บลจ.ทิสโก้ ปลื้มผลงานกองหุ้นโดดเด่นเตรียมออกกองทุนเพิ่ม

บลจ.ทิสโก้ ปลื้มผลงานกองหุ้นโดดเด่นเตรียมออกกองทุนเพิ่ม

บลจ.ทิสโก้ โชว์ผลงาน “ธุรกิจกองทุนรวม” ปลื้มผลตอบแทนกองหุ้นเด่นเข้าตา ขนาดกองทุนน้ำมันใหญ่สุดในประเทศไทย พร้อมเปิดแผนธุรกิจกองทุนรวมปีเสือ  มุ่งตอบโจทย์นักลงทุนเกาะกระแสภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว นายธีรนาถ  รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ทิสโก้ จำกัด  เปิดเผยว่า  การดำเนินงานธุรกิจกองทุนรวม (Mutual Fund) ของ บลจ.ทิสโก้ ในช่วงปี 2552 ที่ผ่านมานั้น มีผลงานอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจมาก  โดยเฉพาะในส่วนของกองทุนหุ้นที่สามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือน ได้โดดเด่น  โดยข้อมูลจาก สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ณ วันที่ 13 มกราคม 2553 ระบุว่า กองทุนเปิดทิสโก้ ทวีทุน  ให้ผลตอบแทนย้อนหลังอยู่ที่ 91.276%  กองทุนเปิดทิสโก้ หุ้นทุนปันผล ให้ผลตอบแทนย้อนหลังอยู่ที่ 90.899% และกองทุนเปิด ทีซีเอ็มหุ้นทุน ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 90.563%  ซึ่งเป็นระดับผลตอบแทนที่ติดอันดับ 1 ถึง 3 ตามลำดับ ของกองทุนรวมประเภทตราสารทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด  นอกจากนี้กองทุนเปิดทิสโก้แอ็กเกรสซีฟโกรทฟันด์ ซึ่งให้ผลตอบแทนย้อนหลังอยู่ที่ 91.589% กองทุนเปิดทิสโก้เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ ให้ผลตอบแทนย้อนหลังอยู่ที่ 89.445% และกองทุนเปิดทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 91.906% ก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน นอกจากผลงานของกองทุนหุ้นแล้ว ในปี 2552 กองทุนน้ำมันของ บลจ.ทิสโก้ ยังนับว่ามีขนาดของกองทุนน้ำมันใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจากแนวโน้มที่ขนาดของกองทุนดังกล่าวยังจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ทาง บลจ.ทิสโก้ได้เตรียมรองรับความต้องการของนักลงทุนด้วยการเพิ่มทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ อีก 1,000 ล้านบาท พร้อมประเมินว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปี 2553 นี้ จะอยู่ที่ประมาณ 80 – 85 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สำหรับกองทุนรวมที่ บลจ.ทิสโก้ ได้นำเสนอตลอดปี 2552 จำนวน 23 กองทุนนั้น จะมุ่งเน้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนอย่างครบถ้วน ทั้งที่ต้องการความเสี่ยงน้อยจนไปถึงความเสี่ยงสูง ซึ่งจะให้ผลตอบแทนสูงตามไปด้วย เช่น  กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์, กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้ภาครัฐสกุลเงินออสเตรเลีย,  กองทุนเปิด ทิสโก้ สเปเชี่ยล โบนัส,  กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์  เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้ภาครัฐเกาหลี  ซึ่งปัจจุบันเปิดขายถึงกองที่ 6 แล้ว เป็นต้น  ส่วนผลงานของ กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรนิวซีแลนด์  ซึ่งได้ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนขยายเวลาโครงการออกไปนั้น ผลตอบแทนได้เริ่มทยอยเข้าเป้าหมายจนทำให้ปิดบางกองไปแล้ว และคาดว่าเร็ว ๆ นี้น่าจะสามารถปิดกองได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 นี้ ยังถือเป็นปีที่ยังต้องจับตาดูว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยจะสามารถฟื้นตัวได้ต่อเนื่องหรือไม่ โดยในส่วนของภูมิภาคเอเซียน่าจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นค่อนข้างมาก โดยบางประเทศ เช่น จีนและอินเดีย น่าจะเห็นตัวเลขการเติบโตถึงสองหลัก  ส่วนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกก็คงจะเป็นขาขึ้น แต่คงจะเริ่มเห็นการทยอยปรับขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง   ทั้งนี้ หากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้น การลงทุนที่น่าใจสนใจปีนี้ ก็ยังคงเป็นการลงทุนทั้งในหุ้นของไทย เอเชีย  สหรัฐอเมริกา  รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะน้ำมันและทองคำ จึงยังเป็นส่วนที่น่าลงทุนอยู่ เพราะจะมีปัจจัยบวกมาสนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมาก  แต่ในส่วนของหุ้นในยุโรปและตลาดเกิดใหม่ในแถบเอเชียตะวันออกกลางนั้น ยังคงต้องมีความระมัดระวังเพราะยังมีปัจจัยลบกดดันอยู่  ดังนั้นกองทุนที่ บลจ.ทิสโก้จะนำเสนอนั้นจะยังมุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะในตลาดเป็นหลัก อนึ่ง ณ วันที่  31 ธันวาคม  2552  ธุรกิจจัดการกองทุนของ บลจ. ทิสโก้  มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร จำนวน 123,286.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  16,301.23  ล้านบาท หรือ 15.2% เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้ว โดยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารแบ่งเป็นสัดส่วนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 57.2% กองทุนส่วนบุคคล 30.7% และกองทุนรวม 12.2% และมีส่วนแบ่งตลาด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เป็นอันดับที่ 7 ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเท่ากับ 5.1 % แบ่งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ 3 โดยมีส่วนแบ่งตลาด 13.5 % สําหรับกองทุนส่วนบุคคลมีส่วนแบ่งตลาดมากเป็นอันดับที่ 2 มีส่วนแบ่งตลาด 17.6% และกองทุนรวมอยู่ที่อันดับที่ 15 มีส่วนแบ่งตลาด 0.9 % ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนในปี 2552 เท่ากับ 642.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.19 ล้านบาท หรือ 31.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมผันแปรจากผลประกอบการของกองทุนจํานวน 129.77 ล้านบาท หรือ 752.1% และมีรายได้ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนพื้นฐานเพิ่มขึ้น 23.42 ล้านบาท หรือ  5% โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร และผลตอบแทนของกองทุนที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก

ตร.จ่อขยายเวลาสอบคดีธวัชชัยดับอีก30วัน

ตร.จ่อขยายเวลาสอบคดีธวัชชัยดับอีก30วัน

ลูกหม้อจอร์จ บุชดาหน้าหนุนทรัมป์ก่อนดีเบต

ลูกหม้อจอร์จ บุชดาหน้าหนุนทรัมป์ก่อนดีเบต

ชป.12ยันไร้แผนปล่อยน้ำเพิ่มแต่ยังต้องจับตาฝน

ชป.12ยันไร้แผนปล่อยน้ำเพิ่มแต่ยังต้องจับตาฝน

คกก.จ่อวิเคราะห์ผลX-rayศพ ธวัชชัย พรุ่งนี้

คกก.จ่อวิเคราะห์ผลX-rayศพ ธวัชชัย พรุ่งนี้

ป.เลื่อนนัด19แกนนำนปช.ส่งฟ้องอัยการ17ต.ค.นี้

ป.เลื่อนนัด19แกนนำนปช.ส่งฟ้องอัยการ17ต.ค.นี้

ม.ล.กรกสิวัฒน์ยื่นผู้ตรวจฯสอบ อสส.

ม.ล.กรกสิวัฒน์ยื่นผู้ตรวจฯสอบ อสส.

ตร.เร่งสอบสวนผตห.แก๊งปลอมพาสปอร์ต

ตร.เร่งสอบสวนผตห.แก๊งปลอมพาสปอร์ต

ประวิตรถกสภาทหารผ่านศึกช่วยครอบครัวทหาร

ประวิตรถกสภาทหารผ่านศึกช่วยครอบครัวทหาร

วิษณุยึดเกณฑ์ยิ่งลักษณ์ชดใช้ข้าวไม่ชัดนายกลงนาม

วิษณุยึดเกณฑ์ยิ่งลักษณ์ชดใช้ข้าวไม่ชัดนายกลงนาม

เจ้าของบ้านเช่าศพแช่แข็งพบตำรวจ สอบไม่พบเอี่ยว

เจ้าของบ้านเช่าศพแช่แข็งพบตำรวจ สอบไม่พบเอี่ยว

กรธ.เดินหน้าพิจารณาร่างพ.ร.ป.กสม.ต่อเนื่อง

กรธ.เดินหน้าพิจารณาร่างพ.ร.ป.กสม.ต่อเนื่อง

ไพบูลย์เป็นปธ.มอบโล่ผู้กระทำคุณประโยชน์ก.ยธ.

ไพบูลย์เป็นปธ.มอบโล่ผู้กระทำคุณประโยชน์ก.ยธ.

ไฟไหม้บ้านปชช.ย่านจักรวรรดิยังคุมไม่ได้

ไฟไหม้บ้านปชช.ย่านจักรวรรดิยังคุมไม่ได้

ตร.สอบ2จนท.ดีเอสไอคลี่ปมธวัชชัยดับ

ตร.สอบ2จนท.ดีเอสไอคลี่ปมธวัชชัยดับ

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย14จ.เร่งช่วยเหลือ

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย14จ.เร่งช่วยเหลือ

ผบ.ทบ.เป็นปธ.เปิดจุดรวมสายพระเนตรราชภักดิ์

ผบ.ทบ.เป็นปธ.เปิดจุดรวมสายพระเนตรราชภักดิ์

อุ้ม ลักขณา ทำหน้าที่แม่ พาลูกสาวแฟน เที่ยวญี่ปุ่น

อุ้ม ลักขณา ทำหน้าที่แม่ พาลูกสาวแฟน เที่ยวญี่ปุ่น

พบศพชายลอยติดริมตลิ่งแม่น้ำโขงในจ.หนองคาย

พบศพชายลอยติดริมตลิ่งแม่น้ำโขงในจ.หนองคาย

หลายศาลเจ้าในจ.พังงาเตรียมพร้อมรับงานกินเจ

หลายศาลเจ้าในจ.พังงาเตรียมพร้อมรับงานกินเจ

ประวิตรอุบอุดมเดชดูรบ.ส่วนหน้าลุยช่วยน้ำท่วม

ประวิตรอุบอุดมเดชดูรบ.ส่วนหน้าลุยช่วยน้ำท่วม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์