รัฐธรรมนูญไทยที่เคยประกาศใช้

รัฐธรรมนูญไทยที่เคยประกาศใช้

มีทั้งสิ้น 18 ฉบับ ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 เกิดจากคณะราษฎร์ ได้จัดร่างขึ้น มีระยะเวลาใช้ 5 เดือน 13 วัน

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2475 รวมเวลาบังคับใช้ 13 ปี 4 เดือน 9 วัน เป็นรัฐธรรมนูญที่มีการบังคับใช้นานที่สุด มีการรับรองสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ประชาชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญครั้งแรก

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 รวมเวลาบังคับใช้ 1 ปี 5 เดือน 28 วัน ให้เสรีภาพในการตั้งพรรคเป็นครั้งแรก และใช้การปกครองระบบ 2 สภา คือรัฐสภา และพฤฒสภา

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 มาจากคณะรัฐประหาร มีระยะเวลาใช้ 1 ปี 4 เดือน 14 วัน เป็นรัฐธรรมนูญที่มีชื่อเล่นว่า รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม เพราะพลโทหลวงกาจสงคราม รองหัวหน้าคณะรัฐประหาร ที่มีส่วนในการร่างเกรงว่าจะมีใครรู้เนื้อหา จึงยกร่างแล้วนำไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มน้ำ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีการนำคำว่า วุฒิสภามาใช้เป็นครั้งแรกแทนพฤฒสภา

5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 มีระยะเวลาใช้ 2 ปี 8 เดือน 6 วัน เนื้อหาสำคัญ ห้าม ส.ส., ส.ว.เป็นข้าราชการ หรือทำการค้า กำหนดให้มีแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นครั้งแรก

6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 บังคับใช้ 6 ปี 7 เดือน 12 วัน ในช่วงนี้ มีการปฏิวัติยึดอำนาจโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 แม้เป็นธรรมนูญการปกครองชั่วคราว แต่บังคับใช้ถึง 9 น ให้มีสภาเดียว คือสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการแต่งตั้ง ทำหน้าที่นิติบัญญัติด้วย

8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 มีอายุการใช้งาน 3 ปี 4 เดือน 27 วัน และถูกจอมพลถนอม กิตติขจร ทำรัฐประหาร

9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 มีอายุ 1 ปี 9 เดือน 22 วัน รัฐธรรมนูญนี้ มีจุดสนใจอยู่ที่ ม.17 ซึ่งให้อำนาจเพิ่มเติมสำหรับการบังคับการกระทำต่าง ๆ แก่นายกรัฐมนตรีอย่างกว้างขวาง

10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ได้ชื่อว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงสุด ให้ เสรีภาพประชาชนอย่างกว้างขวาง เพราะถูกร่างหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 แต่ระยะเวลาใช้เพียง 2 ปี ก็ถูกล้มเลิกโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519

11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 มีอายุเพียง 1 ปี

12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 มีอายุประมาณ 1 ปี กำหนดเวลาใช้เพื่อรอการเลือกตั้งเท่านั้น และมีบทบัญญัติ ม.27 ให้ความเห็นชอบในการใช้อำนาจเผด็จการของนายกรัฐมนตรี

13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ใช้ค่อนข้างยาว 12 ปีเศษ และถูกรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้ ส.ส.ต้องสังกัดพรรค

14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 ใช้บังคับเพียง 9 เดือน 8 วัน โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ ให้ รสช.เป็นองค์กรกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับคณะรัฐมนตรี

15. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เป็นรัฐธรรมนูญที่มักจะถูกเรียกว่า รัฐธรรช. และใน ม.159 ให้คนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ เป็นเหตุให้ประชาชนต่อต้าน จนเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ รวมระยะเวลาใช้ 5 ปี 10 เดือน 2 วัน

16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ เน้นส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ถูกยกเลิกโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ซึ่งนำโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน รวมเวลาใช้ 8 ปี 11 เดือน 8 วัน

17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 คปค.ได้ยกร่างขึ้นมาใช้บริหารประเทศชั่วคราว ประมาณ 10 เดือน

18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คือฉบับปัจจุบัน ที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 โดยใช้สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำ และมีความพยายามจะแก้ไขดังที่ได้กล่าวไปแล้ว.

Advertisement Replay Ad
ศาลฎีกาสั่งโทษจำคุก 12 เดือน จตุพร คดีหมิ่น อภิสิทธิ์ ไม่รออาญา

ศาลฎีกาสั่งโทษจำคุก 12 เดือน จตุพร คดีหมิ่น อภิสิทธิ์ ไม่รออาญา

ไม่มีลดราวาศอกกันแล้วนาทีนี้ เพจดังคาด "บิ๊กป้อม" มี ริชาร์ด มิลล์ อีกเรือน

ไม่มีลดราวาศอกกันแล้วนาทีนี้ เพจดังคาด "บิ๊กป้อม" มี ริชาร์ด มิลล์ อีกเรือน

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์