สรุปข่าวภาค 07.00 น.วันที่ 4 ธันวาคม 2552

สรุปข่าวภาค 07.00 น.วันที่ 4 ธันวาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศาลาศิริราช 100 ปีเมื่อวานนี้ ยังเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่นเดียวกับทุกๆวันที่ผ่านมาโดยทุกคนต่างขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ขณะที่โรงพยาบาลศิริราชแจ้งงดลงนามถวายพระพรในวันที่ 5 ธันวาคม บรรยากาศการลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราชตลอดวานนี้ มีประชาชน คณะบุคคล ข้าราชการตำรวจ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ คณะสามเณร 110 รูป ซึ่งบรรพชาในโครงการเฉลิมพระเกียรติที่โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดถวายเป็นพระราชกุศล กรมการบินพลเรือน เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองตำรวจสื่อสาร คณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และประชาชนจากทั่วสารทิศ ทุกคนตั้งใจขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตราบนานเท่านาน สำหรับวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา โรงพยาบาลศิริราชจะปิดการลงนามถวายพระพร ณ ศาลาศิริราช 100 ปีเป็นเวลา 1 วัน แต่ประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรที่ศาลาสหไทยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ส่วนจำนวนผู้มาลงนามฯล่าสุดเมื่อวานนี้ 17,389 รายชื่อ ยอดรวม 75 วันจำนวน 1,342,176 รายชื่อ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการจัดงานและได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ภายในงานมีการแสดงบนเวทีของสถานศึกษาต่างๆ การแข่งขันประกวดวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนมัธยมชิงถ้วยพระราชทาน และการแสดงดนตรีนอกจากนี้ ตลอดแนวถนนราชดำเนินกลางไปจนถึงแยก จปร. จัดแสดงแสง สี เสียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิด"ความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี การจัดนิทรรศการ จัดทำมัลติมีเดียเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนบริเวณป้อมมหากาฬถึงโรงแรมรัตนโกสินทร์ เปิดไฟกระพริบตลอดแนวถนนราชดำเนิน 9,999 ดวง ตั้งแต่เวลา 18.00 น.- 24.00 น. การแสดงดอกไม้ไฟชุดใหญ่ การแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสมการจัดแสดงดนตรีแจ๊ส ป๊อป และออเคสตร้า ขณะที่ประชาชนที่เข้าชมงานเปิดเผยว่า ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการงานเฉลิมพระเกียรติฯ และภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย รวมทั้งซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ ( 4 ธันวาคม) ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 819 กิโลเฮิรตซ์ ในระบบ เอ.เอ็ม. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 จากลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล เวลา 15.30-16.30 น. ความถี่ 819,891 กิโลเฮิรตซ์ ในระบบ เอ.เอ็ม. และความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ ในระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายกรัฐมนตรี ขอให้คนไทยนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งเตือนใจในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ปาฐกาพิเศษยุทธศาสตร์ประเทศไทย Thailand Green Stategy ในงานสัมมนา CEO Forum ว่า ที่ประชุมหลายกลุ่มได้แสดงจุดยืนร่วมกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ไทยในฐานะประธานอาเซียนจะแสดงบทบาทในการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนอย่างเต็มที่ ซึ่งไทยโชคดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทรงสนพระราชหฤทัยเรื่องพลังงานทดแทน จึงให้ประชาชนนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน หากคนไทยไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คาดว่าอีก 10-30 ปีข้างหน้าจะส่งผลกระทบแน่นอน อีกทั้งเชื่อว่าบทเรียนจากปัญหาอุตสาหกรรมมาบตาพุดจะทำให้โครงการใหญ่ๆ ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ 8 ฝ่าย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าที่คณะกรรมการ 4 ฝ่ายได้จัดทำร่างระเบียบและกำหนดหลักเกณฑ์ การดำเนินการตามมาตรา 67 วรรค 2 เพื่อเป็นพื้นฐานให้ทุกโครงการที่มีปัญหาใช้เป็นแนวทางให้ศาลปกครองยกเลิกการระงับการลงทุนในช่วงต่อไป พร้อมกำชับหน่วยงานภาครัฐเร่งชี้แจงภาคเอกชนให้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานจัดทำรายละเอียดของแต่ละโครงการ รวมทั้งปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากคำวินิจฉัยของศาล กรุงเทพมหานครพร้อมรองรับประชาชนจากทั่วประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็งที่สนามศุภชลาศัย ขณะที่ตำรวจเตรียมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้รถโดยสารสาธารณะแทนรถส่วนตัว ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็งที่แต่ละจังหวัดร่วมร้องเพลงชาติไทยในเวลา 18.00 น.วันละ 1 จังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมาและครบทั้ง 76 จังหวัดในวันนี้ที่กรุงเทพมหานคร โดยได้กำหนดจัดงานที่สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นการแสดงพลังความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ภายใต้กิจกรรมหลากหลาย ทางด้าน พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล คาดว่า จะมีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 40,000 คน จึงมอบหมายให้กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 และกองบังคับการตำรวจจราจร อำนวยความสะดวกให้ประชาชน พร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะหรือรถไฟฟ้า เพราะคาดว่าปริมาณรถจะหนาแน่นมาก ขณะที่ พล.