มทร.ศรีวิชัยให้โควตานร.จังหวัดชายแดนใต้

มทร.ศรีวิชัยให้โควตานร.จังหวัดชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 200 คน ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.เมือง จ.สงขลา วิศวกรรมโยธา 3 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 3 คน วิศวกรรมสำรวจ 3 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 คน วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 3 คน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3 คน วิศวกรรมเครื่องกล 3 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 3 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อ.เมือง จ.สงขลา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.เมือง จ.สงขลา สถาปัตยกรรม 5 คน

คณะบริหารธุรกิจ อ.เมือง จ.สงขลา การบัญชี 5 คน การตลาด 5 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 5 คน ระบบสารสนเทศ 5 คน วิทยาลัยรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 6 คน ช่างกลเกษตร 1 คน การตลาด 1 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน การบัญชี 1 คน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว อ.สิเกา จ.ตรัง การโรงแรมและท่องเที่ยว 3 คน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 คน การบัญชี 7 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อ.สิเกา จ.ตรัง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2 คน วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 คน เคมีอุตสาหกรรม 2 คน เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 คน การจัดการสิ่งแวดล้อม 2 คน การจัดการอุตสาหกรรมประมง 2 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ทุ่งสง เทคโนโลยีการยาง 2 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ 4 คน ชีววิทยาประยุกต์ 3 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 คน เคมีอุตสาหกรรม 3 คน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 คน คณะเกษตรศาสตร์ อ.ทุ่งสง พืชศาสตร์ 4 คน เกษตรกลวิธาน 2 คน สัตวศาสตร์ 4 คน ประมง 2 คน คณะเทคโนโลยีการจัดการ อ.ทุ่งสง ระบบสารสนเทศ 5 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 10 คน การตลาด 10 คน การบัญชี 5 คน คณะเกษตรศาสตร์ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช พืชศาสตร์ 4 คน สัตวศาสตร์ 4 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.ทุ่งใหญ่ สัตวแพทยศาสตร์ 5 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร อ.ทุ่งใหญ่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 คน เทคโนโลยีชีวภาพ 5 คน อาหารและโภชนาการ 5 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วิศวกรรมโยธา 5 คน การบัญชี 5 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 5 คน

รับสมัครวันที่ 1-31 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อ.เมือง จ.สงขลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย โทร. 0-7431-7100 ต่อ 1530, 1531 หรือ www.rmutsv.ac.th

Advertisement Replay Ad
งามหน้า เจ้าหน้าที่ประกันสังคม โกงเงินเบี้ยชราภาพ

งามหน้า เจ้าหน้าที่ประกันสังคม โกงเงินเบี้ยชราภาพ

หัวใจแกร่ง เด็กชาย 11 ขวบโรครุมเร้า กัดฟันสู้ดูแลแม่ป่วยอัมพฤกษ์

หัวใจแกร่ง เด็กชาย 11 ขวบโรครุมเร้า กัดฟันสู้ดูแลแม่ป่วยอัมพฤกษ์

รฟม. แจ้งปิดจราจร ถนนพหลโยธิน ข้ามปี 20 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61

รฟม. แจ้งปิดจราจร ถนนพหลโยธิน ข้ามปี 20 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61

กรมธนารักษ์ประเมินที่ดิน สีลมแพงสุด ตร.วาละ 1 ล้านบาท

กรมธนารักษ์ประเมินที่ดิน สีลมแพงสุด ตร.วาละ 1 ล้านบาท

"ตูน" ออกวิ่งวันที่ 48 จากแม่พริก ลุยต่อ 65 กม.ไปเถิน ลำปาง

"ตูน" ออกวิ่งวันที่ 48 จากแม่พริก ลุยต่อ 65 กม.ไปเถิน ลำปาง

ลูกชายกำนันเป๊าะ ยันพักโทษพ่อเป็นไปตามกฎระเบียบ

ลูกชายกำนันเป๊าะ ยันพักโทษพ่อเป็นไปตามกฎระเบียบ

น่ารัก! งานรับปริญญาปัจฉิมวัย บัณฑิตอายุรวม 23,084 ปี

น่ารัก! งานรับปริญญาปัจฉิมวัย บัณฑิตอายุรวม 23,084 ปี

หนุ่มไทยสุดทน ลุกไปช่วยสาวเสิร์ฟถูกเศรษฐีต่างชาติด่าเหยียด

หนุ่มไทยสุดทน ลุกไปช่วยสาวเสิร์ฟถูกเศรษฐีต่างชาติด่าเหยียด

ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งอีกครั้งหลังพัก 1 วัน มุ่งหน้าสู่ลำปาง

ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งอีกครั้งหลังพัก 1 วัน มุ่งหน้าสู่ลำปาง

ผอ.โรงเรียนดังขอโทษ กรณีเด็ก ม.2 โดนเพื่อนทำร้าย ข่มขู่ไถเงิน

ผอ.โรงเรียนดังขอโทษ กรณีเด็ก ม.2 โดนเพื่อนทำร้าย ข่มขู่ไถเงิน

แม่น้องเมย โพสต์หลังดูข่าวกองทัพแถลงสาเหตุลูกชายเสียชีวิต

แม่น้องเมย โพสต์หลังดูข่าวกองทัพแถลงสาเหตุลูกชายเสียชีวิต

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์