ผลการประชุมโลกร้อน : อุณหภูมิที่ไม่อาจลดลง

ผลการประชุมโลกร้อน : อุณหภูมิที่ไม่อาจลดลง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมเจรจาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP-15 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งผู้แทนรัฐบาลจาก 192 ประเทศ เข้าร่วมประชุมตลอด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-18 ธันวาคม 52 ที่ผ่านมา แต่ "ความร้อน และ "ความแรง อันเนื่องมาจากการประชุมนั้นยังไม่จบสิ้นทั้งที่เป็นการประชุมเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน แต่กลับสร้างทั้งความผิดหวังและสร้างอุณหภูมิที่สูงขึ้น เรียกได้ว่าความคาดหวังที่ต่างตั้งตารอกันเป็นปีจากการประชุมในครั้งนี้แทบจะกลายเป็นความว่างเปล่า ผลการประชุม ถ้าจะกล่าวในมุมมองกว้าง ๆ การประชุมครั้งนี้ถือว่าไม่บรรลุผลสำเร็จในการประชุมแม้จะใช้ระยะเวลายาวนานถึง 12 วัน โดยสามารถมีข้อตกลงร่วมกันในการต่อสู้กับโลกร้อนเพียง 1 ฉบับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น การเล่นไพ่โป๊กเกอร์ด้านสภาพอากาศของผู้นำสหรัฐ จีน อินเดีย บราซิล แอฟริกาใต้ และประเทศยักษ์ใหญ่ในทวีปยุโรป โดยเดนมาร์กในฐานะประธานของการประชุมเป็นผู้กำหนดให้เล่นอย่างไรก็ตามแม้จะมีผลสำเร็จที่ถูกมองว่าน้อยนิดแต่ก็มีจุดเริ่มต้นหลาย ๆ อย่างที่ "หวัง ว่าจะกลายเป็นรูปธรรมและนำมาใช้เพื่อต่อสู้กับโลกร้อนได้อย่างจริงจัง ได้แก่ การจำกัดมิให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 2 องศาเซลเซียส และการสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่จะเริ่มต้นด้วยเงินจำนวน 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ความคาดหวังที่ตั้งไว้ ระหว่างที่รอคอยให้เกิดการประชุมเพื่อต่อสู้กับวิกฤตโลกร้อน "ครั้งประวัติศาสตร์ ณ กรุงโคเปนเฮเกน หลายฝ่ายต่างมีความคาดหวังต่อการประชุมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความพยายามในการหาข้อตกลงที่จะนำมาใช้แทน "พิธีสารเกียวโต รวมทั้งบทบาทของประเทศร่ำรวยต่อความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อน และบทบาทของมหาอำนาจอย่างอเมริกาและจีนที่ควรจะมีส่วนสำคัญในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ความผิดหวัง ความผิดหวังประเด็นสำคัญจากการประชุม COP-15 ในครั้งนี้ก็คือ ในที่ประชุมไม่สามารถบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกหลังปี 2555 ตามพิธีสารเกียวโตได้โดยสิ้นเชิง แม้จะมีการตกลงให้มีการจำกัดไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส แต่กลับไม่มีแนวทางหรืารดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อไปให้ถึงยังเป้าหมายดังกล่าว ท่ามกลางความกังวลที่เริ่มก่อตัวมากขึ้นในปี 2550 โดยคณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ อันประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์กว่า 2,500 คนจากทั่วโลก มารวมตัวกันเพื่อทำงานสืบหาข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมีรายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าร้อยละ 90 ว่าการกระทำของมนุษย์ ตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมได้จริงจากการประชุม COP-15 ในครั้งนี้ โดยผู้นำหลาย ๆ ประเทศต่างออกมาแสดงความผิดหวังต่อการประชุมอย่างต่อเนื่อง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไทย กล่าวว่า ในการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่เพื่อยกร่างมติ มีประเด็นที่เห็นไม่ตรงกันจำนวนมาก จนระดับผู้นำคิดว่า เป็นไปได้ยากหากจะมาไล่หาข้อสรุปยุติทีละประเด็น