ต.ต.พงศพัศ พงษ์เจริญ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความมั่นใจ ตำรวจพร้อมดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ โดยได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจในบริเวณงานอย่างเข้มงวด และจากการติดตามด้านการข่าวยังไม่พบสิ่งผิดปกติ และในเวลา 17.30-18.03 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 819,891 กิโลเฮิรตซ์ ในระบบ เอ.เอ็ม. และความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ ในระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเสียงพิธีปิดโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งจากสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเตรียมความพร้อมรองรับการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งเรื่องเส้นทางและความปลอดภัย นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. เปิดเผยว่า มอบหมายให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งปรับสภาพผิวจราจรและเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหยุดการก่อสร้างต่างๆ นอกจากนี้ยังปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ป้ายแนะนำเส้นทาง สัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมจัดตั้งหน่วยบริการ สถานที่พักรถบนเส้นทางสำคัญ อีกทั้งขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า - ออกสถานีขนส่ง และกวดขันวินัยการขับขี่ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรตามเส้นทางสายหลัก ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มสกัดกั้นยาเสพติดช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดจากชายแดน พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดระดมกวาดล้างยาเสพติดในช่วงนี้ต่อเนื่องถึงวันที่ 25 ธันวาคม เนื่องจากประเมินว่า จะมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจำนวนมาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงกำชับหน่วยปฏิบัติให้เพิ่มความเข้มในการตั้งด่านตรวจค้นและสกัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างมาก โดยเฉพาะแนวชายแดนทางภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระบุ รัสเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพ และกำลังเร่งปรับปรุงเศรษฐกิจให้ทันสมัย จึงเป็นโอกาสดีที่นักลงทุนไทยควรเข้าไปร่วมลงทุน นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเชิญจากสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาเปิดงานการประชุมความร่วมมือทวิภาคีด้านการค้าและการลงทุน ระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจรัสเซีย ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย โดยขณะนี้รัสเซียอยู่ระหว่างการใช้แผนพัฒนาแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศให้ทันสมัย ซึ่งกำหนดแนวทางการพัฒนาใน 5 สาขาสำคัญ คือ (1) พลังงาน ซึ่งรัสเซียเชิญชวนให้บริษัทไทยไปลงทุนซื้อก๊าซธรรมชาติ และร่วมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าของบริษัทรัสเซียในประเทศเพื่อนบ้านของไทย (2) พลังงานนิวเคลียร์ รัสเซียเสนอตัวเป็นแหล่งขององค์ความรู้และการอบรมบุคลากร (3) เวชภัณฑ์ ซึ่งไทยอาจร่วมกับรัสเซียในการวิจัย พัฒนาและการลงทุนร่วมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (4) อวกาศและสารสนเทศ และ (5) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รัสเซียอยู่ระหว่างพัฒนา supercomputer และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสของนักธุรกิจไทยในการค้าการลงทุนกับรัสเซียว่า ไม่ได้มีเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงมอสโกเท่านั้น แต่ยังมีในเมืองใหญ่ๆ ด้วย ตัวแทนนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมผสมในการตอบปัญหาอาเซียน ระดับภูมิภาคที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นางวรรณา วุฒิอาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า นักเรียนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ประกอบด้วย น.ส.จตุพร อุชุวัฒน์ โรงเรียนอุดมศึกษา นายกันตภณ รัตนพฤกษ์สกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และ นายพรพิพัฒน์ เกษมทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้ (3 ธันวาคม) โดยมีประเทศในภูมิภาคอาเซียนส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 10 ประเทศ ๆ ละ 3 คน ผลการแข่งขันประเภททีม ชนะเลิศ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ รองลงมาคือ สหภาพพม่า และประเทศไทย ประเภททีมผสม รางวัลที่ 1 ประกอบด้วยทีมจากประเทศไทย สิงคโปร์และเวียดนาม ซึ่งตัวแทนไทยที่ร่วมแข่งขันได้แก่ นายกันตภณ รัตนพฤกษ์สกุล วันนี้ (4 ธันวาคม ) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ที่หมู่ 4 บ้านเขาดิน ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดนครราชสีมา ที่หมู่ 1 บ้านโนนอุดม ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดน่าน ที่หมู่ 7 บ้านห้วยเลา ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดราชบุรี ที่หมู่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยผาก ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

