กุมารแพทย์เตือน ระวังติดเชื้อนิวโมคอคคัสซ้ำซ้อนโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กเล็ก ปัจจัยสำคัญเพิ่มอัตรากา

กุมารแพทย์เตือน ระวังติดเชื้อนิวโมคอคคัสซ้ำซ้อนโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กเล็ก ปัจจัยสำคัญเพิ่มอัตรากา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

6-8 พฤศจิกายน 2552: กุมารแพทย์ชั้นนำแห่งเอเชีย และผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อนานาชาติ ร่วมประชุมโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ครั้งที่ 5 มุ่งเน้นอุบัติการณ์โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสในเอเชีย และความสำคัญของวัคซีนไอพีดีในการป้องกันการติดเชื้อนืวโมคอคคัสแทรกซ้อนโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กเล็ก สาเหตุหลักของการเกิดโรคปอดบวมรุนแรงในช่วงฤดูหนาวซึ่งโรคระบบทางเดินหายใจระบาดหนัก ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตของเด็กเอเชียเพิ่มขึ้น การประชุมโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เป็นการรวมตัวของกุมารแพทย์ชั้นนำแห่งเอเชีย และผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อนานาชาติ กว่า 350 คน จาก 15 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอความก้าวหน้าใหม่ๆในการรักษาโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส รวมทั้งเป็นการย้ำเตือนให้แพทย์เฝ้าระวังการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส ซึ่งเป็นโรคแทรกซ้อนที่สำคัญจากโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่โรคติดเชื้อไวรัสระบาดหนัก เนื่องจากอากาศเย็นทำให้เชื้อไวรัสมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น ดังนั้นการประชุมครั้งนี้จึงเสมือนอีกหนึ่งการเรียกร้องจากเด็กๆในการสร้างเกราะป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (โรคไอพีดี) รวมทั้งยังเป็นการขอความร่วมมือในการเร่งลดอุบัติการณ์โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กเอเชียโดยเร็วที่สุด เชื้อสเตปโตคอคคัส นิวโมเนียอี เป็นสาเหตุของการเกิดกลุ่มโรคติดเชื้อรุนแรง ได้แก่ กลุ่มโรคไอพีดี ซึ่งประกอบด้วย โรคติดเชื้อในกระแสเลือด โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคปอดบวมรุนแรง รวมทั้งโรคหูน้ำหนวกอีกด้วย ซึ่งโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่คร่าชีวิตเด็กเล็กมากทสุด โดยเชื้อดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญอันดับต้นๆ ของการเกิดโรคปอดบวมซึ่งเป็นสาเหตุการตายสำคัญอันดับหนึ่งของเด็กเล็กทั่วโลก โดย 5 ใน 10 ประเทศที่พบอุบัติการณ์โรคไอพีดีมากที่สุดเป็นประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งล่าสุดองค์การสหประชาชาติ (UN) รายงานว่าปอดบวมก่อให้เกิดอัตราการตายในเด็กเอเชียสูงถึง 98 คนต่อชั่วโมง โดย 49 คน หรือร้อยละ 50 เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส ในประเทศไทย จากการสำรวจอุบัติการณ์ของโรคไอพีดีในเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบในจังหวัดสระแก้ว และนครพนมพบว่า มีอัตรา 12.3 คน ต่อแสนประชากร ซึ่งใกล้เคียงกับอุบัติการณ์ของโรคไอพีดีในสหรัฐอเมริกาก่อนบรรจุวัคซีนไอพีดีในแผนวัคซีนแห่งชาติ (EPI) ในปี 2000 สำหรับ อุบัติการณ์โรคปอดบวมจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2551 พบว่า มีอัตรา 43,247 คน ซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิตมากถึง 321 คน ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานงานประชุมโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสครั้งที่ 5 เปิดเผยว่า "จากข้อมูลสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่าอุบัติการณ์โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกที่สำคัญ ที่กุมารแพทย์ทั่วโลกให้ความเป็นห่วง รวมทั้งการติดเชื้อนิวโมคอคคัสแทรกซ้อนจากโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กเล็ก โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสแทรกซ้อนดังกล่าวจะก่อให้เกิดโรคปอดบวมรุนแรง และจะมีความรุนแรงมากกว่าการติดเชื้อที่ทำให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจในขั้นแรก โดยคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตจากโรคปอดบวมซึ่งเกิดจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัสแทรกซ้อนถึงร้อยละ 50 ของการเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมในเด็กเล็กทั่วโลกทุกๆ ปี ศ.พญ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อใด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "นอกเหนือจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังพบว่าปัจจุบันเชื้อนิวโมคอคคัสยังมีอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะสูงมาก ทำให้การรักษามีความยากและซับซ้อนขึ้น ต้องใช้งบประมาณในการรักษาสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความเสี่ยงที่เด็กๆ ที่ติดเชื้อนิวโมคอคคัสอย่างรุนแรงอาจมีความพิการตามมา เช่น กรณีที่เป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรืออาจเสียชีวิตได้ พ่อแม่ควรจะเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาจะเป็นการดีกว่า เนื่องจากโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน "การฉีดวัคซีนไอพีดีให้กับเด็กเล็ก เป็นการป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้ผลดีที่สุด ควรจะฉีดวัคซีนเมื่อเด็กมีอายุ 2, 4, 6 เดือน และกระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ 12-15 เดือน ซึ่งมีผลการศึกษา และข้อมูลรับรองว่าวัคซีนไอพีดีช่วยลดอัตราการติดเชื้อนิวโมคอคคัสได้ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับองค์การสหประชาชาติ (UN Development Goal) ที่ตั้งเป้าหมายในการลดอัตราการตายของเด็กเล็กลง 2 ใน 3 ภายในปี 2015 ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าว นอกเหนือกจากการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนไอพีดีแล้ว พ่อแม่ทุกคนสามารถป้องกันลูกน้อยจากเชื้อนิวโมคอคคัสด้วยการสร้างสุขอนามัยที่ดี โดยเฉพาะการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นประจำ และการปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจาม รวมทั้งการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ และปรึกษาแพทย์เพื่อเสริมสร้างภูมิกันที่สมบูรณ์ให้ลูกน้อย

