มาบตาพุดทำก๊าซพุ่ง

มาบตาพุดทำก๊าซพุ่ง

ผลระงับโรงแยกปตท.สรุปตัวเลขเสียหายยับแค่36รายเจ๊ง3แสนล.

ไทยสูญเกือบ 3 แสนล้านบาท ระงับ 36 โครงการมาบตาพุด กระทรวงอุตสาหกรรม ชงเสนอนายกฯ -ครม. ใช้เป็นกรอบตัดสินใจบริหารเศรษฐกิจประเทศ แถม ก.พลัง งาน ถูกหวยซวยด้วย เพราะโรงงานแยกก๊าซถูกระงับ ปีหน้าต้องนำเข้า ก๊าซหุงต้ม 1 แสนตันต่อเดือน ขู่อาจปรับขึ้นราคา หลังหมดมาตรการตรึงราคา ขณะที่ คพ. ระบุก๊าซรั่วไหลล่าสุดที่มาบตาพุด มีฤทธิ์เป็นกรด และไร้เครื่องมือตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. นายสรยุทธ เพ็ชร ตระกูล ผู้ช่วย รมต.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันที่ 15 ธ.ค.นี้ จะรายงานข้อมูลสถานะของ 65 โครงการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ที่ถูกศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับ ให้ที่ประชุม ครม. รับทราบ เนื่องจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้สำรวจตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้เป็นกรอบตัดสินใจในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ มีรายงานจากกระทรวงอุตสาห กรรม ว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้ส่งข้อมูลมาเพียง 36 โครงการ จากทั้งหมด 65 โครงการ โดยพบว่าผลของการระงับใน 36 โครงการ ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทย จะได้รับความเสียหายมูลค่า 283,964.77 ล้านบาท แบ่งเป็นกระทบทางตรงต่อเงินลงทุน 87,945.95 ล้านบาท รายได้ที่เกิดจากการผลิต 93,449.00 ล้านบาทต่อปี ผลกระทบด้านสัญญากับผู้รับเหมา 19,540 ล้านบาท ค่าปรับที่เกี่ยวข้อง 2,765 ล้านบาท กระทบต่อคู่ค้า 19,051.50 ล้านบาท ผู้ให้บริการ 1,384.30 ล้านบาท ภาระชำระดอกเบี้ยเงินกู้ และชำระดอกเบี้ยผิดนัด 8,771.52 ล้านบาท, ว่างงาน 8,488 คน รายได้ค่าครองชีพของครัวเรือนหายไป 1,444.50 ล้านบาท เป็นต้น

ขณะที่ นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน ระบุว่าโครงการที่ถูกศาลระงับ มี 19 โครงการเกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการจ้างงาน 4.8 หมื่นคน ทำให้เอกชนสูญเสียรายได้ทันที 8.87 หมื่นล้านบาทต่อปี ดังนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องพิจารณานโยบายในการบรรเทาผลกระทบ ต่อไป และยังเป็นห่วงเรื่องของการใช้ก๊าซแอลพีจี หรือก๊าซหุงต้มในประเทศ เนื่องจากมีโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ของปตท. ถูกระงับด้วย ซึ่งมีกำลังการผลิตมากกว่า 1 ล้านตันต่อปี ดังนั้นกระทรวงพลังงานได้ประเมินความต้องการใช้แอลพีจีของประเทศในปี 53 ว่าไทยต้องนำเข้าเฉลี่ยเดือนละ 1 แสนตัน และหลังจากนโยบาย ตรึงราคาแอลพีจีสิ้นสุดลงในเดือน ส.ค. 53 กระทรวงจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับราคาใหม่ของแอลพีจี แต่ทั้งหมดต้องดูราคาน้ำมันก่อน โดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องรับภาระชดเชยการนซแอลพีจีเฉพาะปี 53 สูงถึง 1.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนฯแน่นอน

รมว.พลังงาน กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังเป็นห่วงถึงผลกระทบข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องสัญญาการซื้อขายก๊าซธรรม ชาติ เพราะหลังจากการระงับโครงการ ทำให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีปลายน้ำไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขาดวัตถุดิบในการผลิต และบางรายต้องนำเข้าวัตถุดิบสำหรับผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

วันเดียวกัน นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมนาย ประพัฒน์ วนาพิทักษ์ อธิบดีกรมโรงงาน และคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุกลิ่นก๊าซรั่วบริเวณภายในพื้นที่ ก่อสร้างบริษัทโกลว์ จำกัด ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีนายสยุมพร ลิ่มไทย ผวจ.ระยอง ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม รองผู้ว่าการการนิคมแห่งประเทศไทย กล่าวสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทราบ

