแฟ้น

เพราะหลังจากที่ พ.ต.ท. ต้องคดีแล้วระหกระเหินออกนอกประเทศบ้านเกิด ไปพำนักตามประเทศต่างๆพร้อมกับผูกสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับชาตินั้นๆด้วย และหนึ่งในประเทศล่าสุดที่ให้แหล่งพักพิงกับอดีตนายกฯเมื่อยามตกทุกข์ได้ยากก็คือ เพื่อนบ้านไทยอย่างกัมพูชา

นายกรัฐมนตรี สมเด็จฮุน เซน ผู้นำชาวกัมพูชา ให้ต้อนรับขับสู้ พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นอย่างดี สมเด็จฮุน เซนถึงกับเอ่ยว่า พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นเพื่อนตลอดกาล ทั้งยังแต่งตั้งให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจและการคลัง ของกัมพูชา และในวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา ยังได้กำหนดให้อดีตนายกฯ ไปบรรยายสรุปให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของกัมพูชาประมาณ 300 คนฟังด้วย ซึ่งถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายใน เป็นการปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมของไทย และทำให้ความสัมพันธ์เสื่อมความเข้มแข็ง แถมยังเป็นการหยิบเอาผลประโยชน์ส่วนบุคคลอยู่เหนือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้ง 2

หากมองย้อนกลับไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาที่เป็นปัญหาสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน ต้องยกให้เรื่อง "เขาพระวิหาร" ศาสนสถานขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักกั้น ระหว่างแผ่นดินเขมรต่ำ กลุ่มเมืองพระนคร และเขมรสูงในภาคอีสานของไทย สร้างขึ้นก่อนนครวัดถึง100 ปีอยู่ในจังหวัดพระวิหาร ของกัมพูชา ติดชายแดนไทย ที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เดิมทีประเทศกัมพูชาเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ พ.ศ. 2406 และหากยึดตามตามอนุสัญญา พ.ศ. 2447 ก็จะต้องกำหนดตามเขตแดนธรรมชาติคือ สันปันน้ำ ซึ่ง ไทยยืนยันว่าสันปันน้ำเขาพระวิหารอยู่ในอาณาเขตไทย แต่แผนที่ฝ่ายฝรั่งเศสจัดทำขึ้นกำหนดปราสาทเขาพระวิหารอยู่ในกัมพูชา ไทยจึงเล็งเห็นความไม่ยุติธรรม การแสดงความเอนเอียงที่ฝรั่งเศสมีต่อกัมพูชา

จากเหตุการณ์ดังกล่าว กลับกลายเป็นจุดเล็กที่บ่อเกิดเป็นไฟลามทุ่งขนาดใหญ่ ความสัมพันธ์เริ่มจะสั่นคลอนด้วยการแย่งชิง "อาณาบริเวณ" ที่ต่างฝ่ายต่างมีหลักฐาน และนี่คือพื้นที่ของประเทศตน แล้วอะไรเล่าถึงทำให้ "เขาพระวิหาร" คือ บ่อเกิดแห่งการเริ่มต้นที่สั่นคลอนของทั้ง 2 ปรเทศ เรื่อยมา

กระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2550 ประเทศกัมพูชาได้เสนอต่อองค์การยูเนสโก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยที่ 31 ณ เมืองไครสเชิร์ช นิวซีแลนด์ ให้ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก แต่ประเทศไทยมีปัญหาว่าแผนที่ที่กัมพูชาแนบท้ายว่าเป็นอาณาบริเวณของปราสาทพระวิหารนั้นได้ขีดเส้นเขตแดนล้ำเข้ามาในบริเวณทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของปราสาท ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อน และได้ขีดเส้นเขตแดนประเทศล้ำเข้ามาในฝั่งไทย เมื่อเห็นดังนั้นกระทรวงต่างประเทศ จึงหารือกับทางกัมพูชา เพื่อให้ร่วมกับฝ่ายไทย จดทะเบียนโบราณสถานอื่นในเขตไทยและพระวิหารของกัมพูชาร่วมกันในทีเดียว เพื่อความสมบูรณ์ของบริเวณพระวิหาร และให้กัมพูชาเปลี่ยนแผนที่ให้ไม่ล้ำเข้ามาในเขตไทยและพื้นที่ทับซ้อน และได้ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยที่ 31 เลื่อนการพิจารณาขึ้นทะเบียนของกัมพูชาออกไป

