ข่าวในพระราชสำนัก วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552

ข่าวในพระราชสำนัก วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.52 น . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูต ผู้แทนฝ่ายกงสุลต่างประเทศ และคณะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จลงด้วย ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้าออกรับท่านทั้งหลายแทนพระองค์ และให้แจ่งแก่ท่านทราบทั่วกันว่า ทรงขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างมาก ที่พรั่งพร้อมกันมาอวยพรวันเกิด ด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต พร้อมทั้งแสดงความตั้งใจจริง ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในประการนี้ทรงขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ประเทศไทยมีนโยบายอันแน่นอนเสมอมา ที่จะรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตร และให้ความร่วมมือกับประเทศผู้เป็นมิตรทั้งปวง ด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นว่ามิตรไมตรีและการร่วมมือกัน โดยต่างฝ่ายต่างยกย่องนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจนั้น เป็นทางที่ดียิ่งทางหนึ่ง ที่จะส่งเสริมให้ประชาชาติทั้งมวลเข้าใจกัน ผูกสัมพันธ์กันได้อย่างใกล้ชิดสนิทสนม ซึ่งจะส่งผลให้ทุกหนทุกแห่งบนโลกมีแต่ความผาสุกสงบ และสันติภาพที่ทุกคนปรารภปรารถนาก็จะบังเกิดมีขึ้นได้ในที่สุด ท้ายที่สุด ได้ทรงอวยพรให้ท่านและครอ ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จในภาระหน้าที่ทุกอย่าง ทั้งขอให้ประเทศและประชากรที่ท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้มีความรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดไป เวลา 04.52 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด เที่ยวบินที่ พีจี 1 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลจากการจัดกิจกรรมให้ประชาชนชาวจีนลงคะแนน "เพื่อนของชาวจีนในรอบ 100 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน ไชน่า คอนเน็คชั่น-ท็อป เท็น อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรนด์ ออฟ ไชน่า (China Connection Top Ten International Friends of China ) เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทรงได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 9 จากการลงคะแนนดังกล่าว เวลา 09.17 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และประชุมวิชาการเรื่อง "การอ่านเพื่อพัฒนาชาติ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เวลา 14.35 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ วังสวนกุหลาบ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในการจัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)2552 ต่อจากนั้น ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ ท้องพระโรง วังสวนกุหลาบ ประทานพระวโรกาสให้ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ นาณฐพล ศรีจอมขวัญ ประธานจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "ดีส เวย์ ทู เฮฟเว่น แชริตี้ คอนเสิร์ต (This Way To Heaven Charity Concert ) พร้อมด้วยคณะศิลปิน และผู้บริหาร บริษัท สไปซี่ ดิสก์ (Spicy Disc) จำกัด เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง เลขานุการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ฯ เฝ้ารับประทานเงินจำนวนดังกล่าว อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2552 เวลา 18.51น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานสโมสรสันนิบาต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้ด้วย ในวันเดียวกันนั้น เวลา 19.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์หยาง อวี้เหลียง อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

"พี่ตูน" เจออุปสรรคใหญ่ โค้งสุดท้ายก่อนถึงเชียงราย

"พี่ตูน" เจออุปสรรคใหญ่ โค้งสุดท้ายก่อนถึงเชียงราย

งามหน้า เจ้าหน้าที่ประกันสังคม โกงเงินเบี้ยชราภาพ

งามหน้า เจ้าหน้าที่ประกันสังคม โกงเงินเบี้ยชราภาพ

หัวใจแกร่ง เด็กชาย 11 ขวบโรครุมเร้า กัดฟันสู้ดูแลแม่ป่วยอัมพฤกษ์

หัวใจแกร่ง เด็กชาย 11 ขวบโรครุมเร้า กัดฟันสู้ดูแลแม่ป่วยอัมพฤกษ์

รฟม. แจ้งปิดจราจร ถนนพหลโยธิน ข้ามปี 20 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61

รฟม. แจ้งปิดจราจร ถนนพหลโยธิน ข้ามปี 20 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61

กรมธนารักษ์ประเมินที่ดิน สีลมแพงสุด ตร.วาละ 1 ล้านบาท

กรมธนารักษ์ประเมินที่ดิน สีลมแพงสุด ตร.วาละ 1 ล้านบาท

"ตูน" ออกวิ่งวันที่ 48 จากแม่พริก ลุยต่อ 65 กม.ไปเถิน ลำปาง

"ตูน" ออกวิ่งวันที่ 48 จากแม่พริก ลุยต่อ 65 กม.ไปเถิน ลำปาง

ลูกชายกำนันเป๊าะ ยันพักโทษพ่อเป็นไปตามกฎระเบียบ

ลูกชายกำนันเป๊าะ ยันพักโทษพ่อเป็นไปตามกฎระเบียบ

น่ารัก! งานรับปริญญาปัจฉิมวัย บัณฑิตอายุรวม 23,084 ปี

น่ารัก! งานรับปริญญาปัจฉิมวัย บัณฑิตอายุรวม 23,084 ปี

หนุ่มไทยสุดทน ลุกไปช่วยสาวเสิร์ฟถูกเศรษฐีต่างชาติด่าเหยียด

หนุ่มไทยสุดทน ลุกไปช่วยสาวเสิร์ฟถูกเศรษฐีต่างชาติด่าเหยียด

ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งอีกครั้งหลังพัก 1 วัน มุ่งหน้าสู่ลำปาง

ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งอีกครั้งหลังพัก 1 วัน มุ่งหน้าสู่ลำปาง

ผอ.โรงเรียนดังขอโทษ กรณีเด็ก ม.2 โดนเพื่อนทำร้าย ข่มขู่ไถเงิน

ผอ.โรงเรียนดังขอโทษ กรณีเด็ก ม.2 โดนเพื่อนทำร้าย ข่มขู่ไถเงิน

แม่น้องเมย โพสต์หลังดูข่าวกองทัพแถลงสาเหตุลูกชายเสียชีวิต

แม่น้องเมย โพสต์หลังดูข่าวกองทัพแถลงสาเหตุลูกชายเสียชีวิต

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์