ข่าวในพระราชสำนัก วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552

ข่าวในพระราชสำนัก วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.52 น . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูต ผู้แทนฝ่ายกงสุลต่างประเทศ และคณะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จลงด้วย ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้าออกรับท่านทั้งหลายแทนพระองค์ และให้แจ่งแก่ท่านทราบทั่วกันว่า ทรงขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างมาก ที่พรั่งพร้อมกันมาอวยพรวันเกิด ด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต พร้อมทั้งแสดงความตั้งใจจริง ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในประการนี้ทรงขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ประเทศไทยมีนโยบายอันแน่นอนเสมอมา ที่จะรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตร และให้ความร่วมมือกับประเทศผู้เป็นมิตรทั้งปวง ด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นว่ามิตรไมตรีและการร่วมมือกัน โดยต่างฝ่ายต่างยกย่องนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจนั้น เป็นทางที่ดียิ่งทางหนึ่ง ที่จะส่งเสริมให้ประชาชาติทั้งมวลเข้าใจกัน ผูกสัมพันธ์กันได้อย่างใกล้ชิดสนิทสนม ซึ่งจะส่งผลให้ทุกหนทุกแห่งบนโลกมีแต่ความผาสุกสงบ และสันติภาพที่ทุกคนปรารภปรารถนาก็จะบังเกิดมีขึ้นได้ในที่สุด ท้ายที่สุด ได้ทรงอวยพรให้ท่านและครอ ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จในภาระหน้าที่ทุกอย่าง ทั้งขอให้ประเทศและประชากรที่ท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้มีความรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดไป เวลา 04.52 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด เที่ยวบินที่ พีจี 1 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลจากการจัดกิจกรรมให้ประชาชนชาวจีนลงคะแนน "เพื่อนของชาวจีนในรอบ 100 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน ไชน่า คอนเน็คชั่น-ท็อป เท็น อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรนด์ ออฟ ไชน่า (China Connection Top Ten International Friends of China ) เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทรงได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 9 จากการลงคะแนนดังกล่าว เวลา 09.17 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และประชุมวิชาการเรื่อง "การอ่านเพื่อพัฒนาชาติ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เวลา 14.35 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ วังสวนกุหลาบ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในการจัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)2552 ต่อจากนั้น ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ ท้องพระโรง วังสวนกุหลาบ ประทานพระวโรกาสให้ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ นาณฐพล ศรีจอมขวัญ ประธานจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "ดีส เวย์ ทู เฮฟเว่น แชริตี้ คอนเสิร์ต (This Way To Heaven Charity Concert ) พร้อมด้วยคณะศิลปิน และผู้บริหาร บริษัท สไปซี่ ดิสก์ (Spicy Disc) จำกัด เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง เลขานุการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ฯ เฝ้ารับประทานเงินจำนวนดังกล่าว อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2552 เวลา 18.51น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานสโมสรสันนิบาต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้ด้วย ในวันเดียวกันนั้น เวลา 19.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์หยาง อวี้เหลียง อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

แม่ช็อกลูกเล่นเกมดัง ROV ซื้อไอเท็มหมด 20,000 บาท

แม่ช็อกลูกเล่นเกมดัง ROV ซื้อไอเท็มหมด 20,000 บาท

ชื่นชม 2 ตำรวจโร่วิ่งช่วยลุงอยู่ๆ ล้มหมดสติเกาะกลางถนน

ชื่นชม 2 ตำรวจโร่วิ่งช่วยลุงอยู่ๆ ล้มหมดสติเกาะกลางถนน

แมคโดนัลด์ขอโทษลูกค้า สั่งล้างเครื่องกาแฟ หลังพบขาแมลงสาบ

แมคโดนัลด์ขอโทษลูกค้า สั่งล้างเครื่องกาแฟ หลังพบขาแมลงสาบ

ปิด 13 เส้นทางคืนนี้ เตรียมซ้อมใหญ่ริ้วขบวนฯ 21 ต.ค.

