กุมารแพทย์เตือน ระวังติดเชื้อนิวโมคอคคัสซ้ำซ้อนโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กเล็ก ปัจจัยสำคัญเพิ่มอัตรากา

กุมารแพทย์เตือน ระวังติดเชื้อนิวโมคอคคัสซ้ำซ้อนโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กเล็ก ปัจจัยสำคัญเพิ่มอัตรากา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

6-8 พฤศจิกายน 2552: กุมารแพทย์ชั้นนำแห่งเอเชีย และผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อนานาชาติ ร่วมประชุมโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ครั้งที่ 5 มุ่งเน้นอุบัติการณ์โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสในเอเชีย และความสำคัญของวัคซีนไอพีดีในการป้องกันการติดเชื้อนืวโมคอคคัสแทรกซ้อนโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กเล็ก สาเหตุหลักของการเกิดโรคปอดบวมรุนแรงในช่วงฤดูหนาวซึ่งโรคระบบทางเดินหายใจระบาดหนัก ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตของเด็กเอเชียเพิ่มขึ้น การประชุมโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เป็นการรวมตัวของกุมารแพทย์ชั้นนำแห่งเอเชีย และผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อนานาชาติ กว่า 350 คน จาก 15 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอความก้าวหน้าใหม่ๆในการรักษาโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส รวมทั้งเป็นการย้ำเตือนให้แพทย์เฝ้าระวังการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส ซึ่งเป็นโรคแทรกซ้อนที่สำคัญจากโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่โรคติดเชื้อไวรัสระบาดหนัก เนื่องจากอากาศเย็นทำให้เชื้อไวรัสมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น ดังนั้นการประชุมครั้งนี้จึงเสมือนอีกหนึ่งการเรียกร้องจากเด็กๆในการสร้างเกราะป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (โรคไอพีดี) รวมทั้งยังเป็นการขอความร่วมมือในการเร่งลดอุบัติการณ์โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กเอเชียโดยเร็วที่สุด เชื้อสเตปโตคอคคัส นิวโมเนียอี เป็นสาเหตุของการเกิดกลุ่มโรคติดเชื้อรุนแรง ได้แก่ กลุ่มโรคไอพีดี ซึ่งประกอบด้วย โรคติดเชื้อในกระแสเลือด โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคปอดบวมรุนแรง รวมทั้งโรคหูน้ำหนวกอีกด้วย ซึ่งโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่คร่าชีวิตเด็กเล็กมากทสุด โดยเชื้อดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญอันดับต้นๆ ของการเกิดโรคปอดบวมซึ่งเป็นสาเหตุการตายสำคัญอันดับหนึ่งของเด็กเล็กทั่วโลก โดย 5 ใน 10 ประเทศที่พบอุบัติการณ์โรคไอพีดีมากที่สุดเป็นประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งล่าสุดองค์การสหประชาชาติ (UN) รายงานว่าปอดบวมก่อให้เกิดอัตราการตายในเด็กเอเชียสูงถึง 98 คนต่อชั่วโมง โดย 49 คน หรือร้อยละ 50 เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส ในประเทศไทย จากการสำรวจอุบัติการณ์ของโรคไอพีดีในเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบในจังหวัดสระแก้ว และนครพนมพบว่า มีอัตรา 12.3 คน ต่อแสนประชากร ซึ่งใกล้เคียงกับอุบัติการณ์ของโรคไอพีดีในสหรัฐอเมริกาก่อนบรรจุวัคซีนไอพีดีในแผนวัคซีนแห่งชาติ (EPI) ในปี 2000 สำหรับ อุบัติการณ์โรคปอดบวมจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2551 พบว่า มีอัตรา 43,247 คน ซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิตมากถึง 321 คน ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานงานประชุมโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสครั้งที่ 5 เปิดเผยว่า "จากข้อมูลสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่าอุบัติการณ์โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกที่สำคัญ ที่กุมารแพทย์ทั่วโลกให้ความเป็นห่วง รวมทั้งการติดเชื้อนิวโมคอคคัสแทรกซ้อนจากโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กเล็ก โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสแทรกซ้อนดังกล่าวจะก่อให้เกิดโรคปอดบวมรุนแรง และจะมีความรุนแรงมากกว่าการติดเชื้อที่ทำให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจในขั้นแรก โดยคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตจากโรคปอดบวมซึ่งเกิดจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัสแทรกซ้อนถึงร้อยละ 50 ของการเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมในเด็กเล็กทั่วโลกทุกๆ ปี ศ.พญ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อใด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "นอกเหนือจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังพบว่าปัจจุบันเชื้อนิวโมคอคคัสยังมีอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะสูงมาก ทำให้การรักษามีความยากและซับซ้อนขึ้น ต้องใช้งบประมาณในการรักษาสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความเสี่ยงที่เด็กๆ ที่ติดเชื้อนิวโมคอคคัสอย่างรุนแรงอาจมีความพิการตามมา เช่น กรณีที่เป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรืออาจเสียชีวิตได้ พ่อแม่ควรจะเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาจะเป็นการดีกว่า เนื่องจากโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน "การฉีดวัคซีนไอพีดีให้กับเด็กเล็ก เป็นการป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้ผลดีที่สุด ควรจะฉีดวัคซีนเมื่อเด็กมีอายุ 2, 4, 6 เดือน และกระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ 12-15 เดือน ซึ่งมีผลการศึกษา และข้อมูลรับรองว่าวัคซีนไอพีดีช่วยลดอัตราการติดเชื้อนิวโมคอคคัสได้ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับองค์การสหประชาชาติ (UN Development Goal) ที่ตั้งเป้าหมายในการลดอัตราการตายของเด็กเล็กลง 2 ใน 3 ภายในปี 2015 ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าว นอกเหนือกจากการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนไอพีดีแล้ว พ่อแม่ทุกคนสามารถป้องกันลูกน้อยจากเชื้อนิวโมคอคคัสด้วยการสร้างสุขอนามัยที่ดี โดยเฉพาะการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นประจำ และการปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจาม รวมทั้งการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ และปรึกษาแพทย์เพื่อเสริมสร้างภูมิกันที่สมบูรณ์ให้ลูกน้อย

