หักหน้ารัฐบาลสอบตกทุจริต

หักหน้ารัฐบาลสอบตกทุจริต

หอการค้าสรุปนักธุรกิจขยาด''ดูไบ-เงินด่อง''ศก.ไม่ฟื้นแน่

รูดม่านสัมมนาหอการค้าไทยปี 52 นักธุรกิจไม่มั่นใจเศรษฐกิจปีหน้ากระเตื้องโพลสำรวจหวั่นลดค่าเงินด่อง-ฟองสบู่ดูไบ-มาบตาพุด-กระทบจีดีพีไทยปีหน้าโตแค่ร้อยละ 2-3 พร้อมให้คะแนนการทำงานรัฐบาลมาร์ค ผ่าน เฉียดฉิว 5.3 เต็ม 10 แต่สอบตกแก้ปัญหาเศรษฐกิจ กับคอร์รัปชั่น เตรียมเสนอ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศให้นายกฯ ด้านประธานหอการค้าไทย จับตาฟองสบู่ดูไบ แต่เชื่อกระทบเศรษฐกิจส่งออกในวงจำกัด ขณะที่ นายกฯ พร้อมรับรายงานผลสัมมนาฯ ยันไม่ใช้นโยบายกำหนดค่าเงินบาทอ่อนหวั่น เกิดวิกฤติซ้ำปี 40 มั่นใจเศรษฐกิจไทยไตรมาสหน้าโตตามคาด

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 พ.ย. ในการประชุมสัมมนาหอการค้าไทยทั่วประเทศ ประจำปี 2552 ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่ นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหา วิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์เศรษฐกิจและแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐบาล จากผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการรวม 270 คน ว่า ภาคธุรกิจเป็นห่วงว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทยปี 2553 จะเติบโตร้อยละ 2-3 ต่ำกว่าที่ภาครัฐประเมินไว้ว่าจะเติบโตร้อยละ 3 ขึ้นไป เนื่องจากกังวลต่อปัญหาเศรษฐกิจภายนอก 4 เรื่อง คือ 1.การลดค่าเงินด่องของเวียดนามที่จะกระทบต่อการส่งออก 2.วิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่ที่ดูไบ 3.ปัญหาการชะลอโครงการมาบตาพุด 2 แสนล้านบาท และ 4.ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่จะกระทบต่อความเชื่อมั่น และการลงทุนของภาคเอกชน

นายธนวรรธน์ กล่าวต่อว่าจากผลสำรวจ ภาคเอกชนเห็นว่าเศรษฐกิจไทยจะ เติบโตในไตรมาสแรกปี 2553 ขณะที่ภาครัฐมองว่าจะฟื้นตัวไตรมาสสี่ ปี 2552 สาเหตุที่เศรษฐกิจขยายตัวได้ต่ำ มาจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ราคาน้ำมัน ความเชื่อมั่น ราคาวัตถุดิบ และต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขมากสุดด้านความไม่แน่นอนทางการเมือง ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีหน้ายังมาจากการอัดฉีดการลงทุนจากภาครัฐ และรายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดี แต่เงินลงทุนผ่านงบฯ ไทยเข้มแข็ง มีเพียง 20,000 ล้านบาท ส่งผลให้ภาคกำลังซื้อประชาชนยังไม่รับรู้ถึงการ ฟื้นตัว และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเป็นสัญญาณที่เปราะบาง ดังนั้นภาครัฐควรจะต่ออายุโครงการ 5 มาตรการ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนต่อไปอีกในปีหน้า

ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ กล่าว ถึงผลสำรวจการประเมินผลงานของรัฐบาล ชุดนี้ ว่า ได้ 5.3 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน โดยผลงานที่รัฐบาลสอบตก และได้คะแนนน้อยที่สุดคือการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น 3.2 คะแนน รองลงมาเป็นการแก้ปัญหาภาคธุรกิจได้ 4.6 คะแนน และปัญหาสังคม 4.7 คะแนน และยังได้คะแนนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคตะวันออกแค่ 4 คะแนนเท่านั้น เนื่องจากปัญหามาบตาพุด ขณะเดียวกันภาครัฐยังได้คะแนนการแก้ปาเศรษฐกิจโดยรวมเพียง 4.8 คะแนน ส่วนผลงานที่รัฐบาลสอบผ่านเกิน 5 คะแนน ได้แก่ ท่องเที่ยว ราคาสินค้าเกษตร และการว่างงาน

นายธนวรรธน์ กล่าวด้วยว่า ส่วนผลสำรวจความเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของหอการค้าไทย พบว่าภาครัฐ และเอกชนมากกว่าครึ่ง เห็นด้วยกับการจัดทำยุทธศาสตร์ครั้งนี้ แต่ภาคเอกชนกังวลว่ารัฐบาลจะไม่ยอมรับยุทธศาสตร์ และนำข้อเรียกร้องไปปฏิบัติ ขณะที่ภาครัฐเกรงว่า เอกชนจะไม่มียุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ประเด็นสำคัญที่รัฐและเอกชนต้องการให้เร่งดำเนินการ คือ การรับมือต่อการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 รองลงมาเป็นการสร้างให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ส่วนภูมิภาค มีบทบาทมากขึ้น รวมทั้งเร่งขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์เดินหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนความเห็นส่วนตัวต่อปัญหาเศรษฐกิจในดูไบ คงจะต้องติดตามต่อไปว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์หน้า การพักชำระหนี้ของบริษัทดูไบเวิลด์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยจะเป็นอย่างไร รวมถึงมาตร การเพิ่มเติมจากรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยปัญหาขณะนี้ส่งผลต่อการหยุดพักชำระหนี้ ทำให้ตลาดหุ้น และทองคำชะงักงันทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเมื่อมีความชัดเจนจะทำให้สถานการณ์ต่าง ๆ กลับคืนมา ส่วนผลกระทบต่อประเทศไทย จะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้า แต่อาจกระทบต่อการลงทุนของไทยในดูไบ เพราะตลาดนี้ ถือเป็นประเทศผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ ผอ. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ กล่าวตอนท้าย

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวปิดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ แม้เอกชนเป็นผู้จุดประกาย แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ จากภาครัฐถึงจะประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี เพราะขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ยินดีจะทำงานร่วมกัน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ หลังจากนี้จะนำผลการสัมมนาจัดทำเป็นสมุดปกขาวเสนอให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รับทราบภายในสัปดาห์นี้ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ได้แก่ 1.ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 2.เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 3.พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ 4.ส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 5.รักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต และ 6.ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา ยุทธศาสตร์เหล่านี้จะนำมาใช้ภายใต้ 7 กลุ่มธุรกิจ ใน 18 กลุ่มภูมิภาคประกอบด้วย ท่องเที่ยว บริการสุขภาพ ค้าชายแดน เกษตรและอาหาร สิ่งทอ อัญมณี และอสังหาริมทรัพย์

ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าว ถึงผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดในเมืองดูไบ ว่า หอการค้าฯ จะติดตามปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่ที่เกิดขึ้นในเมืองดูไบอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น เบื้องต้นประเมินว่าคงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกบ้างแต่ไม่มาก เพราะบางประเทศในตลาดตะวันออกกลาง เศรษฐกิจยังแข็งแรงอยู่ ไม่ได้เกิดทั้งภูมิภาค โดยวิกฤติเศรษฐกิจในดูไบ ไทยใช้เป็นบทเรียนได้ เพราะอะไรที่โตเร็ว เกินไป พอถึงจุดหนึ่งก็อาจเกิดปัญหาได้ ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจจึงควรเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่เข้มแข็งดีกว่า

ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) ถนนวิภาวดีรังสิต นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภาย หลังออกรายการ เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ถึงกรณีการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ที่ จ.เชียงใหม่ แสดงความเป็นห่วงว่าถ้าขาดความปรองดองในประเทศจะเป็นตัวฉุดให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง ว่า จากการบริหารที่ทำมาจากนโยบายต่าง ๆ พบว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจชัดเจนขึ้น แต่เมื่อหวั่นเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์วุ่นวาย ก็ย่อมเกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของนักลงทุน และคนที่มองจากข้างนอก โดยเฉพาะคนที่ไม่คุ้นเคยกับหลายอย่างในประเทศไทย ตนพยายามไปอธิบายแต่สิ่งที่ดีที่สุด คือ เราต้องช่วยกันขจัดเงื่อนไขต่าง ๆ เมื่อถามว่าจะยืนยันได้หรือไม่ว่าประเทศไทยจะไม่กลายเป็นประเทศที่เศรษฐกิจอ่อนแอที่สุดในอาเซียน นายกฯ กล่าวว่า ยืนยันว่าตอนนี้ไทยขับเคลื่อนไปได้มาก และเราได้ทำหน้าที่เป็นประธาน และตัวแทนของอาเซียนในเวทีสำคัญ ๆ ในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งอาเซียนก็มีความเข้มแข็งขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไทยมีส่วนสำคัญในการผลักดันตรงนี้ และหลายประเทศก็ยอมรับ

เมื่อถามว่ายังมั่นใจหรือไม่ว่า แม้จะมีปัจจัยลบทางการเมือง แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสต่อไปจะเป็นไปตามที่คาดไว้ นายกฯ กล่าวว่า มั่นใจว่าเป็นบวก อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูเศรษฐกิจของโลกยังเปราะบางอยู่ในบางจุด แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นในนครดูไบ และกรณีการลดค่าเงินของประเทศเวียดนาม ตนคิดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบมาก ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ประชุมหอการค้าทั่วประเทศจะส่งรายงานสรุปผลการสัมมนาให้กับรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า กำลังนัดหมายกัน ทั้งนี้ รัฐบาลนำมาใช้ประโยชน์อยู่แล้ว เมื่อถามว่าภาคเอกชน เสนอให้ใช้นโยบายค่าเงินบาทอ่อน นายกฯ กล่าวว่า นโยบายเราให้อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราไม่แกว่งตัวมาก แต่เราไม่สามารถกำหนดค่าเงินของเราได้ มิฉะนั้นจะย้อนไปสู่ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2540 ทั้งนี้ ตนจะให้นำประเด็นผลกระทบจากกรณีของเวียดนามและดูไบเข้าสู่ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องทำอะไรบ้าง.

รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" พบ ตร.ทุ่งสองห้อง

รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" พบ ตร.ทุ่งสองห้อง

กรธ.ยันหลักเกณฑ์เบอร์ผู้สมัครส.ส.เพื่อความเสมอภาค

กรธ.ยันหลักเกณฑ์เบอร์ผู้สมัครส.ส.เพื่อความเสมอภาค

ตร.เรียก 21 รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" รับทราบข้อกล่าวหา 7 ส.ค.

ตร.เรียก 21 รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" รับทราบข้อกล่าวหา 7 ส.ค.

