ผลการประชุมโลกร้อน : อุณหภูมิที่ไม่อาจลดลง

ผลการประชุมโลกร้อน : อุณหภูมิที่ไม่อาจลดลง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมเจรจาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP-15 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งผู้แทนรัฐบาลจาก 192 ประเทศ เข้าร่วมประชุมตลอด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-18 ธันวาคม 52 ที่ผ่านมา แต่ "ความร้อน และ "ความแรง อันเนื่องมาจากการประชุมนั้นยังไม่จบสิ้นทั้งที่เป็นการประชุมเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน แต่กลับสร้างทั้งความผิดหวังและสร้างอุณหภูมิที่สูงขึ้น เรียกได้ว่าความคาดหวังที่ต่างตั้งตารอกันเป็นปีจากการประชุมในครั้งนี้แทบจะกลายเป็นความว่างเปล่า ผลการประชุม ถ้าจะกล่าวในมุมมองกว้าง ๆ การประชุมครั้งนี้ถือว่าไม่บรรลุผลสำเร็จในการประชุมแม้จะใช้ระยะเวลายาวนานถึง 12 วัน โดยสามารถมีข้อตกลงร่วมกันในการต่อสู้กับโลกร้อนเพียง 1 ฉบับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น การเล่นไพ่โป๊กเกอร์ด้านสภาพอากาศของผู้นำสหรัฐ จีน อินเดีย บราซิล แอฟริกาใต้ และประเทศยักษ์ใหญ่ในทวีปยุโรป โดยเดนมาร์กในฐานะประธานของการประชุมเป็นผู้กำหนดให้เล่นอย่างไรก็ตามแม้จะมีผลสำเร็จที่ถูกมองว่าน้อยนิดแต่ก็มีจุดเริ่มต้นหลาย ๆ อย่างที่ "หวัง ว่าจะกลายเป็นรูปธรรมและนำมาใช้เพื่อต่อสู้กับโลกร้อนได้อย่างจริงจัง ได้แก่ การจำกัดมิให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 2 องศาเซลเซียส และการสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่จะเริ่มต้นด้วยเงินจำนวน 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ความคาดหวังที่ตั้งไว้ ระหว่างที่รอคอยให้เกิดการประชุมเพื่อต่อสู้กับวิกฤตโลกร้อน "ครั้งประวัติศาสตร์ ณ กรุงโคเปนเฮเกน หลายฝ่ายต่างมีความคาดหวังต่อการประชุมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความพยายามในการหาข้อตกลงที่จะนำมาใช้แทน "พิธีสารเกียวโต รวมทั้งบทบาทของประเทศร่ำรวยต่อความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อน และบทบาทของมหาอำนาจอย่างอเมริกาและจีนที่ควรจะมีส่วนสำคัญในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ความผิดหวัง ความผิดหวังประเด็นสำคัญจากการประชุม COP-15 ในครั้งนี้ก็คือ ในที่ประชุมไม่สามารถบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกหลังปี 2555 ตามพิธีสารเกียวโตได้โดยสิ้นเชิง แม้จะมีการตกลงให้มีการจำกัดไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส แต่กลับไม่มีแนวทางหรืารดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อไปให้ถึงยังเป้าหมายดังกล่าว ท่ามกลางความกังวลที่เริ่มก่อตัวมากขึ้นในปี 2550 โดยคณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ อันประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์กว่า 2,500 คนจากทั่วโลก มารวมตัวกันเพื่อทำงานสืบหาข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมีรายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าร้อยละ 90 ว่าการกระทำของมนุษย์ ตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมได้จริงจากการประชุม COP-15 ในครั้งนี้ โดยผู้นำหลาย ๆ ประเทศต่างออกมาแสดงความผิดหวังต่อการประชุมอย่างต่อเนื่อง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไทย กล่าวว่า ในการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่เพื่อยกร่างมติ มีประเด็นที่เห็นไม่ตรงกันจำนวนมาก จนระดับผู้นำคิดว่า เป็นไปได้ยากหากจะมาไล่หาข้อสรุปยุติทีละประเด็น