กองทุนSSPFเข้าข่ายควบคุมสัดส่วนผู้ลงทุนต่างด้าว

กองทุนSSPFเข้าข่ายควบคุมสัดส่วนผู้ลงทุนต่างด้าว

นายประเสริฐ วงศ์เครือเมฆ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF)  เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศตามที่อ้างถึงโดยกำหนดให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือมีการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดเมื่อรวมพื้นที่ห้องชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ลงทุนต่างด้าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้วคิดเป็น สัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 49 ของพื้นที่ห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น บริษัทจัดการจะต้องแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่งให้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมถึงให้มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะมีผลทำให้กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนต่างด้าวเกินกว่าอัตราดังกล่าวด้วยนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด ( บริษัทฯ ) ในฐานะบริษัทจัดการและนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร ( กองทุน ) ใคร่ขอแจ้งให้ท่านทราบว่ากองทุนอยู่ในข่ายที่จะต้องควบคุมสัดส่วนผู้ลงทุนต่างด้าวให้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และการนำหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี้ ไม่ได้มีการแยกหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ประเภท Foreignเช่นเดียวกับหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยทั่วไป ดังนั้นผู้ลงทุนต่างด้าวที่สนใจจะลงทุนในกองทุนขอให้ตรวจสอบสัดส่วนที่ผู้ลงทุนต่างด้าวจะยังสามารถลงทุนได้ (Foreign Room) โดยสามารถสอบถามมายังฝ่ายทะเบียนของบริษัทฯ และเมื่อผู้ลงทุนต่าวด้าวได้ทำการซื้อหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ขอให้ทำการจดแจ้งการถือครองหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนด้วยการขอออกใบสำคัญหน่วยลงทุน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ( TSD ) กำหนด เพื่อให้มีการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจากระบบของ TSD และนำมาออกใบสำคัญหน่วยลงทุนกับทางบริษัทฯ ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้รับการจดแจ้งการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวจำนวนหลายราย ทำให้สัดส่วนผู้ลงทุนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทฯ จะทำการจดแจ้งการถือครองหน่วยให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนต่างด้าวแต่ละรายโดยใช้หลัก  มาก่อนได้ก่อน  และหากบริษัทฯ ได้ทำการจดแจ้งการถือครองหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนต่างด้าวครบสัดส่วนร้อยละ 49 แล้ว แต่ยังมีผู้ลงทุนต่างด้าวรายใดแจ้งความประสงค์ที่จะขอจดแจ้งการถือครองหน่วยลงทุนเพิ่มเติม บริษัทฯ จะขอปฏิเสธการจดแจ้งการถือครองหน่วยให้ผู้ลงทุนต่างด้าวรายดังกล่าวเพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ผู้ลงทุนสามารถ download  ขั้นตอนการขอจดแจ้งลงทุนต่างด้าว ได้ที่ www.ayfunds.com               

ฝนตกหนักทำน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ

ฝนตกหนักทำน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ

ศาลฯสั่งยึดบ้าน “สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล” มูลค่า 16 ล้านบาท

ศาลฯสั่งยึดบ้าน “สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล” มูลค่า 16 ล้านบาท

สุดซึ้ง! เซอร์ไพรส์วันเกิด โบว์ แวนดา ด้านน้องมะลิ จูบรูป พ่อปอ ฟอดใหญ่

สุดซึ้ง! เซอร์ไพรส์วันเกิด โบว์ แวนดา ด้านน้องมะลิ จูบรูป พ่อปอ ฟอดใหญ่

ศาลฎีกาสั่งยึดบ้าน16ล.สมศักดิ์คดีร่ำรวยผิดปกติ

ศาลฎีกาสั่งยึดบ้าน16ล.สมศักดิ์คดีร่ำรวยผิดปกติ

อ.อ่าวลึกยังอ่วม! น้ำท่วมขังนานนับเดือน ชาวบ้านเริ่มเป็นโรคเท้าเปื่อย

อ.อ่าวลึกยังอ่วม! น้ำท่วมขังนานนับเดือน ชาวบ้านเริ่มเป็นโรคเท้าเปื่อย

ทึ่ง! ภารโรงหนุ่มรับอีกหน้าที่ สอนหนังสือแทนครูที่โคราช

ทึ่ง! ภารโรงหนุ่มรับอีกหน้าที่ สอนหนังสือแทนครูที่โคราช

ไฟไหม้โรงงานพลาสติกมหาชัย-จนท.เร่งคุมเพลิง

ไฟไหม้โรงงานพลาสติกมหาชัย-จนท.เร่งคุมเพลิง

นำคนร้ายจี้แบงก์ศรีราชาทำแผนคำรับสารภาพ

นำคนร้ายจี้แบงก์ศรีราชาทำแผนคำรับสารภาพ

ฝนถล่มกรุงตอนเหนือแจ้งวัฒนะน้ำท่วมหลักสี่43.5มม.

ฝนถล่มกรุงตอนเหนือแจ้งวัฒนะน้ำท่วมหลักสี่43.5มม.

อั้ม พัชราภา เบรกสื่อ!! งดถามเรื่องผู้ชาย....ตอนนี้โสดมาก

อั้ม พัชราภา เบรกสื่อ!! งดถามเรื่องผู้ชาย....ตอนนี้โสดมาก

มีชัยบอกศาลรธน.วินิจฉัยในกรอบคำถามพ่วง

มีชัยบอกศาลรธน.วินิจฉัยในกรอบคำถามพ่วง

ศาลทหารออกหมายจับเพิ่มอีก2คดีบึ้ม7จว.ใต้

ศาลทหารออกหมายจับเพิ่มอีก2คดีบึ้ม7จว.ใต้

คนร้ายข่มขืนรับเสพยาจนไร้สติ จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม

คนร้ายข่มขืนรับเสพยาจนไร้สติ จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม

ชายโรคจิตบุกหอพัก เดินสไลด์หนอนเคาะห้องนศ.ทุกห้อง

ชายโรคจิตบุกหอพัก เดินสไลด์หนอนเคาะห้องนศ.ทุกห้อง

คนร้ายข่มขืนรับเสพยาจรไร้สติ-จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม

คนร้ายข่มขืนรับเสพยาจรไร้สติ-จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม

แชร์ว่อน!! หลวงพี่ถวายเค้กวันเกิด ชาวเนตติงเหมาะสมหรือไม่

แชร์ว่อน!! หลวงพี่ถวายเค้กวันเกิด ชาวเนตติงเหมาะสมหรือไม่

คุมคนร้ายข่มขืนผช.พยาบาลทำแผนฝากขังพรุ่งนี้

คุมคนร้ายข่มขืนผช.พยาบาลทำแผนฝากขังพรุ่งนี้

ผกก.สภ.หนองขาม สั่งปูพรมล่าฌจรจี้แบงก์1ล.

ผกก.สภ.หนองขาม สั่งปูพรมล่าฌจรจี้แบงก์1ล.

รวบแล้วโจรชิงเงินธ.กรุงเทพศรีราชา9แสน

รวบแล้วโจรชิงเงินธ.กรุงเทพศรีราชา9แสน

ผบ.ตร.มีคำสั่ง321นายพลไปรรท.ตำแหน่งใหม่3ต.ค.

ผบ.ตร.มีคำสั่ง321นายพลไปรรท.ตำแหน่งใหม่3ต.ค.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์