Advertisement Replay Ad
กระบะจอมปาดโมโห โดนบีบแตรเตือน คว้าดาบขู่กลางถนน

กระบะจอมปาดโมโห โดนบีบแตรเตือน คว้าดาบขู่กลางถนน

คำตอบจากใจลูกผู้ชาย ป้อง ณวัฒน์ ถูกมองคบใครไม่เคยชัดเจน

คำตอบจากใจลูกผู้ชาย ป้อง ณวัฒน์ ถูกมองคบใครไม่เคยชัดเจน

ปู ไปรยา ไม่ต่อสัญญาช่อง 7 จากนี้ขอเป็นนักแสดงอิสระ

ปู ไปรยา ไม่ต่อสัญญาช่อง 7 จากนี้ขอเป็นนักแสดงอิสระ

ฟ่าน ปิงปิง นำทัพซุปตาร์ไทยร่วมงาน Grand Opening King Power Rangnam

ฟ่าน ปิงปิง นำทัพซุปตาร์ไทยร่วมงาน Grand Opening King Power Rangnam

ตร.ตั้ง 4 ข้อหากองถ่ายหนัง ถนนข้าวสาร พบศาล 19 ม.ค.นี้

ตร.ตั้ง 4 ข้อหากองถ่ายหนัง ถนนข้าวสาร พบศาล 19 ม.ค.นี้

พระครูเสียรู้หนุ่ม โดนถ่ายคลิปตอนช่วยตัวเอง แบล็คเมล์ขู่เรียกเงิน

พระครูเสียรู้หนุ่ม โดนถ่ายคลิปตอนช่วยตัวเอง แบล็คเมล์ขู่เรียกเงิน

ใบเตย คิดดีแล้ว ลงรูปหวือหวาคู่ ดีเจแมน แซ่บกว่านี้ก็เคยโพสต์

ใบเตย คิดดีแล้ว ลงรูปหวือหวาคู่ ดีเจแมน แซ่บกว่านี้ก็เคยโพสต์

จีนเปิดตัวอภิมหาเรือสินค้ายักษ์ ใหญ่กว่า 4 สนามฟุตบอล

จีนเปิดตัวอภิมหาเรือสินค้ายักษ์ ใหญ่กว่า 4 สนามฟุตบอล

มาริโอ้ ยอมรับยืมรถหรูผู้ใหญ่มาขับ ขอชดใช้ค่าเสียหายแทนแท็กซี่

มาริโอ้ ยอมรับยืมรถหรูผู้ใหญ่มาขับ ขอชดใช้ค่าเสียหายแทนแท็กซี่

บทเรียนชีวิต โรเบิร์ต สายควัน เคยติดยาเสพติด ลองทุกอย่างจนชีวิตพัง

บทเรียนชีวิต โรเบิร์ต สายควัน เคยติดยาเสพติด ลองทุกอย่างจนชีวิตพัง

หนุ่มเมาเพี้ยนควงปืนลูกซอง ยิงดับเด็กวัย 15 สารภาพเกลียดตุ๊ด

หนุ่มเมาเพี้ยนควงปืนลูกซอง ยิงดับเด็กวัย 15 สารภาพเกลียดตุ๊ด

นศ.สาวป่วยซึมเศร้า ทำเสียวจ่อโดดคอนโด รปภ.ช่วยทันหวุดหวิด

นศ.สาวป่วยซึมเศร้า ทำเสียวจ่อโดดคอนโด รปภ.ช่วยทันหวุดหวิด

แฟนคลับยินดี "ฮาย อาภาพร" ถูกลอตเตอรี่คล้ายซิวรางวัลที่ 1

แฟนคลับยินดี "ฮาย อาภาพร" ถูกลอตเตอรี่คล้ายซิวรางวัลที่ 1

สถาปนิกฮ่องกงสร้าง “อพาร์ทเมนท์ท่อน้ำ” แก้ปัญหาบ้านแพง

สถาปนิกฮ่องกงสร้าง “อพาร์ทเมนท์ท่อน้ำ” แก้ปัญหาบ้านแพง

ครั้งแรก รบ.จัด Meet The Press นำรมว.ดิจิตอล พบสื่อ อวดปี 61 เดินหน้าเข้มข้น

ครั้งแรก รบ.จัด Meet The Press นำรมว.ดิจิตอล พบสื่อ อวดปี 61 เดินหน้าเข้มข้น

โป๊ป ธนวรรธน์ อโหสิกรรมให้  โดนสาวปริศนาแฉพฤติกรรมดอดจีบ

โป๊ป ธนวรรธน์ อโหสิกรรมให้ โดนสาวปริศนาแฉพฤติกรรมดอดจีบ

พ่อเจ ชนาธิป ถูกต่อว่าในอินสตาแกรมหนักมาก

พ่อเจ ชนาธิป ถูกต่อว่าในอินสตาแกรมหนักมาก

พ่อแม่รู้ไหมนะ? เด็กชายแกล้งจุ๊บเด็กหญิงในลิฟต์ ไม่แคร์กล้องวงจรปิด

พ่อแม่รู้ไหมนะ? เด็กชายแกล้งจุ๊บเด็กหญิงในลิฟต์ ไม่แคร์กล้องวงจรปิด

สาวกาฬสินธุ์น้ำตาไหล ลูกในท้องให้โชคถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1

สาวกาฬสินธุ์น้ำตาไหล ลูกในท้องให้โชคถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์