งานเขียน รางวัลลูกโลกสีเขียว 2552 1 ทศวรรษเพื่อการรักษ์โลก

งานเขียน รางวัลลูกโลกสีเขียว 2552 1 ทศวรรษเพื่อการรักษ์โลก

งานเขียน รางวัลลูกโลกสีเขียว 2552 1 ทศวรรษเพื่อการรักษ์โลก

โดย : ลมตะวันออก

ประกาศผลงานเขียน"รางวัลลูกโลกสีเขียว"2552

ช่วงเวลา 1 ทศวรรษที่ผ่านมา กับการกำเนิดรางวัลลูกโลกสีเขียว ที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อต้องการจะค้นหาบุคคล ชุมชน เยาวชน และผู้สร้างสรรค์ผลงานเขียน ที่มีแนวความคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นเป็นที่ ประจักษ์ โดยประกาศยกย่องพร้อมมอบกำลังใจให้สำหรับการทุ่มเทแรงกายแรงใจ และความคิดในการอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ำ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากรางวัลประเภทบุคคล ชุมชน เยาวชน แล้ว...งานเขียนก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่รางวัลลูกโลกสีเขียวให้ ความสำคัญ เพราะสามารถจะกระตุ้นความคิดและปลูกจิตสำนึกที่ดีเพื่อช่วยกันดูแลรักษาสิ่ง แวดล้อมที่นับวันจะเสื่อมโทรม ให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพที่ดีได้นั่นเอง

และตลอดระยะเวลา 10 ที่ผ่านมานั้น มีผลงานเขียนหลายประเภทที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ สารคดี ตลอดจนหนังสือสำหรับเด็กประเภทหนังสือการ์ตูนและวรรณกรรมเยาวชน ซึ่งจากจุดเริ่มต้นของการก้าวย่างมาจนถึงปีนี้นั้น ผลงานเขียนประเภทต่างๆ ที่ได้รับการประทับตรารางวัลลูกโลกสีเขียว โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการที่หลากหลายนั้น นอกจากจะบ่งบอกถึงคุณภาพในเนื้อหาสาระแล้ว...ยังทำให้ผลผลิตของรางวัลนี้ แพร่หลายในสังคมวงกว้างมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นรางวัลงานเขียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ทั้งจุดมุ่งหมายและเจตนารมณ์ในการจัดตั้งรางวัลนี้ขึ้นมา

สำหรับ ปี 2552 นี้ ประเภทผลงานเขียนที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการมีดังนี้


รางวัลดีเด่น

ผลงานนิทานชุด อาณาจักรขยะหรรษา ผลงานของ พิณประภา ขันธวุธ ประกอบด้วยนิทานสั้นๆ จำนวน 16 เรื่อง ที่ร้อยเรียงเรื่องราวการอนุรักษ์พลังงานกู้วิกฤตโลกร้อน โดยผู้เขียนเล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝั่งให้เยาวชนรู้จักรักษ์โลกด้วยวิธี ง่ายๆ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านการเคลื่อนไหวของตัวละครในนิทาน เพื่อความสนุกเพลิดเพลินและชี้ให้เห็นว่าทุกชีวิตมีส่วนร่วมในการรักษ์โลกใบ นี้

กองไฟเล็กๆ ของกระรอกน้อย : เพียงกองไฟเล็กๆ ก็สร้างความเสียหายให้ป่าไม้ได้ แม้จะไม่ได้ตั้งใจ เด็กชายใบสนกับปิ่นโตสามใบเถา : การใช้ปิ่นโตแทนกล่องโฟมก็ช่วยลดการสร้างขยะให้กับโลก ตุ้บตั้บกินข้าวไม่หมดจาน : อย่าคิดว่าเศษอาหารที่เหลือติดจานไม่สำคัญนะ! ถุงผ้าของเด็กหญิงแก้มบุ๋ม : ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกลดโลกร้อนได้ยังไงหนอ? สมุดบันทึกของเด็กหญิงสีรุ้ง : เศษกระดาษที่ถูกละเลยกลับแปลงร่างเป็นสมุดบันทึกเล่มเดียวในโลก หมู่บ้านหมอกสีดำ : เมื่อโรงงานผลิตหมอกพิษออกมาแล้วชาวบ้านจะอยู่ได้อย่างไร หิ่งห้อยน้อยใจ : บ้านของใคร-ใครก็รักแม้แต่หิ่งห้อยตัวน้อยๆ ก็เถอะ! อาณาจักรขยะหรรษา : ขยะ! ขยะ! ใครนะว่าขยะไร้ค่า? ในกองขยะอาจมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ก็ได้!

