ปี 53 ราชภัฏพิบูลสงครามรับตรง 2,976 คน

ปี 53 ราชภัฏพิบูลสงครามรับตรง 2,976 คน

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.) เปิดเผยว่า มรพส.กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง และโควตา ประจำปี 2553 ใน 6 คณะ 60 สาขาวิชา จำนวน 2,976 คน ดังนี้ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี รับ 260 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 40 คน การศึกษาพิเศษ 30 คน ภาษาอังกฤษ 30 คน สังคมศึกษา 40 คน พลศึกษา 30 คน ดนตรีศึกษา 30 คน คณิตศาสตร์ 30 คน วิทยาศาสตร์ 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 320 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาเคมี 30 คน ชีววิทยา 30 คน จุลชีววิทยา 20 คน ฟิสิกส์ 15 คน คณิตศาสตร์ 20 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25 คน วิทยาศาสตร์สุขภาพ 25 คน วิทยาศาสตร์การกีฬา 20 คน สถิติประยุกต์ 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร รับ 180 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 30 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 50 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 20 คน วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 30 คน เกษตรศาสตร์ 50 คน แบ่งเป็น วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 20 คน วิชาเอกเกษตรอินทรีย์ 30 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 440 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 40 คน เซรามิกส์ 40 คน ออกแบบผลิตุตสาหกรรม 40 คน คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 80 คน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 240 คน แบ่งเป็นวิชาเอกไฟฟ้ากำลัง 40 คน วิชาเอกก่อสร้าง 40 คน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม 40 คน วิชา เอกการผลิต 40 คน วิชาเอกเครื่องกล 40 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 550 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาภาษาไทย 40 คน ภาษาอังกฤษ 40 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 40 คน ภาษาญี่ปุ่น 30 คน ภาษาจีน 40 คน การพัฒนาชุมชน 40 คน บรรณารักษ ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 40 คน นิติศาสตร์ 100 คน ดนตรีสากล 30 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 150 คน แบ่งเป็น วิชาเอกบริหารจัดการภาครัฐ 50 คน วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 50 คน วิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย 50 คน

คณะวิทยาการจัดการ รับ 1,200 คน จำแนกเป็น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 100 คน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 100 คน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 50 คน การบัญชี 50 คน บริหารธุรกิจ 800 คนแบ่งเป็น วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 100 คน วิชาเอกการตลาด 100 คน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 คนวิชาเอกการจัดการทั่วไป 100 คน วิชาเอกการบัญชี100 คน วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 100 คน วิชาเอกการตลาด 100 คน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 คน และทั้งนี้นักเรียนที่สนใจสามารถดาวโหลดใบ สมัครจากเว็บไซต์ www.psru.ah, http://reg.psru.ac.th และสมัครได้ที่สถานศึกษา หรือที่กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16 ธันวาคม 2552 โทร. 0-5526-7050, 0-5526-7098-101

นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน 26 ทุน ในสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0-5526-7001 ต่อ 1000 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.psru.ac.th, http://reg. psru.ac.th

จากใจคอหวย เสี่ยงโชคโฉมใหม่ "ลอตเตอรี่ใบเดียว"

จากใจคอหวย เสี่ยงโชคโฉมใหม่ "ลอตเตอรี่ใบเดียว"

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

ครูเป็นห่วง! เด็กป.6 วาดรูปใช้ผ้าขาวม้าแขวนคอตาย

ครูเป็นห่วง! เด็กป.6 วาดรูปใช้ผ้าขาวม้าแขวนคอตาย

ดร.ธรณ์ เชื่อแผลที่เท้าหนุ่มญี่ปุ่นเป็นฉลามกัด

ดร.ธรณ์ เชื่อแผลที่เท้าหนุ่มญี่ปุ่นเป็นฉลามกัด

ออกหมายเรียก "หมอ" โพสต์ตึกเอียงเสี่ยงถล่ม

ออกหมายเรียก "หมอ" โพสต์ตึกเอียงเสี่ยงถล่ม

จำหน่ายสลากฯ ใหม่วันแรก ปชช.ยังสับสนเรื่องขนาดและเงินรางวัล

จำหน่ายสลากฯ ใหม่วันแรก ปชช.ยังสับสนเรื่องขนาดและเงินรางวัล

ตีแผ่ความจริง! Yellowstone From Thailand

ตีแผ่ความจริง! Yellowstone From Thailand

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ข้อสรุปจากเวทีสัมมนาแห่งปี ASEAN-India Expo and Forum

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่  สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ สิงหานี้...หิมะตกที่ดรีมเวิลด์

กลุ่มคนไทยในคลิปบุกเยลโลว์สโตน อัดคลิปขอโทษแล้ว

กลุ่มคนไทยในคลิปบุกเยลโลว์สโตน อัดคลิปขอโทษแล้ว

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

นาทีสลด! เด็ก 15 ถอยกระบะชนชาวบ้าน ซ้ำลากเข้าใต้ท้องรถ

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

เด็กน้อยให้โชคบอกเลข ย่าซื้อตามถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แจง การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

อยากเป็นเศรษฐีต้องรู้! งวด 1 ก.ย.สลากฯ แบบใหม่

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

น้ำมันพ่นพิษ! กรมเจ้าท่า ปรับขึ้นราคาเรือโดยสาร 17 ส.ค.นี้

เปิดใจ หนุ่มไทยในคลิปเยลโลว์สโตน เชื่อถูกเหยียดสีผิว

เปิดใจ หนุ่มไทยในคลิปเยลโลว์สโตน เชื่อถูกเหยียดสีผิว

น.1 สั่งเอาผิดมือโพสต์ภาพ “ตึกเอียง” ทำประชาชนตื่นตระหนก

น.1 สั่งเอาผิดมือโพสต์ภาพ “ตึกเอียง” ทำประชาชนตื่นตระหนก

นักเลงบนถนน! ถือไม้เบสบอลโชว์กร่าง เคาะกระจกรถหาเรื่องผู้หญิง

นักเลงบนถนน! ถือไม้เบสบอลโชว์กร่าง เคาะกระจกรถหาเรื่องผู้หญิง

เปิดใจ ป้าประกาศหรา "from Thailand" บุกเยลโลว์สโตน ชี้ใครๆ ก็ทำกัน

เปิดใจ ป้าประกาศหรา "from Thailand" บุกเยลโลว์สโตน ชี้ใครๆ ก็ทำกัน

วันแรกยังวุ่น! เลขรถเมล์ใหม่ ประชาชนสับสน

วันแรกยังวุ่น! เลขรถเมล์ใหม่ ประชาชนสับสน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์