รัฐธรรมนูญไทยที่เคยประกาศใช้

รัฐธรรมนูญไทยที่เคยประกาศใช้

มีทั้งสิ้น 18 ฉบับ ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 เกิดจากคณะราษฎร์ ได้จัดร่างขึ้น มีระยะเวลาใช้ 5 เดือน 13 วัน

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2475 รวมเวลาบังคับใช้ 13 ปี 4 เดือน 9 วัน เป็นรัฐธรรมนูญที่มีการบังคับใช้นานที่สุด มีการรับรองสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ประชาชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญครั้งแรก

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 รวมเวลาบังคับใช้ 1 ปี 5 เดือน 28 วัน ให้เสรีภาพในการตั้งพรรคเป็นครั้งแรก และใช้การปกครองระบบ 2 สภา คือรัฐสภา และพฤฒสภา

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 มาจากคณะรัฐประหาร มีระยะเวลาใช้ 1 ปี 4 เดือน 14 วัน เป็นรัฐธรรมนูญที่มีชื่อเล่นว่า รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม เพราะพลโทหลวงกาจสงคราม รองหัวหน้าคณะรัฐประหาร ที่มีส่วนในการร่างเกรงว่าจะมีใครรู้เนื้อหา จึงยกร่างแล้วนำไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มน้ำ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีการนำคำว่า วุฒิสภามาใช้เป็นครั้งแรกแทนพฤฒสภา

5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 มีระยะเวลาใช้ 2 ปี 8 เดือน 6 วัน เนื้อหาสำคัญ ห้าม ส.ส., ส.ว.เป็นข้าราชการ หรือทำการค้า กำหนดให้มีแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นครั้งแรก

6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 บังคับใช้ 6 ปี 7 เดือน 12 วัน ในช่วงนี้ มีการปฏิวัติยึดอำนาจโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 แม้เป็นธรรมนูญการปกครองชั่วคราว แต่บังคับใช้ถึง 9 น ให้มีสภาเดียว คือสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการแต่งตั้ง ทำหน้าที่นิติบัญญัติด้วย

8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 มีอายุการใช้งาน 3 ปี 4 เดือน 27 วัน และถูกจอมพลถนอม กิตติขจร ทำรัฐประหาร

9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 มีอายุ 1 ปี 9 เดือน 22 วัน รัฐธรรมนูญนี้ มีจุดสนใจอยู่ที่ ม.17 ซึ่งให้อำนาจเพิ่มเติมสำหรับการบังคับการกระทำต่าง ๆ แก่นายกรัฐมนตรีอย่างกว้างขวาง

10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ได้ชื่อว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงสุด ให้ เสรีภาพประชาชนอย่างกว้างขวาง เพราะถูกร่างหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 แต่ระยะเวลาใช้เพียง 2 ปี ก็ถูกล้มเลิกโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519

11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 มีอายุเพียง 1 ปี

12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 มีอายุประมาณ 1 ปี กำหนดเวลาใช้เพื่อรอการเลือกตั้งเท่านั้น และมีบทบัญญัติ ม.27 ให้ความเห็นชอบในการใช้อำนาจเผด็จการของนายกรัฐมนตรี

13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ใช้ค่อนข้างยาว 12 ปีเศษ และถูกรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้ ส.ส.ต้องสังกัดพรรค

14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 ใช้บังคับเพียง 9 เดือน 8 วัน โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ ให้ รสช.เป็นองค์กรกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับคณะรัฐมนตรี

15. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เป็นรัฐธรรมนูญที่มักจะถูกเรียกว่า รัฐธรรช. และใน ม.159 ให้คนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ เป็นเหตุให้ประชาชนต่อต้าน จนเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ รวมระยะเวลาใช้ 5 ปี 10 เดือน 2 วัน

16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ เน้นส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ถูกยกเลิกโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ซึ่งนำโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน รวมเวลาใช้ 8 ปี 11 เดือน 8 วัน

17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 คปค.ได้ยกร่างขึ้นมาใช้บริหารประเทศชั่วคราว ประมาณ 10 เดือน

18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คือฉบับปัจจุบัน ที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 โดยใช้สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำ และมีความพยายามจะแก้ไขดังที่ได้กล่าวไปแล้ว.