ค่อนข้างชัดเจนว่าข้อตกลงนี้ไม่อาจจะมีผลผูกพันทางกฎหมายเกิดขึ้น โดยปัญหาอยู่ที่ความยุ่งยากในการเจรจา หรือความยุ่งยากในการลดภาวะเรือนกระจกของบางประเทศ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐออกมายอมรับว่า ข้อตกลงโคเปนเฮเกน ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาของนานาชาติได้ เพราะไม่ได้กำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่เหมาะสมอย่างจริงจัง ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาถูกจับมามองมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก คิดเป็นตัวเลขได้ถึงปีละ 5.7 ล้านตัน หรือร้อยละ 24 ของปริมาณก๊าซทั่วโลก ขณะที่สหรัฐมีประชากรเพียงร้อยละ 5 ของประชากรทั้งโลก และที่จะมองข้ามไม่ได้ก็คือประเทศจีนที่กลายมาเป็น "ตัวเด่น ในการประชุมที่ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องหลังจากการประชุม เนื่องจากประเทศจีนมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกติดต่อกันมาหลายปี และเป็นผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศปีละ 3.4 ล้านตัน หรือร้อยละ 15 ของโลก ความหวังหรืออุปสรรค ผู้มีบทบาทอย่างมากต่อการประชุม COP-15 นั้นได้แก่ สหภาพยุโรป อเมริกา และจีน ซึ่งถือเป็นประเทศที่อยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาต่าง ๆ ในการต่อสู่กับปัญหาโลกร้อนได้ แต่จากการประชุมในครั้งนี้หลาย ๆ ฝ่ายต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์สรัฐและอเมริกาต่อบทบาทในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านลบหรือด้านบวก โดยเฉพาะจีนที่ถูกทางอังกฤษตำหนิว่ามีส่วนในการล้มการเจรจา ไม่ยอมให้มีการกำหนดปริมาณการลดการปล่อยก๊าซก่อภาวะเรือนกระจก ในส่วนของยุโรป เป็นที่ทราบดีว่าสหภาพยุโรปนั้นมีการดำเนินการอย่างจริงจังเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยเฉพาะมาตรการต่าง ๆ ในการนำเข้าสินค้าจากที่มีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งคำยืนยันต่อการรักษาสถานภาพของตลาดคาร์บอนเครดิตไม่ว่าผลการประชุม COP-15 จะเป็นเช่นไร แต่หากมองอีกมุมหนึ่งคาร์บอนเครดิตที่ถูกกำหนดให้เป็นกลไกทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมต่อโลกใบนี้ กลับกลายเป็นส่วนสำคัญที่นอกจากจะไม่ช่วยให้ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายแล้ว ยังเป็นส่วนกระตุ้นเชิงกลับให้ประเทศกำลังพัฒนามองข้ามความสำคัญที่แท้จริงของสิทธิการปล่อยก๊าซไปโดยสิ้นเชิง โดยมีการซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซมากขึ้น แม้ดูเหมือนว่าจะมีการควบคุมแต่ในความเป็นจริงการปล่อยก๊าซของประเทศพัฒนาแล้วก็ไม่ได้ลดลง ซึ่งกลายเป็นเหมือนตลาดที่ฉวยโอกาสจากความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะช่วยกอบกู้สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แม้การเจรจาเพื่อหาข้อตกลงในการต่อสู้กับโลกร้อนครั้งนี้จะยังไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม แต่การวิพากษ์วิจารณ์ ความขัดแย้ง รวมถึงเนื้อหาต่าง ๆ ที่นำเสนอผ่านข่าวของนานาประเทศ น่าจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประชาชนโลกตระหนักถึงความสำคัญของวิกฤตนี้อย่างจริงจังมากขึ้น อย่างน้อยประชาชนแต่ละประเทศก็ได้เห็นแล้วว่าประเด็นโลกร้อนนี้มีความสำคัญมากพอที่จะทำให้ผู้นำของตนเองออกมาแสดงความเห็น เสนอข้อเรียกร้อง หรือมีการโต้ตอบอย่างเผ็ดร้อนผ่านการประชุมที่ถือเป็น "ประวัติศาสตร์ อย่าง COP-15 ณ กรุงโคเปนเฮเกนที่ต่างต้องจดจำไว้ไปอีกนาน

