ข่าวในพระราชสำนัก วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552

ข่าวในพระราชสำนัก วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.52 น . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูต ผู้แทนฝ่ายกงสุลต่างประเทศ และคณะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จลงด้วย ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้าออกรับท่านทั้งหลายแทนพระองค์ และให้แจ่งแก่ท่านทราบทั่วกันว่า ทรงขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างมาก ที่พรั่งพร้อมกันมาอวยพรวันเกิด ด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต พร้อมทั้งแสดงความตั้งใจจริง ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในประการนี้ทรงขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ประเทศไทยมีนโยบายอันแน่นอนเสมอมา ที่จะรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตร และให้ความร่วมมือกับประเทศผู้เป็นมิตรทั้งปวง ด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นว่ามิตรไมตรีและการร่วมมือกัน โดยต่างฝ่ายต่างยกย่องนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจนั้น เป็นทางที่ดียิ่งทางหนึ่ง ที่จะส่งเสริมให้ประชาชาติทั้งมวลเข้าใจกัน ผูกสัมพันธ์กันได้อย่างใกล้ชิดสนิทสนม ซึ่งจะส่งผลให้ทุกหนทุกแห่งบนโลกมีแต่ความผาสุกสงบ และสันติภาพที่ทุกคนปรารภปรารถนาก็จะบังเกิดมีขึ้นได้ในที่สุด ท้ายที่สุด ได้ทรงอวยพรให้ท่านและครอ ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จในภาระหน้าที่ทุกอย่าง ทั้งขอให้ประเทศและประชากรที่ท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้มีความรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดไป เวลา 04.52 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด เที่ยวบินที่ พีจี 1 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลจากการจัดกิจกรรมให้ประชาชนชาวจีนลงคะแนน "เพื่อนของชาวจีนในรอบ 100 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน ไชน่า คอนเน็คชั่น-ท็อป เท็น อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรนด์ ออฟ ไชน่า (China Connection Top Ten International Friends of China ) เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทรงได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 9 จากการลงคะแนนดังกล่าว เวลา 09.17 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และประชุมวิชาการเรื่อง "การอ่านเพื่อพัฒนาชาติ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เวลา 14.35 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ วังสวนกุหลาบ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในการจัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)2552 ต่อจากนั้น ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ ท้องพระโรง วังสวนกุหลาบ ประทานพระวโรกาสให้ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ นาณฐพล ศรีจอมขวัญ ประธานจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "ดีส เวย์ ทู เฮฟเว่น แชริตี้ คอนเสิร์ต (This Way To Heaven Charity Concert ) พร้อมด้วยคณะศิลปิน และผู้บริหาร บริษัท สไปซี่ ดิสก์ (Spicy Disc) จำกัด เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง เลขานุการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ฯ เฝ้ารับประทานเงินจำนวนดังกล่าว อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2552 เวลา 18.51น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานสโมสรสันนิบาต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้ด้วย ในวันเดียวกันนั้น เวลา 19.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์หยาง อวี้เหลียง อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ปิดตำนานแมวสวนลุม จับทำหมัน-ย้ายที่อยู่ ชาวเน็ตวิจารณ์เสียงแตก

ปิดตำนานแมวสวนลุม จับทำหมัน-ย้ายที่อยู่ ชาวเน็ตวิจารณ์เสียงแตก

มอบตัวแล้ว หนุ่มซิ่งเก๋งชนคุณตาอัลไซเมอร์แล้วหนี อ้างตกใจ

มอบตัวแล้ว หนุ่มซิ่งเก๋งชนคุณตาอัลไซเมอร์แล้วหนี อ้างตกใจ

เผยภาพ "สายตรวจฮีโร่" ช่วยสาวเมียนมาถูกคนขับรถตู้ข่มขืน

เผยภาพ "สายตรวจฮีโร่" ช่วยสาวเมียนมาถูกคนขับรถตู้ข่มขืน

หมดห่วงแล้ว "น้องบิ๊ก ไมค์หมดหนี้" เด็กชายหัวใจเพชร จากไปอย่างสงบ

หมดห่วงแล้ว "น้องบิ๊ก ไมค์หมดหนี้" เด็กชายหัวใจเพชร จากไปอย่างสงบ

วอนทบทวนยกเลิกเที่ยวบิน ลำปาง-กรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

วอนทบทวนยกเลิกเที่ยวบิน ลำปาง-กรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ตร.ยืนยัน ใบสั่งแบบใหม่ ไม่ได้ออกมาเพื่อหารายได้จากประชาชน

ตร.ยืนยัน ใบสั่งแบบใหม่ ไม่ได้ออกมาเพื่อหารายได้จากประชาชน

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

สาวไทยโวย อยู่ดีๆ ถูกฝรั่งกระชากผม-เตะหัว ในร้านฟาสต์ฟู้ด

เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ

เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาติ

ไปรษณีย์ยัน ห้ามใช้กล่องเก่าจริง เพื่อความแข็งแรง-ปกป้องของด้านใน

ไปรษณีย์ยัน ห้ามใช้กล่องเก่าจริง เพื่อความแข็งแรง-ปกป้องของด้านใน

โซเชียลสุดเศร้า "หมอไผ่" เสียชีวิตแล้ว หลังพ่อขายบ้านนำมารักษา

โซเชียลสุดเศร้า "หมอไผ่" เสียชีวิตแล้ว หลังพ่อขายบ้านนำมารักษา

พ่อตาโวยลูกสาวหาย พบกระดูก แต่ผล DNA กลายเป็นศพลูกเขย

พ่อตาโวยลูกสาวหาย พบกระดูก แต่ผล DNA กลายเป็นศพลูกเขย

คอหวยถูกใจใบเล็กกว่าเดิม บางคนซื้อเก็บเพราะเป็นรุ่นแรก

คอหวยถูกใจใบเล็กกว่าเดิม บางคนซื้อเก็บเพราะเป็นรุ่นแรก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

ครูเป็นห่วง! เด็กป.6 วาดรูปใช้ผ้าขาวม้าแขวนคอตาย

ครูเป็นห่วง! เด็กป.6 วาดรูปใช้ผ้าขาวม้าแขวนคอตาย

ดร.ธรณ์ เชื่อแผลที่เท้าหนุ่มญี่ปุ่นเป็นฉลามกัด

ดร.ธรณ์ เชื่อแผลที่เท้าหนุ่มญี่ปุ่นเป็นฉลามกัด

ออกหมายเรียก "หมอ" โพสต์ตึกเอียงเสี่ยงถล่ม

ออกหมายเรียก "หมอ" โพสต์ตึกเอียงเสี่ยงถล่ม

จำหน่ายสลากฯ ใหม่วันแรก ปชช.ยังสับสนเรื่องขนาดและเงินรางวัล

จำหน่ายสลากฯ ใหม่วันแรก ปชช.ยังสับสนเรื่องขนาดและเงินรางวัล

ตีแผ่ความจริง! Yellowstone From Thailand

ตีแผ่ความจริง! Yellowstone From Thailand

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่  สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์