ของขวัญสีเขียว : ใครกำลังมองหาของขวัญในวาระโอกาสต่างๆ แต่จะมีใครคิดบ้างนะว่าของขวัญเหล่านั้นส่งผลอะไรกับโลกกลมๆ ของเราบ้าง จิ๋วกับจ้อย ร่วมพลังกู้โลก : หลอดไฟที่ให้ความสว่างแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติต่างกันไปการเลือกใช้ให้เหมาะ สมช่วยลดพลังงานของโลกได้นะ ถังขยะสี่สหาย : เอ๊ะ! จะมีใครสังเกตไหมหนอ? ถังขยะแต่ละสีใช้อย่างไรเอ่ย? เทวดาน้อยปีกหาย : มาช่วยเทวดาน้อยปีกหาย นำของขวัญไปให้พระราชากันเถอะ! แต่เทวดาไม่มีปีกจะเดินทางอย่างไรให้ประหยัดพลังงานหนอ? ผ้าพันคอมหัศจรรย์ :อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้ร่างกายอ่อนแอได้อย่างไร? สงครามอารมณ์ดี : มาดูกันซิว่า การแข่งขันอนุรักษ์งานเพื่อลดโลกร้อนวิธีไหนจะได้ที่หนึ่ง ฮัดเช้ย! ล่องหน : โอ๊ย! แย่แล้ว!! ถ้าจาม ฮัดเช้ย 3 ครั้งแล้วร่างกายจะหายวับ! ทำยังไงไม่ให้จามฮัดเช้ยละ! เด็กหญิงทะเลน้อยกับวันหยุดในฤดูร้อน : ผจญภัยในวันหยุดกู้แม่น้ำที่ดำเหม็นให้กลับมาสดใสอีกครั้ง

ทุกลมหายใจล้วนเชื่อมโยงถึงกัน ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดย่อมกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่งเสมอ และเช่นเดียวกัน ทุกสิ่งย่อมต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน และสิ่งเล็กๆ ที่เราทำร่วมกันจะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยรักษาโลกกลมๆ ใบนี้ให้น่าอยู่ไปอีกนานเท่านาน

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

1.ผลงานสารคดีเรื่อง ไม่ใช่แค่กาแฟ แต่คือการอยู่ร่วม : โดย รวิวาร โฉมเฉลา

เรื่องราวการรวมกลุ่มของเกษตรกรชนเผ่าบ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย ซึ่งเดิมเพาะปลูกพืชผลทำการเกษตรเหมือนชาวนาชาวไร่ตามพื้นราบทั่วไป และประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ มีหนี้สินจากการขายพืชผลไม่ได้ราคา โชคดีที่พวกเขาได้รวมกลุ่มกันคิดค้นหาทางแก้ปัญหา อีกทั้งได้พบสิ่งล้ำค่าคือ กาแฟ เกิดการพัฒนาต่อยอด กระทั่งได้กาแฟเกรดเอ คุณภาพระดับโลก โดยเนื้อหาสาระสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องการมีส่วนร่วมที่ประสบความสำเร็จของ ชุมชน "สถาบันกาแฟ" (Academy of coffee) ยังเปิดต้อนรับพี่น้องจากชุมชนต่างๆ เพื่อเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงาน ทั้งเรื่องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกเหนือจากการให้ความรู้ และฝึกอบรมเรื่องกาแฟ

2.หิ่งห้อยปีกบาง...กับการเดินทางของน้ำใส โดย อุไรรัตน์ โรจจ์นานนท์

เรื่องราวของครอบครัวของน้ำใสและออมสิน ชนชั้นกลางในเมืองกรุงที่ต้องหาเช้ากินค่ำ ช่วงปิดเทอมเป็นช่วงที่แสนหวานของเด็กๆ เพราะพ่อแม่ได้ลาพักร้อนเพื่อพาไปเที่ยวในสถานที่สวยๆ ทุกปี แต่ในปีนี้ พ่อกับแม่ได้พาน้ำใสและออมสินไปพักโฮมสเตย์ของเพื่อนที่อัมพวา เรื่องราวสนุกสนานก็เกิดขึ้น เมื่อน้ำใสได้รู้จักเพื่อนใหม่ชื่อ ใบไผ่ ลูกชายเจ้าของโฮมสเตย์ และใบไผ่ยังทำหน้าที่เป็นไกด์ยุวชนอีกด้วย