จนวันเวลาผ่านมาถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 สภากลาโหมของไทยมีมติประท้วงกัมพูชาในกรณีเสนอขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่เพียงลำพังและกล่าวหาว่ากัมพูชาสร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเท็จ ทั้งนี้ฝ่ายกองทัพได้แสดงท่าทีวิตกว่าอาจเกิดความรุนแรงในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาได้ แล้วความวิตกนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อกองกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันบริเวณชายแดน จนเป็นเหตุให้เกิดการปะทะกันหลายหน

ส่วนอดีตผู้นำประเทศของไทยอย่าง พ.ต.ท.ทักษิณ กลับแสดงความเห็น(เอา)ใจกัมพูชา โดยโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว และตอบคำถามเพื่อนสมาชิกว่า "รู้ไหมว่า เขาพระวิหารเป็นของเขมร เพราะเราแพ้คดีที่ศาลโลกเมื่อสมัยจอมพลสฤษดิ์ เป็นนายกฯ คุณเสนีย์ ปราโมทย์ เป็นทนาย ผมยังเอาค่าขนมบริจาค" เป็นการชี้นำให้เห็นว่า เขาพระวิหารมีเขมรเป็นเจ้าของ

พ.ต.ท.ทักษิณ-สมเด็จฮุน เซน เพื่อนตลอดกาล จริงหรือ ?

แม้ว่า สมเด็จ ฮุนเซน จะออกมาพูดย้ำความสัมพันธ์ของเขา ระหว่าง พ.ต.ทักษิณ ว่ามีความแน้นแฟ้นกันมากแค่ไหน แต่หากมองย้อนกลับไปกับเหตุการณ์เมื่อครั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ ไปทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือและการสื่อสารในประเทศกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2532 ชื่อ "บริษัทไอบีซีแคมโบเดีย" ที่สามารถทำสัญญาผูกขาดคลื่นสัญญาณ ผูกขาดเครื่องโทรศัพท์ ได้สัมปทานโทรทัศน์และวิทยุ เป็นเวลานานถึง 99 ปี

หลังจากที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ทำธุรกิจในเขมรได้เพียง 4-5 ปี รัฐบาลกัมพูชาขณะนั้นเป็นรัฐบาลผสม 2 พรรคใหญ่คือ พรรคฟุนซินเปกและพรรคประชาชนกัมพูชา มีนายกรัฐมนตรีร่วมสองคนคือ เจ้านโรดม รณฤทธิ์ และฮุนเซน เริ่มถูกโจมตีในเรื่องการขายทรัพยากรให้ต่างชาติเข้ามาผูกขาด ทำให้ ฮุนเซน ซึ่งถือว่ามีอำนาจมากที่สุดได้ลดอายุสัมปทานลงมาเหลือ 30 ปี และเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติรายอื่นๆเข้ามาทำธุรกิจแข่งขันด้วย

การเปลี่ยนแปลงในเรื่องสัมปทานที่เกิดขึ้น สร้างความไม่พอใจให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ และนำไปสู่ข้อกล่าวหาที่ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ได้ทุ่มเงินจ้าง นายพลสินสอง ของกัมพูชา พร้อมคนไทยอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งในจำนวนนั้นมี พ.ต.ท.อดุลย์ บุญเสรฐ อดีต ส.ส.พิจิตร พรรคความหวังใหม่ ของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ สมคบคิดกันก่อรัฐประหารยึดอำนาจฮุนเซน แต่ปฏิบัติการล้มเหลวจน นายพลสินสองต้องหลบหนีมากบดานในไทยอยู่พักหนึ่ง

กระทั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์บุกเผาสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2546 โดยชาวกัมพูชาเกิดความไม่พอใจ สาเหตุจาก ดาราสาวไทย กบ-สุวนันท์ คงยิ่ง ให้คำสัมภาษณ์ในเชิงดูหมิ่นชนชาวเขมร และผลของการก่อม็อบวินาศกรรมครั้งนั้น นอกจากการบุกเผาสถานเอกอัครราชทูตไทยแล้ว ยังมีบริษัทและกิจการของไทย รวมทั้งบริษัทชินวัตร เทเลคอมฯ ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ถูกบุกทำลายด้วย แต่ความเสียหายนั้นกลับมากกว่าที่เกิดกับสถานทูตไทยหลายเท่านัก

มองจากสถานการณ์ดังกล่าวเปรียบเสมือนกับเป็นการแก้แค้นตอบโต้กันไปมาของ สมเด็จฮุน เซน และ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่ปัจจุบันชายทั้งสองกลับเรียกได้ว่า ต่างคนเป็นเพื่อนสนิทสนม

พ.ต.ท.ทักษิณ จึงกลายเป็นหมากสำคัญเพื่อเอื้อประโยชน์ หรือเป็นเพื่อนรักอย่างที่ สมเด็จ ฮุนเซน เคยพูดไว้ ?

