ปี 53 ราชภัฏพิบูลสงครามรับตรง 2,976 คน

ปี 53 ราชภัฏพิบูลสงครามรับตรง 2,976 คน

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.) เปิดเผยว่า มรพส.กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง และโควตา ประจำปี 2553 ใน 6 คณะ 60 สาขาวิชา จำนวน 2,976 คน ดังนี้ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี รับ 260 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 40 คน การศึกษาพิเศษ 30 คน ภาษาอังกฤษ 30 คน สังคมศึกษา 40 คน พลศึกษา 30 คน ดนตรีศึกษา 30 คน คณิตศาสตร์ 30 คน วิทยาศาสตร์ 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 320 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาเคมี 30 คน ชีววิทยา 30 คน จุลชีววิทยา 20 คน ฟิสิกส์ 15 คน คณิตศาสตร์ 20 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25 คน วิทยาศาสตร์สุขภาพ 25 คน วิทยาศาสตร์การกีฬา 20 คน สถิติประยุกต์ 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร รับ 180 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 30 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 50 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 20 คน วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 30 คน เกษตรศาสตร์ 50 คน แบ่งเป็น วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 20 คน วิชาเอกเกษตรอินทรีย์ 30 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 440 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 40 คน เซรามิกส์ 40 คน ออกแบบผลิตุตสาหกรรม 40 คน คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 80 คน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 240 คน แบ่งเป็นวิชาเอกไฟฟ้ากำลัง 40 คน วิชาเอกก่อสร้าง 40 คน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม 40 คน วิชา เอกการผลิต 40 คน วิชาเอกเครื่องกล 40 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 550 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาภาษาไทย 40 คน ภาษาอังกฤษ 40 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 40 คน ภาษาญี่ปุ่น 30 คน ภาษาจีน 40 คน การพัฒนาชุมชน 40 คน บรรณารักษ ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 40 คน นิติศาสตร์ 100 คน ดนตรีสากล 30 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 150 คน แบ่งเป็น วิชาเอกบริหารจัดการภาครัฐ 50 คน วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 50 คน วิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย 50 คน

คณะวิทยาการจัดการ รับ 1,200 คน จำแนกเป็น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 100 คน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 100 คน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 50 คน การบัญชี 50 คน บริหารธุรกิจ 800 คนแบ่งเป็น วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 100 คน วิชาเอกการตลาด 100 คน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 คนวิชาเอกการจัดการทั่วไป 100 คน วิชาเอกการบัญชี100 คน วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 100 คน วิชาเอกการตลาด 100 คน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 คน และทั้งนี้นักเรียนที่สนใจสามารถดาวโหลดใบ สมัครจากเว็บไซต์ www.psru.ah, http://reg.psru.ac.th และสมัครได้ที่สถานศึกษา หรือที่กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16 ธันวาคม 2552 โทร. 0-5526-7050, 0-5526-7098-101

นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน 26 ทุน ในสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0-5526-7001 ต่อ 1000 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.psru.ac.th, http://reg. psru.ac.th

Advertisement Replay Ad
หนุ่มไทยสุดทน ลุกไปช่วยสาวเสิร์ฟถูกเศรษฐีต่างชาติด่าเหยียด

หนุ่มไทยสุดทน ลุกไปช่วยสาวเสิร์ฟถูกเศรษฐีต่างชาติด่าเหยียด

ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งอีกครั้งหลังพัก 1 วัน มุ่งหน้าสู่ลำปาง

ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งอีกครั้งหลังพัก 1 วัน มุ่งหน้าสู่ลำปาง

ผอ.โรงเรียนดังขอโทษ กรณีเด็ก ม.2 โดนเพื่อนทำร้าย ข่มขู่ไถเงิน

ผอ.โรงเรียนดังขอโทษ กรณีเด็ก ม.2 โดนเพื่อนทำร้าย ข่มขู่ไถเงิน

แม่น้องเมย โพสต์หลังดูข่าวกองทัพแถลงสาเหตุลูกชายเสียชีวิต

แม่น้องเมย โพสต์หลังดูข่าวกองทัพแถลงสาเหตุลูกชายเสียชีวิต

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

"WorkVenture สตาร์ทอัพค้นหางานชื่อดังได้รับเงินทุนสนับสนุน ระดับซีรีส์ A มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท"

"WorkVenture สตาร์ทอัพค้นหางานชื่อดังได้รับเงินทุนสนับสนุน ระดับซีรีส์ A มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท"

สุดสะพรึง หนุ่มหนีไม่จ่ายค่าเช่า เปิดห้องเจอกองขยะทุกตารางนิ้ว

สุดสะพรึง หนุ่มหนีไม่จ่ายค่าเช่า เปิดห้องเจอกองขยะทุกตารางนิ้ว

หวาดเสียวกลางสุวรรณภูมิ หญิงต่างชาติปีนสลิงอาคารผู้โดยสารชั้น 6

หวาดเสียวกลางสุวรรณภูมิ หญิงต่างชาติปีนสลิงอาคารผู้โดยสารชั้น 6

5 ประโยคเด็ด คนไทยไม่ลืม ปี 2560

5 ประโยคเด็ด คนไทยไม่ลืม ปี 2560

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์