ซัดมอเตอร์เวย์บางประอิน-โคราช5.9หมื่นล้านส่อทุจริตกระทบอื้อ

ซัดมอเตอร์เวย์บางประอิน-โคราช5.9หมื่นล้านส่อทุจริตกระทบอื้อ

ซัดมอเตอร์เวย์บางประอิน-โคราช5.9หมื่นล้านส่อทุจริตกระทบอื้อ

ภาคประชาชนขู่ฟ้องศาลปค.ระงับโครงการ หมอศุภผล ชี้พิรุธเดิม2หมื่นล้านพรวด5.9หมื่นล้าน เลขาหอค้าอีสาน แจง11ข้อส่อโกง-กระทบสังคม,สิ่งแวดล้อม

นายประเทือง ปรัชญพฤธิ์ ประธานเครือข่ายรณรงค์สื่อต้านคอร์รัปชั่น กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนาเรื่อง โครงการมอเตอร์เวย์ บางประอิน- โคราช ใครได้ใครเสีย จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมภาคประชาชนป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทรัพย์สินของรัฐ

โดยระบุว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการไม่โปร่งใส หากรัฐบาลต้องการเดินหน้าโครงการนี้ภาคประชาชนจะรวมตัวกันฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ตัดสินยับยั้งโครงการนี้ เพราะมีความไม่ชอบธรรมตั้งแต่การประชาพิจารณ์ในปี 2549 ซึ่งไม่ให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วม แต่กรมทางหลวงเกณฑ์ประชาชนพื้นที่อื่นมาแทน และมีการตั้งคำถามนำที่ทำให้ประชาชนไม่มีทางเลือก นอกจากต้องบอกเห็นด้วย

"ถือว่าเป็นโครงการลิงหลอกเจ้า หรือโครงการนักการเมืองหลอกประชาชน โครงการนี้เป็นความพยายามของนักการเมืองเป็นเจ้าของโครงการรถเมล์เอ็นจีวี 4,000 พันคัน โครงการยังไม่เริ่มต้นก็จ้องอนุมัติงบประมาณ 100 ล้านบาท อ้างไปศึกษาการเวนคืนที่ดิน ถามว่าถ้าโครงการนี้ไม่สำเร็จใครจะรับผิดชอบ"

นายประเทือง กล่าวอีกว่า ภาคประชาชนต้องติดตามตรวจสอบให้เข้มข้น เพราะไม่เช่นนั้นหากโครงการบางปะอิน - โคราชสำเร็จก็จะมีโครงการอื่นๆ ที่เขาวางไว้อีก 4 เส้นทางตามมาแน่นอน ถึงตอนนั้นเชื่อว่างบประมาณจะพุ่งถึงแสนล้านบาท และถือว่าเป็นโครงการอันตราย การที่รัฐอ้างว่าทำมอเตอร์เวย์เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์เป็นเรื่องที่ฟังไม่ขึ้น เพราะความจริงแล้วรัฐบาลสามารถปรับปรุงเส้นทางทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

ท.พ.ศุภผล เอี่ยมเมธาวี กลุ่มมวลชนรักโคราช กล่าวว่า คนโคราชส่วนใหญ่คัดค้านโครงการนี้ เพราะเห็นว่าเป็นโครงการไม่เป็นประโยชน์ ขณะนี้ประเทศไทยมีถนนทั่วประเทศกว่า 2 แสนกิโลเมตรแล้ว จึงไม่เข้าใจกระทรวงคมนาคมมีโครงการสร้างเส้นทางหลวงพิเศษอีก 4 โครงการ รวมงบประมาณ 1.5 แสนล้านบาท สร้างเพื่ออะไร เพราะการสร้างถนนดังกล่าวไม่ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด ดังนั้น อยากให้นำงบประมาณตรงนี้มาสร้างรถไฟรางคู่และพัฒนาระบบรถไฟให้เป็นรถไฟความเร็วสูงจะดีกว่า ถ้าทำได้เชื่อว่าจะสามารถลดต้นทุนการขนส่งโดยภาพรวมจาก 19 % เป็น 11% ได้

