ถกเพศศึกษาพบล่วงละเมิดทางเพศภัยครองเมือง

ถกเพศศึกษาพบล่วงละเมิดทางเพศภัยครองเมือง

ถกเพศศึกษาพบล่วงละเมิดทางเพศภัยครองเมือง

ปิดประชุม "เพศวิถีศึกษา" ครั้งที่ 2 พบปัญหาล่วงละเมิดทางเพศเป็นภัยครองเมือง ขนาดเพศที่ 3 ยังโดนแถมถี่ยิบ บี้รัฐเร่งแก้ข้อกฎหมาย เพิ่มโทษหนัก ขณะที่"นักวิชาการ" ชี้รัฐทำหน้าที่แค่ควบคุม แต่ไม่ให้ความรู้ เหตุสร้างปัญหาสารพัด

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ ในการประชุมเรื่อง "เพศวิถีศึกษากับเพศวิถีปฏิบัติในไทย ครั้งที่ 2" จัดโดยศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ และ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กล่าวในวงเสวนาเรื่อง "ทิศทางการแก้ไขกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศ" ว่า ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเป็นภัยคุกคาม พบได้ทั้งที่ทำงาน สถานศึกษา บ้าน และสถานที่สาธารณะ และพบได้กับทุกคนทั้งเด็ก ผู้หญิง ผู้ชาย หรือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ แต่กฎหมายที่จะแก้ไขและจัดการปัญหาดังกล่าวในประเทศไทยยังไม่เข้มแข็งพอที่จะแก้ปัญหาได้

ผศ.ดร.สุชาดา กล่าวว่า เมื่อพิจารณากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการคุกคามทางเพศของไทย พบว่า ยังไม่มีกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน เยียวยาปัญหาการคุกคามทางเพศ แม้จะมีการตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศ แต่ยังไม่มีกฎหมายที่ป้องกันการล่วงละเมิดระหว่างลูกจ้าง หรือการถูกคุกคามในที่ทำงาน หรือ หน่วยงานดูแลการให้คำปรึกษา ร้องเรียน สำหรับหน่วยงานราชการมีโทษกรณีกระทำผิดหลายระดับแต่ไม่มีการระบุในกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ เช่นเดียวกับในสถานศึกษา

ผศ.ดร.สุชาดา กล่าวว่า จากรายงานปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศในประเทศต่างๆได้พบปรากฎการณ์สำคัญ เช่น ในสหภาพยุโรปผู้หญิง 40%-50% แจ้งว่าถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงาน การสำรวจในประเทศฮ่องกง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์ 25% เคยถูกคุกคามทางเพศและหนึ่งในสามเป็นผู้ชาย ซึ่งในจำนวนน้อยนี้กล้าจะรายงานเพียง 6.6% เพราะเกรงโดนล้อเลียน ในขณะที่ การสำรวจของคณะกรรมการโอกาสที่เท่าเทียมกันแห่งออสเตรเลียเมื่อปี 2547 นั้น พบว่า 18% ของกลุ่มตัวอย่างอายุ 18-64 ปี เคยถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงาน โดยเป็นการคุกคามทางร่างกาย 62% แต่มีเพียง 32% ที่กล้าร้องเรียน และยังพบว่าผู้ชายที่มักถูกคุกคามมากที่สุด คือ กลุ่มรักเพศเดียวกัน ซึ่งแนวโน้มเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ

"ข้อเสนอคือ ต้องการให้ภาครัฐแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ คือ อาจจะมีการร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ โดยเพิ่มความผิดอาญามากขึ้น จากเดิมที่มีโทษเพียงลหุโทษเท่านั้น หรือการปรับเพิ่มโทษในกฎหมายอาญา โดยจำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อนำมาแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศอย่างจริงจัง และไม่ได้ทำเฉพาะการถูกล่วงละเมิดในเพศหญิง แต่หมายความถึงทุกเพศ ทุกวัย"ผศ.ดร.สุชาดา กล่าว

น.ส.นัยนา สุภาพึ่ง ผู้อำนวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัว อย่างที่เคยเข้าใจ แต่เป็นเรื่องที่ภาครัฐและสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ในการควบคุมความประพฤติมากกว่าการคุ้มครอง สะท้อนให้เห็นว่าสังคมยังมีมุมมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องไม่ดีที่ต้องควบคุมเอาไว้ ทำให้ประชาชนต้องเจอกับความไม่ปลอดภัยในเรื่องเพศ ซึ่งเกิดการต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะฐานความรู้ไม่เพียงพอ จนเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านต่างๆ ทั้งท้องก่อนวัย โรคทางเพศสัมพันธ์ การถูกกีดกันทางสังคมของผู้รักเพศเดียวกัน เช่น ไม่สามารถเข้าถึงบริการรัฐ การปิดโอกาสด้านอาชีพการงาน หรือ ความเสี่ยงติดเชื้อเอดส์ของผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน

"ยังมีข้อกฎหมายที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในคนทุกกลุ่ม เช่น ร่างกฎหมายส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค ระหว่างเพศ ฉบับประชาชน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกิดการยื่นคำขอคุ้มครองสิทธิแทนได้ เพราะผู้ถูกละเมิดส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำเรื่องขอคุ้มครองสิทธิให้ตัวเองได้ หรือกลัวว่าจะถูกตำหนิซ้ำซ้อน และถูกเพ่งเล็งจนใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ รวมถึงการเยียวยา การชดเชยต่างๆแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ"น.ส.นัยนา กล่าว

 

แม่แทบขาดใจ ทหารฝึกกระโดดร่ม แต่ร่มขาดกลางอากาศ

แม่แทบขาดใจ ทหารฝึกกระโดดร่ม แต่ร่มขาดกลางอากาศ

ย้อนดู 5 คดีแก้เผ็ดคนโกง อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล

ย้อนดู 5 คดีแก้เผ็ดคนโกง อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล

ชื่นชม 2 ฝรั่งเยอรมันฮีโร่ โดดน้ำช่วยพ่อเเม่ลูกเก๋งตกคูเมือง

ชื่นชม 2 ฝรั่งเยอรมันฮีโร่ โดดน้ำช่วยพ่อเเม่ลูกเก๋งตกคูเมือง

ชาวเน็ตจวกยับ! เรืออากาศตรีโดนชนท้าย รัวหมัดใส่คู่กรณีวัย 70 ไม่ยั้ง

ชาวเน็ตจวกยับ! เรืออากาศตรีโดนชนท้าย รัวหมัดใส่คู่กรณีวัย 70 ไม่ยั้ง

พรุ่งนี้! เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

พรุ่งนี้! เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

คลิปวินาที "พระพยอม" ลื่นล้มท้ายทอยแตก เย็บ 11 เข็ม

คลิปวินาที "พระพยอม" ลื่นล้มท้ายทอยแตก เย็บ 11 เข็ม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล ร้อยละ 40

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล ร้อยละ 40

โซเชียลวอนช่วย ยายตาบอดหาบขนมขาย ถูกรถไฟทับเท้าขาด

โซเชียลวอนช่วย ยายตาบอดหาบขนมขาย ถูกรถไฟทับเท้าขาด

ชื่นชมน้ำใจ ชายสติไม่ดีอยากตัดผม ช่างเนรมิตทรงใหม่ให้ฟรี

ชื่นชมน้ำใจ ชายสติไม่ดีอยากตัดผม ช่างเนรมิตทรงใหม่ให้ฟรี

ชาวเน็ตสะใจ! ช่างเสริมสวยถูกลูกค้าโกงเงิน ขอเอาคืนกลางโรงพัก

ชาวเน็ตสะใจ! ช่างเสริมสวยถูกลูกค้าโกงเงิน ขอเอาคืนกลางโรงพัก

ปิดตำนานแมวสวนลุม จับทำหมัน-ย้ายที่อยู่ ชาวเน็ตวิจารณ์เสียงแตก

ปิดตำนานแมวสวนลุม จับทำหมัน-ย้ายที่อยู่ ชาวเน็ตวิจารณ์เสียงแตก

มอบตัวแล้ว หนุ่มซิ่งเก๋งชนคุณตาอัลไซเมอร์แล้วหนี อ้างตกใจ

มอบตัวแล้ว หนุ่มซิ่งเก๋งชนคุณตาอัลไซเมอร์แล้วหนี อ้างตกใจ

เผยภาพ "สายตรวจฮีโร่" ช่วยสาวเมียนมาถูกคนขับรถตู้ข่มขืน

เผยภาพ "สายตรวจฮีโร่" ช่วยสาวเมียนมาถูกคนขับรถตู้ข่มขืน

หมดห่วงแล้ว "น้องบิ๊ก ไมค์หมดหนี้" เด็กชายหัวใจเพชร จากไปอย่างสงบ

หมดห่วงแล้ว "น้องบิ๊ก ไมค์หมดหนี้" เด็กชายหัวใจเพชร จากไปอย่างสงบ

วอนทบทวนยกเลิกเที่ยวบิน ลำปาง-กรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

วอนทบทวนยกเลิกเที่ยวบิน ลำปาง-กรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ตร.ยืนยัน ใบสั่งแบบใหม่ ไม่ได้ออกมาเพื่อหารายได้จากประชาชน

ตร.ยืนยัน ใบสั่งแบบใหม่ ไม่ได้ออกมาเพื่อหารายได้จากประชาชน

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ

เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ

ไปรษณีย์ยัน ห้ามใช้กล่องเก่าจริง เพื่อความแข็งแรง-ปกป้องของด้านใน

ไปรษณีย์ยัน ห้ามใช้กล่องเก่าจริง เพื่อความแข็งแรง-ปกป้องของด้านใน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์