น้ำใส และออมสิน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการได้เดินเล่นที่ตลาดน้ำ การทำอาหาร เล่นดนตรีไทย เล่นน้ำในลำคลอง ชมสวน ทำน้ำตาลปี๊บ และเที่ยวชมวัดวาอาราม รวมไปถึงได้เล่นของเล่นแปลกตาที่ไม่มีในเมืองกรุง และที่สำคัญสิ่งที่น้ำใสอยากเห็นก็เป็นจริง เมื่อน้ำใสได้สัมผัสกับหิ่งห้อยที่เคยอ่านเจอในนิทาน การได้มาเที่ยวอัมพวาจึงสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับน้ำใสและออมสินเป็น อย่างมาก
น้ำใส และออมสิน สัญญากับใบไผ่ว่า ปีหน้าจะกลับมาเที่ยวอัมพวาอีกครั้ง เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตแบบพอเพียง

3.ซีอีโอท้องทุ่ง หนังสือฮาวทูฉบับติดดิน โดย ดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ, พุทธิณา นันทะวรการ, รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด และธัญญาภรณ์ สุรภักดี มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

"ซีอีโอท้องทุ่ง"เป็นหนังสือแนวสารคดีกึ่งไดอารี่ ที่แปลงมาจากรายงานการวิจัยเรื่อง "การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของการเปลี่ยนผ่านวิถีการผลิตเกษตรเคมีสู่เกษตร ยั่งยืน" ที่สะท้อนเรื่องราวของเหล่าเกษตรกรนักสู้ที่พยายามดึงตัวเองให้หลุดพ้นจาก วงจรเกษตรเคมี

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการเรียบเรียงเรื่องราวของเหล่าเกษตรกรในการบริหาร จัดการทุนทางสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นทุนมนุษย์ที่ทำให้รู้จักคิด รู้จักค้น รู้จักเลือก และรู้จักจัดการให้ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนการเงิน และทุนทางสังคม ให้เกิดความงอกเงยและมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ในการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ทำให้ซีอีโอท้องทุ่งค้นพบสัจธรรม และแก่นแท้ของเกษตรกรรมยั่งยืน ที่มากไปกว่าการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่การ "ลด ละ เลิก" การใช้สารเคมี แต่มองถึง "คุณค่า และจุดสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม" การบริหารจัดการทุนทั้ง 5 ที่มิได้มุ่งตอบโจทย์ระบบเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงระบบชีวิตที่เกื้อกูล ที่จะนำพาไปสู่ความอยู่ดีมีสุขที่แท้จริง

สำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทั้งหมด จะขึ้นรับรางวัลจากอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการตัดสิน ในวันอังคารที่ 24 พ.ย. 2552 นี้ เวลา 10.20 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