"เส้นทางนี้ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ เป็นแค่เส้นทางที่คนไฮโซเท่านั้น เพราะรถไม่กี่คันเท่านั้นที่วิ่งได้ และยังมีข้อสงสัยว่า แต่เดิมมีการตั้งงบประมาณไว้ 2 หมื่นล้าน ทำไมจึงเพิ่มเป็น 5.9 หมื่นล้านบาท ทั้งที่ประเทศเศรษฐกิจไม่ดี ต้องไปกู้เขามาด้วยซ้ำ จึงอยากถามว่าแม้ที่จริงแล้วโครงการใครเข้มแข็งกันแน่ เพราะมีการประเมินกันเบื้องต้นว่าการกู้เงินมาทำโครงการต่างๆ จะมีงบเข้ากระเป๋านักการเมืองถึง 3.5 แสนล้านบาท" น.พ.ศุภผล ระบุ

นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ เลขาธิการหอการค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวคัดค้านโครงการนี้เช่นกัน เพราะเป็นยัดเยียดให้ประชาชน เชื่อว่าหากดำเนินการต่อไปจะเกิดความขัดแย้งเหมือนโครงการมาบตาพุด เหตุผลที่คัดค้านมีดังนี้ 1.เพิ่มค่าใช้จ่ายให้คนอีสานเที่ยวละ 200 บาท และจะเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการจะใช้อ้างอิงราคา ทั้งค่าโดยสารและค่าขนส่งสินค้า ถือเป็นการเพิ่มภาระต่อผู้บริโภค 2.งบประมาณ 5.9 หมื่นล้านบาทเป็นเงินกู้ จะทำให้เกิดหนี้สาธารณะที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน หากมีหนี้สูงกว่า 60% ของจีดีพี จะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงด้านการเงินของประเทศในอนาคต

3.ประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ปัญหาคอรัปชั่นได้ หากทำโครงการถึง 5.9 หมื่นล้านบาทใครจะรับประกัน จะไม่มีการคอรัปชั่น 4.การลงทุนด้านงบประมาณที่มาจากการกู้เงินมาลงทุน ไม่มีความแน่นอน และชัดเจนว่าใครจะมาลงทุน หากมีการดำเนินการอย่างเร่งรีบ ภาระหนักจึงจะตกอยู่ที่รัฐบาล 5.การบำรุงรักษามอเตอร์เวย์สูงมาก ต้องใช้อุปกรณ์ กำลังคน ตลอดเส้นทางจึงเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่เป็นภาระต่อผู้บริโภค

6.ประชาชนตลอดเส้นทางที่ก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ยังไม่เข้าใจผลดีผลเสียของโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการดังกล่าวอาจเข้าข่ายขัด มาตรา 67 วรรค 2 ตามรัฐธรรมนูญ 7.ผลกระทบต่อเขตมรดกโลก และด้านการท่องเที่ยว 8.จะทำลายแหล่งหินตัด ที่ใช้สร้างปราสาทหินพิมาย ช่วงผ่าน อ.สีคิ้ว

9. ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของ คนสองฝั่งทางตลอดแนวตั้งแต่ อ.แก่งคอย, ปากช่อง, สีคิ้ว, สูงเนิน ฯลฯ จะถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน ตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิง เพราะมอเตอร์เวย์จะมีรั้วกันทั้ง 2 ฝั่ง ถนนข้ามไปมาไม่ได้ 10.โรงเรียนบ้านนา ที่บริเวณถนนธนะรัชต์ อาจถูกผลกระทบด้านเสียง เด็กจะไม่มีสมาธิเรียน อาจต้องย้ายหนีเหมือนมาบตาพุด 11.ขณะนี้ถนนมิตรภาพยังใช้ไม่เต็ม100 % เพราะเลนซ้ายชำรุดเกือบตลอดแนว ถ้าปรับปรุงถนนมิตรภาพทั้งหมดจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลได้