ค่อนข้างชัดเจนว่าข้อตกลงนี้ไม่อาจจะมีผลผูกพันทางกฎหมายเกิดขึ้น โดยปัญหาอยู่ที่ความยุ่งยากในการเจรจา หรือความยุ่งยากในการลดภาวะเรือนกระจกของบางประเทศ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐออกมายอมรับว่า ข้อตกลงโคเปนเฮเกน ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาของนานาชาติได้ เพราะไม่ได้กำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่เหมาะสมอย่างจริงจัง ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาถูกจับมามองมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก คิดเป็นตัวเลขได้ถึงปีละ 5.7 ล้านตัน หรือร้อยละ 24 ของปริมาณก๊าซทั่วโลก ขณะที่สหรัฐมีประชากรเพียงร้อยละ 5 ของประชากรทั้งโลก และที่จะมองข้ามไม่ได้ก็คือประเทศจีนที่กลายมาเป็น "ตัวเด่น ในการประชุมที่ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องหลังจากการประชุม เนื่องจากประเทศจีนมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกติดต่อกันมาหลายปี และเป็นผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศปีละ 3.4 ล้านตัน หรือร้อยละ 15 ของโลก ความหวังหรืออุปสรรค ผู้มีบทบาทอย่างมากต่อการประชุม COP-15 นั้นได้แก่ สหภาพยุโรป อเมริกา และจีน ซึ่งถือเป็นประเทศที่อยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาต่าง ๆ ในการต่อสู่กับปัญหาโลกร้อนได้ แต่จากการประชุมในครั้งนี้หลาย ๆ ฝ่ายต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์สรัฐและอเมริกาต่อบทบาทในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านลบหรือด้านบวก โดยเฉพาะจีนที่ถูกทางอังกฤษตำหนิว่ามีส่วนในการล้มการเจรจา ไม่ยอมให้มีการกำหนดปริมาณการลดการปล่อยก๊าซก่อภาวะเรือนกระจก ในส่วนของยุโรป เป็นที่ทราบดีว่าสหภาพยุโรปนั้นมีการดำเนินการอย่างจริงจังเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยเฉพาะมาตรการต่าง ๆ ในการนำเข้าสินค้าจากที่มีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งคำยืนยันต่อการรักษาสถานภาพของตลาดคาร์บอนเครดิตไม่ว่าผลการประชุม COP-15 จะเป็นเช่นไร แต่หากมองอีกมุมหนึ่งคาร์บอนเครดิตที่ถูกกำหนดให้เป็นกลไกทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมต่อโลกใบนี้ กลับกลายเป็นส่วนสำคัญที่นอกจากจะไม่ช่วยให้ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายแล้ว ยังเป็นส่วนกระตุ้นเชิงกลับให้ประเทศกำลังพัฒนามองข้ามความสำคัญที่แท้จริงของสิทธิการปล่อยก๊าซไปโดยสิ้นเชิง โดยมีการซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซมากขึ้น แม้ดูเหมือนว่าจะมีการควบคุมแต่ในความเป็นจริงการปล่อยก๊าซของประเทศพัฒนาแล้วก็ไม่ได้ลดลง ซึ่งกลายเป็นเหมือนตลาดที่ฉวยโอกาสจากความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะช่วยกอบกู้สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แม้การเจรจาเพื่อหาข้อตกลงในการต่อสู้กับโลกร้อนครั้งนี้จะยังไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม แต่การวิพากษ์วิจารณ์ ความขัดแย้ง รวมถึงเนื้อหาต่าง ๆ ที่นำเสนอผ่านข่าวของนานาประเทศ น่าจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประชาชนโลกตระหนักถึงความสำคัญของวิกฤตนี้อย่างจริงจังมากขึ้น อย่างน้อยประชาชนแต่ละประเทศก็ได้เห็นแล้วว่าประเด็นโลกร้อนนี้มีความสำคัญมากพอที่จะทำให้ผู้นำของตนเองออกมาแสดงความเห็น เสนอข้อเรียกร้อง หรือมีการโต้ตอบอย่างเผ็ดร้อนผ่านการประชุมที่ถือเป็น "ประวัติศาสตร์ อย่าง COP-15 ณ กรุงโคเปนเฮเกนที่ต่างต้องจดจำไว้ไปอีกนาน

Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

นักศึกษาสาวจีนป่วยหนัก ขอยุติการรักษา บริจาคศีรษะใช้วิจัยโรค

นักศึกษาสาวจีนป่วยหนัก ขอยุติการรักษา บริจาคศีรษะใช้วิจัยโรค

โรแมนติก! หนุ่มขับรถเมล์เซอร์ไพรส์ ขอผู้โดยสารสาวแต่งงาน

โรแมนติก! หนุ่มขับรถเมล์เซอร์ไพรส์ ขอผู้โดยสารสาวแต่งงาน

เด็กป่วยหลับยาก แม่ก็ไม่กล้าปลุก โชเฟอร์รถเมล์พาส่งถึงป้ายสุดท้าย

เด็กป่วยหลับยาก แม่ก็ไม่กล้าปลุก โชเฟอร์รถเมล์พาส่งถึงป้ายสุดท้าย

เครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ส ล้อหน้าหลุด อึ้ง! รู้หลังลงจอด

เครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ส ล้อหน้าหลุด อึ้ง! รู้หลังลงจอด

นิวซีแลนด์ได้นายกรัฐมนตรีหญิง อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์

นิวซีแลนด์ได้นายกรัฐมนตรีหญิง อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์

เครื่องบินเล็กพุ่งลงกลางถนน ชนรถยนต์ 2 คัน บาดเจ็บ 5 คน

เครื่องบินเล็กพุ่งลงกลางถนน ชนรถยนต์ 2 คัน บาดเจ็บ 5 คน

เกษตรกรจีนเก็บผลผลิต “แอปเปิล” ลูกดกสีสวยละลานตา

เกษตรกรจีนเก็บผลผลิต “แอปเปิล” ลูกดกสีสวยละลานตา

หนุ่มจีนสุดขยัน ส่งของวันละเป็นร้อยเจ้า รับทรัพย์ 8 หมื่นทุกเดือน

หนุ่มจีนสุดขยัน ส่งของวันละเป็นร้อยเจ้า รับทรัพย์ 8 หมื่นทุกเดือน

ระทึก! เครื่องบินล้อระเบิดหลังขึ้นบิน นักบินบังคับลงจอดสุดกำลัง

ระทึก! เครื่องบินล้อระเบิดหลังขึ้นบิน นักบินบังคับลงจอดสุดกำลัง

สุดล้ำ! ตำรวจดูไบทดลองใช้ “มอเตอร์ไซค์บินได้”

สุดล้ำ! ตำรวจดูไบทดลองใช้ “มอเตอร์ไซค์บินได้”

สุดยอดฝีมือ! หนุ่มจีนดึงบะหมี่เส้นสด 6 วินาที ได้ 1 ชาม

สุดยอดฝีมือ! หนุ่มจีนดึงบะหมี่เส้นสด 6 วินาที ได้ 1 ชาม

สวยตระการตา! ทุ่งหญ้าสีชมพูสุดหวานที่เมืองเจิ้งโจว

สวยตระการตา! ทุ่งหญ้าสีชมพูสุดหวานที่เมืองเจิ้งโจว

นายกฯ แคนาดากลั้นน้ำตาไม่อยู่ ระหว่างกล่าวไว้อาลัยนักร้องดัง

นายกฯ แคนาดากลั้นน้ำตาไม่อยู่ ระหว่างกล่าวไว้อาลัยนักร้องดัง

ไฟไหม้โรงแรมหรู 5 ดาวกลางเมืองย่างกุ้ง วอดวายทั้งพื้นที่

ไฟไหม้โรงแรมหรู 5 ดาวกลางเมืองย่างกุ้ง วอดวายทั้งพื้นที่

พี่จีนมีเสียวยิ่งกว่า สะพานกระจก 3D ข้ามแม่น้ำฮวงโห

พี่จีนมีเสียวยิ่งกว่า สะพานกระจก 3D ข้ามแม่น้ำฮวงโห

น่ารักไปอีก! สาวอกหักยิ้มแก้มปริ สั่งอาหารได้เสือน้อยมาปลอบใจ

น่ารักไปอีก! สาวอกหักยิ้มแก้มปริ สั่งอาหารได้เสือน้อยมาปลอบใจ

นศ.จีนคลั่ง "ฉลาดเกมส์โกง" ปั้นรูปเหมือนบูชาเป็นเทพเจ้า

นศ.จีนคลั่ง "ฉลาดเกมส์โกง" ปั้นรูปเหมือนบูชาเป็นเทพเจ้า

ชาวยูเออีแตกตื่น! พบแสงลึกลับบนท้องฟ้า ลือสถานีอวกาศเสียการควบคุม

ชาวยูเออีแตกตื่น! พบแสงลึกลับบนท้องฟ้า ลือสถานีอวกาศเสียการควบคุม

นาทีชีวิต! ดับเพลิงจีนติดกลางกองเพลิง โดดตึกพร้อมไฟลุกท่วมตัว

นาทีชีวิต! ดับเพลิงจีนติดกลางกองเพลิง โดดตึกพร้อมไฟลุกท่วมตัว

สุดหวาดเสียว! หนุ่มจีนหวิดดับ เครนยักษ์ล้มทับเก๋งกลางถนน

สุดหวาดเสียว! หนุ่มจีนหวิดดับ เครนยักษ์ล้มทับเก๋งกลางถนน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์