ตุ๊กตาชัดๆ "น้องมายา" ลูกสาวนาตาลี เกลโบวา ตาสวยเหมือนแม่

ตุ๊กตาชัดๆ "น้องมายา" ลูกสาวนาตาลี เกลโบวา ตาสวยเหมือนแม่

ระทึก! ท่อน้ำโรงกรองน้ำแตก คนงานจมน้ำ-ติดใต้ดินลึกกว่า 10 เมตร

ระทึก! ท่อน้ำโรงกรองน้ำแตก คนงานจมน้ำ-ติดใต้ดินลึกกว่า 10 เมตร

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังจัดสร้างแล้วเสร็จ

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังจัดสร้างแล้วเสร็จ

ชาวเน็ตฮือฮาคลิป “รถผี” โผล่กะทันหัน ชนกลางสี่แยกที่สิงคโปร์

ชาวเน็ตฮือฮาคลิป “รถผี” โผล่กะทันหัน ชนกลางสี่แยกที่สิงคโปร์

ซึ้ง! ลูกชายวัย 50 ผูกแม่วัยชราขึ้นหลัง เดินทางพาไปหาหมอ

ซึ้ง! ลูกชายวัย 50 ผูกแม่วัยชราขึ้นหลัง เดินทางพาไปหาหมอ

อัพเดท "น้องสกาย" ยังนอนไอซียู ปากติดเชื้อ-ไข้สูงตลอดเวลา

อัพเดท "น้องสกาย" ยังนอนไอซียู ปากติดเชื้อ-ไข้สูงตลอดเวลา

สวยทุกมุม บ้านหลังใหม่ "อ๋อม สกาวใจ" สร้างไว้รับขวัญลูกชาย

สวยทุกมุม บ้านหลังใหม่ "อ๋อม สกาวใจ" สร้างไว้รับขวัญลูกชาย

ผู้ต้องหาหนีคดี แทงตำรวจ ก่อนถูกยิงสวนบาดเจ็บกลางถนน

ผู้ต้องหาหนีคดี แทงตำรวจ ก่อนถูกยิงสวนบาดเจ็บกลางถนน

อุทาหรณ์! หนุ่มจีนมัวเล่นมือถือ ขับรถพุ่งตกสระน้ำข้างทาง

อุทาหรณ์! หนุ่มจีนมัวเล่นมือถือ ขับรถพุ่งตกสระน้ำข้างทาง

จำได้ไหม "บี บัณฑิต" พระเอกลูกครึ่งตาสวย ตอนนี้เป็นคุณพ่อลูกสอง

จำได้ไหม "บี บัณฑิต" พระเอกลูกครึ่งตาสวย ตอนนี้เป็นคุณพ่อลูกสอง

รวมมิตรฝาแฝดคนบันเทิง รุ่นใหญ่ รุ่นกลาง รุ่นเล็ก

รวมมิตรฝาแฝดคนบันเทิง รุ่นใหญ่ รุ่นกลาง รุ่นเล็ก

มอบตัวแล้ว หนุ่มยิงแฟนสาวการไฟฟ้าดับ ตำรวจส่งตรวจสภาพจิตใจ

มอบตัวแล้ว หนุ่มยิงแฟนสาวการไฟฟ้าดับ ตำรวจส่งตรวจสภาพจิตใจ

ปิด 18 เส้นทางซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 21 ต.ค.

ปิด 18 เส้นทางซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 21 ต.ค.

จีนทดลองปลูก “ข้าวยักษ์” พันธุ์ใหม่ สูงกว่าคน 2.2 เมตร

จีนทดลองปลูก “ข้าวยักษ์” พันธุ์ใหม่ สูงกว่าคน 2.2 เมตร

ลมแทบจับ! เจ้าของร้านอาหารเจอเก็บค่าไฟย้อนหลัง 3.3 แสนบาท

ลมแทบจับ! เจ้าของร้านอาหารเจอเก็บค่าไฟย้อนหลัง 3.3 แสนบาท

ไอดอล "เบ๊น อาปาเช่" โพสต์เศร้า อาม่าสุดที่รักเสียชีวิตแล้ว

ไอดอล "เบ๊น อาปาเช่" โพสต์เศร้า อาม่าสุดที่รักเสียชีวิตแล้ว

หลงรักเลย "น้องเลโอ" ลูกชายพล พูลภัทร หลานแท้ๆ ของ เอ ศุภชัย

หลงรักเลย "น้องเลโอ" ลูกชายพล พูลภัทร หลานแท้ๆ ของ เอ ศุภชัย

นักศึกษาสาวจีนป่วยหนัก ขอยุติการรักษา บริจาคศีรษะใช้วิจัยโรค

นักศึกษาสาวจีนป่วยหนัก ขอยุติการรักษา บริจาคศีรษะใช้วิจัยโรค

โรงงานดอกไม้ไฟในอินเดียระเบิด คนงานดับ 8 เจ็บ 20

โรงงานดอกไม้ไฟในอินเดียระเบิด คนงานดับ 8 เจ็บ 20

อุ้ม สิริยากร ดีใจได้เป็นอเมริกันซิติเซ่น หลังแต่งงานเกือบ 6 ปี

อุ้ม สิริยากร ดีใจได้เป็นอเมริกันซิติเซ่น หลังแต่งงานเกือบ 6 ปี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์