ปิด 13 เส้นทางคืนนี้ เตรียมซ้อมใหญ่ริ้วขบวนฯ 21 ต.ค.

มหากาพย์หญิงไก่! ตุ๋นลวงโลกจากสูงสุดคืนสู่สามัญ

มหากาพย์หญิงไก่! ตุ๋นลวงโลกจากสูงสุดคืนสู่สามัญ

เปิดใจหนุ่มบิ๊กไบค์ใจหล่อ ช่วยลูกแมวตัวน้อยกลางสะพาน

เปิดใจหนุ่มบิ๊กไบค์ใจหล่อ ช่วยลูกแมวตัวน้อยกลางสะพาน

ชื่นชม 2 ตำรวจสายตรวจ วิ่งไม่คิดชีวิตช่วยคนหมดสติกลางถนน

ชื่นชม 2 ตำรวจสายตรวจ วิ่งไม่คิดชีวิตช่วยคนหมดสติกลางถนน

กทม.แจงดราม่าย้ายต้นไม้ขวางสะพานลอย ยันไม่ได้ตัดทิ้ง

กทม.แจงดราม่าย้ายต้นไม้ขวางสะพานลอย ยันไม่ได้ตัดทิ้ง

#กรุงเทพฯ ไม่จำเป็นต้องท่วม เสียงสะท้อนจุดยืนของดวงฤทธิ์ บุนนาค

#กรุงเทพฯ ไม่จำเป็นต้องท่วม เสียงสะท้อนจุดยืนของดวงฤทธิ์ บุนนาค

รวมบริการฟรี ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

รวมบริการฟรี ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ก.คมนาคมเปิด Infographic การเดินทางทุกช่องทางช่วงพระราชพิธีฯ ให้ประชาชนเข้าใจง่าย

ก.คมนาคมเปิด Infographic การเดินทางทุกช่องทางช่วงพระราชพิธีฯ ให้ประชาชนเข้าใจง่าย

การถ่ายทอดสดการแสดงมหรสพสมโภชในคืนวันที่ 26 ตุลาคม 2560

การถ่ายทอดสดการแสดงมหรสพสมโภชในคืนวันที่ 26 ตุลาคม 2560

จับตาน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนป่าสักฯ รัฐให้ความมั่นใจจัดการได้

จับตาน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนป่าสักฯ รัฐให้ความมั่นใจจัดการได้

เฟซบุ๊กแถลงยัน “มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” ไม่มีแผนมาไทย

เฟซบุ๊กแถลงยัน “มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” ไม่มีแผนมาไทย

โก่งราคา “ดอกดาวเรือง” จำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท

โก่งราคา “ดอกดาวเรือง” จำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท

คืบ! แฟนเก่าตามราวีไม่เลิก ล่าสุด สาดน้ำกรดใส่รถ

คืบ! แฟนเก่าตามราวีไม่เลิก ล่าสุด สาดน้ำกรดใส่รถ

คุณแม่โพสต์อุทาหรณ์ ลูกจ้องโทรศัพท์นาน ต้องเข้าผ่าตัดดวงตา

คุณแม่โพสต์อุทาหรณ์ ลูกจ้องโทรศัพท์นาน ต้องเข้าผ่าตัดดวงตา

หนุ่มแทบอ้วก เจอขาแมลงสาบลอยในกาแฟร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดัง

หนุ่มแทบอ้วก เจอขาแมลงสาบลอยในกาแฟร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดัง

เปิดวัดและโรงเรียนในกทม.เป็นที่พัก ช่วงงานพระราชพิธีฯ

เปิดวัดและโรงเรียนในกทม.เป็นที่พัก ช่วงงานพระราชพิธีฯ

ยกเลิกโปรโมชั่นรถไฟฟ้าสายสีม่วงก่อนกำหนด 1 พ.ย.ใช้ราคาปกติ

ยกเลิกโปรโมชั่นรถไฟฟ้าสายสีม่วงก่อนกำหนด 1 พ.ย.ใช้ราคาปกติ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์