Advertisement Replay Ad
ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

ตูนหยุดพัก 1 วันฟื้นฟูร่างกาย จ.ตาก ยอดบริจาคกว่า 836 ล้าน

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

สุพรรณบุรีได้มติตั้งชื่อถนน 2 เส้น ถ.อาทิวราห์, ถ.คงมาลัย

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

ประกาศแล้ว วันอภิเษกสมรส "เจ้าชายแฮร์รี่ เมแกน" 19 พ.ค.61

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

เดือดกลางแยก! หนุ่มอปพร.ฉุนขับปาดหน้า ลงจากรถชักปืนขู่ท้าดวล

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ชื่นชม! ผู้ว่าฯเลย ปั่นจักรยานมาทำงาน เผย ลดปัญหารถติด

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของ “สเปซทีเอชดอทซีโอ” BEST NEW BLOG 2017

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ปิดยอดประมูลรองเท้าวิ่ง ตูน บอดี้สแลม ได้ถึง 4.4 ล้านบาท

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

ฝนดาวตกเจมินิดส์ มาตามนัด สวยตระการตาบนดอยอินทนนท์

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

หนุ่มเซ็ง เจอป้าเถียงไม่ได้ถอยรถชน ทั้งที่มีคลิปยืนยัน

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

จวกยับ ไกด์สาวชาวไทย เหยียบพระปรางค์วัดอรุณฯ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

น้ำหมากไหล จากองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธ

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

ครอบครัวน้องเมย ขออยู่เงียบๆ รอพี่สาวสอบตั๋วทนายก่อน

"WorkVenture สตาร์ทอัพค้นหางานชื่อดังได้รับเงินทุนสนับสนุน ระดับซีรีส์ A มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท"

"WorkVenture สตาร์ทอัพค้นหางานชื่อดังได้รับเงินทุนสนับสนุน ระดับซีรีส์ A มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท"

สุดสะพรึง หนุ่มหนีไม่จ่ายค่าเช่า เปิดห้องเจอกองขยะทุกตารางนิ้ว

สุดสะพรึง หนุ่มหนีไม่จ่ายค่าเช่า เปิดห้องเจอกองขยะทุกตารางนิ้ว

หวาดเสียวกลางสุวรรณภูมิ หญิงต่างชาติปีนสลิงอาคารผู้โดยสารชั้น 6

หวาดเสียวกลางสุวรรณภูมิ หญิงต่างชาติปีนสลิงอาคารผู้โดยสารชั้น 6

5 ประโยคเด็ด คนไทยไม่ลืม ปี 2560

5 ประโยคเด็ด คนไทยไม่ลืม ปี 2560

แฉหนุ่มนัดมีเซ็กซ์ในกระทรวง แอบถ่ายและปล่อยคลิปรีดเงิน

แฉหนุ่มนัดมีเซ็กซ์ในกระทรวง แอบถ่ายและปล่อยคลิปรีดเงิน

นักข่าวสาวถูกชายอ้างเป็นนักธุรกิจ จ้างเป็นเมียน้อยเดือนละ 2.2 แสน

นักข่าวสาวถูกชายอ้างเป็นนักธุรกิจ จ้างเป็นเมียน้อยเดือนละ 2.2 แสน

สาวอะโกโก้สุดทน แทงผัวขี้เมาไม่ยั้ง ทำงานหาเลี้ยงแล้วยังโดนทุบตี

สาวอะโกโก้สุดทน แทงผัวขี้เมาไม่ยั้ง ทำงานหาเลี้ยงแล้วยังโดนทุบตี

อ.เจษฎา เฉลยให้กระจ่าง คลิปเจอพลอยพญานาคในดอกบัว

อ.เจษฎา เฉลยให้กระจ่าง คลิปเจอพลอยพญานาคในดอกบัว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์