ปี 53 ราชภัฏพิบูลสงครามรับตรง 2,976 คน

ปี 53 ราชภัฏพิบูลสงครามรับตรง 2,976 คน

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.) เปิดเผยว่า มรพส.กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง และโควตา ประจำปี 2553 ใน 6 คณะ 60 สาขาวิชา จำนวน 2,976 คน ดังนี้ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี รับ 260 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 40 คน การศึกษาพิเศษ 30 คน ภาษาอังกฤษ 30 คน สังคมศึกษา 40 คน พลศึกษา 30 คน ดนตรีศึกษา 30 คน คณิตศาสตร์ 30 คน วิทยาศาสตร์ 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 320 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาเคมี 30 คน ชีววิทยา 30 คน จุลชีววิทยา 20 คน ฟิสิกส์ 15 คน คณิตศาสตร์ 20 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25 คน วิทยาศาสตร์สุขภาพ 25 คน วิทยาศาสตร์การกีฬา 20 คน สถิติประยุกต์ 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร รับ 180 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 30 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 50 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 20 คน วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 30 คน เกษตรศาสตร์ 50 คน แบ่งเป็น วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 20 คน วิชาเอกเกษตรอินทรีย์ 30 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 440 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 40 คน เซรามิกส์ 40 คน ออกแบบผลิตุตสาหกรรม 40 คน คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 80 คน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 240 คน แบ่งเป็นวิชาเอกไฟฟ้ากำลัง 40 คน วิชาเอกก่อสร้าง 40 คน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม 40 คน วิชา เอกการผลิต 40 คน วิชาเอกเครื่องกล 40 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 550 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาภาษาไทย 40 คน ภาษาอังกฤษ 40 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 40 คน ภาษาญี่ปุ่น 30 คน ภาษาจีน 40 คน การพัฒนาชุมชน 40 คน บรรณารักษ ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 40 คน นิติศาสตร์ 100 คน ดนตรีสากล 30 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 150 คน แบ่งเป็น วิชาเอกบริหารจัดการภาครัฐ 50 คน วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 50 คน วิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย 50 คน

คณะวิทยาการจัดการ รับ 1,200 คน จำแนกเป็น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 100 คน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 100 คน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 50 คน การบัญชี 50 คน บริหารธุรกิจ 800 คนแบ่งเป็น วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 100 คน วิชาเอกการตลาด 100 คน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 คนวิชาเอกการจัดการทั่วไป 100 คน วิชาเอกการบัญชี100 คน วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 100 คน วิชาเอกการตลาด 100 คน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 คน และทั้งนี้นักเรียนที่สนใจสามารถดาวโหลดใบ สมัครจากเว็บไซต์ www.psru.ah, http://reg.psru.ac.th และสมัครได้ที่สถานศึกษา หรือที่กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16 ธันวาคม 2552 โทร. 0-5526-7050, 0-5526-7098-101

นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน 26 ทุน ในสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0-5526-7001 ต่อ 1000 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.psru.ac.th, http://reg. psru.ac.th

Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

วิจารณ์ยับ! สาวฝ่าฝืนข้อห้าม ลุยเข้าไปยืนถ่ายรูปในซุ้มดอกไม้

วิจารณ์ยับ! สาวฝ่าฝืนข้อห้าม ลุยเข้าไปยืนถ่ายรูปในซุ้มดอกไม้

เบื้องหลังนักข่าวสาวสุดกลั้นน้ำตา รายงานข่าว "ช้างล้มแล้ว"

เบื้องหลังนักข่าวสาวสุดกลั้นน้ำตา รายงานข่าว "ช้างล้มแล้ว"

สาวขอโทษรพ. รับวู่วามโพสต์ด่าไม่มีหมอเวรผ่าคลอด

สาวขอโทษรพ. รับวู่วามโพสต์ด่าไม่มีหมอเวรผ่าคลอด

ประกาศห้ามรถผ่าน-จอด 21 จุด ช่วงพระราชพิธี

ประกาศห้ามรถผ่าน-จอด 21 จุด ช่วงพระราชพิธี

เปิดสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ร.9 ถึง 23 ต.ค.

เปิดสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ร.9 ถึง 23 ต.ค.

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

"ดอกไม้เพื่อพ่อ" อุโมงค์ดอกไม้ยาว 400 ม. ที่ปากคลองตลาด เปิดให้เข้าชมแล้ว

"ดอกไม้เพื่อพ่อ" อุโมงค์ดอกไม้ยาว 400 ม. ที่ปากคลองตลาด เปิดให้เข้าชมแล้ว

มาเฟียสยาม คัมแบค! โผล่ฉกมือถือ-ขโมยเสื้อผ้าร้านดัง

มาเฟียสยาม คัมแบค! โผล่ฉกมือถือ-ขโมยเสื้อผ้าร้านดัง

สมพระเกียรติ ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สมพระเกียรติ ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

จับได้แล้ว! ชายในคลิปเรียกเก็บค่าจอดรถ 100 บาท

จับได้แล้ว! ชายในคลิปเรียกเก็บค่าจอดรถ 100 บาท

เปิดพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 113 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

เปิดพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 113 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

ปชช.จำนวนมากต่อคิวรอชมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ

ปชช.จำนวนมากต่อคิวรอชมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังจัดสร้างแล้วเสร็จ

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังจัดสร้างแล้วเสร็จ

ปิด 18 เส้นทางซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 21 ต.ค.

ปิด 18 เส้นทางซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 21 ต.ค.

ไอดอล "เบ๊น อาปาเช่" โพสต์เศร้า อาม่าสุดที่รักเสียชีวิตแล้ว

ไอดอล "เบ๊น อาปาเช่" โพสต์เศร้า อาม่าสุดที่รักเสียชีวิตแล้ว

เตรียมเฮลิคอปเตอร์ 6 ลำ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ช่วงพระราชพิธีฯ

เตรียมเฮลิคอปเตอร์ 6 ลำ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ช่วงพระราชพิธีฯ

"เชฟตุ๋ย" ขออัดเทปส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย ก่อนสิ้นลมด้วยโรคมะเร็ง

"เชฟตุ๋ย" ขออัดเทปส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย ก่อนสิ้นลมด้วยโรคมะเร็ง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์