ศาลฎีกายกฟ้อง 4 จำเลยคดีสลายม็อบพันธมิตรปี 51

ศาลฎีกายกฟ้อง 4 จำเลยคดีสลายม็อบพันธมิตรปี 51

ครม.เห็นชอบร่าง กม.7 ชั่วโคตรล้อมคอกขรก.ห้ามทุจริต

ครม.เห็นชอบร่าง กม.7 ชั่วโคตรล้อมคอกขรก.ห้ามทุจริต

เปิดกรุสมบัติ “ยิ่งลักษณ์” ยังห่างไกลตัวเลข “ค่าเสียหาย” ถูกฟ้องคดีจำนำข้าว

เปิดกรุสมบัติ “ยิ่งลักษณ์” ยังห่างไกลตัวเลข “ค่าเสียหาย” ถูกฟ้องคดีจำนำข้าว

"ยิ่งลักษณ์" เดินทางมาศาลฯฟังคำแถลงปิดคดีจำนำข้าว

"ยิ่งลักษณ์" เดินทางมาศาลฯฟังคำแถลงปิดคดีจำนำข้าว

ฝ่ายมั่นคง ไม่ยืนยัน "โกตี๋" ถูกอุ้มจากลาวเข้าไทย

ฝ่ายมั่นคง ไม่ยืนยัน "โกตี๋" ถูกอุ้มจากลาวเข้าไทย

“วิษณุ” รับถอนเงิน “ยิ่งลักษณ์” 5 บัญชีมีแค่หลักแสน

“วิษณุ” รับถอนเงิน “ยิ่งลักษณ์” 5 บัญชีมีแค่หลักแสน

ย้อนรอยเส้นทางการเมือง 6 ปีของ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”

ย้อนรอยเส้นทางการเมือง 6 ปีของ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”

"ประวิตร" ยันคดียิ่งลักษณ์ รอศาลตัดสิน ไม่ห่วงมวลชนเคลื่อนไหว

"ประวิตร" ยันคดียิ่งลักษณ์ รอศาลตัดสิน ไม่ห่วงมวลชนเคลื่อนไหว

นายกฯ ชี้ "ยิ่งลักษณ์" ยื่นทุเลาการยึดบัญชีได้

นายกฯ ชี้ "ยิ่งลักษณ์" ยื่นทุเลาการยึดบัญชีได้

นายกฯ โต้อายัด 12 บัญชี “ยิ่งลักษณ์” ไม่ใช่ชี้นำเป็นขั้นตอนปกติ

นายกฯ โต้อายัด 12 บัญชี “ยิ่งลักษณ์” ไม่ใช่ชี้นำเป็นขั้นตอนปกติ

‘ยิ่งลักษณ์’ โพสต์ทวิตเตอร์ ‘เงินในบัญชีถูกถอน-ยึดไปแล้ว’

‘ยิ่งลักษณ์’ โพสต์ทวิตเตอร์ ‘เงินในบัญชีถูกถอน-ยึดไปแล้ว’

ยิ่งลักษณ์ ยังเข้มแข็งสู้ ย้ำไม่ผิด แม้ถูกอายัดบัญชีธนาคาร

ยิ่งลักษณ์ ยังเข้มแข็งสู้ ย้ำไม่ผิด แม้ถูกอายัดบัญชีธนาคาร

ศาลอุทธรณ์แก้โทษ คุก 8 เดือน จำลองกับพวก นำพันธมิตรบุกทำเนียบ

ศาลอุทธรณ์แก้โทษ คุก 8 เดือน จำลองกับพวก นำพันธมิตรบุกทำเนียบ

ศาลฎีกานัด 25 ส.ค. ตัดสิน "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าวแถลงปิดคดี 1 ส.ค.

ศาลฎีกานัด 25 ส.ค. ตัดสิน "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าวแถลงปิดคดี 1 ส.ค.

ศาลฎีกานัด 25 ส.ค.ตัดสิน "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าว แถลงปิดคดี1สค.

ศาลฎีกานัด 25 ส.ค.ตัดสิน "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าว แถลงปิดคดี1สค.

ยิ่งลักษณ์ เดินทางถึงศาลมวลชนให้กำลังใจแน่น

ยิ่งลักษณ์ เดินทางถึงศาลมวลชนให้กำลังใจแน่น

ศาลฎีกาสั่งจำคุก “จตุพร” 1 ปี ไม่รอลงอาญา ปมหมิ่นอภิสิทธิ์

ศาลฎีกาสั่งจำคุก “จตุพร” 1 ปี ไม่รอลงอาญา ปมหมิ่นอภิสิทธิ์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์