ทั้งนี้ นายสยุมพร เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ว่าในระยะ 3 เดือนแรก ขอให้มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเฉพาะกิจ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางและตัวแทนจากชุมชนมาประจำ เพราะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว สถานีตรวจวัดหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดที่เพียงพอ ส่วนในระยะยาวควรพัฒนาขยายศูนย์เฝ้าระวังดังกล่าวให้ครบวงจร ซึ่งประชาชนและชุมชน สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สารเคมี หรือสารพิษที่เกิดขึ้นได้

มีรายงานจากกรมควบคุมมลพิษ ถึงเหตุก๊าซรั่วไหลภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา จนมีผู้ล้มป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ. 6 รายว่า หลังกรมฯ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับตำรวจ สภ.มาบตาพุด คาดว่าสารพิษดังกล่าว เป็นสารประเภทเอซิด ก๊าซ หรือ กลุ่มก๊าซที่มีความเป็นกรด โดยผู้ที่รับสารพิษในกลุ่มนี้เข้าไปจะเกิดอาการหายใจไม่ออก จุกแน่นหน้าอก และก๊าซในกลุ่มนี้ จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบ จะใช้เครื่องมือตรวจสภาพอากาศเดิมที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ตรวจสอบไม่ได้ เพราะเป็นสารคนละชนิดกัน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการติดตั้งเครื่องมือชนิดพิเศษนี้ในบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ในวันเดียวกันผลการมอบรางวัลบุคคลและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจำปี 52 เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ ภายใต้ชื่องาน มหกรรมงานสิทธิมนุษยปรากฏว่า รางวัลประเภทภาคเอกชน ตกเป็นของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก จากผลงานเรียกร้องให้ปรับปรุง โครงการมาบตาพุด ส่งผลให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับ 65 โครงการ

ที่โรงแรมโซฟิเทล สีลม เมื่อเวลา 18.00 น. นางอานน์มารี อีดรัค รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กล่าวภายหลังแถลงข่าวการมาเยือนประเทศ ไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.นี้ ว่า นักธุรกิจชาวฝรั่งเศสมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหามาบตาพุด แต่หลังจากตนและนักธุรกิจได้รับฟังคำชี้แจงจากภาครัฐบาลไทยว่า ขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนกฎหมายฉบับหนึ่งเป็นอีกฉบับหนึ่ง ก็พอใจในคำชี้แจง โดยเชื่อว่าขณะนี้มีนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสยังมั่นใจลงทุนในไทยต่อไป แม้การแก้ปัญหาดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้น แต่ก็ต้องการให้รัฐบาล แก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุด เพื่อเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติกลับมาโดยเร็ว

ที่บ้านพิษณุโลก วันเดียวกัน นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ซึ่งใช้เวลานานถึง 7 ชั่วโมงว่า เบื้องต้นสำหรับการกำหนดประเภทกิจการก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงนั้น คณะกรรมการจะหยิบยกโครงการ 34 ประเภท ตามที่สำนักงานแผนและนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นตัวกำหนดว่าพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่อ่อนไหวบ้าง โดยมีหลักเกณฑ์คือ เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ พื้นที่ ชุ่มน้ำ พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ที่ตั้ง อยู่ในรัศมี 2 กม.จากโบราณสถาน โบราณคดีหรือมรดกโลก พื้นที่ที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามมาตรา 32 ของพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 34 ประเภทโครงการต้องทำทั้งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และการประเมินด้านสุขภาพ (เอชไอเอ).

Advertisement Replay Ad
ศาลฎีกาสั่งโทษจำคุก 12 เดือน จตุพร คดีหมิ่น อภิสิทธิ์ ไม่รออาญา

ศาลฎีกาสั่งโทษจำคุก 12 เดือน จตุพร คดีหมิ่น อภิสิทธิ์ ไม่รออาญา

ไม่มีลดราวาศอกกันแล้วนาทีนี้ เพจดังคาด "บิ๊กป้อม" มี ริชาร์ด มิลล์ อีกเรือน

ไม่มีลดราวาศอกกันแล้วนาทีนี้ เพจดังคาด "บิ๊กป้อม" มี ริชาร์ด มิลล์ อีกเรือน

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์