''ในหลวง''ทรงแนะ รมต.ใหม่

''ในหลวง''ทรงแนะ รมต.ใหม่

ทำงานต้องซื่อสัตย์ ทำไม่ดีถูกตำหนิเน้นสร้างผลงานให้บ้านเมืองสงบ

ในหลวงทรงย้ำ รมต.ต้องซื่อสัตย์ให้ได้จริงๆ ทำไม่ได้เป็นมงคล จะถูกติเตียนทั้งรัฐบาล ทรงเน้นให้สร้างผลงาน ทำงานให้บ้านเมืองสงบก้าวหน้า สำเร็จท่างกลางความต้องการของคนทั้งประเทศ ขณะที่รมต. ใหม่น้อมรับ พร้อมปฏิบัติงานใหม่ทันที ส่วน รมต.เก่าส่งไม้อำลาตำแหน่งเรียบร้อย เพื่อไทย นัดหารือวางเป้าซักฟอกรัฐบาล นัดประชุมกำหนดยื่นญัตติ เทพเทือก ไม่หวั่น ทักษิณ เรียกสมุนข้ามแดนไปติวเข้มถึงเขมร ชทพ.เดินหน้านัดพรรคร่วมกินข้าว เช็กชื่อเดินหน้าแก้ รธน. หมอเรวัต ขึ้นเวทีแจงข้าราชการกรมการแพทย์ ป้องศักดิ์ศรี ตอกกลับผลสอบคณะกรรมการสอบสวนไทยเข้มแข็ง วิชัย ไม่ขอโทษ รพ. นพรัตน์แจงข้อมูลเคลื่อน ม็อบหมออนามัยประท้วง นอนค้างแรมที่ สธ.พบ รมต.ใหม่ ยื่นหนังสือล้ม 2 มาตรฐานวิชาชีพ

* ทรงเน้นซื่อสัตย์ให้ได้จริง

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นำนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รมช.สาธารณสุข และนายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร รมช.คมนาคม เข้าเฝ้าฯถวาย สัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งไปแล้วนั้น

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่รัฐมนตรีที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตอนหนึ่งว่า การที่รัฐมนตรีจะเข้ารับตำแหน่ง ปฏิญาณตนว่าจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ อันนี้ไม่เป็นปัญหาว่าควรจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพื่อประเทศชาติ ข้อสำคัญขอให้ทำได้จริง ๆ เพราะว่าถ้าไม่ทำ ก็จะมีการตำหนิติเตียนรัฐบาลทั้งรัฐบาลและถ้าเป็นเช่นนั้น ไม่เป็นมงคล ฉะนั้นขอให้ทำได้ตามที่กล่าวคำปฏิญาณ ว่าจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นของธรรมดาที่คณะรัฐมนตรีต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถ้าทำแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างจริงจัง ทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง

คนจะนับถือว่า คนเป็นรัฐมนตรีเป็นคนดี ปฏิบัติหน้าที่ชอบทุกอย่าง ขอให้ทำตามปฏิญาณ และเช่นนั้นจะเป็นมงคลต่อรัฐบาล ต่อประเทศชาติ และในที่สุดจะเป็นมงคล ต่อตัวเอง รัฐมนตรีจะทำให้สามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชนทั้งประเทศ ขอให้ท่านปฏิบัติตามที่กล่าวปฏิญาณ จะทำให้ประเทศชาติดำเนินงานไปด้วยดี และเป็นมงคลต่อคณะรัฐมนตรี และท่านเป็นส่วนตัว

ขอให้ปฏิบัติตามที่กล่าวปฏิญาณ จะทำให้บ้านเมืองมีการปกครองที่ดี และมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามคำปฏิญาณ เพื่อให้ประเทศชาติมีความสุขความก้าวหน้า พร้อมความสงบ ทุกคนจะได้มีสิทธิที่บอกว่าได้พอใจทำหน้าที่โดยดี เวลาเดียวกันท่านก็มีความสุข ขอให้ปฏิบัติงานโดยครบถ้วน ขอให้เป็นผลงาน ทำให้บ้านเมืองสงบก้าวหน้า สำเร็จท่ามกลางความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ ขอให้ปฏิบัติงานสำเร็จ ขอให้ประเทศชาติมีความสงบสุข ขอให้ผลสำเร็จในการงานทุกอย่างที่ทำ ขอให้ท่านมีความดีในตัวที่จะทำหน้าที่ที่ให้ในประเทศ

