มทร.ศรีวิชัยให้โควตานร.จังหวัดชายแดนใต้

มทร.ศรีวิชัยให้โควตานร.จังหวัดชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 200 คน ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.เมือง จ.สงขลา วิศวกรรมโยธา 3 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 3 คน วิศวกรรมสำรวจ 3 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 คน วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 3 คน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3 คน วิศวกรรมเครื่องกล 3 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 3 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อ.เมือง จ.สงขลา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.เมือง จ.สงขลา สถาปัตยกรรม 5 คน

คณะบริหารธุรกิจ อ.เมือง จ.สงขลา การบัญชี 5 คน การตลาด 5 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 5 คน ระบบสารสนเทศ 5 คน วิทยาลัยรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 6 คน ช่างกลเกษตร 1 คน การตลาด 1 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน การบัญชี 1 คน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว อ.สิเกา จ.ตรัง การโรงแรมและท่องเที่ยว 3 คน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 คน การบัญชี 7 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อ.สิเกา จ.ตรัง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2 คน วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 คน เคมีอุตสาหกรรม 2 คน เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 คน การจัดการสิ่งแวดล้อม 2 คน การจัดการอุตสาหกรรมประมง 2 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ทุ่งสง เทคโนโลยีการยาง 2 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ 4 คน ชีววิทยาประยุกต์ 3 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 คน เคมีอุตสาหกรรม 3 คน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 คน คณะเกษตรศาสตร์ อ.ทุ่งสง พืชศาสตร์ 4 คน เกษตรกลวิธาน 2 คน สัตวศาสตร์ 4 คน ประมง 2 คน คณะเทคโนโลยีการจัดการ อ.ทุ่งสง ระบบสารสนเทศ 5 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 10 คน การตลาด 10 คน การบัญชี 5 คน คณะเกษตรศาสตร์ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช พืชศาสตร์ 4 คน สัตวศาสตร์ 4 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.ทุ่งใหญ่ สัตวแพทยศาสตร์ 5 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร อ.ทุ่งใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 คน เทคโนโลยีชีวภาพ 5 คน อาหารและโภชนาการ 5 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วิศวกรรมโยธา 5 คน การบัญชี 5 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 5 คน

รับสมัครวันที่ 1-31 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อ.เมือง จ.สงขลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย โทร. 0-7431-7100 ต่อ 1530, 1531 หรือ www.rmutsv.ac.th

Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

เบื้องหลังนักข่าวสาวสุดกลั้นน้ำตา รายงานข่าว "ช้างล้มแล้ว"

เบื้องหลังนักข่าวสาวสุดกลั้นน้ำตา รายงานข่าว "ช้างล้มแล้ว"

สาวขอโทษรพ. รับวู่วามโพสต์ด่าไม่มีหมอเวรผ่าคลอด

สาวขอโทษรพ. รับวู่วามโพสต์ด่าไม่มีหมอเวรผ่าคลอด

ประกาศห้ามรถผ่าน-จอด 21 จุด ช่วงพระราชพิธี

ประกาศห้ามรถผ่าน-จอด 21 จุด ช่วงพระราชพิธี

เปิดสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ร.9 ถึง 23 ต.ค.

เปิดสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ร.9 ถึง 23 ต.ค.

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

"ดอกไม้เพื่อพ่อ" อุโมงค์ดอกไม้ยาว 400 ม. ที่ปากคลองตลาด เปิดให้เข้าชมแล้ว

"ดอกไม้เพื่อพ่อ" อุโมงค์ดอกไม้ยาว 400 ม. ที่ปากคลองตลาด เปิดให้เข้าชมแล้ว

มาเฟียสยาม คัมแบค! โผล่ฉกมือถือ-ขโมยเสื้อผ้าร้านดัง

มาเฟียสยาม คัมแบค! โผล่ฉกมือถือ-ขโมยเสื้อผ้าร้านดัง

สมพระเกียรติ ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สมพระเกียรติ ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

จับได้แล้ว! ชายในคลิปเรียกเก็บค่าจอดรถ 100 บาท

จับได้แล้ว! ชายในคลิปเรียกเก็บค่าจอดรถ 100 บาท

เปิดพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 113 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

เปิดพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 113 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

ปชช.จำนวนมากต่อคิวรอชมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ

ปชช.จำนวนมากต่อคิวรอชมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังจัดสร้างแล้วเสร็จ

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังจัดสร้างแล้วเสร็จ

ปิด 18 เส้นทางซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 21 ต.ค.

ปิด 18 เส้นทางซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 21 ต.ค.

ไอดอล "เบ๊น อาปาเช่" โพสต์เศร้า อาม่าสุดที่รักเสียชีวิตแล้ว

ไอดอล "เบ๊น อาปาเช่" โพสต์เศร้า อาม่าสุดที่รักเสียชีวิตแล้ว

เตรียมเฮลิคอปเตอร์ 6 ลำ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ช่วงพระราชพิธีฯ

เตรียมเฮลิคอปเตอร์ 6 ลำ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ช่วงพระราชพิธีฯ

"เชฟตุ๋ย" ขออัดเทปส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย ก่อนสิ้นลมด้วยโรคมะเร็ง

"เชฟตุ๋ย" ขออัดเทปส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย ก่อนสิ้นลมด้วยโรคมะเร็ง

แม่ช็อกลูกเล่นเกมดัง ROV ซื้อไอเท็มหมด 20,000 บาท

แม่ช็อกลูกเล่นเกมดัง ROV ซื้อไอเท็มหมด 20,000 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์