Advertisement Replay Ad
“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ทักษิณยัวะ ! เตรียมดำเนินคดีบุคคลที่พาดพิงชื่อ โยงหมิ่นเบื้องสูง

ทักษิณยัวะ ! เตรียมดำเนินคดีบุคคลที่พาดพิงชื่อ โยงหมิ่นเบื้องสูง

ผล DNA บนรถไม่ชัด! พ.ต.อ.พ้นผิด ช่วย 'ยิ่งลักษณ์' หนี

ผล DNA บนรถไม่ชัด! พ.ต.อ.พ้นผิด ช่วย 'ยิ่งลักษณ์' หนี

ออกหมายจับ ‘ยิ่งลักษณ์’ เพิ่ม ข้อหาออกนอกประเทศไม่ตามช่องทางกำหนด

ออกหมายจับ ‘ยิ่งลักษณ์’ เพิ่ม ข้อหาออกนอกประเทศไม่ตามช่องทางกำหนด

 “บิ๊กตู่” เมินดราม่าไม่ได้ยืนพรมแดง ย้ำประกาศวันเลือกตั้งปี 61

 “บิ๊กตู่” เมินดราม่าไม่ได้ยืนพรมแดง ย้ำประกาศวันเลือกตั้งปี 61

“บิ๊กตู่” พบ “ทรัมป์” ยันประกาศเลือกตั้งปี 2561

“บิ๊กตู่” พบ “ทรัมป์” ยันประกาศเลือกตั้งปี 2561

นายกรัฐมนตรี พบประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอบคุณต้อนรับอบอุ่น ทรัมป์ลุยสัมพันธ์ไทย

นายกรัฐมนตรี พบประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอบคุณต้อนรับอบอุ่น ทรัมป์ลุยสัมพันธ์ไทย

นายกรัฐมนตรี ถึงสหรัฐแล้ว หารือคณะทำงานก่อนพบ "โดนัล ทรัมป์"

นายกรัฐมนตรี ถึงสหรัฐแล้ว หารือคณะทำงานก่อนพบ "โดนัล ทรัมป์"

“ชัชชาติ” ปฏิเสธร่วมทีมร่างแผนประเทศ

“ชัชชาติ” ปฏิเสธร่วมทีมร่างแผนประเทศ

โหร ส.ว.ทำนายดวงนายกฯ เป็นห่วงกลัวเสียท่าให้ "ทรัมป์"

โหร ส.ว.ทำนายดวงนายกฯ เป็นห่วงกลัวเสียท่าให้ "ทรัมป์"

กต.รับลูก เดินหน้าถอนพาสปอร์ต 'ยิ่งลักษณ์'

กต.รับลูก เดินหน้าถอนพาสปอร์ต 'ยิ่งลักษณ์'

เอม พินทองทา โพสต์ลูกฝาแฝดถาม "ทำไมไม่เคยเจอตาตาที่เมืองไทย?"

เอม พินทองทา โพสต์ลูกฝาแฝดถาม "ทำไมไม่เคยเจอตาตาที่เมืองไทย?"

CNN ตีข่าว ยิ่งลักษณ์ ซุกลอนดอนขอลี้ภัยทางการเมืองแล้ว

CNN ตีข่าว ยิ่งลักษณ์ ซุกลอนดอนขอลี้ภัยทางการเมืองแล้ว

CNN ตีข่าว ‘ยิ่งลักษณ์’ ซุกลอนดอน ขอลี้ภัยทางการเมืองแล้ว

CNN ตีข่าว ‘ยิ่งลักษณ์’ ซุกลอนดอน ขอลี้ภัยทางการเมืองแล้ว

โทษนักการเมืองไร้อายุความ “ยิ่งลักษณ์” ต้องหนีตลอดชีวิต?

โทษนักการเมืองไร้อายุความ “ยิ่งลักษณ์” ต้องหนีตลอดชีวิต?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์