* รมต.น้อมนำทำงานซื่อสัตย์

นายไตรรงค์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ว่า พระองค์ท่านรับสั่งให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ส่วนการทำงานของตนนั้นถือว่าไม่มีอะไรเร่งด่วน เพราะทุกอย่างต้องทำไปพร้อม ๆ กัน เศรษฐกิจโลกก็ดีขึ้นและเป็นบวก ส่วนของไทยจะต้องดูตลาดที่เพิ่มขึ้น และสำคัญคือตลาดเอเชียและตะวันออกกลาง การติด ตามอัตราดอกเบี้ยของโลก เชื่อว่าช่วง 6 เดือนแรกไม่น่าจะเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ตนได้รับมอบหมายให้เป็นรองนายกฯ ได้พูดกับส.ส.ทุกคนรวมถึงฝ่ายค้านว่าตนไม่ได้เป็นรองนายกฯ เพียงคนเดียว แต่ทุกคนทุกพรรคเป็นรองนายกฯเหมือนกันเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศชาติ ไม่ใช่ของตนคนเดียว และในการทำงาน ตนจะมีการตั้งที่ปรึกษา ซึ่งไม่ได้เงินเดือนเข้ามาช่วยทำงานด้วย

นายชินวรณ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าเฝ้าฯว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน และที่สำคัญทำให้ประชาชนมีความสุข อย่างไรก็ตาม นายกฯให้กำลังใจในการทำงานและเชื่อว่าจะสานต่อการทำงานได้ โดยเฉพาะการปฏิรูปทางการศึกษารอบ 2 ส่วนนางพรรณสิริ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำประโยชน์ให้เกิดกับส่วนรวม เมื่อเป็นประโยชน์กับส่วนรวมแล้ว จะเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วย

* ร่วมถ่ายภาพก่อนเข้าเฝ้าฯ

ก่อนหน้าเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ ที่ทำ เนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้นำรัฐมนตรีใหม่เข้าหารือและซักซ้อมพิธีการการถวายสัตย์ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมกับถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกก่อนที่จะเดินทางเข้าเฝ้าฯ ทั้งนี้นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รมช.สาธารณสุข เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลเป็นคนแรก ในเวลา 14.30 น.

นายกฯ กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่า วันนี้ไม่ได้มีการติวเข้มเรื่องการทำงานของรัฐมนตรี เพียงแค่มาแสดงความยินดี เมื่อถามว่า รัฐมนตรีใหม่ทั้ง 5 พร้อมเริ่มงานใหม่ในวันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า วันที่ 19 ม.ค. ก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่ถ้าใครพร้อมก็ทำงานคืนนี้ได้เลย ผู้สื่อข่าวถามว่ากฎเหล็ก 9 ข้อ ยังใช้กับรัฐมนตรีทั้ง 5 คนใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ใช่กฎเหล็ก 9 ข้อใช้กับทุกคน

* ประจักษ์อำลางานเดิม

ที่กระทรวงคมนาคม เวลา 10.00 น. นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ อดีต รมช. คมนาคม ได้เดินทางมาอำลาข้าราชการกระ ทรวงคมนาคม โดยสักการะพระพุทธคมนา คมบพิธ และศาลพระภูมิ ประจำกระทรวงคมนาคม หลังจากนั้นนายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รมช.คมนาคม พร้อมผู้บริหารกระ ทรวงคมนาคม และข้าราชการได้เข้าแถวมอบดอกกุหลาบแดง และพวงมาลัยให้แก่นายประจักษ์ ขณะเดียวกันนายประจักษ์ ได้ขึ้นหัวข้อในเฟซบุ๊ก ของตนเองว่า ผมหมดหน้าที่ในการเป็นรัฐมนตรีแล้ว แต่ผมยังเป็น ส.ส.ขอนแก่นที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ จะทำประโยชน์เพื่อประชาชนต่อไปครับ