เจนี่ โสดแล้ว!! เซ็กซี่บ่อยๆ ไม่ต้องกลัวใครว่า

เจนี่ โสดแล้ว!! เซ็กซี่บ่อยๆ ไม่ต้องกลัวใครว่า

ญาญ่า ตื่นเต้น!! ครั้งแรกในชีวิต กับหน้าที่เพื่อนเจ้าสาว มาร์กี้

ญาญ่า ตื่นเต้น!! ครั้งแรกในชีวิต กับหน้าที่เพื่อนเจ้าสาว มาร์กี้

แฉคลิป! แท็กซี่ชมพูอันธพาล ขับปาดคันอื่น พอคู่กรณีลงไปคุยกลับต่อยกลางถนน

แฉคลิป! แท็กซี่ชมพูอันธพาล ขับปาดคันอื่น พอคู่กรณีลงไปคุยกลับต่อยกลางถนน

เจนี่ เปิดปาก! เลิกแล้ว ไฮโซกึ้ง เหนื่อยใจกับความรัก

เจนี่ เปิดปาก! เลิกแล้ว ไฮโซกึ้ง เหนื่อยใจกับความรัก

เมนเทอร์ลูกเกด มีโวย! อดีตคนรัก ปีเตอร์ ใส่หมวกเชียร์ทีมหมู

เมนเทอร์ลูกเกด มีโวย! อดีตคนรัก ปีเตอร์ ใส่หมวกเชียร์ทีมหมู

3 เจนเนอเรชั่น สามสาวสวย คุณยาย แม่แอฟ น้องปีใหม่

3 เจนเนอเรชั่น สามสาวสวย คุณยาย แม่แอฟ น้องปีใหม่

พี่ชายใจสลาย เห็นชื่อน้องสาวในเฟซบุ๊กกู้ภัย ถูกเก๋งชนตายแล้วหนี

พี่ชายใจสลาย เห็นชื่อน้องสาวในเฟซบุ๊กกู้ภัย ถูกเก๋งชนตายแล้วหนี

เผยคลิประทึก หญิงสูงวัยอินเดียถูกหมูกัด ฟัดจนล้มตัวงอ

เผยคลิประทึก หญิงสูงวัยอินเดียถูกหมูกัด ฟัดจนล้มตัวงอ

อุ๊บ วิริยะ เผยตัดขาด เพ็ชร ฐกฤต หลังลืมสัญญาใจ เคยลำบากด้วยกัน

อุ๊บ วิริยะ เผยตัดขาด เพ็ชร ฐกฤต หลังลืมสัญญาใจ เคยลำบากด้วยกัน

พยาบาลสาวโพสต์ถูกโจรปล้น โชว์รอยกรีดแขน ที่แท้กุเรื่อง!

พยาบาลสาวโพสต์ถูกโจรปล้น โชว์รอยกรีดแขน ที่แท้กุเรื่อง!

หนุ่มชาวจีนแจ้งตำรวจ โดนครูสอนขับรถผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศ

หนุ่มชาวจีนแจ้งตำรวจ โดนครูสอนขับรถผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศ

ภาพความน่ารัก คุณตาวิทวัส กับหลานชายคนล่าสุด น้องคริน

ภาพความน่ารัก คุณตาวิทวัส กับหลานชายคนล่าสุด น้องคริน

ชุลมุน! ชายจีนกับญาติรุมตีตำรวจ หลังถูกตำหนิจอดรถในที่ห้ามจอด

ชุลมุน! ชายจีนกับญาติรุมตีตำรวจ หลังถูกตำหนิจอดรถในที่ห้ามจอด

อัยการสั่งฟ้องแก๊ง "เปรี้ยว" ฆ่าหั่นศพ "เบนซ์" โดนแค่ลักทรัพย์

อัยการสั่งฟ้องแก๊ง "เปรี้ยว" ฆ่าหั่นศพ "เบนซ์" โดนแค่ลักทรัพย์

เอ็ม บุษราคัม กำลังจะมีหลานให้ตาหม่ำ จ๊กมก อุ้มแล้ว

เอ็ม บุษราคัม กำลังจะมีหลานให้ตาหม่ำ จ๊กมก อุ้มแล้ว

นายกฯ แจง “กฎหมายห้ามมีกิ๊ก” แค่พูดเล่น เห็นชาวบ้านเริ่มง่วง

นายกฯ แจง “กฎหมายห้ามมีกิ๊ก” แค่พูดเล่น เห็นชาวบ้านเริ่มง่วง

"น้องน้ำอุ่น" หอมแก้มคุณตาปัญญา ปาร์ตี้วันเกิดครบ 4 ขวบ

"น้องน้ำอุ่น" หอมแก้มคุณตาปัญญา ปาร์ตี้วันเกิดครบ 4 ขวบ

มาฟังชัดๆ “เชียร์” ว่าไง หลังมีข่าวลือ “ไฮโซบิ๊ก” มาวินที่สุด!

มาฟังชัดๆ “เชียร์” ว่าไง หลังมีข่าวลือ “ไฮโซบิ๊ก” มาวินที่สุด!

วิจารณ์หนัก! ทหารร่มขาดกลางอากาศ ครูฝึกสั่งห้ามดึงร่มสำรอง

วิจารณ์หนัก! ทหารร่มขาดกลางอากาศ ครูฝึกสั่งห้ามดึงร่มสำรอง

พล.อ.ประยุทธ์ เซลฟี่กับสื่อเป็นกันเอง บอกไม่รักก็อย่าเกลียด

พล.อ.ประยุทธ์ เซลฟี่กับสื่อเป็นกันเอง บอกไม่รักก็อย่าเกลียด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์