โอ๊ค-เอมฟ้อง สรรพากร-กก.วินิจฉัยอุทธรณ์ ขอยกเลิกภาษีหมื่นล.

โอ๊ค-เอมฟ้อง สรรพากร-กก.วินิจฉัยอุทธรณ์ ขอยกเลิกภาษีหมื่นล.

โอ๊ค-เอมฟ้อง สรรพากร-กก.วินิจฉัยอุทธรณ์ ขอยกเลิกภาษีหมื่นล.

โอ๊ค-เอม ส่งทนายฟ้อง -คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ ขอยกเลิกประเมินภาษีรวมกว่าหมื่นล้าน อ้างสรรพากรทำงานตามใบสังคตส.

เมื่อเวลา 11.45 น. ที่ศาลภาษีอากรกลาง ถ.รัชดาภิเษก -นายพานทองแท้ และน.ส.พิณทองทา ชินวัตร บุตรชายและบุตรสาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยนางกาญจนาภา หงษ์เหิน มอบอำนาจให้นายเมธา ธรรมวิหาร ทนายความของยื่นฟ้องกรมสรรพกร ,นายสุทธิชัย สังขมณี ,นายศิริศักดิ์ พันธ์พยัคฆ์ และนายณัฎฐภพ อนันตรสุชาติ ซึ่งเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษีของกรมสรรพกร เป็นจำเลยที่ 1 - 4 ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการประเมินภาษีของนายพานทองแท้จำนวน5,677,136,572 บาท และน.ส.พิณทองทา จำนวน5,676,860,088บาท โดยแยกฟ้องเป็นสองสำนวน

คำฟ้องในส่วนของนายพานทองแท้ สรุปว่า เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2550 จำเลยที่ 1 ได้แจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภงด.12 ประจำปี 2549 โดยระบุว่าโจทก์เสียภาษีไม่ถูกต้องเนื่องจากกรมสรรพากรตรวจสอบพบว่า เมื่อปี 2549 โจทก์เป็นกรรมการบริษัทแอมเพิล ริช อินเวสเมนต์ จำกัด ได้ซื้อหุ้นบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)จากบริษัทแอมเพิล ริชฯ โดยทำการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2549 รวม จำนวน 164,600,000 หุ้นในราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท

ขณะที่หุ้นชินคอร์ปฯมีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หุ้นละ 49.25 บาท หุ้นชินคอร์ปฯ ที่บริษัทแอมเพิล ริช ขายให้โจทก์เป็นหุ้นชนิดไร้ใบหลักทรัพย์ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จะนำหุ้นลักษณะนี้ไปฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ในต่างประเทศไม่ได้ การซื้อหุ้นไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อลงบันทึกบัญชี ของผู้ฝากหลักทรัพย์ในสำนักหักบัญชีของบริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ และพบว่าได้มีการโอนหลักทรัพย์หุ้นชินคอร์ปฯจากผู้รักษาทรัพย์ช่วง คือ ธนาคารซิติแบงค์ ไปยังโบรกเกอร์ คือ บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส จำกัด (มหาชน) จำนวน 164,000,000หุ้น ดังนั้นการซื้อขายหุ้นครั้งของโจทก์จึงเป็นการซื้อขายหุ้นในประเทศไทย

การที่ บริษัทแอมเพิล ริชฯ ขายหุ้นชินคอร์ปฯให้กับโจทก์ในวันดังกล่าว จึงมีส่วนต่าง คำนวณได้เป็นเงิน 7,941,950,000 บาท จึงถือว่าโจทก์ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทแอมเพิล ริชฯได้รับประโยชน์เข้าลักษณะพึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 ซึ่งกำหนดให้ต้องเสียภาษีตามมาตรา 40 (2) แต่โจทก์ได้ยื่นแบบ ภงด.90 โดยไม่นำเงินได้ส่วนต่าง 7,941,950,000 บาท ดังกล่าวมารวมคำนวณเสียภาษี จึงถือว่าสำแดงรายการต้องเสียภาษีไม่ครบ ดังนั้นจะต้องเสียภาษีเพิ่มเติมพร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,904,791,172.29 บาท โจทก์ไม่เห็นด้วย จึงได้ยื่นยอุทธรณ์ต่อจำเลยที่ 2 , 3 และ 4 ซึ่งเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ และต่อมาเมื่อวันที่ 22 ก.ย.52 คณะกรรมการอุทธรณ์ฯได้ลดภาษีให้บางส่วนแต่ยังคงให้โจทก์ต้องเสียภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม รวม 5,677,136,572.88 บาท

โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าว เพราะเห็นว่าเป็นการการดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ทั้งที่การเก็บภาษีควรเก็บตามความเป็นจริงหน่วยงานของรัฐไม่ควรต้องตกเป็น เครื่องมือของบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มาจาการล้มล้างรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดังนั้นการประเมินภาษีจึงไม่ชอบตามประมวลรัษฎากร ขัดต่อระเบียบกรมสรรพากร และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือตอบข้อหารือกรณีไม่เป็นธรรม การประเมินไม่มีความโปร่งใส จึงขออุทธรณ์การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานการประเมิน และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯทุกประเด็น และขอให้ศาลมีคำสั่งปลดภาษี และเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงาน และขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯพร้อมขอลดเบี้ยปรับ ศาลรับฟ้องไว้เป็นคดีเลขดำที่ 266/2552