นายประจักษ์ กล่าวหลังรับมอบดอกไม้จากข้าราชการกระทรวงคมนาคมว่า การโยกย้ายตำแหน่งเป็นเรื่องปกติของ ตั้งแต่ตนเข้ามารับตำแหน่งได้เตรียมตัวเตรียมใจการเปลี่ยนแปลงมาตลอด และขอฝากให้นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร รมช.คมนาคม คนใหม่ สานต่อโครงการรถเมล์เอ็นจีวี 4,000 คัน โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ ของ กรมการขนส่งทางบก โครงการถนนไร้ฝุ่น โครงการย้ายสถานีขนส่ง เนื่องจากทุกโครงการ เป็นประโยชน์กับประชาชน

* วิทยารับไม้ประธานวิปฯ

เมื่อเวลา 10.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ครั้งที่ 1/2553 โดยมีนายวิทยา แก้วภราดัย อดีต รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานวิปรัฐบาล เป็นประธาน โดยก่อนที่จะเริ่มการประชุม ตัวแทนวิปรัฐบาลได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตประธานวิปรัฐบาล ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รมว. ศึกษาธิการคนใหม่ จากนั้นนายชินวรณ์ ได้ ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานวิปรัฐบาลให้นายวิทยาอย่างเป็นทางการ พร้อมรุว่า ไม่มียุคใดสมัยใดที่การทำงานในวิปรัฐบาลจะประสบความยุ่งยาก เพราะการเมืองมีความแตกแยกกันสูง หวังว่าพรรคร่วมรัฐบาล และเพื่อนทุกคนจะช่วยขับเคลื่อนงานในสภาให้เดินหน้าไปได้

นายชินวรณ์ ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรคร่วมรัฐบาลมีแนวทางกันอยู่แล้วว่าให้เป็นเรื่องของรัฐสภาที่จะต้องรับผิดชอบ ซึ่งต้องใช้เสียง 312 เสียงในการให้ความเห็นชอบหลักการ ซึ่งวิปรัฐบาลคงจะประชุมเรื่องนี้กันอีกครั้ง ถ้าไม่เห็นด้วยก็อาจจะกลับไปที่จุดเดิมคือต่างฝ่ายต่างแสวงหาความร่วมมือให้ครบ 1 ใน 5 ในการเสนอญัตติ ถ้าครบก็สามารถดำเนินการได้ เมื่อถาม ว่าพรรคร่วมรัฐบาลมองว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวปัญหาของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายชินวรณ์ กล่าวว่า ประชาธิปัตย์ไม่ได้มีปัญหา เพราะเรายืนไว้ตลอดว่าเราไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ เราก็ยินดีรับฟัง

* ชัยนัดประชุม 21 ม.ค.ทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ภายหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯประกาศ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภาสมัย ประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2553 ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งแรกในสมัยประชุมในวันดังกล่าวทันทีในเวลา 11.00 น. โดยนอกจากวาระกระทู้ถามทั่วไปและกระทู้ถามสดแล้ว วาระการประชุมส่วนใหญ่เป็นเรื่องรับทราบที่ค้างมาจากสมัยประชุมเมื่อปี 2552 อาทิ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2551 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับทราบรายงานการดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา 11 คณะ

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่คณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วที่น่าสนใจ คือ รายงานผลการศึกษาผลการบังคับใช้เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ รายงานผลการพิจารณา ศึกษาเรื่องร้องเรียนการดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว

*พท.ถกวางเป้าถล่มซักฟอก

ที่พรรคเพื่อไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นาคร ทรรพ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย ในฐานะ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องอภิปราย ไม่ไว้วางใจ เปิดเผยความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมสำหรับอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ในวันที่ 19 ม.ค. นี้พรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการในสัดส่วนพรรคเพื่อไทย จำนวน 35 คณะ จากนั้นช่วงบ่ายจะเป็นการประชุม ส.ส. เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปในวันที่ 21 ม.ค.นี้ ทั้งนี้ในการประชุมจะเปิดให้สมาชิกได้เสนอวันที่เห็นว่าเหมาะสมจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมเหตุและผล เพื่อให้สมาชิกรายอื่น ๆ ได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น ก่อนที่จะลงมติ

