มทร.ศรีวิชัยให้โควตานร.จังหวัดชายแดนใต้

มทร.ศรีวิชัยให้โควตานร.จังหวัดชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 200 คน ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.เมือง จ.สงขลา วิศวกรรมโยธา 3 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 3 คน วิศวกรรมสำรวจ 3 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 คน วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 3 คน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3 คน วิศวกรรมเครื่องกล 3 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 3 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อ.เมือง จ.สงขลา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.เมือง จ.สงขลา สถาปัตยกรรม 5 คน

คณะบริหารธุรกิจ อ.เมือง จ.สงขลา การบัญชี 5 คน การตลาด 5 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 5 คน ระบบสารสนเทศ 5 คน วิทยาลัยรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 6 คน ช่างกลเกษตร 1 คน การตลาด 1 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน การบัญชี 1 คน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว อ.สิเกา จ.ตรัง การโรงแรมและท่องเที่ยว 3 คน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 คน การบัญชี 7 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อ.สิเกา จ.ตรัง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2 คน วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 คน เคมีอุตสาหกรรม 2 คน เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 คน การจัดการสิ่งแวดล้อม 2 คน การจัดการอุตสาหกรรมประมง 2 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ทุ่งสง เทคโนโลยีการยาง 2 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ 4 คน ชีววิทยาประยุกต์ 3 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 คน เคมีอุตสาหกรรม 3 คน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 คน คณะเกษตรศาสตร์ อ.ทุ่งสง พืชศาสตร์ 4 คน เกษตรกลวิธาน 2 คน สัตวศาสตร์ 4 คน ประมง 2 คน คณะเทคโนโลยีการจัดการ อ.ทุ่งสง ระบบสารสนเทศ 5 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 10 คน การตลาด 10 คน การบัญชี 5 คน คณะเกษตรศาสตร์ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช พืชศาสตร์ 4 คน สัตวศาสตร์ 4 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.ทุ่งใหญ่ สัตวแพทยศาสตร์ 5 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร อ.ทุ่งใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 คน เทคโนโลยีชีวภาพ 5 คน อาหารและโภชนาการ 5 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วิศวกรรมโยธา 5 คน การบัญชี 5 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 5 คน

รับสมัครวันที่ 1-31 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อ.เมือง จ.สงขลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย โทร. 0-7431-7100 ต่อ 1530, 1531 หรือ www.rmutsv.ac.th

แฉคลิป! แท็กซี่ชมพูอันธพาล ขับปาดคันอื่น พอคู่กรณีลงไปคุยกลับต่อยกลางถนน

แฉคลิป! แท็กซี่ชมพูอันธพาล ขับปาดคันอื่น พอคู่กรณีลงไปคุยกลับต่อยกลางถนน

ชาวสงขลาแห่จองเหรียญที่ระลึกในหลวง ร.9

ชาวสงขลาแห่จองเหรียญที่ระลึกในหลวง ร.9

แม่แทบขาดใจ ทหารฝึกกระโดดร่ม แต่ร่มขาดกลางอากาศ

แม่แทบขาดใจ ทหารฝึกกระโดดร่ม แต่ร่มขาดกลางอากาศ

ย้อนดู 5 คดีแก้เผ็ดคนโกง อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล

ย้อนดู 5 คดีแก้เผ็ดคนโกง อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล

ชื่นชม 2 ฝรั่งเยอรมันฮีโร่ โดดน้ำช่วยพ่อเเม่ลูกเก๋งตกคูเมือง

ชื่นชม 2 ฝรั่งเยอรมันฮีโร่ โดดน้ำช่วยพ่อเเม่ลูกเก๋งตกคูเมือง

ชาวเน็ตจวกยับ! เรืออากาศตรีโดนชนท้าย รัวหมัดใส่คู่กรณีวัย 70 ไม่ยั้ง

ชาวเน็ตจวกยับ! เรืออากาศตรีโดนชนท้าย รัวหมัดใส่คู่กรณีวัย 70 ไม่ยั้ง

พรุ่งนี้! เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

พรุ่งนี้! เปิดจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

คลิปวินาที "พระพยอม" ลื่นล้มท้ายทอยแตก เย็บ 11 เข็ม

คลิปวินาที "พระพยอม" ลื่นล้มท้ายทอยแตก เย็บ 11 เข็ม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล ร้อยละ 40

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล ร้อยละ 40

โซเชียลวอนช่วย ยายตาบอดหาบขนมขาย ถูกรถไฟทับเท้าขาด

โซเชียลวอนช่วย ยายตาบอดหาบขนมขาย ถูกรถไฟทับเท้าขาด

ชื่นชมน้ำใจ ชายสติไม่ดีอยากตัดผม ช่างเนรมิตทรงใหม่ให้ฟรี

ชื่นชมน้ำใจ ชายสติไม่ดีอยากตัดผม ช่างเนรมิตทรงใหม่ให้ฟรี

ชาวเน็ตสะใจ! ช่างเสริมสวยถูกลูกค้าโกงเงิน ขอเอาคืนกลางโรงพัก

ชาวเน็ตสะใจ! ช่างเสริมสวยถูกลูกค้าโกงเงิน ขอเอาคืนกลางโรงพัก

ปิดตำนานแมวสวนลุม จับทำหมัน-ย้ายที่อยู่ ชาวเน็ตวิจารณ์เสียงแตก

ปิดตำนานแมวสวนลุม จับทำหมัน-ย้ายที่อยู่ ชาวเน็ตวิจารณ์เสียงแตก

มอบตัวแล้ว หนุ่มซิ่งเก๋งชนคุณตาอัลไซเมอร์แล้วหนี อ้างตกใจ

มอบตัวแล้ว หนุ่มซิ่งเก๋งชนคุณตาอัลไซเมอร์แล้วหนี อ้างตกใจ

เผยภาพ "สายตรวจฮีโร่" ช่วยสาวเมียนมาถูกคนขับรถตู้ข่มขืน

เผยภาพ "สายตรวจฮีโร่" ช่วยสาวเมียนมาถูกคนขับรถตู้ข่มขืน

หมดห่วงแล้ว "น้องบิ๊ก ไมค์หมดหนี้" เด็กชายหัวใจเพชร จากไปอย่างสงบ

หมดห่วงแล้ว "น้องบิ๊ก ไมค์หมดหนี้" เด็กชายหัวใจเพชร จากไปอย่างสงบ

วอนทบทวนยกเลิกเที่ยวบิน ลำปาง-กรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

วอนทบทวนยกเลิกเที่ยวบิน ลำปาง-กรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ตร.ยืนยัน ใบสั่งแบบใหม่ ไม่ได้ออกมาเพื่อหารายได้จากประชาชน

ตร.ยืนยัน ใบสั่งแบบใหม่ ไม่ได้ออกมาเพื่อหารายได้จากประชาชน

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์