ขณะที่ คำฟ้องในส่วนของ น.ส.พิณทองทา มีเนื้อหาสอดคล้องกันกับนายพานทองแท้ พี่ชายโดยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยในทุกประเด็นและขอให้ปลดภาษี ลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจำนวน 5,676,860,088.79 บาท ซึ่งศาลรับคำฟ้องไว้เป็นคดีที่ 267/2552

 

นายกฯ แจง “กฎหมายห้ามมีกิ๊ก” แค่พูดเล่น เห็นชาวบ้านเริ่มง่วง

นายกฯ แจง “กฎหมายห้ามมีกิ๊ก” แค่พูดเล่น เห็นชาวบ้านเริ่มง่วง

พล.อ.ประยุทธ์ เซลฟี่กับสื่อเป็นกันเอง บอกไม่รักก็อย่าเกลียด

พล.อ.ประยุทธ์ เซลฟี่กับสื่อเป็นกันเอง บอกไม่รักก็อย่าเกลียด

'พล.อ.ปรีชา' รับลูกชายลาออกจากทหารแล้ว เพื่อความสบายใจ

'พล.อ.ปรีชา' รับลูกชายลาออกจากทหารแล้ว เพื่อความสบายใจ

วินธัยเผยผบ.ทบ.ตั้งกก.สอบปมพลทหารดับ

วินธัยเผยผบ.ทบ.ตั้งกก.สอบปมพลทหารดับ

นายกฯมอบเอกสารที่ดินชาวโคราชพร้อมฟังปัญหาปชช.

นายกฯมอบเอกสารที่ดินชาวโคราชพร้อมฟังปัญหาปชช.

นายกฯ ถึงโคราชนำคณะพบปชช.มอบที่ทำกินคุย 20 ผวจ.

นายกฯ ถึงโคราชนำคณะพบปชช.มอบที่ทำกินคุย 20 ผวจ.

“พรรคเพื่อไทย” จี้รัฐสอบระบายข้าวอาหารสัตว์ ส่อเอื้อเอกชน

“พรรคเพื่อไทย” จี้รัฐสอบระบายข้าวอาหารสัตว์ ส่อเอื้อเอกชน

"ประชาธิปัตย์" ย้ำ 25 ส.ค.ทุกฝ่ายต้องเคารพคำตัดสินศาลฎีกา

"ประชาธิปัตย์" ย้ำ 25 ส.ค.ทุกฝ่ายต้องเคารพคำตัดสินศาลฎีกา

กอ.รมน. เตือน ประชาชนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" อย่าทำผิด - ขอฟังศาล

กอ.รมน. เตือน ประชาชนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" อย่าทำผิด - ขอฟังศาล

ยิ่งลักษณ์ทำบุญขอพรพระ ประชาชนแห่ให้กำลังใจ

ยิ่งลักษณ์ทำบุญขอพรพระ ประชาชนแห่ให้กำลังใจ

นายกฯ เตรียมพบชาวโคราช มอบเอกสารทำกิน - ตามแก้น้ำท่วม

นายกฯ เตรียมพบชาวโคราช มอบเอกสารทำกิน - ตามแก้น้ำท่วม

อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ร้องนายกฯ ปลดล็อคกระท่อมเป็นพืชสมุนไพร

อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ร้องนายกฯ ปลดล็อคกระท่อมเป็นพืชสมุนไพร

รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" พบ ตร.ทุ่งสองห้อง

รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" พบ ตร.ทุ่งสองห้อง

กรธ.ยันหลักเกณฑ์เบอร์ผู้สมัครส.ส.เพื่อความเสมอภาค

กรธ.ยันหลักเกณฑ์เบอร์ผู้สมัครส.ส.เพื่อความเสมอภาค

ตร.เรียก 21 รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" รับทราบข้อกล่าวหา 7 ส.ค.

ตร.เรียก 21 รถตู้ขนคนเชียร์ "ยิ่งลักษณ์" รับทราบข้อกล่าวหา 7 ส.ค.

ศาลฎีกายกฟ้อง 4 จำเลยคดีสลายม็อบพันธมิตรปี 51

ศาลฎีกายกฟ้อง 4 จำเลยคดีสลายม็อบพันธมิตรปี 51

ครม.เห็นชอบร่าง กม.7 ชั่วโคตรล้อมคอกขรก.ห้ามทุจริต

ครม.เห็นชอบร่าง กม.7 ชั่วโคตรล้อมคอกขรก.ห้ามทุจริต

เปิดกรุสมบัติ “ยิ่งลักษณ์” ยังห่างไกลตัวเลข “ค่าเสียหาย” ถูกฟ้องคดีจำนำข้าว

เปิดกรุสมบัติ “ยิ่งลักษณ์” ยังห่างไกลตัวเลข “ค่าเสียหาย” ถูกฟ้องคดีจำนำข้าว

"ยิ่งลักษณ์" เดินทางมาศาลฯฟังคำแถลงปิดคดีจำนำข้าว

"ยิ่งลักษณ์" เดินทางมาศาลฯฟังคำแถลงปิดคดีจำนำข้าว

ฝ่ายมั่นคง ไม่ยืนยัน "โกตี๋" ถูกอุ้มจากลาวเข้าไทย

ฝ่ายมั่นคง ไม่ยืนยัน "โกตี๋" ถูกอุ้มจากลาวเข้าไทย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์