Advertisement Replay Ad
แฟนคลับช็อก จงฮยอน แห่งวง SHINee เสียชีวิตในบ้านพัก

แฟนคลับช็อก จงฮยอน แห่งวง SHINee เสียชีวิตในบ้านพัก

งามหน้า เจ้าหน้าที่ประกันสังคม โกงเงินเบี้ยชราภาพ

งามหน้า เจ้าหน้าที่ประกันสังคม โกงเงินเบี้ยชราภาพ

หัวใจแกร่ง เด็กชาย 11 ขวบโรครุมเร้า กัดฟันสู้ดูแลแม่ป่วยอัมพฤกษ์

หัวใจแกร่ง เด็กชาย 11 ขวบโรครุมเร้า กัดฟันสู้ดูแลแม่ป่วยอัมพฤกษ์

รฟม. แจ้งปิดจราจร ถนนพหลโยธิน ข้ามปี 20 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61

รฟม. แจ้งปิดจราจร ถนนพหลโยธิน ข้ามปี 20 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61

ไฟไหม้สถานเริงรมย์ ในเมืองไซตามะของญี่ปุ่น ดับ 4 ศพ

ไฟไหม้สถานเริงรมย์ ในเมืองไซตามะของญี่ปุ่น ดับ 4 ศพ

คู่นี้ก็หวาน เปอร์ สุวิกรม ควงนางเอกสาว ยิหวา วิ่งก้าวคนละก้าว

คู่นี้ก็หวาน เปอร์ สุวิกรม ควงนางเอกสาว ยิหวา วิ่งก้าวคนละก้าว

น่ารักจัง หิมะครั้งแรกของ เจ้าหนูทาเรีย ลูกสาวน้ำฝน กุลณัฐ

น่ารักจัง หิมะครั้งแรกของ เจ้าหนูทาเรีย ลูกสาวน้ำฝน กุลณัฐ

ณเดชน์ ฉลองวันเกิดไร้เงา ญาญ่า แต่มีของขวัญสุดพิเศษ

ณเดชน์ ฉลองวันเกิดไร้เงา ญาญ่า แต่มีของขวัญสุดพิเศษ

หนุ่มมือคะนองโพสต์หมิ่นตำรวจ ล่าสุดขอโทษ-ขอขมาเจ้าหน้าที่

หนุ่มมือคะนองโพสต์หมิ่นตำรวจ ล่าสุดขอโทษ-ขอขมาเจ้าหน้าที่

เปิดใจ "เจ๋ง บิ๊กแอส" ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ต้นทุนชีวิตติดลบ กินดินประทังชีวิต

เปิดใจ "เจ๋ง บิ๊กแอส" ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ต้นทุนชีวิตติดลบ กินดินประทังชีวิต

พ่อทุกข์ใจขังลูกในกรงนาน 5 ปี หลังถูกรถชนตั้งแต่ยังเล็ก

พ่อทุกข์ใจขังลูกในกรงนาน 5 ปี หลังถูกรถชนตั้งแต่ยังเล็ก

3 สาวจีนเมาได้เรื่อง เดินเล่นริมแม่น้ำ ติดโคลนดูดลึกถึงเอว

3 สาวจีนเมาได้เรื่อง เดินเล่นริมแม่น้ำ ติดโคลนดูดลึกถึงเอว

ตำรวจทำปืนลั่นในธนาคาร กระสุนทะลุผนังเจาะร่างพนักงาน-ลูกค้า

ตำรวจทำปืนลั่นในธนาคาร กระสุนทะลุผนังเจาะร่างพนักงาน-ลูกค้า

น.1 ตั้งกรรมการสอบ ตร.ดอนเมือง-ยานนาวา ไม่รับแจ้งคดีข่มขืน

น.1 ตั้งกรรมการสอบ ตร.ดอนเมือง-ยานนาวา ไม่รับแจ้งคดีข่มขืน

สิ้น "หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก" เกจิดังสายวิปัสสนา ศิษย์หลวงปู่มั่น

สิ้น "หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก" เกจิดังสายวิปัสสนา ศิษย์หลวงปู่มั่น

ฉายาตำรวจ ปี 2560 ผบ.ตร.สายแข็ง น.1 ไม่บึ่งแล้ว

ฉายาตำรวจ ปี 2560 ผบ.ตร.สายแข็ง น.1 ไม่บึ่งแล้ว

พิ้งกี้ เคลียร์อีกรอบ สาเหตุเลิก ไฮโซเพชร ตอบเหมือนหนังคนละม้วน

พิ้งกี้ เคลียร์อีกรอบ สาเหตุเลิก ไฮโซเพชร ตอบเหมือนหนังคนละม้วน

รวมตัวไม่ใช่ง่ายๆ ดาราแก๊งยูม่า พาลูกหลานสังสรรค์ส่งท้ายปี

รวมตัวไม่ใช่ง่ายๆ ดาราแก๊งยูม่า พาลูกหลานสังสรรค์ส่งท้ายปี

สาวจีนแทบช็อก ปั่นจักรยานเจอถนนยุบตัวตามหลัง

สาวจีนแทบช็อก ปั่นจักรยานเจอถนนยุบตัวตามหลัง

ร้องบช.น.อ้างถูกรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยข่มขืน ขู่บังคับให้ยอมความ

ร้องบช.น.อ้างถูกรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยข่มขืน ขู่บังคับให้ยอมความ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์