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ กล่าวว่า พรรคได้ตั้งเกณฑ์การอภิปรายแบ่งออกเป็น 4 ด้านโดยครอบคลุมงานของทุกกระทรวง ซึ่งจะเน้นไปที่ตัวนายอภิสิทธิ์ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ เนื่องจากมีหลัก ฐานชัดเจนว่าการดำเนินนโยบายทุกอย่าง โดยเฉพาะนโยบายไทยเข้มแข็งที่พบการทุจริต ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยได้รับข้อมูลการทุจริตบางส่วนจากพรรคร่วมรัฐบาลที่แอบส่งข้อมูลมาให้ใช้อภิปรายในครั้งนี้ โดยเชื่อว่าหากมีการลงมติไม่ไว้วางใจจะมี ส.ส. จากพรรคร่วมรัฐบาลจำนวนหนึ่งขอใช้สิทธิงดออกเสียง

* สุเทพไม่หวั่นทักษิณติว

นายสุเทพ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ของฝ่ายค้าน ซึ่งพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯจะเรียกขุนพลพรรคเพื่อไทยไปติวเข้มข้อมูลซักฟอกในกัมพูชาว่า รัฐบาลคงไปทำอะไรไม่ได้ เป็นหน้าที่ของคนที่ถูกอภิปรายฯ ซึ่งก็คงพร้อมที่จะอภิปรายชี้แจงในสภา เมื่อถามย้ำว่า รู้สึกอย่างไรบ้าง ที่พ.ต.ท. ทักษิณเรียก ส.ส.เพื่อไทย ไปติวเตรียมการอภิปรายฯ นายุสเทพ กล่าวว่า พี่น้องประชาชนก็คงรู้สึก ตนก็คงรู้สึกเท่านั้น แต่ทำอย่างอื่นมากกว่านั้นก็ไม่ได้ เมื่อถามว่าจะมีการสั่งห้ามคนเดินทางผ่านเข้าออกไปกัมพูชาหรือไม่ นายสุเทพ กล่าวว่า คงยาก และเขาคงอาจจะอ้างเหตุผลอื่น ไม่ยอมพูด ว่าไปให้พ.ต.ท.ทักษิณติวให้

เมื่อถามว่า ประเมินว่าข้อมูลหลักฐานของพรรคฝ่ายค้านมีใบเสร็จหลักฐานเด็ดอย่างที่ประโคมข่าวไว้หรือไม่ นายสุเทพ กล่าวว่า ตนคงไม่กล้าให้ความเห็นไปก่อน เดี๋ยวกลายเป็นการสบประมาท ต่อข้อถามว่า พรรคฝ่ายค้านออกมาแหย่ว่ามีฝ่ายรัฐบาลเอาข้อมูลเรื่องการทุจริตมามอบให้ฝ่ายค้านจริงหรือไม่ นายสุเทพ หัวเราะพร้อมตอบว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้มั้ง มันก็คุยกันอย่างนี้ทุกทีเวลาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจก็บอกว่าข้อมูลเด็ดมาจากตรงนั้นมาจากตรงนี้ แต่ผมไม่ระแวงใคร ในชีวิตไม่เคยระแวงคนเลย ไม่มีปัญหาหรอก

* ชทพ.นัดกินข้าวถกรื้อรธน.

แหล่งข่าวจากพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผยว่า 3 พรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนา ภูมิใจไทย และพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้เตรียมนัดหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากใกล้ช่วงเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยเป็นการนัดกินข้าวเพื่อประเมินสถานการณ์การเมือง ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้ช่วยกันคิดว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไร โดยเฉพาะเรื่องการลงชื่อยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ประเด็น จะได้คุยกันก่อนเพื่อหาข้อยุติว่าจะเสนอในรูปแบบไหน จะแยกยื่นแก้ไขฉบับทีละประเด็น หรือเสนอ 2 ประเด็นฉบับเดียว และที่สำคัญจะได้เป็นการพูดคุยเพื่อรวบรวมรายชื่อเพื่อให้ได้เสียง 1 ใน 5 ของรัฐบาล คือ 125 เสียง

โดยทางแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาจะมีการนัดหารือร่วมกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยก่อน ที่ห้องอาหารจีน โรงแรมสยามซิตี เวลา 11.00 น. วันที่ 20 ม.ค.นี้ ส่วนกับพรรคเพื่อแผ่นดินเป็นอาหารมื้อค่ำวันที่ 21 ม.ค.ที่ห้องอาหารจีน พลาซ่าแอทธินี เวลา 19.00 น. และกับแกนนำพรรครวมใจไทยชาติพัฒนากับพรรคกิจสังคม เป็นอาหารมื้อเที่ยง วันที่ 25 ม.ค. โรงแรมปริ๊นเซส หลานหลวง นอกจากนี้แต่ละฝ่ายจะส่งตัวแทนไปประสานกับพรรคการเมืองอื่น ๆ ด้วย ดังนั้นจึงประเมินเอาไว้ว่า น่าจะรวบรวมเสียงได้พอยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคชาติไทยพัฒนา 25 เสียง เพื่อแผ่นดิน 32 เสียง ภูมิใจไทย 32 เสียง รวมใจไทยชาติพัฒนา 9 เสียง พรรคกิจสังคม 5 เสียง ประชาราช 8 เสียง และพรรคมาตุภูมิ 3 เสียง รวมเบื้องต้น 114 เสียง

* เรวัตนำกรมการแพทย์สู้

ที่ รพ.ราชวิถี มีการเสวนาเรื่อง ความจริงจากผู้บริหารกรมการแพทย์ กรณีโครงการไทยเข้มแข็ง โดย นพ.เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมผู้บริหารกรม และ ผอ.ทุก รพ.ได้ชี้แจงต่อข้าราชการในสังกัดกว่า 1,000 คน ว่า กรมการแพทย์ก่อตั้งมายาวนาน ผลงานและชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ แต่เกียรติยศ ศักดิ์ศรีของกรมการแพทย์ ได้ถูกทำลายหมดสิ้น ทันทีที่สิ้นลมปาก นพ.บรรลุ ศิริพานิช ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. กล่าวหาว่ากรมการแพทย์ว่าอาจส่อเจตนาทุจริต

นพ.เรวัต กล่าวต่อว่า ถามว่าทำไมกรมจึงเสียหายมากเพียงเวลาไม่กี่นาที คำตอบคือคนส่วนใหญ่เชื่อ นพ.บรรลุ เพราะสังคมให้เครดิตความน่าเชื่อถือสูงแต่นั่นเป็นเครดิตในอดีต ในปัจจุบันต้องดูข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป ตนขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทุกคนรับทราบว่าสิ่งที่คณะกรรมการกล่าวหาไม่เป็นความจริง เป็นข้อกล่าวหาร้ายแรง ตนเชื่อว่านายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข จะพิจารณาผลการสอบอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็นธรรม ตนมั่นใจข้าราชการทุกคนในสังกัดกรมการแพทย์ว่าเป็นข้าราชการที่ดี เพราะไม่เคยถูกสอบสวนไม่เคยถูกกล่าวหา ไม่เคยมีคดีเหมือนกับอดีตข้าราชการบางคน ซึ่งเรื่องยังอยู่ใน ป.ป.ช. กรณีการเบิกค่าน้ำมันไม่ถูกต้อง

* ไม่สนลากให้เขวโฆษณาสื่อ

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องงบโฆษณาชี้แจงข้อเท็จจริงโครง การไทยเข้มแข็งของกรมการแพทย์ นพ.เรวัต กล่าวยืนยันว่า ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ ไม่มีอะไรผิด ไม่อยากให้หลงประเด็นเพราะสิ่งที่กรมการแพทย์ชี้แจงมาตลอดก็คือเรื่องราคา แต่กรรมการไม่เคยชี้แจงเรื่องนี้ และพยายามพูดเรื่องอื่น

นายสรรชัย ชญานิน ที่ปรึกษาประจำกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภา กล่าวว่า เท่าที่ดูผลการสอบสวนที่ออกมารู้สึกแปลก ๆ ตนไม่ทราบว่าพยานหลักฐานที่มีการอ้างนั้น มีที่มาที่ไปถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะกล่าวหาบุคคลอื่น ซึ่งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องจะมีการเซ็นรับรองจากผู้ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการฯพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมต่อข้าราชการที่ถูกกล่าวหาโดยจะเชิญอธิบดีกรมการแพทย์ไปชี้แจงในวันที่ 22 ม.ค. เวลา 13.00 น. นี้

* วิชัยไม่ขอโทษรพ.นพรัตน์

นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปก็ยังไม่มีคำชี้แจงและคำขอโทษจากคณะกรรม การฯ กรณีตัวเลขอาคารผู้ป่วยนอกของ รพ. หายไป 5,000 ตารางเมตร โดยส่วนตัวไม่รู้สึกเสียกำลังใจ แต่รู้สึกสงสารประชาชนมากกว่า อยากให้ไปดูว่า ตอนนี้ รพ.แออัดจริง ๆ อย่างไรก็ตาม หากโครงการไทยเข้มแข็งมีปัญหามากส่วนตัวก็อยากให้ยกเลิกไปเลย