Advertisement Replay Ad
หนุ่มตี๋วัย 18 อกหัก คิดฆ่าตัวตาย เคราะห์ดีตร.ตามตัวห้ามไว้ทัน

หนุ่มตี๋วัย 18 อกหัก คิดฆ่าตัวตาย เคราะห์ดีตร.ตามตัวห้ามไว้ทัน

สยอง คนงานจีนไฟลุกท่วมร่างหวิดดับ หลังวิ่งลุยกองเพลิงไปหยิบมือถือ

สยอง คนงานจีนไฟลุกท่วมร่างหวิดดับ หลังวิ่งลุยกองเพลิงไปหยิบมือถือ

ไฟไหม้ระทึกแฟลตจีนสูง 30 ชั้น ชายห้อยตัวไต่ตึกหนีตาย

ไฟไหม้ระทึกแฟลตจีนสูง 30 ชั้น ชายห้อยตัวไต่ตึกหนีตาย

สาวจีนสุดก๋ากั่น ยืนด่ากราดตำรวจ เหยียดเท้ายัดรถตราโล่ไว้

สาวจีนสุดก๋ากั่น ยืนด่ากราดตำรวจ เหยียดเท้ายัดรถตราโล่ไว้

เอ็มวีพาไป นักร้องสาวอียิปต์ติดคุก 2 ปีเหตุกินกล้วยออกทีวี

เอ็มวีพาไป นักร้องสาวอียิปต์ติดคุก 2 ปีเหตุกินกล้วยออกทีวี

ฮ.กองทัพสหรัฐฯ ทำกระจกร่วงหล่นใส่นักเรียนญี่ปุ่นบาดเจ็บ

ฮ.กองทัพสหรัฐฯ ทำกระจกร่วงหล่นใส่นักเรียนญี่ปุ่นบาดเจ็บ

สื่อเกาหลีเหนือชี้  "คิม"  มีอิทธิฤทธิ์ควบคุมดินฟ้าอากาศได้

สื่อเกาหลีเหนือชี้ "คิม" มีอิทธิฤทธิ์ควบคุมดินฟ้าอากาศได้

ขออภัย...เกียร์อาร์แรง สาวจีนดริฟท์เก๋งถอยหลังชนแหลก

ขออภัย...เกียร์อาร์แรง สาวจีนดริฟท์เก๋งถอยหลังชนแหลก

จากดราม่าเด็กชายโดนรังแก พลิกกลายเป็นไวรัลต้มตุ๋นคนทั้งชาติ

จากดราม่าเด็กชายโดนรังแก พลิกกลายเป็นไวรัลต้มตุ๋นคนทั้งชาติ

นาซาเปิดเผยนาที "เกาะกำเนิดใหม่" แห่งล่าสุดบนโลกใบนี้

นาซาเปิดเผยนาที "เกาะกำเนิดใหม่" แห่งล่าสุดบนโลกใบนี้

นาทีไฟไหม้เจดีย์ไม้ 16 ชั้นสูงสุดในเอเชีย ถล่มลงต่อหน้าต่อตา

นาทีไฟไหม้เจดีย์ไม้ 16 ชั้นสูงสุดในเอเชีย ถล่มลงต่อหน้าต่อตา

ภาพสุดท้ายของหนุ่มนักปีนตึกมือเปล่า แฟนๆ แห่โพสต์ไว้อาลัย

ภาพสุดท้ายของหนุ่มนักปีนตึกมือเปล่า แฟนๆ แห่โพสต์ไว้อาลัย

ระเบิดใกล้ไทม์สแควร์ นิวยอร์ก พบผู้ต้องสงสัยพกไปป์บอมบ์

ระเบิดใกล้ไทม์สแควร์ นิวยอร์ก พบผู้ต้องสงสัยพกไปป์บอมบ์

คู่รักชนะระยะทาง 1,300 กม. ตำรวจสาวรักมั่นคงทหารหนุ่มจีน

คู่รักชนะระยะทาง 1,300 กม. ตำรวจสาวรักมั่นคงทหารหนุ่มจีน

ดราม่า "นาฬิกาหรู" ปมนี้เกิดขึ้นกับ นายพลที่อินโดฯ มาก่อน

ดราม่า "นาฬิกาหรู" ปมนี้เกิดขึ้นกับ นายพลที่อินโดฯ มาก่อน

ช้างป่าจีนเจ้าถิ่นจู่โจมรถบัสโดยสาร เหวี่ยงใส่รถผ่านไปมา

ช้างป่าจีนเจ้าถิ่นจู่โจมรถบัสโดยสาร เหวี่ยงใส่รถผ่านไปมา

อลังการวิวาห์ไต้หวัน ปิดถนนเข้าหมู่บ้าน ฉลอง 600 โต๊ะจีน

อลังการวิวาห์ไต้หวัน ปิดถนนเข้าหมู่บ้าน ฉลอง 600 โต๊ะจีน

พี่เลี้ยงจีนเงินเดือน 3 หมื่น แอบตบตีลูกนายจ้างตอนขึ้นลิฟต์

พี่เลี้ยงจีนเงินเดือน 3 หมื่น แอบตบตีลูกนายจ้างตอนขึ้นลิฟต์

หนุ่มจีนนักไต่ความสูงด้วยมือเปล่า พลาดท่าตกตึกเสียชีวิต

หนุ่มจีนนักไต่ความสูงด้วยมือเปล่า พลาดท่าตกตึกเสียชีวิต

หนูน้อยขอนั่งตักซานตาคลอส ในช่วงนาทีสุดท้ายของชีวิต

หนูน้อยขอนั่งตักซานตาคลอส ในช่วงนาทีสุดท้ายของชีวิต

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์