และความสัมพันธ์ของคนทั้ง 2 กลับยิ่งตอกย้ำ และเหมือนสร้างความแคลงใจให้กับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีของไทยยิ่งนัก เมื่อเขมรให้แหล่งพักพิงทั้งยังแต่งตั้งตำแหน่งทางการเมืองให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ อดีตนายกรัฐมนตรี จากความขัดแย้งภายในประเทศจึงสานต่อเป็นระหว่างประเทศ และกัมพูชายืนกรานจะไม่ส่งตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ให้ไทย ตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยอ้างว่าเป็นคดีทางการเมือง แม้ว่าไทยจะยกเลิกสัญญาMOU เพื่อกดดันกัมพูชาก็ตาม

ทว่านายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ใช้ภาวะนิ่ง เพื่อดูทีท่าของเขมรนั้น โดยการออกมาเรียกร้องถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 ประเทศ

"ข้อแรก เกิดจากสมเด็จฮุน เซน ได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ข้อที่สอง คือ ผู้นำเขมรต้องแสดงจุดยืนที่แน่นอน คิดว่านายกฯ ฮุนเซนจะ ต้องคิดให้ดีว่า จะยืนยันการตัดสินใจที่จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันของ คนทั้ง 2 ชาติเพื่ออะไร ผมก็เห็นว่า ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความอาวุโสอย่าไปเป็นเหยื่อและเป็นเบี้ยให้ใครเลย" นายกฯอภิสิทธิ์ กล่าว

คำพูดของนายกรัฐมนตรี อย่างอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ทิ้งท้ายไว้ คงทำให้สมเด็จ ฮุนเซนได้ครุ่นคิด และไตร่ตรองว่าควรจะเลือกความสัมพันธ์แบบใด

ล่าสุด พ.ต.ท.ทักษิน ในฐานะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจและเพื่อนสนิทสมเด็จฮุน เซน แสดงความช่วยเหลือวิศวกรไทยที่โดนจับในกัมพูชา ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์อดีตผู้นำไทยคนนี้เพิ่มกระแสด้านบวกขึ้น และส่งผลถึงการทำงานของรัฐบาลไทย ในการจัดการเรื่องนี้ คะแนนความนิยมจะตกแก่ใคร และเขมรจะทำเช่นไรต่อไป คงต้องติดตาม

ท้ายสุด ความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นำเขมรและอดีตผู้นำของไทย จะเป็นเพียงสิ่งที่ฉาบเอาไว้ เสมือน น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน หรือเป็นเพียงการอุ้มชูเพื่อประโยชน์ส่วนตน แต่มันคุ้มค่าจริงหรือ ที่ต้องนำมิตรภาพอันแฝงนัยและความคลุมเครือมาแลกกับความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของชาติทั้งสอง

เรื่องราวโดย

Monato

                                                           

แหล่งข้อมูล
- กรุงเทพธุรกิจ
- เดลินิวส์ออนไลน์
- โพสต์ทูเดย์
- http://talk.mthai.com/
- http://www.oknation.net/blog/arya-tirawej

 

Advertisement Replay Ad
ลุงพิการใจทรนง ถ่อรถเข็นเก็บขวดขาย ไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือ

ลุงพิการใจทรนง ถ่อรถเข็นเก็บขวดขาย ไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือ

ลูกค้าชาวจีนรุมกระทืบสาวเจ้าของร้านอาหาร ฉุนให้บริการช้า

ลูกค้าชาวจีนรุมกระทืบสาวเจ้าของร้านอาหาร ฉุนให้บริการช้า

กระบะจอมปาดโมโห โดนบีบแตรเตือน คว้าดาบขู่กลางถนน

กระบะจอมปาดโมโห โดนบีบแตรเตือน คว้าดาบขู่กลางถนน

คำตอบจากใจลูกผู้ชาย ป้อง ณวัฒน์ ถูกมองคบใครไม่เคยชัดเจน

คำตอบจากใจลูกผู้ชาย ป้อง ณวัฒน์ ถูกมองคบใครไม่เคยชัดเจน

ปู ไปรยา ไม่ต่อสัญญาช่อง 7 จากนี้ขอเป็นนักแสดงอิสระ

ปู ไปรยา ไม่ต่อสัญญาช่อง 7 จากนี้ขอเป็นนักแสดงอิสระ

ฟ่าน ปิงปิง นำทัพซุปตาร์ไทยร่วมงาน Grand Opening King Power Rangnam

ฟ่าน ปิงปิง นำทัพซุปตาร์ไทยร่วมงาน Grand Opening King Power Rangnam

ตร.ตั้ง 4 ข้อหากองถ่ายหนัง ถนนข้าวสาร พบศาล 19 ม.ค.นี้

ตร.ตั้ง 4 ข้อหากองถ่ายหนัง ถนนข้าวสาร พบศาล 19 ม.ค.นี้

พระครูเสียรู้หนุ่ม โดนถ่ายคลิปตอนช่วยตัวเอง แบล็คเมล์ขู่เรียกเงิน

พระครูเสียรู้หนุ่ม โดนถ่ายคลิปตอนช่วยตัวเอง แบล็คเมล์ขู่เรียกเงิน

ใบเตย คิดดีแล้ว ลงรูปหวือหวาคู่ ดีเจแมน แซ่บกว่านี้ก็เคยโพสต์

ใบเตย คิดดีแล้ว ลงรูปหวือหวาคู่ ดีเจแมน แซ่บกว่านี้ก็เคยโพสต์

จีนเปิดตัวอภิมหาเรือสินค้ายักษ์ ใหญ่กว่า 4 สนามฟุตบอล

จีนเปิดตัวอภิมหาเรือสินค้ายักษ์ ใหญ่กว่า 4 สนามฟุตบอล

มาริโอ้ ยอมรับยืมรถหรูผู้ใหญ่มาขับ ขอชดใช้ค่าเสียหายแทนแท็กซี่

มาริโอ้ ยอมรับยืมรถหรูผู้ใหญ่มาขับ ขอชดใช้ค่าเสียหายแทนแท็กซี่

บทเรียนชีวิต โรเบิร์ต สายควัน เคยติดยาเสพติด ลองทุกอย่างจนชีวิตพัง

บทเรียนชีวิต โรเบิร์ต สายควัน เคยติดยาเสพติด ลองทุกอย่างจนชีวิตพัง

หนุ่มเมาเพี้ยนควงปืนลูกซอง ยิงดับเด็กวัย 15 สารภาพเกลียดตุ๊ด

หนุ่มเมาเพี้ยนควงปืนลูกซอง ยิงดับเด็กวัย 15 สารภาพเกลียดตุ๊ด

นศ.สาวป่วยซึมเศร้า ทำเสียวจ่อโดดคอนโด รปภ.ช่วยทันหวุดหวิด

นศ.สาวป่วยซึมเศร้า ทำเสียวจ่อโดดคอนโด รปภ.ช่วยทันหวุดหวิด

แฟนคลับยินดี "ฮาย อาภาพร" ถูกลอตเตอรี่คล้ายซิวรางวัลที่ 1

แฟนคลับยินดี "ฮาย อาภาพร" ถูกลอตเตอรี่คล้ายซิวรางวัลที่ 1

สถาปนิกฮ่องกงสร้าง “อพาร์ทเมนท์ท่อน้ำ” แก้ปัญหาบ้านแพง

สถาปนิกฮ่องกงสร้าง “อพาร์ทเมนท์ท่อน้ำ” แก้ปัญหาบ้านแพง

ครั้งแรก รบ.จัด Meet The Press นำรมว.ดิจิตอล พบสื่อ อวดปี 61 เดินหน้าเข้มข้น

ครั้งแรก รบ.จัด Meet The Press นำรมว.ดิจิตอล พบสื่อ อวดปี 61 เดินหน้าเข้มข้น

โป๊ป ธนวรรธน์ อโหสิกรรมให้  โดนสาวปริศนาแฉพฤติกรรมดอดจีบ

โป๊ป ธนวรรธน์ อโหสิกรรมให้ โดนสาวปริศนาแฉพฤติกรรมดอดจีบ

พ่อเจ ชนาธิป ถูกต่อว่าในอินสตาแกรมหนักมาก

พ่อเจ ชนาธิป ถูกต่อว่าในอินสตาแกรมหนักมาก

พ่อแม่รู้ไหมนะ? เด็กชายแกล้งจุ๊บเด็กหญิงในลิฟต์ ไม่แคร์กล้องวงจรปิด

พ่อแม่รู้ไหมนะ? เด็กชายแกล้งจุ๊บเด็กหญิงในลิฟต์ ไม่แคร์กล้องวงจรปิด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์