ด้าน นพ.วิชัย โชควิวัฒน เลขานุการ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของกระทรวง สาธารณสุข กล่าวว่า กรณีของรพ.นพรัตนราชธานีนั้น ทางคณะกรรมการฯ เพียงแต่บอกว่ามีการนำเสนอราคาก่อสร้างที่แกว่ง เพราะมีการนำเสนอข้อมูลราคาหลายครั้งที่ไม่ตรงกัน อีกทั้งยังเป็นราคาที่สูงกว่าที่สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ไม่ได้บอกว่ามีการทุจริตดังนั้นจึงไม่ขอโทษ

* จี้นายกฯสอบกรมการแพทย์

นพ.วิชัย ยังกล่าวว่า หลังจากการเปิดเผยผลการสอบสวนออกไป ได้มีผู้ที่ระบุในรายงานสอบสวนได้แถลงข่าวตอบโต้ผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการแจ้งความดำเนินคดี ซึ่งคณะกรรมการได้หารือร่วมกันจึงมีความเห็นสรุปแล้วว่า จะไม่มีการแถลงข่าวเพื่อชี้แจง หรือตอบโต้กลับแต่อย่างใด ยืนยันว่าผลการตรวจสอบรอบคอบแล้ว แต่ยอมรับว่าความผิดพลาดนั้นย่อมมีบ้าง แต่เป็นส่วนน้อยมาก เนื่องจากมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก

นพ.วิชัย ยังระบุว่า ตนขอเรียกร้องให้นายกฯให้ความเป็นธรรมและช่วยตรวจสอบ กรมการแพทย์ด้วยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมการแพทย์ใช้เงินส่วนใดมาซื้อสื่อเพื่อชี้แจงโครงการไทยเข้มแข็งมากมายขนาดนี้ และเท่าที่ได้รับแจ้งทราบว่า เงินซื้อสื่อนี้เป็นเงินที่ได้มาจากโรงพยาบาลในสังกัด เป็นเงินที่ควรใช้รักษาผู้ป่วย จึงอยากถามว่า การนำเงินเหล่านี้มาซื้อสื่อเพื่อชี้แจงตรงนี้ สมควรหรือไม่ ส่วนกรณีที่มีการแจ้งความ ดำเนินคดีฟ้องร้องต่อคณะกรรมการ ฯ นั้น ไม่ห่วงและพร้อมต่อสู้ในชั้นศาล

* ม็อบสอ.ประท้วง 2 มาตรฐาน

ที่กระทรวงสาธารณสุข นายไพศาล บางชวด นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข พร้อมสมาชิกที่ทำงานในสถานีอนามัย (สอ.) ทั่วประเทศ ประมาณ 1,000 คนเดินทางมาชุมนุมเรียกร้องให้ นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลักดันร่างพ.ร.บ.วิชา ชีพการสาธารณสุข และร่าง พ.ร.บ. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแห่งชาติ เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีกฎหมายเหมือนกับสภาวิชาชีพอื่น ๆ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล หากไม่มีความชัดเจนจะปักหลักค้างคืนอยู่ที่กระทรวงต่อไปเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจุรินทร์ ลักษณ วิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุขคนใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มผู้ชุมนุมได้กางเต็นท์นอนหลายหลัง บริเวณถนนใหญ่ที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข พร้อมขึ้นปราศรัยโจมตีผู้บริหาร กระทรวงบางคน โดยระบุว่า ไม่มีวิสัยทัศน์ที่ไม่ให้ความสำคัญกับหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่

* กระทำสัตย์ฯธงชัยเฉลิมพล

ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติดอนเมือง เวลา 08.30 น. พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา สักการะดวงวิญญาณของนักรบไทยและผู้กล้าหาญในอดีต เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียง ประกอบด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก พล.ร.อ. กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ. อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ นอกจากนี้ ยังมีคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเข้าร่วมพิธี

ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) พล.อ.อนุพงษ์ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารในเขตจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ ประจำปี 2553 เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พร้อมให้โอวาทว่า วันกองทัพไทยถือเป็นวันสำคัญของทหารทุกนายที่จะได้ระลึกถึงความเสียสละอันสูงส่งของอดีตบรรพชนไทย การถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอันศักดิ์สิทธิ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้แก่หน่วยทหารเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวร้อยรวมจิตใจ ทหารใหม่ทุกนายจะต้องตระหนักถึงความพร้อมในการเป็นทหารของชาติ.
กกต.แจงกรธ.ย้ำต้องมีกกต.จว.เป็นกลไกช่วยส่วนกลาง

กกต.แจงกรธ.ย้ำต้องมีกกต.จว.เป็นกลไกช่วยส่วนกลาง

สปท.เตรียมพิจารณารายการปฏิรูป3เรื่อง3ต.ค.นี้

สปท.เตรียมพิจารณารายการปฏิรูป3เรื่อง3ต.ค.นี้

วิษณุรับนายกฯคนนอกอาจอยู่ยาว8ปี

วิษณุรับนายกฯคนนอกอาจอยู่ยาว8ปี

สุรชัยบอกศาลฯตีกลับร่างรธน.ไม่กระทบโรดแมป

สุรชัยบอกศาลฯตีกลับร่างรธน.ไม่กระทบโรดแมป

ศาลฯสั่งยึดบ้าน “สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล” มูลค่า 16 ล้านบาท

ศาลฯสั่งยึดบ้าน “สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล” มูลค่า 16 ล้านบาท

ศาลฎีกาสั่งยึดบ้าน16ล.สมศักดิ์คดีร่ำรวยผิดปกติ

ศาลฎีกาสั่งยึดบ้าน16ล.สมศักดิ์คดีร่ำรวยผิดปกติ

มีชัยบอกศาลรธน.วินิจฉัยในกรอบคำถามพ่วง

มีชัยบอกศาลรธน.วินิจฉัยในกรอบคำถามพ่วง

ราเมศเชื่อกรธ.ให้ความสำคัญเจตนารมณ์ปชช.

ราเมศเชื่อกรธ.ให้ความสำคัญเจตนารมณ์ปชช.

มีชัยย้ำส.ส.เสนอชื่อนายกฯปัดเปิดทางคนนอก

มีชัยย้ำส.ส.เสนอชื่อนายกฯปัดเปิดทางคนนอก

ธนะศักดิ์เตรียมคุยผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ธนะศักดิ์เตรียมคุยผู้ประกอบการท่องเที่ยว

รองนายกฯยันแก้ทัวร์ศูนย์เหรียญเป็นธรรม

รองนายกฯยันแก้ทัวร์ศูนย์เหรียญเป็นธรรม

วัชระหนุนพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย กทม.

วัชระหนุนพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย กทม.

ชัยเกษมชี้คำวินิจฉัยศาลรธน.ทำมีนายกฯคนนอกง่าย

ชัยเกษมชี้คำวินิจฉัยศาลรธน.ทำมีนายกฯคนนอกง่าย

เกษม ชี้กระบวนการยธ.ต้องตรงไปตรงมา

เกษม ชี้กระบวนการยธ.ต้องตรงไปตรงมา

จตุพรจี้อัยการยื่นฟ้องกปปส.เพื่อความเสมอภาค

จตุพรจี้อัยการยื่นฟ้องกปปส.เพื่อความเสมอภาค

สนช.นัด6ตค.เปิดคดีถอด2พท.เสียบบัตรแก้รธน.

สนช.นัด6ตค.เปิดคดีถอด2พท.เสียบบัตรแก้รธน.

รมช.คมนาคม แถลงจัดตลาดผดุงกรุงเกษม

รมช.คมนาคม แถลงจัดตลาดผดุงกรุงเกษม

พล.อ.อ.ประจินคาดเปิดตัวก.ดิจิทัลฯกลางตค.

พล.อ.อ.ประจินคาดเปิดตัวก.ดิจิทัลฯกลางตค.

พิชัยชี้ชัดรัฐประหารทำแข่งขันไทยลด2ปีติด

พิชัยชี้ชัดรัฐประหารทำแข่งขันไทยลด2ปีติด

ประวิตรไม่นั่งนายกคนนอก-รบ.ส่วนหน้ามี13คน

ประวิตรไม่นั่งนายกคนนอก-รบ.ส่วนหน้ามี13คน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์